Посадова інструкція керівника відділу інфекційного контролю: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Які завдання та обов’язки керівника відділу інфекційного контролю, що він повинен знати, щоб займати цю посаду? Відповіді дізнайтеся зі статті, а також скачайте зразок посадової інструкції керівника ВІК

Відповідно до наказу МОЗ № 1614 епідеміологічний нагляд у закладах охорони здоров’я здійснює окремий структурний підрозділ — відділ з інфекційного контролю (далі — ВІК). Керівник ВІК безпосередньо підпорядковується медичному директору медзакладу. 

Мета роботи керівника ВІК —  організувати профілактику інфекцій та інфекційний контроль (далі — ПІІК) в ОКЛ для того, щоб запобігати поширенню інфекційних хвороб, зокрема пов’язаних із наданням медичної допомоги (ІПНМД), та мікроорганізмів із антимікробною резистентністю, а також формувати культуру безпеки.

 ✎ Керівник відділу інфекційного контролю: Класифікатор професій. Код КП 1229.5.

Нові вимоги до інфекційного контролю: пройти курс

Керівник відділу інфекційного контролю: завдання та обов’язки

 • Керівник ВІК має широкий перелік завдань та обов’язків, зокрема він: 
 • Керує ВІК та планує його роботу.
 • Організовує роботу працівників ВІК, складає їхні посадові інструкції, визначає права, ступінь та межі відповідальності.
 • Розробляє плани дій та заходів ОКЛ щодо виконання нормативно-правових актів з питань ПІІК.
 • Розраховує та обґрунтовує пропозиції щодо річного бюджету для реалізації планів дій та заходів ОКЛ з питань ПІІК.
 • Організовує моніторинг, оцінює та надає зворотний зв’язок щодо виконання ОКЛ та її структурними підрозділами заходів з ПІІК, впровадження покращення гігієни рук, профілактики ІПНМД, адміністрування антимікробних препаратів.
 • Здійснює епідеміологічний нагляд і веде облік інфекційних хвороб в ОКЛ в установленому законодавством порядку.
 • Поширює новітні дані у сфері ПІІК, підтримує культуру безпеки в ОКЛ.
 • Забезпечує підготовку звітів і надає консультації для керівництва, структурних підрозділів та працівників ОКЛ із питань ПІІК, впровадження покращення гігієни рук, профілактики ІПНМД, адміністрування антимікробних препаратів.
 • Консультує працівників ОКЛ з питань закупівлі фахового устаткування і витратних матеріалів для того, щоб дотримати санітарних норм і забезпечити ПІІК.
 • Організовує розроблення ВІК стандартних операційних процедур.
 • Упроваджує нові клінічні протоколи з емпіричної антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики в установленому законодавством порядку.
 • Контролює ретроспективний аудит відповідності призначення антимікробних препаратів.
 • Організовує навчання та перевірку знань працівників ОКЛ з питань ПІІК, покращення гігієни рук, профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, адміністрування антимікробних препаратів.
 • Подає пропозиції для керівництва ОКЛ щодо робочого навантаження медичних працівників, укомплектування штатами і розміщення ліжок, приміщень, матеріалів та обладнання для того, щоб забезпечити ПІІК.
 • Складає попередній план розслідування спалаху інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної допомоги, в ОКЛ і запобігання його поширенню.
 • Надає дані про споживання антимікробних препаратів в заклад громадського здоров’я, який реалізує заходи з боротьби з антимікробною резистентністю відповідно до адміністративно-територіальної належності.
 • Просуває та популяризує заходи з профілактики інфекційних хвороб серед працівників ОКЛ і пацієнтів/відвідувачів, співпрацює з громадськими об’єднаннями.
 • Упроваджує заходи з інфекційного контролю за туберкульозом відповідно до Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 01.02.2019 № 287.
 • Забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови функціонування ВІК.
 • Контролює належне та своєчасне ведення медичної документації; готує та подає за призначенням звітну, статистичну та інші види документації.
 • Аналізує основні показники діяльності ВІК, визначає заходи щодо вдосконалення якості надання медичних послуг, роботи медичного персоналу.
 • Бере участь у роботі медичної ради ОКЛ, консультує лікарів з інших відділень ОКЛ.
 • Забезпечує належні умови праці, контролює дотримання підлеглими працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
 • Проводить систематичний інструктаж працівників ВІК із правил охорони праці та контролює їх дотримання.
 • Забезпечує умови для того, щоб працівники ВІК досягли належного професійного рівня, організовує їхнє професійне навчання та контролює своєчасне підвищення кваліфікації.
Юлія Миколаєць адвокат, партнер Юридичної фірми STATUS, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики України НААУ
Що змінилося в роботі небезпечними медичними відходами, які заклади охорони здоров’я зобов’язані мати ліцензію з управління небезпечними відходами та як її отримати?

 

Фахові знання керівника ВІК

Посадова інструкція керівника ВІК визначає, що він повинен знати:

 • Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство, основи управління.
 • Нормативні акти щодо санітарно-епідемічного благополуччя, професійного розвитку працівників.
 • Демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення.
 • Методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, устаткуванні.
 • Специфіку менеджменту й маркетингу у сфері охорони здоров’я.
 • Сучасні джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення.
 •  Правила роботи на ПК та іншому інформаційно-комунікаційному устаткуванні ВІК та відповідне програмне забезпечення.

Керівник відділу інфекційного контролю: посадова інструкція

Посадова інструкція керівника відділу інфекційного контролю

Скачати

 зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді