Медичні огляди працівників закладів охорони здоров'я: законодавство, періодичність, документація

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Скачайте зразки документів та читайте, як організувати медогляди медпрацівників згідно із законодавством

 

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати попередній (при прийнятті на роботу) і періодичні (впродовж трудової діяльності) медичні огляди.

Медичні огляди мають проходити працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Також власник повинен організовувати проведення щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст. 169 КЗпП; ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII).

Страхування професійної відповідальності медпрацівників

Тож медичні працівники зобов’язані проходити профілактичні медичні огляди. Як їх організувати, читайте в статті.

Медичні огляди для медичних працівників: нормативні документи

На медичних працівників поширюється дія нормативно-правових актів щодо проведення медичних оглядів, як-от:

Медичні огляди проводять відповідні заклади охорони здоров’я. Їх працівники несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника.

Медогляд медичних працівників: види

Медичні працівники зобов’язані проходити такі види медичних оглядів:

 • попередній — під час прийняття на роботу
 • періодичний — під час трудової діяльності
 • позачергові — проводять за певних умов

Процедуру та кратність проведення цих медичних оглядів визначає Порядок № 246. Їх мету розглянемо нижче.

Мета медичних оглядів працівників

Вид медичного огляду

Мета

 

 

Попередній

 

 • визначити стан здоров’я працівника
 • зареєструвати вихідні об’єктивні показники здоров’я та можливості виконувати без погіршення стану здоров’я професійні обов’язки в умовах дії конкретних шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища та трудового процесу
 • виявити професійні захворювання (отруєння), що виникли раніше під час роботи на попередніх виробництвах
 • запобігати виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням)

 

 

 

Періодичний

 • виявити ранні ознаки гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників
 • забезпечити динамічне спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих чинників і трудового процесу
 • розв’язати питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих чинників і трудового процесу
 • розробити індивідуальні та групові лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи працівникам, які за результатами медичного огляду належать до групи ризику
 • проводити відповідні оздоровчі заходи

Окрім попереднього й періодичного, є ще третій вид медичних оглядів працівників — позачерговий. Роботодавець забезпечує його за свій рахунок:

 • за заявою працівника — якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці
 • із власної ініціативи — якщо стан здоров’я працівника не дає йому змоги виконувати свої трудові обов’язки
 • у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства
 • у разі погіршення епідемічної ситуації

Увага! На час проходження буд-якого медичного огляду роботодавець зберігає за працівниками місце роботи (посаду) й середній заробіток.

Направлення на медичний огляд

На попередній медичний огляд направте працівника за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку № 246. 

Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд медпрацівник

image87

Скачати

Медогляди працівників ЗОЗ: необхідні обстеження й дослідження

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення МОЗ затвердило Наказом № 280. Те, що стосується працівників закладів охорони здоров’я, читайте в Таблиці. 

Періодичність обстежень і досліджень, які проходять працівники ЗОЗ

image21

Скачати

Перелік лікарів-спеціалістів та необхідних досліджень може різнитися для медпрацівників залежно від дії конкретних шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища та трудового процесу, із якими їм доводиться мати справу.

Для прикладу розглянемо чинники, що впливають на працівників фізіотерапевтичного відділення чи кабінету — лікаря-фізіотерапевта і медичних сестер. Це:

 • неіонізуюче випромінювання — електромагнітні поля різної частоти й постійні або змінні види струму
 • лазерне й ультрафіолетове випромінювання
 • продукти іонізації повітря (озон)
 • небезпечний рівень напруги в електричних ланцюгах, замикання яких може проходити через тіло людини
 • підвищена температура елементів технічного оснащення
 • підвищений рівень шуму від технічного оснащення
 • повітряна й контактна передача інфекцій тощо

Тож під час попереднього та періодичних медичних оглядів лікаря-фізіотерапевта також мають оглянути невропатолог, офтальмолог і гінеколог (для жінок) чи уролог (для чоловіків). А до вказаних досліджень додаються загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і ретикулоцитів та електрокардіограма.

Отже, вимоги щодо проходження медичних оглядів поширюються на всі медичні заклади, незалежно від форми власності та підпорядкування. Роботодавець має право притягнути до дисциплінарної відповідальності працівника, який відмовляється проходити обов’язковий медичний огляд. Також він зобов’язаний відсторонити цього працівника від роботи без збереження заробітної плати.

Сім принципів ефективного менеджменту для керівника ЗОЗ

Увага! Періодичні та обов’язковий щорічний медичний огляди повинні проходити не лише мединий персонал, а й інші працівники ЗОЗ.

Медичні огляди мають проходити:

 • працівники, робота яких пов’язана з роботою на висоті
 • особи, що обслуговують діючі електроустановки з напругою 127 вольт і вище та здійснюють на них оперативні переключення, налагоджувальні, монтажні роботи і високовольтні дослідження
 • працівники підприємств, які працюють в умовах підвищеного атмосферного тиску
 • машиністи (кочегари), оператори газифікованих котелень
 • водії транспортних засобів категорії A1, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE
 • працівники, які мають контакт із харчовими продуктами в процесі їх виробництва, зберігання і реалізації

Окрім того, КМУ затвердив перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності, які можуть становити безпосередню небезпеку для особи або людей поруч. Серед них — психічні розлади, що слугують протипоказаннями для роботи в ЗОЗ.

Медпрацівникі закладів охорони здоров’я також проходять медичний психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, що охоплює:

 • лікарський психіатричний огляд відповідно до статті 11 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2020 № 1489
 • лабораторне визначення в крові карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу
 • лабораторне визначення в сечі наркотичних засобів і психотропних речовин (п. 4 Порядку № 651)
Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Медогляди медиків: як оформити результати обстеження

Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням:

 • особливостей функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань)
 • умов праці
 • результатів додаткових методів обстеження

Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає висновок  щодо стану здоров'я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній професії та в разі необхідності призначає лікувально-оздоровчі заходи.

Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і  висновок Комісії про стан здоров'я заносяться до:

 • Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду (далі — Картка працівника) за формою, зазначеною у додатку 7 Порядку №246
 • Медичної картки амбулаторного хворого (форма 025/о та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 № 110).

У Картці працівника зазначаються скарги працівника на стан здоров'я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок про професійну придатність працівника працювати за своєю професією.

На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична  довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8 Порядку №246.

За результатами проведення огляду лікар-психіатр заповнює форму первинної облікової документації № 100-1/о «Протокол про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № ___», затверджену Наказом № 651.

Особі, яка пройшла медогляд, лікар видає Довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовини (форма № 100-2/о, затверджена Наказом № 651).зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді