Нормативні документи

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики ❃ Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285
87

Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах / закладах надання соціальних послуг / соціального захисту населення

Нові правила інфекційного контролю ❃Наказ МОЗ № 1614 ❃ Організація профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я
2581

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення

Надання медичних послуг та лікарських засобів, реімбурсації за Програмою медичних гарантій ❃ Державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів, реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій
179

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Основи законодавства України про охорону здоров’я ❃ Законодавство України про охорону здоров’я ❃Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров’я ❃Принципи охорони здоров’я ❃Правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні
130

ДКХП. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

Випуск 78 «Охорона здоров'я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП)❃ Кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, які є специфічними для галузі охорони здоров'я
513