Що відомо про електронну систему БПР

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Що таке електронна система БПР, для кого і коли її впроваджуватимуть? Хто буде надавати освітні послуги через електронну систему БПР? Читайте про це в статті

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725» від 29.09.2023 № 1036 передбачає впровадження електронної системи безперервного професійного розвитку (БПР). Ця система буде містити інформацію про всіх провайдерів БПР, пропоновані заходи та учасників, які беруть участь в цих заходах.

БПР працівників охорони здоров’я регламентує постанова КМУ «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я» від 14.07.2021 № 725 (далі Положення № 725).

Безперервний професійний розвиток: термінологія

Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров’я — безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери охорони здоров’я, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я.

Електронна система забезпечення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я — державна інформаційно-комунікаційна система, що включає інформаційні технології, технічні і програмні засоби для обробки даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.

Заходи безперервного професійного розвитку — освітні заходи медичного, реабілітаційного та/або фармацевтичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я.

За які заходи можна отримати бали БПР

Власник електронної системи БПР

Електронна система БПР належить державі через Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

Адміністратор системи, зокрема її програмного забезпечення, — ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України». Саме на сайті Центру тестування нині розміщені зареєстровані заходи БПР.

Технічним адміністратором системи є державне підприємство «Електронне здоров’я».

Електронну систему БПР розробляє МОЗ у співпраці з проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Повноваження адміністратора системи:

 • забезпечує доступ до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, державних органів у межах, визначених законодавством, та відповідно до порядку функціонування системи, затвердженого МОЗ;
 • здійснює обробку та проведення аналізу внесених до системи відомостей;
 • забезпечує оприлюднення інформації, що міститься у системі, у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • надає МОЗ пропозиції щодо затвердження технічних вимог та технічних завдань з розроблення та модернізації програмного забезпечення системи, у тому числі спеціального програмного забезпечення, що пропонується технічним адміністратором системи;
 • інформує технічного адміністратора системи про виявлені недоліки у роботі системи, вносить пропозиції щодо їх усунення та вдосконалення роботи системи;
 • надає інформаційні та консультаційні послуги щодо системи;
 • здійснює інші заходи відповідно до законодавства.

Технічний адміністратор системи здійснює технічну підтримку системи, у тому числі заходи із створення, модифікації, впровадження та супроводження програмного забезпечення системи.

Технічна підтримка системи передбачає:

 • технічне і технологічне забезпечення системи (крім організації доступу до даних, що містяться в системі);
 • технічні та програмні заходи для збереження та захисту інформації в системі;
 • проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки системи;
 • обслуговування технічного комплексу системи;
 • розроблення та підтримку в актуальному стані технічної документації системи;
 • здійснення заходів із кібербезпеки;
 • здійснення контролю за технічним станом системи, у тому числі шляхом проведення моніторингу процесів її ведення та аналізу ефективності технічного функціонування системи;
 • навчання працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів щодо роботи у системі;
 • здійснення інших заходів відповідно до договору з власником системи.

Технічний адміністратор системи не має права :

 • створювати, вносити, змінювати (модифікувати), відкривати, приховувати чи видаляти дані, а також вчиняти будь-які інші дії, що впливають на їх зміст.
 • використовувати дані, інформацію, програмне забезпечення, його технічні та технологічні засоби для провадження діяльності, не передбаченої договором про технічне адміністрування.
Людмила Шевченко керівник маркетингової групи «Медицина»
Облікуйте набрані бали безперервного професійного розвитку онлайн. Для цього скористайтеся електронним сервісом «Особисте освітнє портфоліо» від журналу «Управління закладом охорони здоров’я». Нагадаємо, щорічно до 1 березня лікарі звітують до відділу кадрів про набрані бали за попередній рік

На кого буде розрахована електронна система БПР

Майже на всіх працівники медичної галузі.

Працівники сфери охорони здоров’я зобов’язані здійснювати безперервний професійний розвиток після:

 • отримання документа про вищу освіту за спеціальностями:
  • 221 «Стоматологія»,
  • 222 «Медицина»,
  • 224 «Технології медичної діагностики та лікування»,
  • 225 «Медична психологія»,
  • 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та сертифіката лікаря-спеціаліста;
 • отримання документа про вищу освіту за спеціальностями:
  • 223 «Медсестринство»,
  • 224 «Технології медичної діагностики та лікування»,
  • 227 «Терапія та реабілітація»,
  • 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • отримання документа про вищу освіту за спеціальністю:
  • 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та сертифіката фармацевта/провізора-спеціаліста;
 • отримання документа про вищу освіту, проходження післядипломної спеціалізації та отримання сертифіката спеціаліста за спеціальностями згідно з номенклатурою спеціальностей, затвердженою МОЗ;
 • отримання документа про вищу освіту за спеціальностями згідно з номенклатурою спеціальностей, затвердженою МОЗ;
 • отримання документа про фахову передвищу освіту за спеціальностями:
  • 221 «Стоматологія»,
  • 222 «Медицина»,
  • 223 «Медсестринство»,
  • 224 «Технології медичної діагностики та лікування»,
  • 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Електронна система БПР значно полегшить для працівників сфери охорони здоров'я пошук навчальних заходів, перевірку їхньої якості та вартості в балах БПР.

У майбутньому в електронній системі БПР буде можливість створення особистих кабінетів учасників, де буде зберігатися інформація про участь у заходах та нараховані бали.

Хто буде надавати освітні послуги через електронну систему БПР

Провайдери заходів БПР (далі — провайдери) — юридичні особи, які провадять діяльність з організації та проведення заходів безперервного професійного розвитку.

Якщо заклад охорони здоров'я або медична установа планує організувати захід БПР, то їй буде легше зареєструватися як провайдер та внести інформацію про захід в електронну систему.

Важливо відзначити, що центральні органи виконавчої влади, які стають провайдерами, не реєструватимуть себе та свої заходи в системі. КМУ надає їм можливість організовувати навчання відповідно до власних регламентів. Таким чином, вимоги БПР для працівників сфери охорони здоров'я, які проходять навчання в цих провайдерах, залишаються незмінними. Ймовірно, вони отримуватимуть бали відповідно до інформації, вказаної в супровідних документах до заходу.

Система БПР зберігатиме інформацію про провайдерів та заходи безперервного професійного розвитку, обліку балів безперервного професійного розвитку та ведення особистого освітнього портфоліо працівника сфери охорони здоров’я.

Обробка і захист інформації, що міститься у системі, здійснюються відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та про захист персональних даних.

З метою отримання відомостей про провайдерів та заходи безперервного професійного розвитку, забезпечення ведення особистого освітнього портфоліо працівника сфери охорони здоров’я система повинна забезпечувати відкритий міжвідомчий обмін даними та отримання відомостей шляхом інформаційної взаємодії з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами, в тому числі:

Електронна інформаційна взаємодія системи з іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» з дотриманням вимог Законів України «Про публічні електронні реєстри»«Про інформацію»«Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Структура та формат інформаційних файлів, перелік та обсяг даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії системи з іншими інформаційно-комунікаційними системами, зміни до них визначаються МОЗ та відповідними держателями (розпорядниками) систем шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами (договорами).

Провайдери та працівники сфери охорони здоров’я реєструються у системі з використанням засобів електронної ідентифікації, в тому числі кваліфікованих електронних підписів. Відомості до системи вносяться шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Адміністратор системи щороку має публікувати на власному веб-сайті та офіційному веб-сайті МОЗ аналітичну інформацію щодо результатів роботи системи, зареєстрованих провайдерів та проведених заходів безперервного професійного розвитку.

Отже, у 2024 році очікуємо на зміни у системі БПР. Але для того щоб електронна система БПР запрацювала повноцінно, МОЗ ще має прийняти документи на виконання рішення КМУ й роз’яснити дію окремих норм оновленого Положення № 725.

 зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді