Зарплата директора медзакладу-КНП

Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Як оплачувати працю директора КНП? Які документи регламентують оплату праці керівника КНП? Як визначити оклад керівника КНП у кратності до мінімального окладу працівника основної професії? Про це детальніше в статті

Урядовці вважають, що керівники КНП нерівномірно і нераціонально розподіляють доходи підприємства та отримують занадто високі зарплати, на відміну від решти працівників. ТОЖ КМУ ухвалив Постанову № 1334, якою нібито ліквідовує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладів охорони здоров’я. Її розробило МОЗ на виконання Указу Президента України від 18.06.2021 № 261/2021. Постанова набрала чинності 1 січня 2022 року. Спробуємо розібратися в особливостях оплати праці керівника КНП загалом і змінах в рахрахунках його зарплати, які внесла Постанова № 1334 зокрема.

Які локальні документи регламентують оплату праці керівника КНП

Розмір та умови оплати праці директора / генерального директора закладу охорони здоров’я визначає контракт. Контракт є особливою формою трудового договору, у якому встановлюють за угодою сторін:

Порядок укладення контракту з керівником КНП регулює постанова КМУ від 21.08.2019 № 792 (далі — Постанова № 792; Порядок № 792). Цією ж постановою затверджена Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою КМУ від 21.08.2019 № 792 (далі — Типовий контракт).

Третій пункт Порядку №792  унормовує, що контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами, якщо він не передбачає іншого. А ще контракт можна змінити за згодою сторін у письмовій формі. Ініціювати зміни до контракту мають право обидві сторони — як керівник КНП, так і власник.

УВАГА! Зміна розміру оплати праці належить до зміни істотних умов праці, про які обов’язково попереджають працівника не менше ніж за два місяці. Тож якщо власник пропонує змінити контракт в частині зменшення/збільшення посадового окладу, він має попередити керівника завчасно.

Щоб унести зміни й доповнення до контракту, укладають додаткові договори (п. 22 розд. V Типового контракту). Якщо ви погоджуєтесь на зміну розміру посадового окладу, підпишіть додатковий договір, який запропонує власник. 

Економічний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я

Що змінила Постанова № 1334

Умови оплати праці керівників комунальних підприємств регулює держава (ст. 8 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР; далі — Закон про оплату праці). Ці умови прописують у контракті. При цьому враховують положення постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 (далі — Постанова № 859).

Розмір посадового окладу керівника КНП встановлюють залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, в кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії (пп. 1 п. 1 Постанови № 859). Критерії встановлення окладу керівника має визначати орган, який укладає контракт із ним.

Постанова № 1334 доповнила пункт 1 Постанови № 859 підпунктом такого змісту:

«1-1) розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків;».

 

Отже, з 1 січня 2022 року Постанова № 859 містить обидва підпункти щодо розміру посадового окладу керівника КНП. Під час розрахунку окладу треба керуватися обома пунктами: спочатку обрати працівника основної професії з мінімальним посадовим окладом чи ставкою і провести необхідні обрахування, а потім порівняти визначений таким способом оклад керівника з рівнем середньої зарплати медпрацівників підприємства. І вже на цих етапах економісти медзакладів стикаються з неабиякими труднощами.

Зміни, які вносить Постанова № 1334, не унормовують, яку професію в закладі вважати основною. Хоча в проєкті цієї постанови, який МОЗ виносило на громадське обговорення наприкінці вересня 2021-го, пропонувалося уточнити категорію працівника основної професії для розрахунку посадового окладу керівника. Це дало б змогу визначати розмір заробітної плати керівника ЗОЗ за єдиним підходом. Працівником основної професії в медзакладі розробники вересневого проєкту пропонували вважати посаду лікаря. Але затверджена Постанова № 1334 не містить такого пункту.

Як розрахувати середню зарплату на КНП

Якщо з першим підпунктом Постанови № 859 медзаклади вже більш-менш розібралися і визначили працівників основної професії у своїх колдоговорах, то нові зміни до порядку розрахунку окладу керівника виявилися не менш складними.

Постанова № 1334 не містить рекомендацій щодо принципу розрахунку середньої заробітної плати працівників. Аби її розрахувати, можна було б скористатися Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100). Цей Порядок застосовують, зокрема, якщо законодавство зобов’язує проводити виплати з огляду на середню заробітну плату (пп. «л» п. 1 розд. 1 Порядку № 100).

УВАГА! Для оплати відпусток чи компенсації за невикористані відпустки обчислюють з огляду на виплати за останні 12 календарних місяців. У всіх інших випадках середню заробітну плату обчислюють виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата (п. 2 розд. 2 Порядку № 100).

Яку саме заробітну плату медпрацівників брати для розрахунку — затверджену в штатному розписі чи фактично нараховану — визначте локальним нормативним актом. Про різні підходи до визначення середньої зарплати медпрацівників для порівняння з посадовим окладом директора зазначив і заступник Міністра охорони здоров’я Олексій Яременко під час виступу на вебінарі за підтримки Проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» та Всеукраїнської Асоціації об’єднаних територіальних громад. Але й тут виникає запитання — зарплату яких саме працівників обчислювати?

Законодавство не визначає поняття «медичний працівник». Теоретично в ЗОЗ до медичних працівників можна зарахувати лікарів, середній і молодший медичний персонал. Якщо обчислювати середню зарплату за всіма такими посадами, вона буде меншою, ніж зарплати лікарів. Посадовий оклад, що на 60% вищий за цю зарплату, виявиться неконкурентоспроможною сумою для керівника медзакладу. І навряд чи хтось із управлінців погодиться керувати КНП і брати відповідальність за всю діяльність підприємства за мізерну грошову винагороду.

Як варіант, для співвідношення можна взяти середню зарплату лише за лікарськими посадами підприємства. Але як до цього поставляться перевіряльники? А перевіряти зарплати керівників медзакладів завжди було багато охочих. Сподіваємося, що МОЗ надасть чітке роз’яснення із цього питання.

Окрім того, на початку 2022 року центральні та місцеві органи виконавчої влади мали внести зміни до контрактів, що укладені з керівниками ЗОЗ, відповідно до змін, затверджених постановою № 1334 (п. 2 Постанови № 1334).

Як визначити оклад керівника КНП у кратності до мінімального окладу працівника основної професії

Нагадуємо, що розмір оплати праці, у т. ч. посадового окладу, для керівника КНП прописують у контракті.

Контракт із керівником КНП укладає орган управління майном (ОМС, в управлінні якого перебуває КНП) на підставі Типового контракту. ОМС під час визначення розміру посадового окладу керівника КНП враховує:

 • Постанову № 859;
 • інші власні критерії ефективного використання та збереження комунального майна.

Додаток до Постанови № 859 визначає максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії. У межах цього максимуму ОМС має право встановити актом менші показники співвідношень. Так зробили Мінсоцполітики (наказ від 30.03.2016 № 313), Держспецзв’язок (наказ від 11.03.2019 № 145). Також ОМС може впровадити інші критерії визначення посадового окладу, але в межах, що окреслив додаток до Постанови № 859.

Мінімальний посадовий оклад (ставку) працівника основної професії визначають на підставі колдоговору та штатного розпису КНП. Штатний розпис формують за Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), зокрема — за Випуском 78 «Охорона здоров’я», затвердженим наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Оберіть посаду з найменшим посадовим окладом у штатному розписі. Це й буде мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії для КНП. Як правило, це посадовий оклад за посадою молодшої медичної сестри.

Якщо пропишете у відповідній нормі колдоговору, що основною професією в лікарні є професія лікаря, формулювання суперечитиме законодавству про працю та класифікації професій.

Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти — кваліфікаційні характеристики (ч. 2 ст. 96 КЗпПч. 2 ст. 6 Закону про оплату праці). ДКХП враховує зміни в державних стандартах щодо класифікації професій та чинну номенклатуру посад медичних працівників. До нього ввійшли кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників, які є специфічними для галузі охорони здоров’я. ДКХП містить Абетковий покажчик назв професій у лікарні — від керівників до робітників. Робітники:

 • дезінфектор;
 • екстрений медичний технік;
 • інструктор з надання першої допомоги;
 • молодша медична сестра з догляду за хворими;
 • молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця тощо);
 • оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина);
 • фасувальник медичних виробів.

З-поміж посад цієї категорії у штатному розписі КНП і потрібно обрати найменший посадовий оклад. Це й буде мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії для лікарні-КНП.

Чи платити керівнику КНП за умови, не передбачені контрактом

Відповідно до частини 10 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII, керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначають на посаду уповноважені виконавчі органи управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі. Для цього укладають контракт на строк від трьох до п’яти років.

Умови контракту визначені частиною четвертою статті 65 Господарського кодексу України і Постановою № 792. Нагадуємо, що цією постановою КМУ затвердив тажок Типову форму контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства або ж Типовий контракт.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 792, контракт передбачає:

 • строк його дії;
 • права, обов’язки та відповідальність сторін (зокрема й матеріальну);
 • вимоги до збереження керівником закладу державного або комунального майна;
 • підвищення ним кваліфікації або проходження перепідготовки протягом строку дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років); 
 • умови матеріального забезпечення і організації праці;
 • умови розірвання контракту.

УВАГА! На керівника закладу, з яким укладено контракт, поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством (п. 6 Порядку № 792).

Пункт 15 Розділу ІІІ Типового контракту визначає, що умови оплати праці й тривалість основної та додаткових відпусток керівника встановлюють за згодою сторін. Вони не можуть бути меншими за передбачені законодавством. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховують заробітну плату в межах фонду оплати праці. Для цього сумують установлені контрактом:

 • посадовий оклад;
 • премії, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством.

Розмір премії встановлюють відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

Зміни й доповнення до контракту вносять через укладення додаткових договорів (п. 22 розд. V Типового контракту).

Отже, щоб платити керівнику, наприклад, за кваліфікаційну категорію за спеціальністю «організація і управління охороною здоров’я», за наявність поліклінік (поліклінічних відділень) у розмірі 15%, а також надбавку за вислугу років, необхідно погодити ці виплати з власником комунального підприємства та внести доповнення до контракту через укладання додаткового договору.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики