Електронний реєстр листків непрацездатності — правила роботи

Автор
Експертна редакція порталу
Для чого вести Електронний реєстр листків непрацездатності, як отримати з нього інформацію, які відомості містить запис про тимчасову непрацездатність та які правила роботи з Реєстром? Про це далі у статті

Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердила постанова КМУ від 17.10.2019 № 328 (далі — Порядок). І вже двічі до нього були внесені зміни постановами від 31.03.2021 № 323 та від 28.12.2021 № 1392.

Цифрові навички у роботі медпрацівника — навчальна програма

Електронний реєстр листків непрацездатності (далі — Реєстр) ведуть з метою забезпечення накопичення, зберігання, обліку та використання інформації про сформовані, продовжені листки непрацездатності для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Хто упорядковує Електронний реєстр листків непрацездатності

Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем інформації, що міститься в ньому.

Обмін інформації в реєстрі здійснюють НСЗУ, Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування.

Ведення Реєстру передбачає:

 1. Створення записів у Реєстрі
 2. Оброблення в Реєстрі інформації про листки непрацездатності та інформації, що надходить із джерел, визначених підпунктами 1—5 пункту 8 Порядку
 3. Формування єдиного реєстраційного номера листка непрацездатності
 4. Пошук відомостей у Реєстрі
 5. Внесення змін до Реєстру
 6. Передачу інформації між суб’єктами інформаційного обміну, інформаційну взаємодію їх інформаційно-телекомунікаційних систем
 7. Формування повідомлень суб’єктам інформаційного обміну, застрахованим особам, страхувальникам
 8. Надання відомостей з Реєстру застрахованим особам, страхувальникам, Держпраці
 9. Використання довідників і класифікаторів державних реєстрів, а також Національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я», україномовного варіанта Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E
 10. Функціонування порталу послуг для забезпечення доступу до інформації, що обробляється в Реєстрі, отримання відомостей з Реєстру, періодичне оприлюднення інформації з Реєстру

Інформаційна взаємодія проводиться в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

Як отримати інформацію з Електоронного реєстру 

листків непрацездатності

Щоб отримати інформацію з Реєтру, необхідно буде в пошуковику зазначити дані про застраховану особу:

 • прізвище
 • ім’я
 • по батькові (за наявності)
 • дата народження
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків

Пошук відбувається за принципом повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку та/або кожного окремого із зазначених ідентифікаторів пошуку.

✅✅✅ Електронний рецепт: як виписувати

Джерела інформації для Електронного реєстру листків непрацездатності

Інформація до Електронного реєстру листків непрацездатності потрапляє:

 1. З електронної системи охорони здоров’я
 2. Із Фонду соціального страхування
 3. Від страхувальників
 4. Від органів опіки та піклування
 5. Від централізованого банку даних з проблем інвалідності

Надавач інформації

Джерело інформації

Електронна система охорони здоров’я

Медичні висновки, що внесені до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, на підставі яких формуються листки непрацездатності

Органи опіки та піклування

Відомості про факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження

Фонд соцстраху

 • Результати перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам
 • Суми допомоги, які виплачено на підставі листків непрацездатності
 • Відмову в наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності у випадках, визначених законодавством
 • Зміни причини непрацездатності та їх підстави
 • Направлення на лікування та/або надання реабілітаційної допомоги у відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров’я або реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу із зазначенням дат початку та закінчення лікування/надання реабілітаційної допомоги, дати та номера договору, назви санаторно-курортного закладу

Страхувальник

Розміри допомоги, котрі нараховували та виплачували на підставі листків непрацездатності, розміри оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, відмови надати застрахованим особам допомогу, про наявність у застрахованої особи статусу, зазначеного в пункті 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; про наявність у членів сім’ї застрахованої особи, які потребують догляду, статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідності

Централізований банк даних з проблем інвалідності

Факт становлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), невстановлення групи інвалідності при повторному огляді

Які відомості містить запис про тимчасову непрацездатність

Запис про тимчасову непрацездатність містить такі відомості про:

1) тимчасово непрацездатну особу:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
 • дату народження
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • стать
 • найменування страхувальника та його ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість
 • унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я
 • статус, зазначений в пункті 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (за наявності)

2) пацієнта — у разі непрацездатності особи, зумовленої необхідністю догляду: за хворою дитиною; за хворим членом сім’ї; за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною):

 • дату народження
 • унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я
 • статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідності (за наявності)

3) випадок тимчасової непрацездатності:

 • унікальний номер випадку непрацездатності, сформований за даними Реєстру
 • номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я
 • дату (час) надходження інформації до Реєстру, що фіксується автоматично і відповідає даті та часу збереження таких відомостей
 • єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності
 • причину непрацездатності:
  • тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві
  • вагітність та пологи
  • необхідність догляду за хворою дитиною
  • необхідність догляду за хворим членом сім’ї
  • необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
  • карантин, встановлений відповідно до законодавства
  • тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу
  • протезування, в тому числі за наслідками нещасного випадку на виробництві, з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
  • перебування у відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм; тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
  • перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2)
 • період тимчасової непрацездатності: період звільнення від роботи (з/по); період переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу (з/по). Період тимчасової непрацездатності визначається строками, зазначеними у медичних висновках, які видано в межах одного випадку непрацездатності
 • порушення режиму лікування із зазначенням дати і виду порушення (за наявності)
 • дату огляду та висновок медико-соціальної експертної комісії (за наявності)
 • відомості про направлення в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров’я із зазначенням дат початку та закінчення лікування, дати та номеру договору, назви закладу (за наявності)

4) особу, яка сформувала медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я:

 • посаду
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків

5) заклад охорони здоров’я — найменування суб’єкта господарювання та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики

6) суму допомоги, що нарахована на підставі листка непрацездатності, в тому числі суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, та відомості про їх виплату

7) відмову в оплаті перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності з причин, визначених у Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

8) порушення встановленого порядку видачі та продовження листка непрацездатності за результатами перевірки      обґрунтованості його видачі та продовження

9) особу, яка внесла відомості з документа про факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження:

 • посаду
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків

Інформація з Реєстру, що надається Держпраці, містить відомості про посилання на нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання в обсязі, необхідному для проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Чи всі дані з Електронного реєстру листків непрацездатності будуть у вільному доступі

Частина інформації, котру вноситимуть до електронного реєстру листків непрацездатності, містить персоніфіковані дані. Така інформація не буде загальнодоступною. Пенсійний фонд оприлюднить лише частину відомостей з реєстру без зазначення персональних даних, а саме:

 • головні реквізити листка непрацездатності (номер, дати відкриття, продовження та закриття)
 • інформацію, котра стосується перевірок обгрунтованості видачі листків непрацездатності
 • статистичні дані:
  • кількість, причини видачі, середня тривалість листків непрацездатності
  • кількість виявлених листків непрацездатності, котрі видали необгрунтовано
  • кількість днів тимчасової непрацездатності
  • суми виплаченої допомоги

В програмі встановлені фільтри — місяць, квартал, рік, регіон, ЗОЗ, застраховані особи, страхувальники. Відповідно до цих критеріїв можна відбирати інформацію.

В якому саме вигляді можна буде отримати інформацію з Електронного реєстру, з часом встановить Пенсійний фонд.

Хто може отримати інформацію з електронного реєстру у вільному доступі

Інформація з єдиного електронного реєстру листків непрацездатності буде доступною для страхувальників, застрахованих осіб чи їх представників. Інформація буде доступна у двох форматах:

 • паперовому
 • електронному

Щоб отримати паперовий варіант витягу, користувач повинен звернутись до територіального органу Пенсійного фонду з усним зверненням. Проте, щоб отримати витяг, він повинен мати при собі документи, котрі посвідчують особу.

Хто може отримати інформацію

Які документи необхідно надати

Застрахована особа

Паспорт громадянина України чи інший документ, котрий посвідчує особу; документ, котрий підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, чи свідоцтво про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійне посвідчення

Батьки застрахованої особи, опікуни, піклувальники, інші законні представники у випадку, коли застрахована особа  неповнолітня, визнана недієздатною, має обмежену цивільну здатність

 Документи, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальникамиособи

Представник застрахованої особи або страхувальника

Документи, відповідно до яких можна ідентифікувати особу представника чи її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє

Застраховані особи можуть отримати інформацію з електронного реєстру листків непрацездатності в електронному вигляді, скориставшись терміналами доступу.

Реєстр містить інформацію, яку не можна розголошувати. Зокрема, до неї належать — причини непрацездатності, ідентифікаційні номери. Доступ до такої інформації мають лише особи, котрих вона безпосередньо стосується. Страхувальники отримають до неї доступ лише до того часу, поки триватимуть трудові відносини із застрахованими особами. Доступ до такої інформації буде можливий через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду.

Інформацію з електронного реєстру листків непрацездатності зможе отримати також і Держпраці. Цій структурі усі дані будуть надаватись автоматично.

 

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді