Класифікація медичної допомоги ICPC-2-E: як користуватись лікарям на первинці

Автор
Експертна редакція порталу
Із2018 року лікарі первинки використовують україномовний варіант класифікатора ICPC-2. З'ясуйте, як застосовувати класифікатор. Скачайте таблицю з кодами Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E, перегляньте таблицю співставлення кодів ICPC-2-E та МКХ-10

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги ICPC-2-E — це найпоширеніша у світі класифікація, якою користуються лікарі загальної практики — сімейної медицини.

ІСРС (International Classification for Primary Care) створена в 1987 році. Наразі медики послуговуються її другим переглядом від 2016 року, тому вона має назву ICPC-2-E. Повна назва — Міжнародна класифікація первинної допомоги другого перегляду (International Classification of Primary Care — 2).

Створенням класифікації ICPC-2-E завдячуємо Всесвітній організації сімейних лікарів (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians — WONCA), до складу якої входять лікарі з 131 країни світу.

Свого часу ця класифікація стала революційною, адже основну увагу приділяла не діагнозу — погляду лікаря на проблему, а причині звернення пацієнта, його потребам. Тобто система Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги — пацієнтоорієнтована. Лікарі, які її застосовують, отримали змогу зменшити обсяг паперової і статистичної роботи та приділити більше часу пацієнту.

Сім правил, як гарантовано отримати бали БПР

ICPC-2-E в Україні

МОЗ на початку 2018 року зробило новий крок на шляху удосконалення вітчизняної медичної галузі та її узгодження з міжнародними стандартами. Міністерство підписало договір з Всесвітньою організацією сімейних лікарів про застосування за ліцензією та в офіційному перекладі Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E.

Наказ МОЗ «Про деякі питання застосування Україномовного варіанта Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги(ICPC-2-E)» від 04.01.2018 № 13 (далі — Наказ № 13) дозволив використовувати класифікацію у діяльності лікарів первинної ланки.

Наказ № 13 затвердив:

 • Україномовний варіант Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E
 • Таблицю співставлення кодів ICPC-2-E і Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (МКХ-10)

На кого поширюється дія Наказу № 13

Наказ стосується лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню, а також осіб, що розроблятимуть на основі ICPC-2-E різноманітні навчальні матеріали, програми, додатки.

Плануючи створити на основі класифікації будь-який твір, слід потурбуватися, щоб він містив на веб-сайті, у тексті, у вигляді гіперпосилання такі написи:

 • «INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF PRIMARY CARE (ICPC-2-E)»
 • «Copyright © WONCA [2016]»
 • «World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians»

Відношення МКХ-10 до ICPC-2

ICPC-2 містить близько 1300 кодів. Вони описують найпоширеніші проблеми пацієнтів зі здоров’ям. Класифікація відповідає потребам первинної медичної допомоги. А от МКХ-10 має складнішу систему кодування. У ній від 14 000 до 140 000 кодів, більшість з яких не підходить для амбулаторно-поліклінічних закладів. МКХ-10 ліпше застосовувати в стаціонарах відповідно до спеціалізації відділення.

Класифікації ІСРС-2 та МКХ-10: порівняння

Критерій

ІСРС-2

МКХ-10

Причина створення

Класифікація причин звернення

Класифікація причин смерті

Мета створення

Кодування в умовах, коли неможливо поставити точний діагноз

Обробка кодів для статистики

Принцип класифікації

Топографічний

Етіологічний

Об'єкт класифікації

Проблеми пацієнта

Хвороби

Центрованість

Пацієнт

Медична статистика


Таблиця співставлення кодів ICPC-2-E та МКХ-10

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги в практиці українських лікарів

Скачати

Як побудована ІСРС-2

Класифікація містить:

17 розділів-літер

кожному розділу відповідає певна літера (A—Z) згідно з локалізацією процесів:

 • А — Загальні та неспецифічні
 • В — Кров, кровотворні органи та імунні механізми (Blood)
 • D — Травна система (Digestive)
 • F — Око (Focal)
 • H — Вухо (Hearing)
 • K — Серцево-судинна система
 • L — Опорно-рухова система (Locomotion)
 • N — Нервова система (Neurological)
 • P — Психологічні (Psychological)
 • R — Дихальна система (Respiratory)
 • S — Шкірна система (Skin)
 • T — Ендокринні/метаболічні розлади та порушення (Thyroid)
 • U — Урологічні (Urological)
 • W — Вагітність, пологи, планування сім’ї (Women)
 • X — Жіночі статеві органи (X-хромосома)
 • Y — Чоловічі статеві органи (Y-хромосома)
 • Z — Соціальні проблеми

7 цифр-компонентів, однакових для кожного розділу

Компонент

Значення

1. Скарги і симптоми

1—29

2. Діагностика, скринінг, профілактика

30—49

3. Лікування та маніпуляції

50—59

4. Отримання результатів дослідження

60—61

5. Адміністрування

62

6. Направлення

63—69

7. Діагноз*

*Розділ Z (соціальні проблеми) не має компонента 7

70—99

Структура ICPC-2

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги в практиці українських лікарів

Як користуватися ICPC-2

Для роботи з класифікацією слід зрозуміти, що основним її поняттям є медичний епізод.

Медичний епізод — це усі звернення (візити) пацієнта до лікаря з одного приводу. Таких візитів може бути від одного до безкінечності, залежно від причини.

Слід відрізняти медичний епізод від візиту. Візит — це будь-який професійний контакт між пацієнтом і медпрацівником. Контакт буває:

 • прямим — візит пацієнта в амбулаторію, візит лікаря до пацієнта додому
 • непрямим — за допомогою засобів дистанційного зв’язку

Епізод може включати один візит, наприклад пацієнт прийшов по медичну довідку, або багато — для пацієнтів із хронічними хворобами.

Під час одного візиту пацієнта, що скаржиться на кілька захворювань, кодують різні епізоди медичної допомоги. Лікарю, який фіксує кілька різних епізодів залежно від причини звернення, простіше орієнтуватися у медичній історії пацієнта.

У кожному з візитів класифікація пропонує закодувати 3 складові:

 • причину звернення
 • діагноз (який часто може бути симптоматичним чи синдромологічним)
 • дію (призначення лікування, обстеження чи скерування до вузького спеціаліста)

Як медичній сестрі зареєструвати ФОП: покрокова інструкція

Як правильно обрати код ІСРС-2-E

За допомогою ІСРС-2 кодують:

 • скарги, діагнози, симптоми, синдроми
 • процеси — призначення ліків, направлення на консультацію, діагностику, адміністративні процедури

Кожен код складається із однієї букви і 2-х цифр. Наприклад, К75 — гострий інфаркт міокарда.

Правила вибору коду:

1. Визначити, якого органу або системи людини стосується проблема, і обрати розділ-літеру.

2. Визначити компонент цифри 01—99:

 • Скарги
 • Захворювання
 • Втручання

Приклад. Печія ► обрати за локалізацією розділ D (травна система), симптом/скаргу ► обрати компонент 1: D03.

3. Закодувати причину звернення:

 • симптоми або скарги — головний біль
 • хвороби — грип
 • прохання надати профілактичні або діагностичні послуги — ЕКГ
 • запит на лікування — повторити рецепт
 • отримання результатів аналізів, або адміністрування — отримати меддовідку

Лікар вказує причину звернення, керуючись баченням пацієнта, а не власними судженнями про правильність причини.

4. Закодувати діагноз/проблеми зі здоров’ям. При цьому можна застовувати не лише компонент 7 — діагноз (коди 70—99) але й компонент 1 — скарги і симптоми (коди 01—29).

Якщо пацієнт звернувся стосовно імунізації, взяття мазка, отримання поради, то подібні епізоди позначають за допомогою рубрик: A97 (відсутність хвороби), A98 (підтримання здоров'я/профілактика).

Якщо захворювання (симптомів) немає в списку, використовують рубрики 29 або 99 відповідного розділу.

5. Закодувати процес медичної допомоги/втручань. При цьому використовують компоненти 2, 3, 5 і частково компонент 6 (коди 30—59, 62, 66—68). Не використовують компонент 4 (коди 60—61) і окремі коди компонента 6 (63, 64, 65, 69).

Компоненти

Коди

2

Діагностика, скринінг, профілактика

30—49

3

Ліки, маніпуляції, лікування

50—59

5

Адміністративні функції

62

6

Направлення

66—68

Можна використовувати більше ніж один код процесу для кожного звернення.

Код 31 обирають при частковому обстеженні конкретної системи органів або функції. Наприклад: K31, вимірювання артеріального тиску.

Код A31 — при обстеженні більше ніж двох систем організму.

Перелік процедур, які кодують у рубриках 30 і 31, а не окремо:

 • огляд, пальпація, перкусія, аускультація
 • гострота зору та дослідження очного дна
 • отоскопія
 • відчуття вібрації (обстеження з використанням камертону)
 • вестибулярна функція (за винятком калориметричних аналізів)
 • пальцеве ректальне і вагінальне обстеження
 • вагінальний огляд з дзеркалами
 • вимірювання артеріального тиску
 • непряма ларингоскопія
 • зріст/вага

Всі інші обстеження включають в інші рубрики.

Код процесу згідно з ІСРС-2Приклад застосування ICPC-2-E

Пацієнт звертається до сімейного лікаря:

 • скаржиться на високий артеріальний тиск, біль за грудиною стискаючого характеру під час фізичного навантаження
 • просить направити його до кардіолога

Лікар:

 • оглядає пацієнта
 • встановлює діагноз й озвучує його пацієнту, пояснює причини, можливий перебіг хвороби
 • записує ЕКГ, під час якого виявляє рідкі шлуночкові екстрасистоли
 • призначає медикаментозне лікування

Назва епізоду

Причина звернення

Діагноз/проблема

Процес

Гіпертонія неускладнена

K85, К67

К86

K31, К42, К50, К45

ІХС зі стенокардією

К01, К67

К74

К31, К42, К50, К45

Серцева аритмія БДУ

К64

К80

К31, К42, К50, К45

Класифікатор ICPC-2: рекомендації та приклади використання

Тренажер з використання Міжнародної класифікації ICPC-2

Щоб навчитися роботі з класифікацією, фахівці розробили тренажер з використання Міжнародної класифікації ICPC-2. Тренажер може використовуватися як індивідуально для самонавчання, так і освітніми організаціями. Він демонструє основні клінічні ситуації, з якими стикається лікар первинки, а також залишає «простір» для моделювання нових ситуацій. Перед тим як почати користуватися ICPC-2-E-тренажером, слід ознайомитися з інструкцією, що містить базову інформацію про Міжнародну класифікацію ICPC-2.

ICPC-2-тренажер: інструкція

зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді