Тимчасова непрацездатність: обчислення і оформлення виплат

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Які підстави для оплати лікарняного, як з'ясувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності та оформити виплати? Читайте про це у статті

Листок непрацездатності — це електронний документ, сформований програмними засобами електронного реєстру листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером цього реєстру. Він є підставою для звільнення від роботи, призначення страхових виплат відповідно до законодавства про соціальне страхування (п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі Закон № 1105).

П’ять змін у ліцензуванні медичної практики

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають:

 • особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб;
 • особи, обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;
 • фізичні особи — підприємці;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність тощо.

Підстава — стаття 11 Закону № 1105.

Хто має право видавати документи про тимчасову непраціездатність

Видавати електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність (МВТН) зобов’язані всі суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Як це робити, визначає :

 • Наказ МОЗ «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 № 1066;
 • Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності» від 17.06.2021 № 1234 (далі — Наказ № 1234).

Мають право формувати МВТН лікуючі лікарі закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та ФОПи, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Не мають право видавати МВТН лікарі:

 • центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 • станцій переливання крові
 • закладів судово-медичної експертизи
 • бальнеологічних лікарень, грязелікарень
 • косметологічних і курортних поліклінік
 • суб’єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань

Отже, формує МВТН у Реєстрі лікуючий лікар суб’єкта господарювання. Лікар виписує медичний висновок за своєю спеціальністю.

МВТН містить такі відомості:

1) номер запису в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я;

2) посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

3) посилання на запис про тимчасово непрацездатну особу в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

4) посилання на запис про лікуючого лікаря у Реєстрі медичних працівників в електронній системі охорони здоров’я, яким встановлено факт тимчасової непрацездатності та який сформував та підписав медичний висновок;

5) посилання на запис про суб’єкта господарювання в Реєстрі суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, лікарем якого встановлено факт тимчасової непрацездатності особи та сформовано медичний висновок у Реєстрі;

6) посилання на запис в, на підставі якого здійснюється формування медичного висновку;

7) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

8) вид медичного висновку («медичний висновок про тимчасову непрацездатність»);

9) суть висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність відповідно до медичного висновку, що містить:

 • категорію медичного висновку:
  • «Захворювання або травма загального характеру»,
  •  «Догляд за хворою дитиною»,
  • «Догляд за хворим членом сім’ї»,
  • «Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною»,
  • «Карантин»,
  •  «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
  • «Переведення особи на легшу роботу»,
  • «Лікування в санаторно-курортному закладі»,
  • «Ортопедичне протезування»,
  • «Вагітність та пологи»;
 • відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за необхідності);
 • відмітку про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта (за необхідності та може застосовуватися тільки для медичних висновків категорій «Захворювання або травма загального характеру», «Переведення особи на легшу роботу»);
 • дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування: «відмова від огляду МСЕК», «відмова від госпіталізації», «невиконання рекомендацій лікаря», «самовільне залишення суб’єкта господарювання», «навмисне заподіяння шкоди своєму здоров’ю або симуляція хвороби» (за умови, що таке порушення встановлено лікуючим лікарем);

10) відмітку про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за необхідності);

11) строк дії медичного висновку (дата початку, дата завершення);

12) посилання на запис в Реєстрі про попередній медичний висновок про тимчасову непрацездатність (за наявності, відповідно до вимог пункту 2 розділу III цього Порядку);

13) відмітку про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

Підстави для оплати лікарняного

Підстава для виплати лікарняних — належно оформлений листок непрацездатності, а саме е-лікарняний із статусом «Готовий до сплати».

Увага! Оплачувати дні хвороби без такого лікарняного не можна.

Щоб ПФУ профінансував матеріальну допомогу, роботодавець або уповноважена ним особа має ухвалити рішення про її призначення. Водночас має дотримати строків розгляду документів для призначення:

 • допомоги по тимчасовій непрацездатності — 10 р.д. з дня коли е-лікарняний набув статусу «Готовий до сплати» (ч. 1 ст. 24 Закону № 1105);
 • допомоги по вагітності та пологах — 3 р.д. з дня коли е-лікарняний набув статусу «Готовий до сплати» (ч. 1 ст. 24 Закону № 1105).

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності визначають частина 1 та 2 статті 17 Закону № 1105.

Категорія працівників

Розмір допомоги,
% середньої зарплати

Залежно від страхового стажу

які мають страховий стаж до 3 років

50

які мають страховий стаж від 3 до 5 років

60

які мають страховий стаж від 5 до 8 років

70

які мають страховий стаж понад 8 років

100

Незалежно від страхового стажу

1—3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100

один з батьків або особа, що їх замінює, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-III

донори, які мають право на пільгу, передбачену частиною 4 статті 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30.09.2020 № 931-IX

особи, реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років» від 17.04.1991 № 962-XII, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу

медичні працівники та фахівці з реабілітації, які перебувають в самоізоляції, обсервації, тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), закладах охорони здоров’я у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, а також на локалізацію та ліквідацію їх епідемій та спалахів, на період дії карантину, встановленого КМУ

особи, які перебувають в самоізоляції, обсервації, тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), закладах охорони здоров’я у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, а також на локалізацію та ліквідацію їх епідемій та спалахів, на період дії карантину, встановленого КМУ

50

працівники та гіг-спеціалісти резидента Дія Сіті, які перебувають в самоізоляції, обсервації, тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталях), закладах охорони здоров'я у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, а також на локалізацію та ліквідацію їх епідемій та спалахів, на період дії карантину, встановленого КМУ

100 (від суми зарплати або доходу, з якої фактично сплачені страхові внески)

Працівникам, які протягом 12 місяців до настання страхового випадку набули менше як шість місяців страхового стажу, допомогу виплачують у розмірах:

 • по тимчасовій непрацездатності — з огляду на нараховану зарплату, з якої сплатили страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку (п. 1 ч. 4 ст. 12 Закону № 1105);
 • по вагітності та пологах — з огляду на нараховану зарплату (дохід), з якої сплатили страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку і не менше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового випадку (п. 2 ч. 4 ст. 12, ч. 2 ст. 19 Закону № 1105).

Увага! Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачує роботодавець, решту — ПФУ (ч. 2 ст. 15 Закону № 1105). Виняток — випадки, передбачені частинами 3—9 статті 15 Закону № 1105.

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Оформлення виплат по листку непрацездатності

На підставі рішення уповноваженого із соціального страхування (далі — Уповноважений) про призначення матеріального забезпечення роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок.

Бухгалтер подає заяву-розрахунок за основним місцем обліку страхувальника:

 • в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг ПФУ;
 • паперовій формі разом з електронною формою на електронному носії інформації головним управлінням ПФУ в областях та м. Києві.

Підстава — постанова правління ПФУ від 21.12.2022 № 28-3.

ПФУ, якщо немає зауважень, фінансує роботодавця протягом трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку, зокрема й в електронній формі (ч. 1 ст. 26 Закону № 1105).

Щойно кошти надійдуть на рахунок роботодавця, він зобов’язаний виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах:

 • працівнику в найближчий день, установлений для виплати зарплати;
 • виконавцю робіт за цивільно-правовим договором, протягом десяти робочих днів після призначення допомоги.

Підстава — частина 2 статті 24 Закону № 1105.

Надбавки медикам за Постановою № 928

Обчислення виплат по лікарняному

Перші п’ять днів хвороби працівника підприємство оплачує власним коштом. Починаючи з шостого робочого дня — коштом ПФУ. Таку виплату називають допомогою по тимчасовій непрацездатності. Різні джерела оплати днів непрацездатності не впливають на спосіб розрахунку лікарняних. Їх обчислюють на підставі:

 • загального страхового стажу працівника;
 • страхового стажу працівника протягом 12 календарних місяців (к. міс.), що передують місяцю, в якому працівник захворів;
 • розміру середньої зарплати.

Механізм обчислення лікарняних регламентує Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Не виключайте із розрахункового періоду:

 • святкові та вихідні дні, на які не припадали поважні причини;
 • дні відпустки без збереження заробітної плати більшої тривалості, ніж передбачають статті 25-26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР.

11 змін у законодавстві про відпустки

Спершу визначають розрахунковий період — кількість повних календарних місяців перебування у трудових відносинах з підприємством, що передують місяцю, у якому працівник захворів.

Із днів розрахункового періоду виключайте дні, коли працівника не було на роботі через поважні причини. Таких причин сім, а саме це періоди:

 • тимчасової непрацездатності;
 • відпустки по вагітності та пологах;
 • відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку;
 • відпустки без збереження заробітної плати (п. 3 Порядку № 1266);
 • призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
 • військова служба мобілізованих, cтроковиків, резервістів, офіцерів і контрактників — якщо за ними не зберігався середній заробіток.

Якщо ж лікарняний ЗОЗ сформував працівнику у перший день його роботи чи через поважні причини працівник більше року не мав заробітку, наприклад, жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, аби визначити середньоденний, поділіть оклад працівника на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44 (п. 5 Порядку № 1266).

Як оплачувати тимчасову непрацездатність сумісників

Допомогу з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомогу з вагітності та пологів застрахованим особам, зокрема тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, надають за основним місцем роботи/діяльності або за місцем роботи за сумісництвом/наймом у порядку, встановленому КМУ (абз. 2 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105). Тому лікарняний оплатять лише на одному місці роботи.

Це обмеження не стосується оплати перших п’яти днів непрацездатності коштом роботодавця. Її здійснюйте за основним місцем роботи і за сумісництвом (п. 2 Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015 № 440).

Якщо суміснику призначили допомогу з тимчасової непрацездатності на основному місці роботи, уповноважений із соціального страхування відмовляє в оплаті лікарняного за сумісництвом. Підстава —  абзац перший частини першої статті 22 Закону № 1105.

Якщо суміснику не оплатили лікарняного на основному місці роботи, уповноважений із соціального страхування розглядає лікарняний та призначає допомогу з тимчасової непрацездатності.

Якщо на підприємстві є сумісник і в електронному кабінеті роботодавця на вебпорталі електронних послуг ПФУ з’явився е-лікарняний, попросіть працівника надати довідку з основного місця роботи, що йому не призначали і, відповідно, не виплачували допомоги з тимчасової непрацездатності.

Наступний документ, що має надати працівник — довідка про середню зарплату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково надає довідки про середню зарплату за місцями роботи за сумісництвом (п. 30 Порядку № 1266).

Якщо в кабінеті страхувальника з’явився е-лікарняний сумісника, уповноважений із соціального страхування обов’язково розглядає його, після чого:

 • ухвалює рішення його не оплачувати, якщо працівнику призначили допомогу з тимчасової непрацездатності на основному місці роботи (підстава — частина перша статті 22 Закону № 1105);
 • призначає допомогу з тимчасової непрацездатності, якщо працівник надав довідку, що йому не оплатили лікарняний на основному місці роботи.


зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді