Зарплата лікарів-інтернів — 2024: принципи оплати праці та форма звітування

Автор
Експертна редакція порталу
Приймаєте на стажування лікарів-інтернів? З'ясуйте, як установити їм заробітну плату та кому й за якою формою про них звітувати

Медичну допомогу надають відповідно до медичних показань професійно підготовлені медпрацівники, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, та фізичними особами — підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати із цими закладами у цивільно-правових відносинах (ст. 33 Закону України «Основи законодавства України про охорони здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

Своєю чергою, бази стажування лікарів-інтернів повинні мати можливість надати лікарям-інтернам робочі місця та обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з певної спеціальності (пп. 5 п. 1 розд. ІІІПоложення про інтернатуру, затверджене наказом МОЗ від 22.06.2021 № 1254; далі — Наказ № 1254).

Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. Згідно з трудовим договором, працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

✅✅✅Посадовий оклад медичного працівника: як формується

Отже, лікар-інтерн — це посада працівника сфери охорони здоров’я. З працівником обов’язково укладають трудовий договір і визначають заробітну плату, порядок її виплати. Оплата праці лікаря-інтерна — обов’язок роботодавця, тобто закладу охорони здоров’я. Така оплата праці є частиною забезпечення надання медичної допомоги, а згідно з установчими та управлінськими документами закладу — частиною засобу реалізації мети діяльності.

База стажування — заклад охорони здоров’я комунальної форми власності, у якому проходять первинну спеціалізацію випускники закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Які документи регулюють оплату праці лікарів-інтернів та яку звітність заповнюють бази стажування — далі у статті.

З яких коштів оплачують заробітну плату лікарям-інтернам

Зарплату у 2024 році лікарі-інтерни отримують за Програмою медичних гарантій.

Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, затверджений постановою КМУ «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» від 22.12.2023 № 1394.

Щоб отримати кошти, комунальний медзаклад повинен:

  • мати укладені з НСЗУ договори про медичне обслуговування населення
  • укласти окремий договір за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»
  • бути в переліку баз стажування лікарів-інтернів або додатково бути призначеним МОЗ як заклад із розподілом місць в інтернатурі за відповідними спеціальностями

Увага! Тариф за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» визначається як добуток мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» — січень—березень — 7100,00 грн, квітень—грудень — 8000,00 грн та коефіцієнта 1,22.

Фактичну вартість за місяць за договором розрахуйте як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, підготовку в інтернатурі яких фінансують з держбюджету згідно з даними електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Розмір заробітної плати лікаря-інтерна

Стаття 98 Кодексу законів про працю (КЗпП) визначає, що оплату праці працівників бюджетних установ і організацій здійснюють на підставі законів та інших нормативно-правових актів, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Такою підставою є частина друга статті 8 Закону про оплату праці, яка передбачає, що умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначає КМУ.

Тобто для державних (комунальних) установ діють норми постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 з урахуванням мінімального розміру, який визначає постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я»  від 13.01.2023 № 28.

Увага! Гарантований розмір у 20000 грн для всіх лікарів державних та комунальних медичних закладів не стосується лікарів-інтернів, тому розмір їх  мінімальної заробітної плати на початку 2024 року становить 7100 грн, а з квітня 2024 року становитиме 8000 грн.

Але, у закладах охорони здоров’я, які функціонують у формі КНП, оплату праці здійснюють на підставі статті 97 КЗпП та статті 15 Закону про оплату праці. А саме — сторони соціального діалогу самостійно визначають у колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Відповідно, якщо КНП перебачить у колективному договорі розмір заробітної плати для лікарів-інтернів вище, ніж мінімальна заробітна плата, визначена у Державному бюджеті України, – винагороду за працю лікарі-інтерни отримають у більшому розмірі.

Тренінг з побудови системи оплати праці в ЗОЗ

Як звітувати про нараховані та виплачені кошти лікарям-інтернам

У бухобліку операцію проведять за даними звіту про медичні послуги, які надали у звітному періоді та інформацію про які внесли до ЕСОЗ не пізніше десятого робочого дня після закінчення звітного періоду ( п. 7 розд. І Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2023 № 1394).

Працевлаштування лікарня-інтерна — послуга, що надає КНП. В обліку визнайте дохід від надання послуг з огляду на ступінь завершеності операції на дату балансу, якщо можна достовірно оцінити результат операції (п. 10 НП(С)БО 15 «Дохід»).

Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг проведіть, зокрема, вивченням виконаної роботи (п. 11 НП(С)БО 15). На дату попередньої оплати послуг чи одержаного авансу дохід не визнавайте (п. 6.36.4 НП(С)БО 15). Облікуйте дохід на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт та послуг». Розрахуйте собівартість наданої послуги із працевлаштування лікарів-інтернів відповідно до НП(С)БО 16 «Витрати» та облікуйте на субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Бухоблік зарплати лікаря-інтерна за пакетом Програми медгарантій

Медзаклад-КНП нарахував інтерну зарплату за березень — 10 000 грн:

  • 55% — аванс
  • решта — зарплата за другу половину місяця

Із зарплати провели обов’язкові утримання та відрахування. Зарплату, податки та збори виплатити з поточного рахунку КНП. Отримали фінансування для оплати праці лікаря-інтерна за пакетом від НСЗУ.

✅✅✅ Відпрацювання після інтернатури


з/п

Зміст

Бухоблік

Сума,
грн

Д-т

К-т

1

Сплатили ЄСВ із авансу за березень

(аванс = 10 000,00 × 55% =  5500,00 грн)

5500,00  × 22%

651

311

 1210,00

2

Сплатили ПДФО з авансу за березень

5500,00 × 18%

641

311

 990,00

3

Сплатили військовий збір із авансу за березень

5500,00 × 1,5%

642

311

 82,50

4

Виплатили аванс інтерну за березень

5500,00 – 990,00 – 82,50

661

311

4427,50

5

Нарахували зарплату інтерну за березень

23

661

10 000,00

6

Нарахували ЄСВ

10 000,00 × 22%

23

651

2200,00

7

Утримали із зарплати ПДФО

10 000,00 × 18%

661

641

1800,00

8

Утримали із зарплати військовий збір

10 000,00 × 1,5%

661

642

150,00

9

Перерахували ЄСВ

2200,00 – 1210,00

651

311

990,00

10

Перерахували ПДФО

1800,00 - 990,00

641

311

810,00

11

Перерахували військовий збір

150,00 – 82,50

642

311

67,50

12

Виплатили зарплату лікарю-інтерну за другу половину березня

10 000,00 – 4427,50 – 1800,00 – 150,00

661

311

3622,50

13

Нарахували дохід від надання медпослуг лікарями-інтернами за пакетом виходячи з мінзарплати, що збільшили на коефіцієнт 1,22

7100,00 + (7100,00 × 22%)

361

703

8 662,00

14

Списали собівартість наданої медпослуги

10 000,00 + 2200,00

903

23

12 200,00

15

Отримали кошти на рахунок у банку від НСЗУ

311

361

8 662,00зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді