Положення про преміювання працівників медичного закладу: як розробити

Автор
Експертна редакція порталу
Читайте, як урегулювати питання преміювання медичних працівників, які локальні документи затвердити та як їх оформити. Розробіть положення про преміювання медичних працівників за зразком

 

Завдання колективного договору у медичній установі — регулювати всі аспекти трудової діяльності медичних працівників.  

Форми й системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження й розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат установи й заклади встановлюють самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами (ч. 2 ст. 97 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Тому, укладаючи положення про преміювання працівників медичного закладу, керівництво повинно врахувати ключові питання:

 • оплата праці, норми робочого часу, визначення розмірів зарплати, а також доплат медичним працівникам
 • пільги та гарантії
 • робочі умови та організацію охорони праці
 • зміни в організації роботи, якщо вони відбулися чи заплановані

Отже, умови преміювання медичних працівників повинні бути чітко визначені в колективному договорі. 

У колективному договорі порядок виплати премій, їх періодичність і розмір можете відобразити в розділі «Оплата праці» або «Соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації».

Порядок виплати премій і надбавок також слід прописати в одному з документів:

 • положенні про оплату праці — розробити окремий розділ
 • трудовому договорі
 • положенні про преміювання та матеріальне заохочення працівників

Правова освіта медпрацівників

Положення про преміювання медпрацівників: як оформити

Положення про преміювання — це локальний документ, затверджений у медзакладі, де визначають розміри та умови нарахування премій з огляду на кошти, які є в розпорядженні медзакладу.

Положення про преміювання працівників розробляє адміністрація закладу.

Установлюйте оплату праці працівників, форми й системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів тощо за погодженням із виборним профспілковим органом (п. 3 ст. 247 КЗпП).

NB! Якщо оформлюєте положення, то зробіть посилання на нього в колдоговорі чи положенні про оплату праці.

Розробляйте документ на основі законодавчих норм, галузевих наказів та інших нормативно-правових актів, які визначають умови оплати праці працівників ЗОЗ.

Преміюйте працівників закладів охорони здоров’я відповідно до:

 • постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.02 № 1298 (далі — Постанова № 1298);
 • наказу Мінсоцполітики й МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519);
 •  або Положення про преміювання працівників, що діє в закладі охорони здоров’я, затвердженого в установленому порядку.

Преміювання працівників бюджетних закладів охорони здоров’я, обмежує фонд оплати праці, затверджений у кошторисі закладу. Інших обмежень такої виплати законодавство та галузеві нормативно-правові акти не передбачають.

На відміну від установ та організацій, що фінансуються з бюджету, КНП самостійно встановлюють у колективному договорі умови запровадження та розміри премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Що прописати в положенні про преміювання

У положенні визначте такі аспекти:

 • категорії працівників, щодо яких застосовуються умови положення
 • умови преміювання кожної категорії працівників
 • показники роботи, за якими визначатиметься нарахування премій
 • строк, протягом якого виплачуватимуться премії та інші види матеріального заохочення (місяць, квартал, рік)
 • джерела виплати премій
 • умови і критерії зменшення розміру премії
 • конкретні умови й показники, відповідно до яких можна депреміювати медичних працівників : прогули, неналежне виконання посадових обов’язків, притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Окрім преміювання, не забувайте про інші засоби заохочення медичних працівників до відповідальної та плідної роботи. 

Чи прописувати в положенні конкретний розмір премії?

Розмір премії визначайте як конкретну суму коштів або у відсотковому відношенні до посадового окладу (тарифної ставки) за окремими категоріями працівників.

Надбавки, які мав працівник у місяці нарахування премії, до уваги не беріть.

Окрім того, у внутрішніх документах зазвичай визначають, що розмір премії залежить від:

 • часу, який працівник фактично відпрацював протягом календарного року;
 • стажу роботи на підприємстві;
 • досвіду роботи за професією чи спеціальністю;
 • підвищення кваліфікації, набуття нових навичок і знань протягом календарного року;
 • ефективності та своєчасності виконання роботи;
 • ініціативності, активності, впровадження нових рішень організації;
 • вкладу в загальний фінрезультат організації;
 • досягнення результатів, які визначила організація.

Керівника закладу охорони здоров’я преміюють за рішенням органу вищого рівня (власника). Розмір премії встановлюють відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном (п. 15 Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затвердженої постановою КМУ від 21.08.2019 № 792).

КНП зазвичай виплачують премії з коштів, отриманих від НСЗУ. Заздалегідь розрахуйте ці виплати і включіть до фінансового плану.

Розпорядники бюджетних коштів мають право господарювати винятково в межах бюджетних призначень, затверджених кошторисами, планами асигнувань (абз. 2 п. 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228).

Оплата праці медичних працівників

Як затвердити і ввести в дію Положення про преміювання медичних працівників

Готове положення керівник закладу:

 • погоджує з профспілковим комітетом
 • затверджує
 • вводить у дію наказом

Чи обов’язково ознайомлювати працівників із Положенням про преміювання

Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначають Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП), Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) та інші нормативно-правові акти (ч. 3 ст. 94 КЗпП).

Коли роботодавець укладає з працівником трудовий договір (контракт), то доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави відрахувань (ч. 1 ст. 29 Закону про оплату праці).

Премії за спеціальними системами і положеннями входять до структури заробітної плати (ч. 3 ст. 2 Закону про оплату праці). Тож роботодавець зобов’язаний ознайомити працівників із положенням про преміювання.

Законодавство не визначає форм ознайомлення працівників із локальними нормативними актами, тому кожна установа обирає їх самостійно.

За потреби положення можна змінити або скасувати.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді