Фінансовий план КНП: як відобразити господарську діяльність

Автор
шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я
Керівники перетворених КНП мають по-­новому планувати роботу підпорядкованого закладу. Раніше — працювали за кошторисом. Тепер — складають фінансовий план комунального підприємства

 

Керівники реоганізованих бюджетних закладів охорони здоров’я мають спиратися на норми господарського законодавства України.

Господарську діяльність КНП визначайте відповідно до вимог Господарського кодексу України (ГК). Дійте згідно з пунктами щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств та іншими нормами, які передбачає закон (ч. 10 ст. 78 ГК). Особливості діяльності КНП також визначає законодавство про державні підприємства та інші законодавчі акти (ч. 9 ст. 77 ГК).

План роботи закладу складайте і затверджуйте відповідно до вимог ГК. Як це зробити — поговоримо далі.

✅✅✅ Як лікарю-ФОП відкрити приватну медичну практику й організувати свою роботу

Чи обов’язково складати фінансовий план закладу охорони здоров’я

Порядок розподілу та використання надходжень КНП визначає фінансовий план. Його затверджуйте в порядку, який установлює стаття 75 ГК для державних комерційних підприємств (ч. 8 ст. 77 ГК).

Фінансовий план — це основний документ, відповідно до якого комунальне підприємство отримує доходи та здійснює видатки, а також визначає обсяг та спрямування коштів, аби протягом року виконувати функції, які визначає статут.

КНП належать до комунальної власності територіальної громади, тому їх діяльність має певні обмеження та особливості. Комунальні підприємства не мають прямого обов’язку складати фінплан. Але на автономізовані заклади поширюються норми статей 75 та 77 ГК.

NB! Чи складати фінансовий план та як саме це робити, вирішує засновник КНП — орган місцевого самоврядування.

КНП може обійтися й без фінплану, але саме в цьому документі керівництво підприємства погоджує із засновником напрями й темпи свого розвитку на рік. Крім того, саме фінплан обгрунтовує відповідність витрат до статутної діяльності та допомагає зберегти статус неприбутковості.

Засновник має затвердити власний порядок складання фін­плану (далі — Порядок).

Оскільки на законодавчому рівні такого порядку для комунальних підприємств немає, за основу можете взяти Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (далі — Порядок № 205).

Проте не обов’язково беззаперечно дотримувати всіх його вимог. У локальному Порядку достатньо передбачити основні етапи складання фінплану та звітів про його виконання. Засновник має врахувати особливу діяльність некомерційного підприємства, яке не має на меті отримувати прибуток.

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

Чим фінансовий план відрізняється від кошторису

Економістам, які складають фінансовий план КНП, часом складно планувати доходи. Адже до реорганізації фінансові управління доводили бюджетним закладам охорони здоров’я «контрольний показник» — обсяг бюджетних коштів, які заклади мали розподілити за статтями витрат. Тобто заклади не визначали самотужки доходну частину кошторису. У цьому й полягає основна відмінність фінплану.

Однак планування доходів — це не зовсім нові обов’язки економістів чи бухгалтерів закладів охорони здоров’я. Адже в більшості закладів, крім загального бюджетного рахунка, функціо­нував іще й спеціальний. На спеціальному рахунку заклади рахували інші надходження, відмінні від медичної субвенції.

Тож у фінансовому плані відобразіть обсяг надходжень, які плануєте отримати протягом року. Ліпше розбийте доходи поквартально.

Аби спланувати доходи, насамперед урахуйте фактичну й очікувану кількість підписаних декларацій із пацієнтами. А відтак — інші ймовірні надходження.

Ще одна істотна відмінність фінплану від кошторису: у кошторисі видатки закладу обов’язково мали збігатися з дохідною частиною. У фінансовому плані інакше: якщо видаткова частина буде меншою за дохідну — це добре. Залишки коштів ви зможете спрямувати до резервного чи інвестиційного фондів і використати згодом.

Коли складати фінансовий план лікарні КНП і чи можна вносити зміни

Річний фінансовий план КНП:

 • подайте на розгляд уповноваженому органу до 1 червня року, який передує плановому
 • затвердьте до 1 вересня

Такі строки вказані в Порядку № 205, але засновник закладу може передбачити й інші.

Терміни, а також орган, що буде розглядати документ, заснов­ник визначає у локальному Порядку.

Розглядати фінплан може, наприклад, комісія з розгляду соціальних питань або з розгляду бюджетного планування. Після того як коміся розгляне проект і за потреби внесе зміни, його затверджує засновник чи інший орган, визначений у Порядку.

Порядок № 205 передбачає, що вносити зміни до фінансового плану можна тричі: раз у році, що передує плановому, і двічі у плановому. Проте якщо засновник погодить, можете вносити зміни й частіше. Голов­не, щоб це передбачав локальний Порядок.

✅✅✅ Яка різниця між фінансовим планом та кошторисом

Структура фінансового плану медзакладу-КНП

За основу фінансового плану візьміть форми з Порядку № 205 та внесіть до них свої корективи.

Фінансовий план включає розділи:

 • Очікувані доходи
 • Очікувані витрати
 • Фінансові результати діяльності
 • Обов’язкові платежі до бюджету
 • Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінплану
Розгляньмо детальніше кожен із розділів.

Доходи

Заклади охорони здоров’я можуть мати такі види доходів:

 • кошти, отримані за медичні послуги від НСЗУ
 • кошти місцевих бюджетів

інші, зокрема —

 • надходження від надання платних послуг
 • плата за оренду приміщень
 • кошти від реалізації майна
 • благодійні внески від громадян та організацій тощо

Бюджетний кодекс України не забороняє фінансувати комунальні заклади охорони здоров’я будь-­якої форми господарювання. Тож за наявності коштів у місцевому бюджеті, крім оплати комунальних послуг, можна передбачити й оновлення медичного обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію приміщень тощо.

Витрати

До витратної частини фінансового плану належать:

 • заробітна плата працівників — за штатним розписом, трудовими договорами, нарахуванням на заробітну плату
 • витрати на утримання закладу — опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, телекомунікаційні послуги, оренда приміщень, транспортних засобів, обладнання та інше утримання приміщень
 • витрати на проведення ремонту, службові відрядження, оплату послуг зв’язку, оплату послуг за цивільно­правовими договорами, канцелярські товари, господарські товари, банківські послуги тощо
 • капітальні видатки на оновлення обладнання та ремонт основних засобів тощо

Отже, очікувані витрати подібні до тих, які ви планували в кошторисі.

Фінансові результати діяльності

Фінансові результати діяльності — це валовий дохід, результат від операційної діяльності, фінансовий результат від діяльності (прибуток чи збиток). Такі результати визначайте співвідношенням доходу й витрат. Ідеально, коли доходи значно перевищують витрати.

Платежі

Включити у фінансовий план обов’язкові платежі КНП до бюджету зазвичай вимагає засновник. Завдяки цьому йому легше формувати місцевий бюджет.

Розділ «Обов’язкові платежі» також показує, які додаткові податки з дохідної частини має сплатити КНП. 

Індикатори та коефіцієнти 

У локальному Порядку засновник має затвердити індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану та звіту про його виконання. За їх допомогою він і відстежуватиме діяльність КНП. Серед таких показників можуть бути:

 • коефіцієнт оновлення основних засобів — не менше ніж 20%
 • коефіцієнт зростання середньої заробітної плати — не менше ніж 30%
 • заборгованість на кінець періоду за розрахунками за обов’язковими платежами — 0 грн
 • зростання доходу за договором з НСЗУ на кінець року — не менше ніж 10%

Як звітувати про виконання фінансового плану 

Законодавство вимагає оприлюднювати звіт про виконання фінансового плану. Визначеної форми звіту немає, тож розробіть його самостійно.

Спочатку подайте звіт засновнику на затвердження. Відповідна рада може розглянути звіт про виконання фінансового плану на сесії. Засновник може вирішити провести аудиторську перевірку звітності, але законодавство до цього не зобов’язує.

КНП хоча й мають статус суб’єкта господарювання, та все ж належать до сектора комунальної економіки. На них поширюється дія Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-­VIII. Цей закон вимагає оприлюднювати інформацію про діяльність комунальних підприємств.

Строки та порядок оприлюднення звіту визначає заснов­ник у своєму рішенні. Звіт про виконання фінплану розмістіть на власному веб­сайті або на офіційному веб­сайті відповідного підрозділу органу місцевого самоврядування, що управляє підприємством.

Акредитація ЗОЗ

Хто відповідає за виконання фінансового плану

За складання й виконання фінплану відповідає керівник закладу. Заклади охорони здоров’я навіть після реорганізації залишаються в комунальній власності, тому мають погоджувати витрачання коштів із засновником.

Якщо КНП недотримало розмірів видаткової частини або невчасно внесло зміни до фінансового плану, керівник може понести дисциплінарну відповідальність. Її передбачає стаття 147 Кодексу законів про працю України.

За невиконання плану керівника можуть звинуватити у службовій недбалості та невиконанні фінансового плану. Але для цього в контракті, який укладають засновник і керівник новоствореного КНП, засновник має передбачити обов’язок керівника виконати показники фінансового плану та установити відповідальність за їх невиконання. зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді