Первинна медична допомога: правила функціонування та вимоги до надавача медпослуг

Автор
редактор медичних видань
Читайте у статті, як нині функціонують заклади первинної медичної допомоги та яким вимогам мають відповідати

Уявіть поліклініку, де немає черг і купи паперової роботи. Нинішня система роботи крок за кроком замінює стоси паперів на електронний ресурс, яким зможуть користуватися і лікарі, і пацієнти. Основні принципи організації надання допомоги на первинній ланці та перелік таких послуг МОЗ прописало в Порядку надання первинної медичної допомоги (далі — Порядок). Порядок МОЗ затвердило наказом від 19.03.2018 № 504 (далі — Наказ № 504). Дія Наказу № 504 поширюється на всіх надавачів первинної медичної допомоги (ПМД). 

Очищення та дезінфекція приміщень у ЗОЗ: чекліст

Первинна медична допомога: принципи функціонування 

Порядок формує нову культуру взаємин між пацієнтом та лікарем первинної меддопомоги. Які ж основні принципи функціонування ПМД?

Сім принципів функціонування ПМД

 1. Вибудувати довіру між лікарем і пацієнтом
 2. Звести до мінімуму затрати часу на отримання медичної допомоги
 3. Підвищити безпечність медичної допомоги та мінімізувати можливу шкоду для здоров’я пацієнта
 4. Запровадити принципи доказової медицини та передові досягнення світової медичної науки
 5. Зробити надання ПМД максимально економічно ефективним, звести до мінімуму неефективні витрати коштів
 6. Забезпечити доступ до якісної ПМД незалежно від статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, національності, місця проживання, майнового стану, соціального статусу, стану здоров’я, політичних, релігійних чи інших переконань, за мовними або іншими ознаками
 7. Ураховувати індивідуальні потреби кожного пацієнта, зокрема й право на вільний вибір лікаря

У Наказі № 504 МОЗ прописало оптимальну кількість пацієнтів, якій лікар ПМД здатен надати якісні медичні послуги:

 • лікар загальної практики-сімейної медицини — 1800 пацієнтів
 • лікар-терапевт — 2 000 пацієнтів
 • лікар-педіатр — 900 пацієнтів

Саме стільки пацієнтів зможе укласти декларацію з одним лікарем. Щоправда, ці цифри можуть варіюватися залежно від конкретних особливостей території, на якій організовують практику. У будь-якому разі пацієнт, який потребує медичної допомоги, не залишиться без неї.

Увага! Документ дозволяє надавачу медичних послуг залучати до надання ПМД інших осіб, уклавши з ними трудовий чи цивільно-правовий договір.

Медичні послуги надавачі ПМД можуть здійснювати в окремих приміщеннях, що належать їм на праві власності, або в орендованих приміщеннях.

Первинна медична допомога: вимоги до надавача медпослуг 

Щоб отримати право підписати договір із головним розпорядником бюджетних коштів, надавач медичних послуг повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення. Їх КМУ затвердив постановою від 28.03.2018 № 391.

П’ять вимог до надавача медпослуг

 1. Отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності в медичній сфері та інші дозвільні документи, що дадуть змогу провадити медичну практику у правовому полі.
 2. Мати відповідну матеріально-технічну базу, що відповідає вимогам галузевих стандартів, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ
 3. Забезпечити вільний доступ до приміщення медзакладу осіб з інвалідністю та інших маломобільних пацієнтів
 4. Мати технічне оснащення закладу, що відповідає табелю оснащення, затвердженому МОЗ
 5. Відповідати критеріям, зазначеним у порядку використання коштів певної бюджетної програми, щодо якої були укладені договори на медичне обслуговування населення
Алла Худякова шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я
За алгоритмом створіть сильну медичну команду та виведіть якість послуг ЗОЗ на новий рівень. Станьте лідером, до якого прислухається весь медичний персонал

Медичні послуги на етапі ПМД

У Додатку № 1 до Наказу № 504 МОЗ зазначило послуги, які може отримати пацієнт у межах ПМД.

Послуги в межах ПМД 

№ з/п

Вид допомоги

Послуги

1

Динамічне спостереження за пацієнтами

Динамічне спостереження за пацієнтами з розладами здоров’я (із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень)

Динамічне спостереження за пацієнтами з хронічними розладами здоров’я

Динамічне спостереження за вагітними за нормального перебігу вагітності

Медичне спостереження за здоровими дітьми

2

Лікувальна робота

Діагностика та лікування найпоширеніших інфекційних та неінфекційних захворювань, травм та отруєнь

Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства

Направлення на лікування в медичні заклади вторинного рівня

Проведення медичних втручань щодо пацієнтів з наявними чинниками ризику розвитку окремих захворювань

Надання медичної допомоги за невідкладних станів, коли такий стан виник під час прийому в лікаря ПМД, якщо пацієнт не потребує екстреної чи вторинної медичної допомоги

Виклик бригади екстреної медичної допомоги, якщо гострий розлад здоров’я пацієнта потребує вторинної чи третинної медичної допомоги

Надання певних послуг паліативної допомоги (оцінювання тяжкості стану важкохворих, призначення та виписування знеболювальних засобів, призначення лікування за виникнення супутніх симптомів)

Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД

Проведення окремих заходів медичної реабілітації

3

Профілактична робота

Вакцинація відповідно до календаря профілактичних щеплень

Повідомлення про виявлене інфекційне захворювання, гостре отруєння, атипову реакцію на щеплення

Епідобстеження за виникнення одиничних випадків інфекційних захворювань

Своєчасне виявлення чинників ризику виникнення різноманітних захворювань

Взаємодія з надавачами вторинної та третинної медичної допомоги з метою своєчасно діагностувати й забезпечити лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів

Проведення бесід із пацієнтами та їхніми родичами, спрямованих на подолання шкідливих звичок у пацієнтів

4

Робота з документацією

Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть

5

Соціальна робота

Взаємодія із соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я

Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я

 

Додаток № 2 до Наказу № 504 містить перелік медичних втручань у межах ПМД для груп пацієнтів із підвищеним ризиком розвитку захворювань, як-от:

 • гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання
 • цукровий діабет
 • ВІЛ
 • туберкульоз
 • рак молочної залози
 • колоректальний рак
 • рак передміхурової залози

Проте цей перелік не застосовуйте для діагностики захворювань за наявності відповідних симптомів, моніторингу перебігу виявлених захворювань, контролю лікування захворювань. Якщо є симптоми захворювань, обсяг обстеження визначайте за галузевим стандартом у сфері охорони здоров’я.

У Додатку № 3 до Наказу № 504 МОЗ визначило, які лабораторні та інструментальні діагностичні дослідження проводить надавач ПМД.

Лабораторні та інструментальні діагностичні дослідження в межах ПМД

 1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 2. Загальний аналіз сечі
 3. Глюкоза крові
 4. Загальний холестерин
 5. Вимірювання артеріального тиску
 6. Електрокардіограма
 7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії
 8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити, SARS-CoV-2

Окрім того, надавач ПМД зобов’язаний забезпечити:

 • наявність обладнання, устаткування та засобів для надання ПМД, які визначає відповідний табель матеріально-технічного оснащення
 • відбір зразків матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 (за місцем надання ПМД або за місцем проживання / перебування пацієнта) та їх транспортування в лабораторний центр МОЗ за адміністративно-територіальною належністю
 • роботу (за необхідності) «Гарячої лінії» з метою надавати відповіді на найпоширеніші запитання щодо надання ПМД, зокрема й щодо лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Усю роботу лікарі ПМД можуть виконувати самотужки або об’єднавшись з іншими лікарями в групові практики. Такий крок допоможе забезпечити безперервне надання медичних послуг та оптимальніше використовувати матеріальні ресурси.

Медичну допомогу лікарі ПМД надають відповідно до галузевих стандартів. Переважну частину послуг надає безпосередньо лікар. Частину маніпуляцій він делегує іншим медичним працівникам своєї команди: сестрі медичній загальної практики — сімейної медицини, акушерці, фельдшеру та ін. І в першому, і в другому випадку кожний епізод надання медичної допомоги лікар фіксує в медичній документації відповідно до Міжнародної класифікації ПМД (ICPC-2-E). За необхідності лікарі здійснюють кодування також за Міжнародною класифікацією хвороб відповідного перегляду.

 

Режим роботи закладів первинки

Лікар надає ПМД безпосередньо в амбулаторії. Проте окремі послуги він може надавати й за місцем проживання / перебування пацієнта. Рішення про це лікар приймає особисто. Лікар ПМД може спілкуватися з пацієнтом безпосередньо, а не через реєстратора. У такій розмові він і визначить, чи є необхідність виїжджати до пацієнта. Щоправда, підставою для виїзду лікаря до пацієнта за місцем його проживання чи перебування не може слугувати той факт, що пацієнт не має коштів приїхати на прийом до лікаря чи він занадто далеко проживає.

Крім того, в арсеналі лікаря є також засоби для консультацій за допомогою технічних засобів електронних комунікацій.

ПМД пацієнти мають отримувати безперервно. Щоб забезпечити такий режим роботи, лікар самостійно чи у співпраці з іншими лікарями може організувати роботу чергового кабінету. Він функціонуватиме в часи, коли лікарі закінчили прийом пацієнтів, у вихідні дні, у святкові та неробочі дні. Режим роботи визначає самостійно надавач медичних послуг.

УВАГА! Відомості про графік прийому лікарем ПМД пацієнтів розмістіть безпосередньо в медичному закладі або на сайті закладу.

Якщо графік прийому лікарями ПМД змінився, поінформуйте пацієнтів про це завчасно, залежно від причини.

№ п/п

Причина відсутності лікаря

Строк повідомлення

1

Причина прогнозована (лікар у відпустці чи у відрядженні)

Не пізніше, ніж за тиждень до першого дня відсутності лікаря

2

Причина непередбачувана (лікар відсутній через хворобу)

Не пізніше першого дня відсутності

 

Як саме повідомляти пацієнтів, визначає надавач медичних послуг. У Наказі № 504 МОЗ пропонує:

 • розмістити інформацію на дошці оголошень безпосередньо в медичному закладі
 • розмістити повідомлення на сайті медичного закладу
 • інформувати пацієнта індивідуально телефоном чи в інший зручний спосіб

Останній варіант стосується осіб, які записані на прийом до лікаря в той період, коли змінився графік прийому.

Проте пацієнт не повинен турбуватись, що не потрапить на прийом до лікаря. Протягом усього часу, коли лікар ПМД відсутній, надавач медпослуг має забезпечити йому заміну. Інформацію про це надавач ПМД також надає пацієнту. Це ж саме стосується і зміни адреси, за якою лікар приймає пацієнтів.

Запис на прийом до лікаря ПМД

Записатися на прийом до лікаря ПМД пацієнт може кількома способами.

Чотири способи записатися на прийом до лікаря

 1. По телефону
 2. Під час особистого звернення
 3. Електронною поштою
 4. Іншими технічними засобами електронних комунікацій

Подбайте, аби пацієнт завчасно отримав інформацію про:

 • номери телефонів, за якими можна зв’язатися з надавачем медичних послуг
 • електронну адресу надавача медичних послуг

Також сповістіть пацієнта, якщо змінилися номери телефонів та/або електронна адреса, за допомогою яких можна записатися на прийом до лікаря. 

Особисте освітнє портфоліо: сервіс

Надавач ПМД припиняє роботу: як діяти

Якщо надавач ПМД припиняє діяльність чи розриває трудові відносини з лікарем з надання ПМД, він зобов’язаний завчасно повідомити про це пацієнтів. Як саме? МОЗ пропонує три способи:

 • розмістити відповідні відомості в місці надання ПМД в доступному для пацієнтів місці
 • розмістити відповідні відомості на своїх сайтах / вебсторінках (за наявності)
 • індивідуально повідомити осіб, які належать до відповідної практики телефоном чи в інший спосіб, що визначили пацієнти

Про припинення своєї діяльності надавач ПМД зобов’язаний повідомити лікарів (команди) з надання ПМД, які перебувають у трудових відносинах із ним, не пізніше ніж за два місяці.

Якщо ж надавач ПМД, що надає послуги з ПМД за бюджетні кошти, припиняє трудові відносини з лікарем, він зобов’язаний повідомити про це відповідного головного розпорядника бюджетних коштів не пізніше ніж через п’ять днів із дати, коли припинив трудові відносини з відповідним лікарем.

А що робити пацієнтам? Вони можуть залишитися у свого лікаря за умови, що він вступив у трудові відносини з іншими надавачами ПМД або отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики як ФОП.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді