Безперервний професійний розвиток медиків — 2024

Автор
Експертна редакція порталу
Які зміни до безперевного професійного розвитку (БПР) працівників сфери охорони здоров’я актуальні у 2024 році? Читайте у статті

Увага! У 2024 році для атестації треба мати 150 балів БПР: 100 балів за 2020 і 2021 роки та 50 балів за 2022 та 2023 роки.

Сім правил, як гарантовано отримати бали БПР

Уряд підготував зміни до безперервного професійного розвитоку (БПР) усіх працівників сфери охорони здоров’я. Тепер вони мають відвідувати заходи з визначеного переліку, щоб здобувати бали БПР та готувати особисте освітнє портфоліо. Коли зміни наберуть чинності та чому готуватися до цього варто вже зараз, пояснюємо в статті.

Відтепер всі медичні працівники здобуватимуть нові знання та навички відповідно до єдиного Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 14.07.2021 № 725, у редакції постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725» від 29.09.2023 № 1036 (далі — Положення № 725; Постанова № 1036).

Нова редакція Постанови № 725 набрала чинності 25 жовтня 2023 року. Але МОЗ ще має напрацювати супровідні документи на її виконання.

Лікарі вже декілька років атестуються за цією системою, натомість для інших медиків усе нове, і на перший погляд система БПР може здаватися складною.

Щоб атестуватися, лікар має подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку (БПР).

У 2022 році через війну лікарі могли не набирати 50 балів безперервного професійного розвитку. МОЗ скасувало обов’язковий мінімум на цей рік.

Поговоримо докладніше про безперервний професійний розвиток лікарів.

Порядок проведення атестації лікарів МОЗ затвердило наказом «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446 (далі — Порядок № 446, Наказ № 446). 

Останні зміни до безперервного професійного розвику лікарів вніс наказ МОЗ «Про внесення зміни до Порядку проведення атестації лікарів» від 09.09.2022 № 1640.

Розгляньмо все по порядку.

Проведення атестації лікарів — 2024

У березні 2022 року МОЗ затвердило зміни, що коригують плани з підвищення кваліфікації та безперевного професійного розвитку лікарів з огляду на воєнні реалії. Ідеться про наказ МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446» від 24.03.2022 № 520 (далі — Наказ № 520). Згодом законодавці прийняли схожі норми, що поширюються на інших працівників охорони здоровʼя.

Найголовніше, що доки триває війна, атестації не буде. МОЗ планує відновити її після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Розгляньмо все по порядку.

МОЗ зупинило атестацію медиків на самому початку воєнного стану (наказ МОЗ «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану» від 07.03.2022 № 426; далі — Наказ № 426). 

4 серпня 2022 року міністерство одночасно скасувало дію Наказу № 426 і прийняло новий наказ МОЗ «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану» від 04.08.2022 № 1415 (далі — Наказ № 1415). Він дублював норми Наказу № 426. А саме — заново зупиняв на період дії воєнного стану проведення атестації:

 • на підтвердження звання лікаря (провізора)-спеціаліста;
 • на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям (провізорам);
 • на підтвердження звання спеціаліста та на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоровʼя;
 • на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам.

17 листопада 2023 року набув чинності наказ МОЗ «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» від 31.08.2023 № 1555 (далі — Наказ № 1555). Він заново призупиняє атестацію працівників охорони здоров’я на період воєнного стану (п. 2 Наказу № 1555). Наказ № 1415 втрачає чинність, а норми про продовження дії кваліфікаційної категорії тепер містять безпосередньо накази МОЗ про підвищення кваліфікацій тих чи тих груп працівників:

 • «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446 (далі — Наказ № 446);
 • «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» від 23.11.2007  № 742;
 • «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів» від 12.12.2006 № 818;
 • «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я» від 12.08.2009 № 588.

Нагадаємо, що Наказ № 1415 визначав також, що строк дії сертифікатів спеціаліста і посвідчень про кваліфікаційну категорію, який спливає у період дії воєнного стану, продовжується на 1 рік. Те саме стосувалося  посвідчень про кваліфікаційну категорію лікарів, які планували пройти атестацію протягом року після закінчення пʼятирічного строку з дати попередньої атестації.

Натомість Наказ № 1555 встановлює, що строк дії сертифікатів спеціаліста і посвідчень про кваліфікаційну категорію, який сплив у період дії воєнного стану, подовжується на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування. Що це означає?

Раніше, для того щоб продовжити строк дії сертифіката чи посвідчення про кваліфікаційну категорію, керівник закладу охорони здоров’я мав видати відповідний наказ і надалі оновлювати його щороку до закінчення воєнного стану.

Відтепер видавати наказ про продовження дії сертифіката чи посвідчення про кваліфікаційну категорію не обов’язково. Але рекомендуємо таки оформити його для внутрішньої звітності й обґрунтування нарахування виплат працівникам. У наказі зазначте строк «на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування». Видавати його заново щороку для того самого працівника не треба.

Особистий бренд лікаря: 9 відповідей на запитання

Особисте освітнє портфоліо

Для атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії лікарі подають до атестаційної комісії документи, як-от:

 • письмова заява
 • атестаційний листок
 • копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за наявності)
 • особисте освітнє портфоліо з результатами проходження БПР та копіями документів, що підтверджують обліковані бали БПР

Увага! На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали БПР, особисто. Форму цих документів визначають організатори освітніх заходів.

На основі цих даних атестаційна комісія нараховує бали за проходження БПР згідно з додатком 4 до Порядку № 446.

Увага! Лікарі під час воєнного стану, як і раніше, мають надавати особисті портфоліо до відділу кадрів за місцем роботи до 1 березня.

Обов’язок відділу кадрів закладів охорони здоров’я контролювати надання лікарями особистих освітніх портфоліо визначає пункт 9 розділу VI Наказу № 446.

Кадровики мають перевіряти портфоліо та надавати на затвердження керівнику узагальнений звіт щодо проходження лікарями БПР. На підставі наданого звіту складають та затверджують план нав­чання лікарів на наступний рік.

Якщо вони не зробили цього вчасно, нагадайте їм та проконтролюйте виконання.

Людмила Шевченко керівник маркетингової групи «Медицина» Цифрового видавництва Експертус
Облікуйте набрані бали безперервного професійного розвитку онлайн. Для цього скористайтеся електронним сервісом «Особисте освітнє портфоліо» від журналу «Управління закладом охорони здоров’я». Нагадаємо, щорічно до 1 березня лікарі звітують до відділу кадрів про набрані бали за попередній рік

БПР-2024 для лікарів

Із 1 січня 2020-го облік балів БПР став обов’язковим. А вже з 2021 року атестаційні комісії щорічно перевіряють документи, що підтверджують бали БПР, задекларовані в особистих освітніх портфоліо.

Що передбачає безперервний професійний розвиток лікарів в Україні та скільки балів БПР лікарів необхідно набрати у 2024 та інших роках, аби атестуватися, розгляньте далі. 

Бали БПР-2024

Безперервний професійний розвиток: необхідна кількість балів для атестації

Рік атестації

Мінімальна кількість балів

Рік, за який слід набрати бали

2023

100

2020, 2021 роках,

та бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2022 році. Мінімальна кількість балів безперервного професійного розвитку, яка має бути підтверджена за річний період, у 2022 році не є обов’язковою

2024

100

50

2020 та 2021

  2022 та 2023

2025

По 50

2020, 2021,2022, 2023 та 2024

NB! Максимальна кількість балів — необмежена.

У додаток 5 Порядку № 446 наведений список із 37 спеціальностей, для яких набирати мінімальну кількість балів БПР на рік не обов’язково:

1. Авіаційна та космічна медицина

2. Генетика лабораторна

3. Генетика медична

4. Геріатрія

5. Гігієна дітей та підлітків

6. Гігієна праці

7. Гігієна харчування

8. Дезінфекційна справа

9. Загальна гігієна

10. Клінічна біохімія

11. Комунальна гігієна

12. Лабораторна імунологія

13. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

14. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

15. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

16. Лікувальна фізкультура

17. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

18. Наркологія

19. Народна та нетрадиційна медицина

20. Паразитологія

21. Патологічна анатомія

22. Професійна патологія

23. Психофізіологія

24. Радіаційна гігієна

25. Радіонуклідна діагностика

26. Санологія

27. Спортивна медицина

28. Суднова медицина

29. Судово-медична гістологія

30. Судово-медична експертиза

31. Судово-медична імунологія

32. Судово-медична криміналістика

33. Судово-медична токсикологія

34. Судово-медична цитологія

35. Сурдологія

36. Токсикологія

37. Фізіотерапія

БПР-2024: п'ять нововведень

БПР-2024: вимоги

Бали БПР обліковує сам лікар, а засвідчує його роботодавець. Лікарі-ФОП провадять облік балів самостійно.

Якщо з об’єктивних поважних причин лікар не набрав необхідну кількість балів БПР, атестаційна комісія може врахувати бали за інші роки міжатестаційного періоду.

Лікарі обліковують бали БПР із кожного виду діяльності за наявності документів, що підтверджують його участь в освітньому заході. Що ж це можуть бути за заходи? 

З 2022 року МОЗ змінює систему обрання навчальних заходів. Уже працює електронна система БПР — реєстр освітніх заходів, які схвалило МОЗ.

Власником системи, у тому числі її програмного забезпечення, є держава в особі МОЗ. Володільцем і розпорядником інформації — теж МОЗ. 

Адміністратором системи, у тому числі її програмного забезпечення, виступає ДНП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України». Власне, саме на сайті Центру тестування нині розміщені зареєстровані заходи БПР. Технічний адміністратор — ДП «Електронне здоров’я» (пп. 8 п. 2 Постанови № 1036). Розробляє МОЗ електронну систему у співпраці з проєктом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

У системі зберігатимуть інформацію про провайдерів та заходи БПР, обліковуватимуть бали БПР та вестимуть особисте освітнє портфоліо.

Медпрацівники реєструватимуться та вноситимуть відомості до системи за допомогою засобів електронної ідентифікації, зокрема кваліфікованих електронних підписів.

Провайдер вносить до системи інформацію про захід БПР. Після цього протягом 20 робочих днів адміністратор вирішує, чи нараховувати бали за такий захід, та вносить про це відомості до системи.

Безперервний професійний розвиток: заходи

Атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводять за бажанням лікаря. Раніше за рік до атестації лікар мав пройти обов’язкові чотиритижневі курси, так званий передатестаційний цикл, а в період між передатестаційними циклами міг і не брати участі в освітніх заходах. Нині ж навчатися треба майже постійно.

Способи навчання різняться: медичний працівник має право отримувати формальну, неформальну та інформальну освіту.

КМУ визначив види заходів, за які лікар може набрати бали БПР. Їх регламентує Положення № 725.

За що нараховуватимуть бали БПР-2024

Бали БПР нараховуватимуть за здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.

Формальна

Вища освіта на освітньо-науковому та науковому рівні вищої освіти

Бали БПР нарахують лише за здобуття освітньо-наукового та наукового ступеня (доктор філософії, доктор наук)

Інформальна

Працівники самостійно здобувають професійні компетентності під час повсякденної роботи, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю

Підтвердженням БПР може бути публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором

Неформальна
 • Навчання на циклах тематичного удосконалення в закладах післядипломної освіти, структурних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установ
 • Професійне медичне стажування за межами місця роботи
 • Навчання на заходах БПР, внесених у систему

Працівники охорони здоров’я також зможуть вибрати для підвищення кваліфікації два нові види заходів.

Електронний навчальний курс — комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг для організації індивідуального та групового навчання з використанням електронних технологій.

Група рівних — захід із безперервного, систематичного, критичного розгляду питання щодо провадження власної професійної діяльності та професійної діяльності інших працівників сфери охорони здоров’я для безперервного поліпшення якості медичної допомоги, у якому беруть участь працівники, які є рівними за посадою.

Підтвердженням безперервного професійного розвитку шляхом участі у зазначених заходах є сертифікат, виданий закладом охорони здоров’я за підписом його керівника. Положення про групи рівних затверджується МОЗ.

Останні зміни внесені і до вимоги до семінару. Відтепер він охоплює не лише набуття нових знань з актуальних питань організації медичної, реабілітаційної, фармацевтичної допомоги, медичного обслуговування за відповідними напрямами, а й можливісь обговорення отриманої інформації під час навчання у малих групах. А саме — до 20 осіб в одній групі. Зміст навчання включає теоретичні питання і не стосується питань формування навичок.

Формати неформальної освіти

КМУ дозволяє здобувати неформальну освіту у форматах:

 • особиста участь працівника в освітній події у місці її проведення
 • дистанційне навчання з допомогою електронних технологій у режимі реального часу або з доступом до навчальних матеріалів у зручний для працівника час
 • поєднання особистої та дистанційної участі

Присутність учасників на дистанційному навчанні в режимі реального часу має бути підтверджена. Засоби підтвердження визначає провайдер заходу БПР (п. 10 Положення). Під час заходу в учасників має бути можливість подавати свої запитання та відповіді.

Увага! Запис заходу, який провайдер публікує після його завершення, не є таким, що відбувається в режимі реального часу.

Якщо працівник проходить дистанційне навчання не в режимі реального часу, його участь підтверджують фактом підключення/реєстрації на онлайн-платформі та сертифікатом про проходження дистанційного навчання. У такому сертифікаті мають бути зазначені:

 • провайдер
 • тема заходу
 • тривалість дистанційного навчання
 • прізвище та ім’я отримувача сертифіката
 • дата видачі й унікальний ідентифікатор сертифіката

Коли запрацюють нові правила БПР

КМУ затвердив Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі — Положення, Постанова №725) постановою від 14.07.2021 № 725. Документ набрав чинності 1 січня 2022 року.

Через воєнний стан початок застосування вимог Положення до фармацевтів, молодших спеціалістів з медичною освітою, інших професіоналів та фахівців сфери охорони здоров’я переносили на 1 січня 2024 року.

Увага! У 2023 році медсестрам і фармацевтам не потрібно було набирати бали БПР.

 З 1 січня 2024 року Положення № 725 мають застосовувати:

 • до фахівців (фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів) з фармацевтичною освітою;
 • професіоналів і фахівців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я;
 • професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я (пп. 2 п. 1 Постанови № 1036).

Найбільше запуску БПР чекали медичні сестри і брати. Переліки посад інших фахівців і професіоналів, для яких БПР так само стартує з нового року, можна переглянути в наказі МОЗ від 28.10.2002 № 385. Усі вони зможуть набирати бали БПР із 1 січня 2024 року.

Загалом оновлене Положення № 725 визначає, що працівники сфери охорони здоров’я зобов’язані здійснювати БПР після отримання документа:

 • про вищу освіту за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та сертифіката лікаря-спеціаліста;
 • про вищу освіту за спеціальностями 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 227 «Терапія та реабілітація», 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;
 • про вищу освіту за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та сертифіката фармацевта/провізора-спеціаліста;
 • про вищу освіту, проходження післядипломної спеціалізації та отримання сертифіката спеціаліста за спеціальностями згідно з номенклатурою спеціальностей, затвердженою МОЗ;
 • про вищу освіту за спеціальностями згідно з номенклатурою спеціальностей, затвердженою МОЗ;
 • про фахову передвищу освіту за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Підстава — підпункт 5 пункту 3 Постанови № 1036.

Оновлене Положення № 725 визначає основні засади здійснення БПР працівників сфери охорони здоров’я, що працюють у закладах охорони здоров’я, закладах освіти і провадять діяльність за професіями, включеними до трьох розділів Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117:

 • «Керівники» (за наявності освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»);
 • «Професіонали»;
 • «Фахівці» (пп. 2. п. 2 Постанови № 1036).

Відтак усі директори (генеральні директори), медичні директори, а також начальники/керівники/завідувачі структурних підрозділів закладів охорони здоров’я з медичною освітою і головні медичні сестри проходитимуть БПР за керівними посадами. Утім чекаємо на роз’яснення від МОЗ стосовно дії цієї норми.

Особи, які мають фахову передвищу або вищу медичну і фармацевтичну освіту і працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я, теж проходитимуть БПР відповідно до Положення № 725

Фінансування БПР

Постанова № 725 визначає, що фінансування БПР здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету у порядку, затвердженому КМУ, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та з інших не заборонених законодавством джерел фінансуваннявідпоідно до відомостей з Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, визначених постановою КМУ від 25.04.2018 № 411.

Фінансове забезпечення технічного адміністрування системи БПР здійснюватиметься на підставі договорів, укладених із власником системи на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з технічним адмініструванням системи.

Фінансування робіт зі створення, функціонування та ведення системи здійснюється за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, коштів міжнародної технічної або поворотної чи безповоротної допомоги міжнародних організацій та з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

14 грудня 2023 року МОЗ оприлюднило наказ «Про затвердження критеріїв та форм з питань відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку лікарів закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах» від 30.11.2023 № 2040 (далі — Наказ № 2040), що був зареєстрований у Мін’юсті 6 грудня 2023 року і діє в редакції наказу МОЗ від 09.12.2023 № 2097. Документ затверджує критерії та форми з питань відшкодування витрат на здійснення БПР лікарів закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах.

МОЗ унормувало, що комунальні ЗОЗ щороку до 1 березня поточного року мають подавати до МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних (військових) адміністрацій (далі  структурні підрозділи) дані щодо кількості працівників, які потребують навчання на заходах БПР. При цьому ЗОЗ повинні дотримувати критеріїв визначення черговості включення лікарів до щорічних планів навчання на заходах БПР, затверджених Наказом № 2040 (п. 4 Наказу № 2040).

Структурні підрозділи передаватимуть відомості МОЗ щороку до 15 березня. А МОЗ, своєю чергою, до 1 квітня визначатиме і доводитиме до структурних підрозділів показники кількості працівників, яким буде відшкодовано витрати на оплату навчання на заходах БПР, з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених у держбюджеті на поточний рік (п. 5—6 Наказу № 2040).

Як бачимо, критерії і форми, затверджені Наказом № 2040, стосуються порядку відшкодування витрат на участь у заходах БПР не лише цього, а й у наступні роки. Наразі по 2000 грн отримають лікарі комунальних ЗОЗ. Надалі на відшкодування зможуть претендувайти й інші працівники охорони здоров’я. 

У 2023 році комунальні ЗОЗ мають подати структурним підрозділам дані щодо кількості лікарів, які претендують на відшкодування участі в заходах БПР до 19 грудня (пп. 1 п. 7 Наказу № 2040). МОЗ має розподілити кошти до 25 грудня.

Раніше Державна регуляторна служба України затвердила план комплексних перевірок на 2024 рік.

Бали БПР лікарів: МОЗ відповідає на запитання

Запитання

Відповідь

Бали необхідно набирати лише за своєю спеціальністю? 

За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності/спеціальностей лікаря нарахують не більше ніж 8 балів щорічно

Якщо лікар, наприклад, за один рік набрав 30 балів, а за наступний 80 балів, чи сумуватиметься результат за 2 роки?

Ні. Кількість балів не сумується за кілька років, вся концепція БПР вибудовується на регулярному навчанні впродовж життя. Винятки можуть бути для окремих випадків, передбачених  пунктом 16 розділу ІІІ Порядку атестації (стан здоров’я лікаря, військові дії, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру тощо)

Чи сумуються бали за англомовні та україномовні онлайн-курси? Тобто чи можна набрати 20 балів за англомовні та 15 балів за україномовні (35 балів в сумі)?

Додаток 5 не передбачає обмежень щодо додавання балів за англомовні та україномовні курси 

Чи діють вимоги щодо накопичення балів БПР у період відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами або догляду за дитиною?

Ні. На цей період вимоги не поширюються, хоча за бажання лікаря у такій відпустці виконувати їх можна

Які саме англомовні онлайн-курси визнаються при оцінюванні БПР?

Окремого переліку курсів чи провайдерів, затверджених МОЗ, поки не існує. Обирайте види освітньої діяльності та надавачів освітніх послуг відповідно до власних потреб та можливостей 

Чи залишаться заклади післядипломної освіти без курсантів?

Без користувачів однозначно залишаться ті надавачі освітніх послуг, які пропонуватимуть неякісний контент і не намагатимуться адаптуватись до потреб цільової аудиторії. Для інших концепція БПР — нескінченне джерело причин самовдосконалюватись та можливість розширити аудиторію

Чи обов’язково проходити тематичні курси на базових кафедрах, якщо балів вистачає за рахунок конференцій та інших заходів?

Ні, необов’язково. Перевагою безперервного розвитку якраз і є те, що лікарі вільно можуть обирати надавача освітніх послуг та заходи БПР відповідно до власних потреб та можливостей

Які заходи є обов’язковими для БПР?

Жоден захід не має обов’язкового характеру. Лікарі вільно можуть обирати заходи відповідно до професійних потреб

Яким нормативним актом затверджується перелік курсів тематичного удосконалення лікарів?

Наказ МОЗ «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти» від 07.12.1998 № 346 втратив чинність 30.12.2022

Тематика окремих циклів визначається навчально-виробничими планами закладів та факультетів післядипломної освіти

 

БПР-2024 медсестер, фармацевтів та професіоналів у медичній галузі

КМУ затвердив Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі — Положення, Постанова №725) постановою від 14.07.2021 № 725. Документ набрав чинності 1 січня 2022 року.

Через воєнний стан початок застосування вимог Положення до фармацевтів, молодших спеціалістів з медичною освітою, інших професіоналів та фахівців сфери охорони здоров’я переносили на 1 січня 2024 року.

Увага! У 2023 році медсестрам і фармацевтам не потрібно було набирати бали БПР.

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725» від 29.09.2023 № 1036. Документ вдосконалює умови проходження безперервного професійного розвитку (БПР) для працівників сфери охорони здоровʼя. Зокрема, нормативне-правове регулювання дасть змогу працівникам ефективніше підвищувати кваліфікацію, а також впровадити функціонал електронної системи БПР. 

Важливі зміни стосуються керівників закладів охорони здоров’я. Вони матимуть змогу здійснювати БПР. Це допоможе підтримувати та підвищувати їхню професійну компетентність, а значить — покращувати якість надання медичної, фармацевтичної та реабілітаційної допомоги людям.

Окрім того, ініційовані зміни дадуть змогу:

 • із 1 січня 2024 року впровадити обов'язковий БПР для нових груп працівників сфери охорони здоров’я: фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я;
 • розширити можливості для розвитку через участь у нових формах заходів БПР (як-от «групи рівних»);
 • встановити вимоги щодо структури та змісту навчальних програм заходів БПР з метою забезпечення їх якості.

Увага! У 2023 році медсестрам і фармацевтам не потрібно було набирати бали БПР.

Із 2023 року в Україні діє наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства» від 10.11.2022 № 2016 (далі — Наказ № 2016).

Старий наказ МОЗ «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198 вже не відповідав сучасним вимогам освітнього законодавства та тенденціям розвитку медпрацівників. Тому МОЗ затвердило новий документ.

Наказ № 2016 затверджує положення про заходи безперервного професійного розвитку та передбачає, що цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення здійснюються закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами з післядипломної освіти закладів фахової передвищої/вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» (далі — заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти).

Направлення і зарахування фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення

Направлення фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення здійснюється за путівками закладів фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

Після одержання путівки керівник закладу охорони здоровʼя або фізична особа — підприємець, де працює фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження цього працівника.

Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який прибув у заклад фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, перед проходженням циклу спеціалізації та циклу тематичного вдосконалення предʼявляє:

 • путівку на навчання;
 • копію наказу про направлення на курси;
 • паспорт (паспорт у формі пластикової картки типу ID-1, е-паспорт);
 • диплом або завірену копію диплома про закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти;
 • свідоцтво про проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності).

Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою заповнює особисту картку слухача, дані якої звіряються з предʼявленими документами і разом з даними путівок використовуються для обліку і складання звіту закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

Особиста картка слухача включає такі відомості:

 • назва циклу;
 • прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності);
 • найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, рік його закінчення, спеціальність;
 • відомості про диплом, дата та номер диплому, дата видачі;
 • посада та місце працевлаштування, населений пункт, область.

Увага! Роботодавці зобов’язані сприяти дотриманню вимог до безперервного професійного розвитку.  Коли працівник проходить БПР з відривом від виробництва, за ним зберігають середню зарплату. Роботодавець має робити це в порядку, який законодавство встановлює для працівників, яких направляють на підвищення кваліфікації.

БПР фінансуватимуть за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді