Профілактичні медичні огляди дітей: обстеження, дослідження, хто проводить

Автор
провідний консультант системи «Експертус Медзаклад»
Як і коли проводити профілактичні медичні огляди дітей перед садком, школою, ЗВО, іншим закладом освіти чи оздоровлення? Про медогляди по-новому докладно — у статті

Як НСЗУ оплачуватиме послуги ПМД у 2024 році: чотири нові правила

Довідка № 086/о Скачати форму

Медичні огляди дітей: нормативні документи

Порядок медоглядів дітей визначають нормативні акти: 

 • частина перша статті 31 закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII
 • наказ МОЗ «Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» від 25.07.2023 № 1351 (далі — Наказ № 1351, Порядок  №1351)
 • наказ МОЗ «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі — Наказ № 434)

Увага! Медогляди для зарахування дитини до закладів дошкільної освіти та до закладів загальної середньої освіти — обов’язкові.

Для зарахування до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти медогляди проводять за зверненням особи, якщо їх проведення вимагає заклад освіти чи умови прийому на навчання (пункт 2 Порядку №1351).

Юлія Миколаєць адвокат, партнер Юридичної фірми STATUS, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики України НААУ
З’ясуйте, які медичні документи зобов’язана заповнювати медична сестра. Нагадаємо, що ведення документації — обов’язкова умова правомірної діяльності кожного закладу охорони здоров’я

Медичний огляд дітей: порядок проведення

Під час медичного огляду дитину оглядає та остежує лікар первинної медичної допомоги (далі — ПМД), у якого ця дитина задекларована.

Перед проходженням медичного огляду батьки або інші законні представники особи надають інформовану згоду на проведення медичного огляду згідно з формою № 003-6/о «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення». Форма затверджена наказом МОЗ від 14.02.2012 № 110.

Увага! Медичні огляди дітей проводяться у присутності батьків або інших законних представників.

Обстеження лікарем ПМД передбачає:

 • збір анамнезу,
 • повне фізикальне обстеження,
 • перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів,
 • вимірювання зросту та маси тіла,
 • дослідження гостроти зору, слуху (шепітлива мова), постави та плантографії,
 • інші обстеженняя, якщо лікар вбачає в них потребу.

За необхідності лікар ПМД (сімейний лікар або ж лікар-педіатр) видає направлення на обстеження лікарями-спеціалістами, а також клінічні, лабораторні та інші дослідження.

Медогляд в школу та для зарахування до іншого закладу освіти: перелік обстежень та досліджень

Коли проводити медогляд 

Перелік лікарів

Перелік досліджень

Перед вступом до закладів дошкільної освіти (медогляд перед дитячим садочком)

Лікар ПМД, стоматолог

 • Вимірювання зросту та маси тіла;
 • дослідження гостроти зору, слуху;
 • оцінка досягнення ключових показників розвитку;
 • оцінка постави;
 • оцінка склепіння стопи;
 • загальний аналіз крові;
 • загальний аналіз сечі;
 • аналіз калу на яйця глистів

Перед вступом до першого класу закладів загальної середньої освіти

Лікар ПМД, стоматолог

 • Вимірювання зросту та маси тіла;
 • дослідження гостроти зору, слуху;
 • оцінка досягнення ключових показників розвитку;
 • оцінка постави;
 • оцінка склепіння стопи;
 • загальний аналіз крові;
 • аналіз крові на цукор;
 • загальний аналіз сечі;
 • аналіз калу на яйця глистів

 

Увага! Інші додаткові обстеження лікарями-спеціалістами, клінічні, лабораторні та інші дослідження проводять за направленням лікаря ПМД або лікаря, який надає спеціалізовану медичну допомогу. Підстава  — медичні показання або вимога закладу освіти.

На основі проведених обстежень та досліджень лікар ПМД формує узагальнений висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування тощо.

Як проводити медичні огляди дітей

Медогляд до школи: оформлення медичної документації 

Результати медичного огляду лікар ПМД заносить до Медичної карти амбулаторного хворого (форма № 025/о). А батькам дитини чи іншим законним представникам лікар видає документи для подання до закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

Увага! МОЗ виклало в новій редакції форму первинної облікової документації № 086/о. Тепер це «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)», а не «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)».

Наказом МОЗ від 16.05.2024 № 849 втратила чинність форма первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».

Довідка № 086/о Скачати оновлену форму

Оновлену довідку про медогляд учнів чи дітей дошкільного віку видають лікарі ПМД територіальних амбулаторно-поліклінічних закладів після завершення ними повного обстеження і винесення лікарського висновку про стан здоров’я.

У формі № 086/о потрібно відмітити вид медичного огляду: попередній або профілактичний.

Це говорить про те, що протягом навчання, наприклад у технікумі чи університеті, дитина може за направленням навчального закладу звернутися за медичним оглядом. У такому разі лікар видає форму №086/о з відміткою про профілактичний огляд.

Довідку про медогляд лікар та керівник закладу охорони здоров’я засвідчує підписом. Проставляється дата видачі довідки, завіряється печаткою закладу охорони здоров’я (за наявності) і видається на руки особі, батькам чи її законним представника.

Увага! Усі записи результатів досліджень та обстежень у формі № 086/о повинні відповідати аналогічним даним форми № 025/о.

Форма № 086/о зберігається в закладі освіти протягом трьох календарних років з дати її подання до закладу освіти.

У разі наступних зарахувань особи до закладів освіти (переведення, зміна закладу тощо) проводиться лише обстеження особи лікарем ПМД.

Інші обстеження лікарями-спеціалістами, а також додаткові клінічні, лабораторні та інші дослідження призначаються за показаннями у разі необхідності або за вимогою закладу освіти та проводяться за направленням лікаря ПМД ( пункт 7 Порядку №1351).

Якщо ідеться про медогляд для зарахування до закладу оздоровлення чи відпочинку, то лікар ПМД видає  дитині, її батькам чи іншим законним представникам довідку за результатами медичного огляду за формою № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженою наказом МОЗ від 29.05.2013 № 435.

Медогляд в школу і вакцинація

МОЗ наголошує, що для отримання довідки про медогляд дитина має мати всі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Лікар видає довідку дитині, якщо немає медичних протипоказань для її перебування в закладі освіти.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді