Система безперервного професійного розвитку для атестації медсестер: коли і як працюватиме

Автор
Експертна редакція порталу
Уряд зобов’язав медсестер відвідувати заходи з визначеного переліку, щоб здобувати бали БПР та готувати особисте освітнє портфоліо

Вже з 1 січня 2024 року атестація медичних сестер має відбуватися так, як і в лікарів: вони відвідуватимуть заходи безперервного професійного розвитку (БПР) та здобуватимуть за це бали, які враховуватиме атестаційна комісія. Лікарі вже декілька років атестуються за цією системою, натомість для медсестер усе нове.

Сім правил, як гарантовано отримати бали БПР

Атестація медсестер — 2024: коли запрацюють нові правила 

КМУ затвердив Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі — Положення, Постанова №725) постановою від 14.07.2021 № 725. Документ набрав чинності 1 січня 2022 року.

Через воєнний стан початок застосування вимог Положення до фармацевтів, молодших спеціалістів з медичною освітою, інших професіоналів та фахівців сфери охорони здоров’я переноситься на 1 січня 2024 року.

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725» від 29.09.2023 № 1036. Документ вдосконалює умови проходження безперервного професійного розвитку (БПР) для працівників сфери охорони здоровʼя. Зокрема, нормативне-правове регулювання дасть змогу працівникам ефективніше підвищувати кваліфікацію, а також впровадити функціонал електронної системи БПР. 

Важливі зміни стосуються керівників закладів охорони здоров’я. Вони матимуть змогу здійснювати БПР. Це допоможе підтримувати та підвищувати їхню професійну компетентність, а значить — покращувати якість надання медичної, фармацевтичної та реабілітаційної допомоги людям.

Окрім того, ініційовані зміни дадуть змогу:

 • із 1 січня 2024 року впровадити обов'язковий БПР для нових груп працівників сфери охорони здоров’я: фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я;
 • розширити можливості для розвитку через участь у нових формах заходів БПР (як-от «групи рівних»);
 • встановити вимоги щодо структури та змісту навчальних програм заходів БПР з метою забезпечення їх якості.

Із 2023 року в Україні діє наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства» від 10.11.2022 № 2016 (далі — Наказ № 2016).

Старий наказ МОЗ «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198 вже не відповідав сучасним вимогам освітнього законодавства та тенденціям розвитку медпрацівників. Тому МОЗ затвердило новий документ.

Наказ № 2016 затверджує положення про заходи безперервного професійного розвитку та передбачає, що цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення здійснюються закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами з післядипломної освіти закладів фахової передвищої/вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» (далі — заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти).

Як має працювати система БПР для медсестер — 2024

Навчання може бути очним або дистанційним у теоретичній частині. Водночас практичні й лабораторні заняття передбачають лише особисту присутність фахівців у тренінгових центрах. Після успішного оцінювання фахівець отримує свідоцтво про проходження спеціалізації.

Окрім того, фахівці мають право проходити спеціалізацію з кількох спеціальностей, якщо є така необхідність.

Під час формування переліків циклів спеціалізації та тематичного удосконалення розробники Наказу № 2016 враховували сучасні потреби галузі охорони здоровʼя та пропозиції професійних спільнот. Переліки не є вичерпними, тому заклади освіти в межах своєї автономії можуть змінювати й розширювати їх. 

Особливої уваги заслуговує запровадження циклу спеціалізації за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина» для підготовки медсестер із реабілітації. Також впроваджуються цикли тематичного удосконалення з двох актуальних в умовах воєнного часу напрямів: «Догляд за ранами» й «Психологічні і духовні аспекти сестринського догляду».

Як саме заклади освіти визначають потребу фахівців, котрі будуть там навчатися? Положення № 2016 говорить, що заклади охорони здоров’я, а також медичні фахівці, котрі працюють як ФОП, повинні інформувати заклади освіти про свої потреби. Відтак заклади освіти складають календарно-тематичні плани.

Спеціалісти мають проходити цикли тематичного удосконалення. Це навчання за професійними програмами з метою оновлення та отримання нових знань. Від циклів спеціалізації воно відрізняється тим, що його можна проводити поза закладами освіти — як, наприклад, різноманітні тренінги.

Важливо, щоб програми циклів тематичного удосконалення відповідали принципам доказової медицини, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я та вимогам до компетентностей, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників. Тривалість циклу — від 45 до 75 навчальних годин. Фахівці, які закінчили навчання та успішно пройшли підсумкову атестацію, отримують посвідчення.

Інші заходи безперервного професійного розвитку проводяться відповідно до законодавства.

Як вибрати надійного провайдера БПР

Медпрацівники мають відвідувати заходи БПР, за які отримуватимуть відповідні бали. Результати БПР враховуватиме атестаційна комісія під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації.

Заходи БПР — освітні заходи медичного спрямування, мета яких — підтримати або підвищити рівень професіоналізму і розвивати індивідуальну медичну практику, щоб задовільнити потреби пацієнтів та оптимізувати роботу сфери охорони здоров’я (пп. 4 п. 2 Положення).

Заповнюється у двох примірниках.

Провайдери заходів БПР — юридичні особи, які організовують і проводять заходи безперервного професійного розвитку.

Особисте освітнє портфоліо — сукупність відомостей щодо персональних досягнень, підвищення кваліфікації, здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я під час БПР

На виконання наказу від 20.02.2024 № 281 (далі — Наказ № 281) МОЗ запустило електронну систему забезпечення БПР. На сайті Центру тестування при МОЗ уже працює функціонал, пов'язаний із електронною системою БПР. Також провпйдери БПР можуть ознайомитися з відеоінструкціями про реєстрацію, звітування щодо її проведення, подання апеляції у разі відмови у реєстрації.

Згідно з Наказом № 281 провайдерам заходів БПР потрібно пройти перереєстрацію в електронній системі забезпечення БПР працівників сфери охорони здоров’я. До 26.06.2024 триватиме перехідний період, а надалі реєстрація провайдерів відбуватиметься виключно у новій електронній системі БПР.

Увага! Роботодавці зобов’язані сприяти дотриманню вимог до безперервного професійного розвитку.  Коли працівник проходить БПР з відривом від виробництва, за ним зберігають середню зарплату. Роботодавець має робити це в порядку, який законодавство встановлює для працівників, яких направляють на підвищення кваліфікації.

БПР фінансуватимуть за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

Людмила Шевченко керівник маркетингової групи «Медицина» Цифрового видавництва Експертус
Облікуйте набрані бали безперервного професійного розвитку онлайн. Для цього скористайтеся електронним сервісом «Особисте освітнє портфоліо» від журналу «Управління закладом охорони здоров’я»

За що нараховуватимуть бали БПР медсестрам із 2024 року

Бали БПР нараховуватимуть за здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.

Формальна

Вища освіта на освітньо-науковому та науковому рівні вищої освіти

Бали БПР нарахують лише за здобуття освітньо-наукового та наукового ступеня (доктор філософії, доктор наук)

Інформальна

Працівники самостійно здобувають професійні компетентності під час повсякденної роботи, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю

Підтвердженням БПР може бути публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором

Неформальна

 • Навчання на циклах тематичного удосконалення в закладах післядипломної освіти, структурних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установ
 • Професійне медичне стажування за межами місця роботи
 • Навчання на заходах БПР, внесених у систему

Формати неформальної освіти

КМУ дозволяє здобувати неформальну освіту у форматах:

 • особиста участь працівника в освітній події у місці її проведення
 • дистанційне навчання з допомогою електронних технологій у режимі реального часу або з доступом до навчальних матеріалів у зручний для працівника час
 • поєднання особистої та дистанційної участі

Присутність учасників на дистанційному навчанні в режимі реального часу має бути підтверджена. Засоби підтвердження визначає провайдер заходу БПР (п. 10 Положення). Під час заходу в учасників має бути можливість подавати свої запитання та відповіді.

Увага! Запис заходу, який провайдер публікує після його завершення, не є таким, що відбувається в режимі реального часу.

Якщо працівник проходить дистанційне навчання не в режимі реального часу, його участь підтверджують фактом підключення/реєстрації на онлайн-платформі та сертифікатом про проходження дистанційного навчання. У такому сертифікаті мають бути зазначені:

 • провайдер
 • тема заходу
 • тривалість дистанційного навчання
 • прізвище та ім’я отримувача сертифіката
 • дата видачі й унікальний ідентифікатор сертифіката

Направлення і зарахування фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення

Направлення фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення здійснюється за путівками закладів фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

Після одержання путівки керівник закладу охорони здоровʼя або фізична особа — підприємець, де працює фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження цього працівника.

Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який прибув у заклад фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, перед проходженням циклу спеціалізації та циклу тематичного вдосконалення предʼявляє:

 • путівку на навчання
 • копію наказу про направлення на курси
 • паспорт (паспорт у формі пластикової картки типу ID-1, е-паспорт)
 • диплом або завірену копію диплома про закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти
 • свідоцтво про проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності)

Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою заповнює особисту картку слухача, дані якої звіряються з предʼявленими документами і разом з даними путівок використовуються для обліку і складання звіту закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

Особиста картка слухача включає такі відомості:

 • назва циклу
 • прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності)
 • найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, рік його закінчення, спеціальність
 • відомості про диплом, дата та номер диплому, дата видачі
 • посада та місце працевлаштування, населений пункт, область


зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді