Інтернатура — 2023 в Україні: спеціальності та особливості організації

Автор

Лукащук Лариса

завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
Про інтернатуру за новими правилами, спеціальності, рейтинговий розподіл, бази стажування та про навчання в інтернатурі читайте у статті

МОЗ оновило модель розподілу та зарахування випускників медичних спеціальностей в інтернатуру в 2023 році. Відтепер розподіл та зарахування до інтернатури відбувається відповідно до наказу МОЗ від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру» (із змінами, затвердженими наказом МОЗ від 10.04.2023 № 673).

Преміювання персоналу за виконання показників якості

Інтернатура спрямована на підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок лікарів та підготовки їх до самостійної професійної діяльності за певним фахом.

Фінансування підготовки в інтернатурі провадиться декількома шляхами:

 • коштом державного бюджету — для громадян України
 • коштом фізичних (юридичних) осіб — якщо інтернатуру в Україні проходять іноземці чи особи без громадянства; якщо громадяни України, які вчились коштом державного бюджету, вирішили проходити навчання в інтернатурі в приватних лікувальних закладах
 • коштом, отриманим з інших джерел, які не заборонені законодавством (стосується громадян України)

Інтернатура за новими правилами: основні поняття

Інтернатура — це форма первинної спеціалізації випускників за лікарськими та провізорськими спеціальностями відповідно до результатів якої вони отримують кваліфікацію лікаря-спеціаліста чи фармацевта/провізора-спеціаліста. 

Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів — ЗОЗ державної, комунальної, приватної форми власності; а також ЗОЗ, що належать до сфери управління інших міністерств, в тому числі аптеки (для проходження програми підготовки в інтернатурі провізорами-інтернами), що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Електронна система рейтингового розподілу — інформаційна система, яка збирає та аналізує дані про успішність випускника та забезпечує проведення автоматизованого рейтингового розподілу.

Конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень випускника, яка обраховується за результатами показників успішності з точністю до 0,001.

Програма підготовки в інтернатурі — єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування лікарів (провізорів)- інтернів з метою забезпечення набуття лікарями (провізорами)-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній та фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині.

Рейтинговий розподіл — електронний розподіл випускників закладів вищої освіти в інтернатуру, за спеціальностями, зазначеними у додатку 1 до Положення.

Рейтинговий список — список випускників, складений за конкурсним балом відповідно до спеціальностей галузі знань «22 Охорона здоров’я». Формується електронною системою рейтингового розподілу.

Як оплачувати працю лікарів-інтернів?

 

За якими спеціальностями відбувається підготовка в інтернатурі

Відповідно до Положення навчатись в інтернатурі в Україні зможуть:

 • громадяни України, котрі отримали диплом про вищу освіту за відповідною спеціальністю та мають направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі відповідно до результатів рейтингового розподілу в інтернатуру
 • іноземці та особи без громадянства, котрі мають диплом про вищу освіту за відповідною спеціальністю та довідку про навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб

 В 2023 році випускники ВУЗів проходять інтернатуру за 23 спеціальностями:

 1. Акушерство та гінекологія
 2. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 3. Внутрішні хвороби
 4. Загальна практика — сімейна медицина
 5. Епідеміологія
 6. Інфекційні хвороби
 7. Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія
 8. Медицина невідкладних станів
 9. Медична психологія
 10. Неврологія
 11. Ортопедія і травматологія
 12. Отоларингологія
 13. Офтальмологія
 14. Радіологія
 15. Патологічна анатомія
 16. Педіатрія
 17. Психіатрія
 18. Хірургія
 19. Фізична та реабілітаційна медицина
 20. Дерматовенерологія
 21. Дитяча хірургія
 22. Стоматологія
 23. Фармація

Семінари та вебінари для медиків

Що таке рейтинговий розподіл та як відбувається зарахування до інтернатури

Зарахування в інтернатуру з 2023 року відбуватиметься на підставі рейтингового розподілу. В свою чергу рейтинговий розподіл проводять на підставі конкурсного балу випускника. Відповідно до результатів рейтингового розподілу випускник закладу вищої освіти (ЗВО) отримає направлення на проходження інтернатури. Це направлення є підставою для оформлення наказу про зарахування до інтернатури.

Пройти  інтернатуру можуть як випускники, які навчались як за кошти державного бюджету, так і ті, хто вчився коштом фізичних (юридичних) осіб.

Для участі в рейтинговому розподілі випускник повинен подати відповідну заяву в якій зазначає:

 • бажану спеціальність (необхідно обрати з переліку МОЗ);
 • пріоритетність заяв від 1 до 5, де: 1 — найвища; 5 — найнижча; змінити пріоритетність не можна;
 • ЗВО;
 • базу стажування згідно з переліком МОЗ.

Електронна система розглядатиме заяви випускника відповідно до зазначених пріоритетів, починаючи з заяви з найвищою пріоритетністю. Якщо випускник потрапляє на першу пріоритетність, він автоматично вибуває з подальшого рейтингового розподілу. В іншій ситуації, коли він не потрапляє на обрану першу пріоритетність, участь в подальшому розподілі прийматиме заява з нижчою пріоритетністю.

Коли ж випускник не потрапив на жодну з обраних спеціальностей, МОЗ запропонує йому спеціальність, базу стажування, ЗВО залежно від того, у яких спеціалістах є потреба в поточному році. Якщо випускник не приймає пропозицію МОЗ, пройти повторний рейтинговий розподіл можна не раніше, ніж через рік.

Надалі електронна система складає рейтинговий список, який формується за наступним принципом:

 • випускники, які проходитимуть інтернатуру коштом державного бюджету;
 • випускники, які проходитимуть інтернатуру коштом фізичних (юридичних) осіб.

Випускники, які отримали вищий конкурсний бал, посідають вищий щабель в списку. Те ж стосується і пріоритетності заяви – насамперед в список потрапляють заяви з першою пріоритетністю, останні місця – заяви з останньою пріоритетністю.

Заклад вищої освіти дає направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, що є підставою для навчання в інтернатурі. Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні постійно, мають надати документ, котрий підтверджує володіння державною мовою на достатньому рівні.

Власне зарахування до інтернатури відбувається на підставі наказу:

 • МОЗ України та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я;
 • керівника бази стажування;
 • керівника закладу вищої освіти.

Лікарі-інтерни повинні з’явитись на базу стажування до 1 серпня, а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини – до 1 вересня, якщо у відповідних закладах, зважаючи на дію воєнного стану та наслідків бойових дій, є можливість проводити підготовку інтернів.

Як проходитиме навчання в інтернатурі

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин:

 • освітня;
 • практична.

Характеристики обох частин описані в Таблиці.

Опис програми підготовки в інтернатурі

Критерій

Освітня частина

Практична частина

Місце проведення

ЗВО

База стажування

Тривалість

3 місяці за один рік навчання (розрахована пропорційно до тривалості підготовки в інтернатурі)

Визначається програмою підготовки за відповідною спеціальністю

Вид навчання

Проходження освітньої частини згідно з програмами інтернатури і навчальними планами, науково-практичні та навчально-методичні конференції. ЗВО надає методичну та консультативну допомогу базам стажування

Практична робота відповідно до вимог навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності

Обов’язки куратора

Керівник групи відповідає за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності

Лікар-куратор забезпечує підготовку з практичної частини відповідно до індивідуальних навчальних планів, контролює ступінь виконання лікарем-інтерном передбаченої програми підготовки

Контроль

ЗВО проводить поточне, проміжне та підсумкове оцінювання. Після завершення освітньої частини інтернатури проводить проміжний контроль виконання інтернами індивідуальних навчальних планів, їх підготовки згідно з планом і програмою інтернатури

Інтерни проходять тестовий контроль рівня знань та співбесіду

Лікар-куратор контролює, як виконується програма підготовки в інтернатурі та індивідуальний навчальний план інтернів, та повідомляє щомісячно про виявлені порушення (при їх наявності) керівника бази стажування інтернів

Проживання

Забезпечують ЗВО

Забезпечують МОЗ, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я сумісно з базами стажування

 

Інтернів навчатимуть за програмами підготовки, які розробляють в співпраці заклади вищої освіти та бази стажування, а також навчальними планами, розробленими Вченою радою ЗВО. Примірні програми підготовки в інтернатури розробляють групи експертів за відповідними спеціальностями, які затверджує МОЗ.

Які вимоги до баз стажування прописані в законодавстві

Стажування інтерни можуть проходити в ЗОЗ різних форм власності:

 • державної;
 • комунальної;
 • приватної;
 • підпорядкованих іншим міністерствам.

Розробляти критерії для визначення баз стажування будуть щорічно й ураховуватимуть, зокрема:

 • які сучасні медичні послуги (групи медичних послуг) надають в ЛПЗ;
 • яким обсягом роботи можна забезпечити інтерна кількісно та якісно;
 • яке медичне обладнання наявне, що дозволить проводити діагностичну та лікувальну роботу на сучасному рівні;
 • у якій кількості ЛПЗ забезпечений медичним персоналом.

Вимоги до бази стажування щодо забезпечення навчання інтернів згідно з навчальними планами та програмою підготовки описані в Таблиці.

Вимоги до баз стажування

Юридичні

Наявність акредитаційного сертифікату першої чи вищої категорії. Для баз стажування фармацевтів/провізорів — наявність ліцензії на діяльність з виробництва лікарських засобів в умовах аптеки та/або участь в соціальних програмах (в тому числі й програмах реімбурсації вартості лікарських засобів), а також, ведення господарської діяльності з виготовлення та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами впродовж, як мінімум, 3 років.

Технічні

Наявність:

 • лікувально-діагностичних відділень, лабораторій та діагностичних кабінетів
 • сучасного медичного (фармацевтичного) обладнання, апаратури та інструментарію відповідно до профілю медичного закладу

Навчальні

Наявність навчальних приміщень, оснащених навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами та іншим сучасним технічним обладнанням для навчання.

Кадрові

Наявність достатньої кількості лікарів-кураторів з досвідом роботи не менше 7 років та кваліфікаційною категорією не нижче першої. На одного куратора повинно припадати не більше 5 інтернів (для фармацевтів/провізорів – не більше семи інтернів).

Залежно від програми підготовки за певними спеціальностями, до баз стажування можуть висуватись додаткові вимоги.

Перелік баз стажування лікарів-інтернів на поточний рік МОЗ розміщує на офіційному вебсайті не пізніше 1 травня; для фармацевтів-провізорів-інтернів та лікарів-інтернів за фахом «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» – не пізніше 5 березня.

ЗВО надаватиме базам стажування методичну та консультативну допомогу щодо підготовки спеціалістів в інтернатурі.

Інтерн може змінити базу стажування у випадку, якщо:

 • йому не нададуть можливості якісно відшліфувати необхідні навички та з вини бази стажування якість підготовки інтерна буде низькою; це мають підтвердити результати проміжного контролю знань
 • якщо чоловік (дружина) інтерна проходить військову службу чи службу в органах внутрішніх справ за межами розташування бази стажування.

Щоправда, змінити базу стажування лікар-інтерн може лише у випадку наявності вакантних місць.

Чи ознайомлювати працівників із наказами про зміну посадового окладу

Як відбуватиметься оцінка результатів навчання в інтернатурі

Впродовж усього терміну інтернатури контролюють якість набуття теоретичних знань та практичних навичок. З цією метою проводять декілька видів оцінювання:

 • поточне – керівник груп лікарів – інтернів закладу вищої освіти оцінює рівень оволодіння компетентностями, що дає змогу оцінити якість підготовки інтерна на базі стажування;
 • проміжне — після проходження освітньої частини інтернатури (профільною кафедрою) та після кожного курсу практичної частини на базі стажування (куратором лікарів-інтернів);
 • підсумкове (атестація) — після завершення підготовки в інтернатурі; визначають послідовно рівень теоретичної підготовки та оволодіння практичними навичками.

NB! До атестації допускають інтернів, котрі опанували програму підготовки в інтернатурі.

Етапи атестації

Методика проведення

Особливості проведення

Ліцензійний інтегрований іспит Крок 3

Тестування за єдиними закритими тестами з розрахунку 1 хвилина на 1 тест. Максимальна кількість тестових завдань – 200. Оновлення та актуалізацію завдань здійснюють не рідше, ніж один раз на три роки. Графік іспиту затверджує МОЗ щороку на календарний рік.

Іспит проводять в приміщеннях закладу освіти чи іншому приміщенні, яке визначає Центр тестування при МОЗ. Щоб тестування проходило максимально прозоро, в приміщенні налагоджують відеоспостереження та відеофіксацію. Копії відеозаписів зберігають в Центрі тестування впродовж трьох років.

Іспит з оволодіння практичними навичками

Лікар (фармацевт/провізор) – інтерн виконує завдання з трьох пакетів та ситуаційні задачі

Іспит проводять на реальних, віртуальних чи стандартизованих пацієнтах, манекенах, фантомах, обладнанні відповідно до конкретної спеціальності

 

Якщо інтерн успішно пройшов атестацію, йому присвоюють звання «лікар-спеціаліст». В цьому випадку заклад вищої освіти, який проводив підготовку лікарів-інтернів, видає сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста.

NB! Лікар може отримати право на професійну діяльність в Україні лише після проходження інтернатури.

Якщо ж інтерн не показав достатнього рівня знань та оволодіння практичними навичками і йому відмовили у присвоєнні звання «лікар-спеціаліст», його не атестують. Повторно складати іспит він не може, хоча він може оскаржити таке рішення в передбаченому законодавством порядку.

Якщо інтерн не зміг опанувати навчальну програму з вини бази стажування, він може її змінити. Якщо ж інтерн винен сам, його можуть відрахувати з інтернатури. 

Як змінилась організація проходження інтернатури під час воєнного стану

26 липня 2022 року за №1327 МОЗ України затвердило наказ «Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану». Цим документом врегульовується ряд питань проходження інтернатури на період дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після його скасування чи припинення.

Насамперед передбачено, що випускників ВУЗів в галузі знань 22 «Основа здоров’я» можуть зарахувати до інтернатури пізніше встановлених термінів в певних випадках, а саме:

 • якщо випускник проходить військову службу в Збройних Силах України чи інших військових формуваннях в період дії воєнного стану;
 • якщо випускник перебуває на тимчасово окупованій, оточеній (блокованій) території чи в районі, де проходять бойові дії;
 • проходить курс лікування з приводу поранення чи травмування, спричиненого наслідками воєнних (бойових) дій.

Такий випускник повинен подати відповідну заяву про відтермінування зарахування до інтернатури через наявні причини до 20 серпня поточного року. У цьому випадку за ним зберігалось місце в інтернатурі до 15 жовтня. У випадку, коли випускник не зміг прибути до місця навчання до визначеного терміну, він отримує змогу навчатись в інтернатурі в наступному році державним коштом. Щоправда, це стосується тільки тих осіб, які вчились за кошти державного бюджету.

Наказ передбачає переведення з однієї бази стажування до іншої у випадку, якщо визначена для проходження навчання в інтернатурі база стажування знаходиться в районі проведення бойових дій чи на тимчасово окупованій (блокованій) території. Однак, змінювати спеціальність при цьому не дозволено.

Базова медична документація ЗОЗ

Правила розподілу та зарахування в інтернатуру в 2023 році

У 2023 році стались певні зміни в алгоритмі розподілу в інтернатуру для випускників, які навчались на бюджетній формі та має наступний вигляд:

Етап 1 – ДОЗ місцевих військових адміністрацій інформують МОЗ стосовно переліків вакантних посад лікарів-інтернів на базах стажування.

Етап 2 – МОЗ надає закладам вищої освіти фіксовану кількість місць держзамовлення за спеціальностями окремо для кожної області.

Етап 3 – Заклади вищої освіти складають рейтинги випускників на основі академічної успішності, беручи до уваги сімейний стан та стан здоров’я.

Етап 4 – ЗВО створюють комісію, яка займатиметься розподілом випускників.

Етап 5 – Не пізніше, ніж за два тижні до закінчення навчання, комісія надає випускникам пропозиції стосовно спеціальності та місця проходження інтернатури.

Етап 6 – Якщо випускник погоджується з пропозицією комісії, він отримує направлення для проходження інтернатури та подає документи до ДОЗ, в підпорядкуванні якого знаходиться база стажування.

Якщо випускник не погоджується з пропозицією комісії та письмово повідомляє про це ЗВО, він отримує довідку з зазначенням того, що місце проходження інтернатури обиратиме самостійно. Після того, як випускник самостійно знайшов базу стажування та отримав від керівника медичного закладу підтвердження наявності вакантної посади, він подає документи для зарахування в інтернатуру.

Щоб зарахування до інтернатури пройшло успішно, випускник повинен дотриматись визначених наказом часових термінів:

 • не пізніше 20 липня необхідно подати до ЗВО заяву та пакет документів для зарахування до освітньої частини підготовки;
 • не пізніше 1 серпня необхідно з’явитись на базі стажування, де проходитиме практична частина навчання;
 • не пізніше 1 вересня необхідно з’явитись в закладі вищої освіти.

Комунальні заклади охорони здоров’я можуть стати базами стажування лікарів-інтернів лише після укладання договору з НСЗУ за пакетом послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів».зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики