Мобілізація медичних працівників: кого можуть призвати на військову службу та хто не підлягає мобілізації

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Як відбувається мобілізація медиків, зокрема жінок, як діяти після отримання повістки та хто не може бути мобілізованим, читайте в статті

Після оголошення загальної мобілізації в Україні проводиться призов на військову службу громадян, зокрема медичних працівників, які є військовозобов’язаними або резервістами. Мобілізація медпрацівників в умовах воєнного стану проводиться на таких самих умовах та в такому самому порядку, як і мобілізація всіх інших категорій населення. З’ясуємо детальніше, як відбувається мобілізація медиків в Україні, зокрема мобілізація жінок-медиків. 

УВАГА! 17 серпня 2023 року газета Голос України опублікувала Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» від 27.07.2023 № 3276-ІХ (далі — Закон № 3276). Закон затверджує Указ Президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» від 26.07.2023 № 452/2023, за яким строк проведення загальної мобілізації продовжують із 18 серпня 2023 року на 90 діб. 

Військовий облік жінок-медиків: правда і фейки

Кого можуть мобілізувати

Мобілізація — це комплекс заходів, спрямованих на переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію і штати воєнного часу.

Мобілізація в Україні є загальною. Загальній мобілізації підлягають:

 • військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави
 • резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Призивають тих, хто не має підстав для звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, що категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII. Серед них, зокрема, працівники, заброньовані за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому КМУ. 

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Військовий облік та мобілізація жінок-медиків

УВАГА! Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов’язані стати на військовий облік

26 жовтня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних» від 07.10.2022 № 2664-ІХ (далі — Закон № 2664).

Із цієї дати жінки:

1) які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної або професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти стають на військовий облік обов’язково.

Умови:

Стати на військовий облік такі жінки мають вже зараз. Ані Закон № 2664, ані Закон про військовий обов’язок не містять застереження, що жінки можуть зробити це протягом певного часу або до якоїсь календарної дати.

2) які мають іншу освіту, можуть стати на військовий облік за бажанням.

Умови:

 • жінка, має спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони;
 • жінка не досягла 60 років — граничного віку перебування у запасі;
 • військово-лікарська комісія визнала жінку придатною до військової служби за станом здоров’я.

Законодавство передбачає для жінок-медиків і фармацевтів обов’язок стати на військовий облік.

Уряд постановою від 30.12.2022 № 1487 затвердив Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі —  Порядок №1487).

Відповідно до п.50 Порядку №1487 заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою подають список щодо таких жінок (додаток 14 Порядку №1487) до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких вони розташовані.

Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік, та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень військовозобов’язаного зазначеним у списках жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень — 30 діб.

Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного (із строком дії 30 діб), повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

УВАГА! Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року (п.51 Порядку №1487).

Отже, роботодавець до 2026 року приймає на роботу як невійськовозобов’язаних жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту та не перебували на військовому обліку в ТЦК / не отримували військово-облікового документа до того, як КМУ затвердив Порядок № 1487. Проте обов’язково повідомте ТЦК про таких працівниць.

Уряд поклав на керівників обов’язок повідомляти відповідним районним/міським ТЦК про жінок із медичною та фармацевтичною освітою, які працюють у закладі (п. 51 Порядку № 1487).

На військовий облік жінку ставить ТЦК за місцем реєстрації проживання, тож визначайте ТЦК, до якого потрібно надіслати повідомлення, саме за цим критерієм. Форма повідомлення не унормована, тому складайте його довільно (див. зразок). Коли приймаєте на роботу жінку, яка перебуває на військовому обліку, врахуйте вимоги Порядку № 1487.

Повідомлення в ТЦК про працівників-жінок, які мають медичну освіту: зразок

image64

Скачати зразок

Крім того, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених Порядком №1487.

Медичні працівники — жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час.

Відповідно до ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (далі — Закон № 2232) на військовий облік беруть жінок, які:

 • мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України
 • придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом) (ч.12 ст.1 Закону № 2232).

Раніше керувалися переліком спеціальностей, по одержанні яких придатні до військової служби жінки перебувають на військовому обліку, що був затверджений Постановою КМУ «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік» від 14.10.1994 № 711. І медична спеціальність входила до цього переліку. Утім постановою від 03.06.2022 № 648 КМУ визнав Постанову № 711 такою, що втратила чинність.

Визначати спеціальності тепер маємо відповідно до наказу Міноборони від 11.10.2021 № 313, яким затверджені два переліки:

 • Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних
 • Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями

До переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних включені медичні спеціальності:

 • фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза
 • стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування
 • біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
 • професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)
 • професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів
 • оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я

Наказом Міністерства оборони України від 07.02.2022  № 35 «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313» Головнокомандувачу Збройних Сил України було доручено забезпечити:

 • взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з 01 жовтня 2022 року
 • щороку до 01 березня здійснення Генеральним штабом Збройних Сил України заходів щодо внесення (за необхідності) змін до Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з урахуванням першочергових потреб у мобілізаційних ресурсах та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями

Але Міноборони відтермінувало взяття жінок на військовий облік на рік — до 1 жовтня 2023 року. Про це йдеться в наказі «Про внесення зміни до наказу Міністерства оборони України від 07 лютого 2022 року № 35» від 06.09.2022 № 259. Наразі ця норма втратила своє значення, бо добровільно стати на облік жінки, посади/професії яких є в переліку, можуть вже зараз, а деякі жінки не лише стали на облік, а й вступили на військову службу під час війни.

Які медики не підлягають мобілізації

 Статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (зі змінами та доповненнями) визначені випадки, коли медики військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, якщо вони:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
 • визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців
 • мають на утриманні
  • троє і більше дітей віком до 18 років

  • дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років

  • дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії ІІ-ІІІ ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитину з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення І чи ІІ групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

  • повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років

  • дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років

 • самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

 • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд

 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати, тощо

Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також медичні працівники, які:

 • є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти
 • є науковими і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки
 • мають близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повноюрідний, неповноюрідний) брат чи сестра), які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, з числа:
  • військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення
  • працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у період її проведення
  • осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування
 • були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів
 • не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

 • органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування (ОМС) — якщо це необхідно, щоб забезпечити їх функціонування;
 • підприємства, установи й організації (далі — підприємства), яким встановили мобілізаційні завдання (замовлення) — якщо це необхідно, щоб виконати встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);
 • підприємства, які виробляють товари, виконують роботи й надають послуги, необхідні, щоб забезпечити потреби ЗСУ, інших військових формувань;
 • підприємства, які критично важливі, щоб функціонувала економіка, та щоб забезпечувати життєдіяльності населення в особливий період.

Підстава — частина 1 статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII.

Як залучати додаткових медичних працівників на період воєнного стану

 

Бронювання медичних працівників

Бронювання — тимчасова відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Уряд затвердив Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану постановою від 27.01.2023 № 76 (далі — Порядок № 76). Порядок бронювання військовозобов’язаних, що визначала Постанова КМУ від 03.03.2022 № 194, втратив чинність.

Порядок та організація бронювання, переліки посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, визначаються Законом № 3543-XII, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Під час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних може також здійснюватися за списком військовозобов’язаних, поданим у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відповідним органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією (ст.25 Закону № 3543-XII).

Як оформити запит на бронювання

Підготуйте пакет документів. Керуйтеся алгоритмом:

 1. Складіть в паперовій та / або електронній формі Список військовозобов’язаних, яких пропонуєте забронювати (дод. 1 до Порядку № 76).

Якщо потрібно — звірте військово-облікові дані з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК) (ч. 2 п. 3 Порядку № 76).

 1. Підготуйте лист-обґрунтування.
 2. Оформте довідку про кількість військовозобов’язаних (дод. 2 до Порядку № 76).
 3. Подайте документи до відповідного держоргану або військової адміністрації.
 4. Чекайте від держоргану рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників.

Мобілізація медичних працівників: кого можуть призвати на військову службу та хто не підлягає мобілізації

Скачати

Витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного (дод. 3 до Порядку № 76), завірений підписом керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації та печаткою (за наявності), підтверджує відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (ч. 4 п. 11 Порядку № 76).

Видайте працівникові витяг під підпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку (ч. 5 п. 11 Порядку № 76). Оформте відомість за формою з додатку 4 до Порядку № 76.

Щоб ТЦК зарахував працівника на спеціальний військовий облік, надішліть протягом п′яти днів з дня, як видали витяг, повідомлення про бронювання військовозобов’язаного (дод. 5 до Порядку № 76) за місцем його військового обліку (ч. 67 п. 11 Порядку № 76).

Мінекономіки зазначає строк дії відстрочки у своєму рішенні (ч. 3 п. 2 Порядку № 76).

Строк дії  відстрочки

Орган або підприємство

Строк дії відстрочки

Органи держвлади, інші держоргани

не більше строку проведення мобілізації

ОМС

Підприємства, яким встановили мобілізаційні завдання (замовлення)

6 місяців

Підприємства, які виробляють товари, виконують роботи та надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань

Критично важливі підприємства

 

Якщо сплинув строк дії відстрочки працівника за постановою КМУ «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» від 03.03.2022 № 194, забронюйте працівника повторно за новим порядком.

Порядок № 76 не визначає, що працівника можна забронювати лише один раз протягом воєнного стану.

  УВАГА! Бронювання здійснюють державні органи, а не медзаклади. Забронювати можуть лише тих, хто задовольняє потреби ЗСУ, інших військових формувань або населення для забезпечення потреб життєдіяльності.

  Коли готуєте пропозиції щодо бронювання для органу державної влади, не включайте:

  • призовників;
  • працівників, які виключені з військового обліку (за станом здоров’я, у зв’язку із досягненням граничного віку перебування у запасі);
  • військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності, або працюють на посадах, за якими легко укомплектувати штат. Навіть якщо таких працівників забронюють, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК) відмовиться ставити їх на спецоблік;
  • працівників, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі статті 23 № 3543-XII.

  Якщо медики військовозобов’язані звільняються, бронювання з них автоматично знімається.

  УВАГА! ТЦК може не зарахувати військовозобов’язаного працівника на спеціальний військовий облік, якщо в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильно зазначили інформацію:

  • про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль) працівника;
  • найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності).

  Підстава — частина 2 пункту 10 Порядку № 76.

  Чи оплачувати е-лікарняний працівнику, що проходить військову службу

   

  Мобілізація медиків: алгоритм

  Уповноваженими особами для вручення повісток є співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»).

  Повістки громадянам можуть також вручати посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

  Медпрацівник, який отримав мобілізаційне розпорядження, повістку керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зобов’язаний:

  • з’явитися до військової частини або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах; із собою взяти оригінали документів, вказаних у повістці, а також за необхідності оригінали документів, які підтверджують підстави для звільнення від мобілізації
  • повідомити про призив на військову службу керівника закладу охорони здоров’я: надати заяву та мобілізаційний документ для оформлення наказу про увільнення від роботи у зв’язку із призивом на військову службу під час мобілізації

  Обов’язково повідомляйте керівника, адже він має виконати низку дій, щоб зберегти за вами робоче місце та дотримати всіх інших гарантій.

  Якщо працівник надав повістку — видайте на її підставі наказ про увільнення від роботи на час служби за призовом зі збереженням місця роботи та посади (ст. 119 КЗпП). 

  УВАГА! Неявка у військкомат є адміністративним правопорушенням.

  За медпрацівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігаються:

  • місце роботи
  • посада

  Середній заробіток не зберігають з 19.07.2022, підстава  —  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-ІХ. Він більше не зобов’язує роботодавців зберігати середній заробіток за працівниками, які проходять військову службу. Відповідні зміни внесуть також до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України. Але роботодавці, які мають фінансову можливість, можуть виплачувати середній заробіток працівникам-військовослужбовцям, якщо передбачать це в колективному договорі або положенні про оплату праці.

  Як підготувати щорічне освітнє портфоліо під час воєнного стану

  Звільнення зі служби

  Всі працівники зможуть повернутися додому і стати до роботи лише коли оголосять демобілізацію.

  Під час воєнного стану військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, звільняють з військової служби на підставах:

  а) за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

  б) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку;

  в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

  г) через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

  • виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
  • необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
  • наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та (або) одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • опіка над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
  • необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;
  • необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, якщо відсутні інші особи, які можуть здійснювати такий догляд;
  • військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;
  • військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
  • один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
  • військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18років.

  Підстава — пункт 2 частини 4 статті 26 Закону№ 2232.

   

  Відповідальність за ухилення від мобілізації

  За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період карають позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років (ст. 336 Кримінального кодексу України). Єдиний державний реєстр судових рішень містить понад сотню вироків щодо кримінальних правопорушень, передбачених цією статтею.

  УВАГА! Для звинувачення за статтею 336 КК потрібно встановити, що особа пройшла військово-лікарську комісію, визнана придатною до військової служби і навмисне ухилялася від призову.

  У більшості вироків суди призначають  покарання у вигляді позбавлення волі на три роки і звільняють від відбування покарання, якщо особа протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину.

  Не можна розглядати як ухилення від мобілізації нез’явлення за викликом до ТЦК. Це адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210-1 КпАП, — порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За вчинення такого правопорушення в особливий період загрожує штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн). ТЦК мають право звернутися до органів Нацполіції, яка доставить до ТЦК особу, що не з’являється за викликом (ч. 3 ст. 38 Закону про військову службу).  зміст

  Нові вимоги до ліцензування медичної практики