Інтернатура-2024 в Україні: спеціальності та особливості організації

Автор
завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
Читайте у статті про інтернатуру за новими правилами, спеціальності, рейтинговий розподіл, бази стажування та нове Положення про інтернатуру, яке МОЗ винесло на громадське обгворення
Зміст статті:
Інтернатура: основні поняття За якими спеціальностями здійснюватиметься підготовка в інтернатурі в 2024 році Як зміниться алгоритм рейтингового розподілу до інтернатури у 2024 році Хто здійснюватиме зарахування до інтернатури-2024 Як проходитиме навчання в інтернатурі Фінансування проходження інтернатури Які вимоги до баз стажування прописані в законодавстві Чи може випускник «бюджетник» проходити інтернатуру в приватних медичних закладах Як відбуватиметься оцінка результатів навчання в інтернатурі Чи може лікар-інтерн повторно скласти іспит За яких умов лікаря-інтерна можуть відрахувати з інтернатури Чи можливе зарахування до інтернатури пізніше встановлених термінів Чи можна змінити заклад навчання в інтернатурі Які заходи передбачені Новим положенням для покращення оволодіння компетентностями Як здійснюватимуть підготовку в інтернатурі іноземців Як відбуватиметься працевлаштування після проходження інтернатури

Сім правил, як гарантовано отримати бали БПР

МОЗ продовжує впроваджувати зміни до правил організації навчання в інтернатурі, метою яких є вдосконалення системи розподілу та зарахування до інтернатури, підвищення рівня медичної освіти. Цьогоріч МОЗ винесло на громадське обговорення проєкт нового Положення про інтернатуру (далі — Нове положення) Громадське обговорення триватиме до 11.04.2024.

Нове положення передбачає збільшення числа медичних закладів, в яких лікарі-інтерни зможуть працевлаштовуватись та проходити практичну частину підготовки.

Своєю чергою НСЗУ гарантує підтримку тим медичним закладам державної та комунальної форм власності, які надають медичні послуги за Програмою медичних гарантій та мають посади лікарів-інтернів за умови, що вони підпишуть договір за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів».

Разом з тим, із Нового положення планують вилучити норму про можливість самостійно обирати місця проходження інтернатури. Ця норма діяла тимчасово у 2022–2023 роках через певні труднощі, пов’язані з повномасштабним вторгненням.

Увага! Поки зміни лише на громадському обговоренні, інтернатуру в Україні в 2024 році здобувачі вищої освіти проходитимуть відповідно до наказу МОЗ «Про затвердження Положення про інтернатуру» від 22.06.2021 № 1254 (далі — Положення).

Інтернатура спрямована на підвищення рівня теоретичних знань та практичних навичок лікарів (фармацевтів/провізорів) — інтернів та підготовки їх до самостійної професійної діяльності за певним фахом. Без проходження інтернатури працевлаштуватись на посаду лікаря-спеціаліста чи фармацевта/провізора в Україні неможливо.

Відповідно до Положення навчатись в інтернатурі в Україні можуть:

 • громадяни України, які отримали диплом про вищу освіту за відповідною спеціальністю та мають направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі відповідно до результатів рейтингового розподілу в інтернатуру;
 • іноземці та особи без громадянства, які мають диплом про вищу освіту за відповідною спеціальністю та довідку про навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Інтернатура: основні поняття

Інтернатура — це форма первинної спеціалізації випускників за лікарськими та провізорськими спеціальностями відповідно до результатів якої вони отримують кваліфікацію лікаря-спеціаліста чи фармацевта/провізора-спеціаліста. 

Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів — ЗОЗ державної, комунальної, приватної форми власності; а також ЗОЗ, що належать до сфери управління інших міністерств, в тому числі аптеки (для проходження програми підготовки в інтернатурі провізорами-інтернами), що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності.

Електронна система рейтингового розподілу — інформаційна система, яка збирає та аналізує дані про успішність випускника та забезпечує проведення автоматизованого рейтингового розподілу.

Конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень випускника, яка обраховується за результатами показників успішності з точністю до 0,001.

Програма підготовки в інтернатурі — єдиний комплекс освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і базами стажування лікарів (провізорів)- інтернів з метою забезпечення набуття лікарями (провізорами)-інтернами компетентностей, необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста, та який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній та фармацевтичній етиці та деонтології, доказовій медицині.

Рейтинговий розподіл — електронний розподіл випускників закладів вищої освіти в інтернатуру, за спеціальностями, зазначеними у додатку 1 до Положення.

Рейтинговий список — список випускників, складений за конкурсним балом відповідно до спеціальностей галузі знань «22 Охорона здоров’я». Формується електронною системою рейтингового розподілу.

За якими спеціальностями здійснюватиметься підготовка в інтернатурі в 2024 році

В цьому році випускники зможуть пройти підготовку за спеціальностями:

 • Акушерство та гінекологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Внутрішні хвороби
 • Загальна практика — сімейна медицина
 • Епідеміологія
 • Інфекційні хвороби
 • Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія Медицина невідкладних станів
 • Медична психологія
 • Неврологія
 • Ортопедія і травматологія
 • Отоларингологія
 • Офтальмологія
 • Радіологія
 • Патологічна анатомія
 • Педіатрія
 • Психіатрія
 • Хірургія
 • Фізична та реабілітаційна медицина
 • Дерматовенерологія
 • Дитяча хірургія
 • Стоматологія
 • Фармація

 З 2024 року випускники зможуть отримати спеціальність «Судово-медична експертиза». Навчання за цією спеціальністю триватиме 2 роки.

Зміниться тривалість навчання за спеціальністю Фізична та реабілітаційна медицина для випускників, які вступатимуть до інтернатури з 2024 року та складатиме 3 роки.

Як зміниться алгоритм рейтингового розподілу до інтернатури у 2024 році

При розподілі до інтернатури у 2024 році буде врахована реальна потреба держави в фахівцях того чи іншого напряму. Однак, найбільша потреба залишається в лікарях загальної практики-сімейної медицини, лікарях з медицини невідкладних станів, лікарях-анестезіологах, лікарях фізичної терапії та реабілітаційної медицини, лікарях-терапевтах.

Студенти зможуть і надалі вільно обирати спеціальність, регіон та місце проходження інтернатури. Однак більший діапазон вибору буде в тих студентів, які матимуть найвищий рейтинг, найкращі результати навчання за шість років та складання іспиту КРОК 2.

Алгоритм рейтингового розподілу у 2024 році матиме наступний вигляд:

1. МОЗ надає інформацію про вакантні посади лікарів-інтернів департаментам охорони здоров'я — в лютому.

2. Департаменти охорони здоров'я передають до МОЗ дані про кадрові потреби медичних закладів та вакантні посади лікарів-інтернів впродовж березня.

3. МОЗ систематизує отриману інформацію по областях та в травні доводить її до закладів вищої освіти.

4. Комісія закладу вищої освіти (ЗВО) на підставі отриманих даних здійснює рейтинговий розподіл в інтернатуру випускників, котрі навчались коштом державного бюджету та тих, хто навчався коштом фізичних (юридичних) осіб.

З моменту, коли запрацює електронна система, рейтинговий розподіл проводитиметься в електронному вигляді.

Мають змогу пройти рейтинговий розподіл іноземці та особи без громадянства. Вони претендують на місця для підготовки в інтернатурі коштом фізичних (юридичних) осіб. Щоб взяти участь в рейтинговому розподілу випускник повинен мати державний сертифікат про володіння українською мовою не нижче середнього рівня першого ступеня виданий Національною комісією зі стандартів державної мови.

Увага! Випускники мають право відмовитись від запропонованого місця навчання в інтернатурі. В цьому випадку ті з них, які навчались коштом державного бюджету, матимуть змогу вступити до інтернатури наступного року. Ті ж випускники, які навчались коштом фізичних (юридичних осіб) зможуть самостійно обрати місце проходження інтернатури.

У разі наявності вільних місць державного замовлення, коштом державного бюджету мають право проходити інтернатуру демобілізовані військовослужбовці-випускники.

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Хто здійснюватиме зарахування до інтернатури-2024

Зарахування до інтернатури проводить:

1. Департамент охорони здоров'я — у випадку зарахування на посади лікарів-інтернів для проходження практичної частини інтернатури в закладах охорони здоров'я комунальної форми власності.

2. Керівник закладу вищої освіти — у випадку проходження інтернатури коштом фізичних (юридичних) осіб.

3. Керівник закладу охорони здоров'я державної форми власності, що належить до сфери управління відомств у випадку зарахування випускника на посаду лікаря-інтерна.

Як проходитиме навчання в інтернатурі

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин:

 • освітня;
 • практична.

Характеристики обох частин описані в Таблиці.

Критерій

Освітня частина

Практична частина

Місце проведення

ЗВО

База стажування

Тривалість

3 місяці за один рік навчання (розрахована пропорційно до тривалості підготовки в інтернатурі)

Визначається програмою підготовки за відповідною спеціальністю

Вид навчання

Проходження освітньої частини згідно з програмами інтернатури і навчальними планами, науково-практичні та навчально-методичні конференції. ЗВО надає методичну та консультативну допомогу базам стажування

Практична робота відповідно до вимог навчальних планів та програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності

Обов’язки куратора

Керівник групи, призначений ЗВО, відповідає за підготовку в інтернатурі з певної спеціальності

Лікар-куратор, призначений керівником бази стажування, забезпечує підготовку з практичної частини відповідно до індивідуальних навчальних планів, контролює ступінь виконання лікарем-інтерном передбаченої програми підготовки

Контроль

ЗВО проводить поточне, проміжне та підсумкове оцінювання. Після завершення освітньої частини інтернатури проводить проміжний контроль виконання інтернами індивідуальних навчальних планів, їх підготовки згідно з планом і програмою інтернатури

Лікар-куратор контролює, як виконується програма підготовки в інтернатурі та індивідуальний навчальний план інтернів, повідомляє щомісячно про виявлені порушення (при їх наявності) керівника бази стажування інтернів

Проживання

Забезпечують ЗВО

Забезпечують МОЗ, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я сумісно з базами стажування

Інтернів навчатимуть за програмами підготовки, які розробляють в співпраці заклади вищої освіти та бази стажування, а також навчальними планами, розробленими Вченою радою ЗВО. Примірні програми підготовки в інтернатури розробляють групи експертів за відповідними спеціальностями, які затверджує МОЗ.

Фінансування проходження інтернатури

Фінансування підготовки в інтернатурі провадиться декількома шляхами:

 • коштом державного бюджету — для громадян України
 • коштом фізичних (юридичних) осіб — якщо інтернатуру в Україні проходять іноземці чи особи без громадянства; якщо громадяни України, які вчились коштом державного бюджету, вирішили проходити навчання в інтернатурі в приватних лікувальних закладах
 • коштом, отриманим з інших джерел, які не заборонені законодавством (стосується громадян України)

Особи, які навчаються в інтернатурі коштом державного бюджету, після початку навчання в інтернатурі отримують щомісячну заробітну плату від закладу охорони здоров’я, в якому проходять практичну частину підготовки.

Які вимоги до баз стажування прописані в законодавстві

Вимоги до баз стажування щодо забезпечення навчання інтернів згідно з навчальними планами та програмою підготовки описані в Таблиці.

Вимоги

Бази стажування лікарів-інтернів

Бази стажування фармацевтів-провізорів

Юридичні

Наявність акредитаційного сертифікату першої чи вищої категорії

Наявність ліцензії на діяльність з виробництва лікарських засобів в умовах аптеки та/або участь в соціальних програмах (в тому числі й програмах реімбурсації вартості лікарських засобів), ведення господарської діяльності з виготовлення та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами впродовж, як мінімум, 3 років

Технічні

Наявність:

 • лікувально-діагностичних відділень, лабораторій та діагностичних кабінетів;
 • сучасного медичного обладнання, апаратури та інструментарію відповідно до профілю медичного закладу
 • наявність навчальних приміщень з сучасними технічними засобами та навчально-методичними матеріалами

Наявність:

 • обладнання для проходження практичної частини підготовки;
 • наявність навчальних приміщень з сучасними технічними засобами та навчально-методичними матеріалами

Кадрові

Наявність достатньої кількості лікарів-кураторів з досвідом роботи не менше 7 років та кваліфікаційною категорією не нижче першої. На одного куратора повинно припадати не більше 5 інтернів

Наявність достатньої кількості лікарів-кураторів з досвідом роботи не менше 7 років та кваліфікаційною категорією не нижче першої. На одного куратора повинно припадати не більше 7 інтернів

Навчальні

Надання лікарям-інтернам (фармацевтам-провізорам) обсягу роботи згідно з програмою підготовки в інтернатурі

Організаційні

Перелік баз стажування лікарів-інтернів на поточний рік МОЗ розміщує на офіційному вебсайті не пізніше 1 травня поточного року; за фахом «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» – не пізніше 5 березня поточного року

Перелік баз стажування для фармацевтів-провізорів-інтернів МОЗ розміщує на офіційному вебсайті не пізніше 5 березня поточного року

Залежно від програми підготовки за певними спеціальностями, до баз стажування можуть висуватись додаткові вимоги.

Розробляють критерії для визначення баз стажування щорічно й ураховують, зокрема:

 • які сучасні медичні послуги (групи медичних послуг) надають в ЛПЗ;
 • яким обсягом роботи можна забезпечити інтерна кількісно та якісно;
 • яке медичне обладнання наявне, що дозволить проводити діагностичну та лікувальну роботу на сучасному рівні;
 • у якій кількості ЛПЗ забезпечений медичним персоналом.

Комунальні заклади охорони здоров’я можуть стати базами стажування лікарів-інтернів лише після укладання договору з НСЗУ за пакетом послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів».

Чи може випускник «бюджетник» проходити інтернатуру в приватних медичних закладах

Стажування інтерни можуть проходити в ЗОЗ різних форм власності:

 • державної;
 • комунальної;
 • приватної;
 • підпорядкованих іншим міністерствам.

Якщо випускника «бюджетника» не влаштовує пропозиція державної комісії ЗВО стосовно спеціальності та місця проходження інтернатури в медзакладах комунальної та державної форми власності, він має право відмовитись від цієї пропозиції. В такому випадку йому надають довідку про самостійний вибір місця проходження інтернатури. Після цього випускник може обирати місце проходження інтернатури, в тому числі і в медзакладі приватної форми власності.

Випускник контрактник може обрати місце для проходження інтернатури на базах стажування як державної чи приватної, так і комунальної форми власності.

Як відбуватиметься оцінка результатів навчання в інтернатурі

Впродовж усього терміну інтернатури рівень знань здобувачів освіти визначають:

 • в ході навчання – проводять поточне оцінювання;
 • після проходження освітньої частини та після кожного курсу практичної частини на базі стажування – виконують проміжне оцінювання;
 • по завершенню підготовки в інтернатурі – проводять підсумкове оцінювання (атестацію).

Поточне оцінювання проводять керівники груп лікарів-інтернів закладу вищої освіти. В ході такого оцінювання виясняють наскільки якісно лікарі-інтерни оволоділи компетентностями, що дає змогу оцінити якість підготовки інтерна на базі стажування.

Проміжне оцінювання здійснюють фахівці профільної кафедри (після проходження освітньої частини інтернатури) чи куратор лікарів-інтернів (після кожного курсу практичної частини) навчання.

Увага! До атестації допускають інтернів, котрі опанували програму підготовки в інтернатурі.

Підсумкова атестація (оцінювання) складається з двох частин – ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок - 3» та іспиту з оволодіння практичними навичками. Іспит «Крок - 3» проводять фахівці «Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України».

Етапи підсумкової атестації

Методика проведення

Особливості проведення

Ліцензійний інтегрований іспит Крок 3

Тестування за єдиними закритими тестами з розрахунку 1 хвилина на 1 тест. Максимальна кількість тестових завдань – 200. Оновлення та актуалізацію завдань здійснюють не рідше, ніж один раз на три роки. Графік іспиту затверджує МОЗ щороку на календарний рік

Іспит проводять в приміщеннях закладу освіти чи іншому приміщенні, яке визначає Центр тестування при МОЗ. Щоб тестування проходило максимально прозоро в приміщенні налагоджують відеоспостереження та відеофіксацію. Кожному лікарю-інтерну виділяють окреме робоче місце та проводять ряд заходів, щоб унеможливити прояви академічної недоброчесності.  Копії відеозаписів зберігають в Центрі тестування впродовж трьох років

Іспит з оволодіння практичними навичками

Лікар (фармацевт/провізор) – інтерн виконує завдання з трьох пакетів та ситуаційні задачі

Іспит проводять на реальних, віртуальних чи стандартизованих пацієнтах, манекенах, фантомах, обладнанні відповідно до конкретної спеціальності. Результати іспиту оформляють у вигляді протоколу та доводять до відома лікарів-інтернів по закінченню засідання атестаційної  комісії

 

Якщо інтерн успішно пройшов атестацію, йому присвоюють звання «лікар-спеціаліст». В цьому випадку заклад вищої освіти, який проводив підготовку лікарів-інтернів, видає сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста.

Увага! Лікар може отримати право на професійну діяльність в Україні лише після проходження інтернатури.

Чи може лікар-інтерн повторно скласти іспит

В разі, якщо лікар-інтерн з якоїсь причини отримав за «Крок 3» результат «0» (порушив правила академічної доброчесності, не з’явився на іспит та ін.), законодавство дозволяє повторне складання іспиту один раз. Матеріальні витрати на складання іспиту покладаються на лікаря-інтерна.

У випадку, коли лікар-інтерн був відсутній на іспиті «Крок 3», впродовж трьох днів він повинен подати до Центру тестування документи, які підтверджують причину його відсутності. Поважними вважаються наступні причини:

 • хвороба в період проведення тестування (необхідно надати відповідну довідку про непрацездатність);
 • смерть рідних по крові чи по шлюбу;
 • перебування в зоні надзвичайної ситуації в період проведення тестування.

Якщо ж інтерн не показав достатнього рівня оволодіння практичними навичками при складанні відповідного практичного іспиту, йому відмовляють у присвоєнні звання «лікар-спеціаліст» (не атестують). Повторно складати іспит він не може, хоча й може оскаржити таке рішення в передбаченому законодавством порядку.

За яких умов лікаря-інтерна можуть відрахувати з інтернатури

Лікаря-інтерна відраховують з інтернатури у випадку, якщо він вчасно не з’явився на базу стажування з поважних причин, а саме:

 • до 10 серпня поточного року для лікарів (фармацевтів/провізорів);
 • до 10 квітня для випускників заочної форми навчання за фахом «Фармація, промислова фармація».

Причиною відрахування з інтернатури може стати невиконання програми підготовки в інтернатурі (виконання менше ніж третини програми підготовки), пропуск без поважних причин понад третини занять в ЗВО, систематичні порушення правил внутрішнього розпорядку.

Окрім того, лікар-інтерн може бути відрахованим з інтернатури за власним бажанням.

Чи можливе зарахування до інтернатури пізніше встановлених термінів

26 липня 2022 року за №1327 МОЗ України затвердило наказ «Про особливості проходження інтернатури в умовах воєнного стану». Цим документом врегульовується ряд питань проходження інтернатури на період дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після його скасування чи припинення.

Насамперед передбачено, що випускників ЗВО в галузі знань 22 «Основа здоров’я» можуть зарахувати до інтернатури пізніше встановлених термінів в певних випадках, а саме:

 • якщо випускник проходить військову службу в Збройних Силах України чи інших військових формуваннях в період дії воєнного стану;
 • якщо випускник перебуває на тимчасово окупованій, оточеній (блокованій) території чи в районі, де проходять бойові дії;
 • коли випускник проходить курс лікування з приводу поранення чи травмування, спричиненого наслідками воєнних (бойових) дій.

Такий випускник повинен подати відповідну заяву про відтермінування зарахування до інтернатури через наявні причини до 20 серпня поточного року. У цьому випадку за ним зберігається місце в інтернатурі до 15 жовтня. У випадку, коли випускник не зміг прибути до місця навчання до визначеного терміну, він отримує змогу навчатись в інтернатурі в наступному році державним коштом. Щоправда, це стосується тільки тих осіб, які вчились за кошти державного бюджету.

Правова освіта медпрацівників

Чи можна змінити заклад навчання в інтернатурі

Лікар-інтерн може змінити заклад для проходження навчання як освітньої, так і практичної частини інтернатури за погодженням МОЗ.

Щоб змінити заклад вищої освіти для проходження очної частини навчання, лікар-інтерн повинен отримати згоду МОЗ України. Для цього керівники ЗВО мають надіслати до МОЗ відповідне звернення.

В свою чергу лікар-інтерн зобов’язаний подати до ЗВО за місцем переведення наступні документи:

 • залікову книжку;
 • навчальний план та інформацію щодо ходу його виконання;
 • відомість обліку відвідувань та успішності.

МОЗ може прийняти позитивне рішення стосовно зміни бази стажування в наступних випадках:

 • якщо лікар-інтерн не отримує належний обсяг роботи відповідно до програми підготовки в інтернатурі за певною спеціальністю;
 • чоловік чи дружина проходить військову службу (окрім строкової) у військових формуваннях, які створені відповідно до законодавства України, а також в органах внутрішніх справ поза межами розташування бази стажування;
 • наявні вакантні місця на базах стажування.

Наказ №1327 передбачає також переведення з однієї бази стажування до іншої у випадку, якщо визначена для проходження навчання в інтернатурі база стажування знаходиться в районі проведення бойових дій чи на тимчасово окупованій (блокованій) території. Однак, змінювати спеціальність при цьому не дозволено.

Які заходи передбачені Новим положенням для покращення оволодіння компетентностями

Якщо лікар-інтерн не може оволодіти усіма компетентностями, які прописані програмою підготовки в інтернатурі, в закладі охорони здоров'я, де він проходить інтернатуру, його мають скерувати до іншого закладу охорони здоров'я, де такі компетентності він може здобути.

В разі виникнення такої проблеми керівник медичного закладу сумісно з куратором інтернатури з ЗВО зобов'язані визначити відповідний заклад охорони здоров'я та відрядити до нього лікаря-інтерна.

Тривати таке відрядження не може довше ніж 30% часу, що відведений на практичну частину підготовки в інтернатурі за навчальний рік.

Впродовж усього часу відрядження посада за основним місцем роботи лікаря-інтерна зберігається. Фінансуватимуть підготовку в інтернатурі коштом державного бюджету за основним місцем роботи.

Як здійснюватимуть підготовку в інтернатурі іноземців

У Нове положення про інтернатуру додали ще один розділ, в якому розкриті особливості проходження навчання в інтернатурі іноземцями та особами без громадянства за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська практика».

Для зарахування на навчання іноземцям та особам без громадянства не потрібно брати участь в рейтинговому розподілі випускників в інтернатурі, достатньо всього лиш написати відповідну заяву.

Навчання можливе двома мовами за вибором:

 • українською
 • англійською

Якщо здобувач освіти обрав для навчання англійську мову:

 1. Заклад вищої освіти, який проводить підготовку іноземців та осіб без громадянства англійською мовою, має забезпечити переклад програми спеціалізації на належному рівні.
 2. Куратори повинні володіти англійською мовою на рівні не нижче ніж В 2.

Все ж при роботі з пацієнтами такий лікар-інтерн повинен послуговуватись українською мовою (окрім випадків, коли сам пацієнт попросив обслуговувати його іншою мовою аніж українська).

Навчатимуться іноземці та особи без громадянства за програмою первинної спеціалізації «Загальна лікарська практика» впродовж одного року.

Додаткове фінансування ЗОЗ: де віднайти кошти

Як відбуватиметься працевлаштування після проходження інтернатури

Кожний випускник ЗВО, що належить до сфери управління МОЗ чи МОН, забезпечений вакантним місцем для проходження інтернатури з можливістю подальшого працевлаштування. Якщо такий медичний заклад буде реорганізовано, держава гарантовано забезпечить для цього лікаря вакантну посаду в іншому закладі охорони здоров’я.

Однак, випускники 2024 року не зобов’язані відпрацьовувати впродовж трьох років, як це було передбачено раніше. Вони мають змогу по завершенню інтернатури вільно вибирати місце роботи.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді