Кошторис медзакладу — як складати та виконувати

Автор
Експертна редакція порталу
Складіть кошторис бюджетної лікарні на 2024 рік та внесіть зміни до нього правильно

Кошторис бюджетної лікарні — це основний плановий фінансовий документ. Складають кошторис після затвердження державного і місцевих бюджетів, залежно від того, з якого бюджету фінансуються.

УВАГА! Більшість медичний закладів були реорганізовані на комунальні некомерційні підприємства (КНП), і вони складають фінансовий план. Ті ж заклади, що залишилися державними та комунальними, складають кошторис.

Основна мета кошторису —  установа має забезпечити виконання своїх функцій і досягнути результатів, які визначені згідно з бюджетними призначеннями. Цей документ встановлює на бюджетний рік:

 • повноваження установи на отримання коштів з бюджету;
 • розподіл бюджетних асигнувань.

Тож кошторис — це обов’язково для всіх бюджетних медичних закладів:

 • і тих, які ведуть бухгалтерський облік самостійно,
 • і тих, які обслуговуються централізованою бухгалтерією.

Умовно кошторис бюджетної установи складається з таких етапів:

 • доведення установі граничних показників за загальним фондом;
 • складання розрахунків за надходженнями спеціального фонду;
 • складання розрахунків за видатками загального і спеціального фондів;
 • заповнення вступної і основної частин кошторису;
 • підписання кошторису бюджетної установи і розрахунків до нього;
 • подання їх на затвердження.

Хто складає кошторис лікарні

Бюджетний медичний заклад складає:

 • кошториси,
 • плани асигнувань загального фонду бюджету,
 • плани надання кредитів із загального фонду бюджету,
 • плани спеціального фонду,
 • зведення показників спеціального фонду кошторису за кожною виконуваною нею бюджетною програмою,
 • плани використання бюджетних коштів,
 • помісячні плани використання бюджетних коштів.

Бухгалтерська служба за участю керівників структурних підрозділів медустанови складає кошторис медустанови на бюджетний період, тобто на один календарний рік (ч. 30 ст. 2 Бюджетного кодексу України; БК). Далі головний бухгалтер подає кошторис на розгляд та погодження головному розпоряднику бюджетних коштів, якому підпорядковується. 

Порядок складання кошторису визначений законодавством та потребує безпомилкових розрахунків усіх доходів та витрат. За цим стежать ревізори під час перевірок фінансової діяльності медичних закладів.

Коли складаєте кошторис лікарні, керуйтеся Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 (далі — Порядок № 228).

Проекти кошторисів складають на плановий бюджетний період. У разі коли установи утворені не з початку поточного бюджетного періоду, кошториси складаються і затверджуються з часу її утворення до кінця бюджетного періоду в загальному порядку.

Кошториси установ, які протягом бюджетного періоду реорганізовані або підпорядкування яких змінено згідно із законодавством, складаються і затверджуються в загальному порядку, в тому числі за новим підпорядкуванням.

УВАГА! Форма кошторису міститься в додатку 15 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57. 

Кошторис лікарні — приклад

кошторис медичного закладу

 

Скачати

 

Доведення граничних показників за загальним фондом

Загальний фонд — це надходження, які бюджетна установа отримує з бюджету, та їх витрачання. Головний розпорядник коштів відповідного бюджету після того, як бюджет затверджений, надсилає установі граничні показники на уточнення сум бюджетних призначень та бюджетних асигнувань. Ці показники використовує установа для складання проєктів:

 • плану асигнувань загального фонду;
 • плану спеціального фонду, плану надання кредитів із загального фонду бюджету;
 • плану використання бюджетних коштів;
 • помісячного плану використання бюджетних коштів.

Ці документи і кошторис бюджетної установи складають одночасно.

Як актуалізувати ліцензію на медичну практику

Розрахунки надходжень зі спеціального фонду

Розділ «Надходження» кошторису бюджетного медзакладу складають з кодами класифікації доходів. Саме тому всі надходження повинні бути підкріплені розрахунками. Окремо необхідно врахувати надходження від:

 • платних послуг
 • додаткових видів господарської діяльності
 • орендної плати за користування майном
 • продажу майна тощо

Розрахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, провадять на основі:

 • планового обсягу надання платних послуг
 • розрахунків певних показників (площі приміщень, котрі планується здати в оренду; кількості майна, яке здаватимуть в оренду та ін.)
 • вартості ліжко-дня, одиниці площі, відвідування

Під час розрахунку сум, які планують отримати від платних послуг (усі підгрупи першої групи власних надходжень), врахуйте рекомендації:

 • формуйте ці суми, опираючись на рівень фактичного виконання цих показників у поточному році, та враховуйте рівень їх виконання у році, який передує плановому
 • ці показники варто вказувати в розрахунках у повному обсязі
 • усі показники мають збігатись з показниками бухгалтерської звітності за відповідний звітний рік

Ревізійні органи особливо прискіпливо перевіряють у кошторисі медичного закладу саме ці розрахунки, оскільки значна частина установ не проводять обрахунків надходжень до спеціального фонду (п.17 Порядку 228). Усі виявлені порушення ревізори фіксують у актах ревізії.

Крім того, в кошторисі важливо зазначити також обсяг другої групи надходжень — від додаткових видів господарської діяльності). Надходження від дарунків, благодійних внесків чи грантів необхідно враховувати  відповідно до договорів чи інших документів, за якими вони надходять.

! Благодійні доходи у грошовій та негрошовій формі переважно не враховують під час складання кошторису медичної установи.  

 

Розрахунок видатків

Складання розрахунків за видатками

Видатки складаємо, використовуючи коди економічної класифікації видатків (КЕКВ). Деталізуємо їх за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.

Подібна вимога прописана у п. 22 Порядку № 228. За кожним кодом КЕКВ варто деталізувати видатки за їх видами та кількістю товарів (послуг). Слід також зазначити вартість за окрему одиницю.

Розрахунок видатків за деякими кодами КЕКВ

Код 

Назва 

Методика розрахунку у кошторисі медзакладу

КЕКВ 2111

Заробітна плата

Підтверджують відповідним розрахунком розміру фонду заробітної плати та штатним розписом. За кожною посадою обраховують розмір посадового окладу, доплат та різноманітних надбавок, премій, розміру індексації та ін.

КЕКВ 2120

Нарахування на оплату праці

Розраховують за ставками ЄСВ 22% та 8,41% (для співробітників з інвалідністю), а також фондом оплати праці. При розрахунку враховують також запланований розмір винагороди за договором ЦПХ

КЕКВ 2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Обчислюють на підставі затверджених лімітів

Отже, під час розрахунку суми видатків орієнтуються на:

 • напрями використання власних надходжень
 • потреби
  • погашення боргу за бюджетні зобов’язання з попередніх років
  • виконати установою основні функції, якщо за загальним фондом сума на видатки недостатня

Безпомилково скласти кошторис допоможе частина 4 статті 13 БК. У ній, зокрема, зазначені напрями використання власних надходжень коштів спеціального фонду.

Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2024

Складання кошторису бюджетної медичної установи: вступна частина 

У вступній частині складання кошторису бюджетної установи відображають відомості про установу. А саме:

 • код ЄДРПОУ;
 • найменування установи;
 • місцезнаходження установи (місто, район, область).

Ці відомості беруть з установчих, реєстраційних документів.

У вступній частині кошторис бюджетної установи містить відомості про:

 • вид бюджету (державний, обласний, міський, районний, об’єднаної територіальної громади, сільський тощо);
 • коди й назви відомчої, програмної класифікації видатків відповідного бюджету.

Складання кошторису бюджетної медичної установи: основна частина 

Основна частина складання кошторису бюджетної установи за формою є табличною і складається з двох розділів:

 • надходження;
 • видатки.

Їх заповнюють з дотриманням вимог Порядку № 228. При складанні кошторису керуємось також кодами КЕКВ за наказу Мінфіну від 12.03.2012 № 333.

За загальним фондом загальні суми за розділами кошторису «Надходження» і «Видатки» рівні між собою. Та й за спеціальним — діє аналогічне правило рівності. Якщо одна з них є більшою чи меншою, варто перевірити не лише правильність підсумку комірок, що містить кошторис бюджетної установи, а й розрахунків до нього, адже десь допущено помилку.

Суми кошторису також відповідають граничним показникам видатків загального фонду (поточних, капітальних), у т. ч. на оплату праці, оплату відряджень, комунальні послуги, якщо їх граничні значення головний розпорядник надіслав установі. Якщо у граничній сумі поточних видатків не виокремлені напрями використання, видатки за ними установа розподіляє самостійно. Складаючи у кошторис витрат у розділі «Видатки», слід передусім забезпечити бюджетними коштами захищені видатки. Це видатки на:

 • оплату праці;
 • ЄСВ;
 • медикаменти і перев’язувальні матеріали;
 • продукти харчування;
 • комунальні послуги, енергоносії;
 • енергосервіс (ч. 2 ст. 55 БК).

Якщо граничний обсяг видатків на оплату праці менший об’єктивної потреби установи на оплату праці, чисельність працівників установи приводимо у відповідність до визначеного фонду оплати праці — зменшуючи кількість штатних одиниць у штатному розписі. Якщо аналогічна ситуація за іншими видатками, установа розподіляє їх у межах встановлених асигнувань таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на неї функцій.

Скласти кошторис - це лише півсправи. Одночасно з кошторисом установа подає до головного розпорядника на затвердження план асигнувань загального фонду бюджету, план спеціального фонду, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів і штатний розпис установи.

 

Виконання кошторису

Щоразу під час складання та виконання кошторису медичного закладу варто пам’ятати:

 • усі фінансові маніпуляції (укладання договорів, оплату товарів чи послуг) можна проводити лише в межах бюджетних асигнувань, котрі затверджені кошторисом, визначені в плані асигнувань загального та спеціального фондів, тощо
 • установа позбавлена права запозичувати кошти чи надавати кредити з бюджету фізичним чи юридичним особам

Усі видатки повинні спрямовуватись на:

 • забезпечення власної діяльності та виконання пріоритетних завдань

погашення зобов’язань, котрі містились у кошторисі за попередній рік, зареєстрованих у Казначействі

Спецфонд не є винятком.

За спецфондом бюджетна установа бере зобов’язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень до цього фонду з урахуванням залишку коштів на початок бюджетного року.

Виконуючи кошторис бюджетної установи, слід прагнути до зменшення суми заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих періодів та не допускати утворення у поточному році нової суми заборгованості.

Та не завжди установа виконує кошторис бюджетної установи. Йдеться про періоди, коли:

 • затверджено розпис бюджету, але не затверджено кошторис;
 • не затверджено розпис бюджету;
 • до розпису та/або кошторису внесені зміни.

Під час виконання кошторису варто докласти зусиль, щоб зменшити суму заборгованості за бюджетними зобов’язаннями за минулі роки та не допускати утворення таких заборгованостей в поточному році.

Семінари та вебінари для медиків

Внесення змін до кошторису медзакладу

За необхідності кошторис установи можна змінити за деякими показниками. Усі зміни варто підтвердити довідками. Водночас, якщо це довелось зробити, виконувати кошторис потрібно з урахуванням внесених змін.

Передумови для внесення змін до кошторису виникають, коли:

 • бюджетні асигнування перерозподілять у розрізі КЕКВ у межах загального обсягу бюджетних призначень (окремо за загальним і спеціальним фондами);
 • бюджетні призначення передають від одного головного розпорядника до іншого;
 • бюджетні призначення зменшують головному розпоряднику на суму витрачених не за цільовим призначенням коштів;
 • у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника (окремо за загальним та спеціальним фондами) видатки перерозподіляють за бюджетними програмами або збільшують видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків;
 • видатки бюджету перерозподіляють на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями;
 • нерозподілені бюджетні призначення передають на визначену мету між головними розпорядниками;
 • річні видатки бюджету скорочують за рахунок коштів загального фонду;
 • внесені зміни до держбюджету чи місцевого бюджету;
 • видатки бюджету збільшують за рахунок перевищення обсягу власних надходжень спеціального фонду з урахуванням їх залишків на початок року.

У деяких випадках виникає необхідність вносити зміни до кошторису за спеціальним фондом. Це можливо у ситуаціях:

 • обсяг фактичних надходжень до спеціального фонду в сумі із залишком коштів на початок року перевищує надходження за кошторисом. Уточнена сума видатків повинна дорівнювати уточненій сумі доходів та залишку коштів на початок року
 • обсяг фактичних власних надходжень в сумі із залишком коштів на початок року менший, ніж заплановані показники кошторису за спеціальним фондом. Необхідно зменшити обсяги надходжень та видатків, враховуючи очікуване виконання кошторису за спеціальним фондом у поточному бюджетному році.

Підставою для внесення змін до кошторису за спеціальним фондом (власні надходження) є:

 • довідка органу Казначейства про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки;
 • довідка про зміни в кошторис бюджетної установи;
 • зведення показників спеціального фонду кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Необхідні форми довідок можна знайти у наказі Мінфіну від 28.01.2002 № 57.

Копію довідки про зміни до кошторису за спеціальним фондом (власні надходження) установа завіряє у органі Казначейства, після чого передає її до головного розпорядника.

Аналогічні дії виконуються, і якщо навпаки — надходження по спецфонду не виконуються. Усі ці зміни до кошторису слід внести не пізніше ніж за три тижні до кінця бюджетного року.

Звітування за кошторисом

Про виконання кошторису треба звітувати наростаючим підсумком. У звітності планові показники відображають із урахуванням внесених змін до кошторису. 

Що перевіряють ревізори в кошторисі медзакладу

Ревізійні органи перевіряють, чи є в медичної установи кошторис та чи відповідає він Порядку № 228. Коли вони аналізують кошторис медичної установи, то звертають увагу на:

 • правильність формування дохідної та витратної його частин за загальним та спеціальним фондами
 • відсутність у документі
  • сум, не підтверджених розрахунками та тих, котрі не мають економічного обгрунтування
  • бюджетних асигнувань, потреби в яких немає (дотримання режиму економії)

Якщо відбувався перерозподіл коштів, ревізори перевіряють, чи:

 • правильно установа прописала зміни в кошторисі
 • була об’єктивна потреба у перерозподілі чи скороченні асигнувань
 • внесені необхідні зміни до річного розподілу бюджетних надходжень з урахуванням особливостей спецфонду
 • співвідносяться між собою видатки зі спеціального фонду з уточненим розміром доходів та залишків станом на початок року

Недоліки у вищенаведених пунктах кошторису медзакладу є порушенням бюджетного законодавства (п. 16 ч. 1 ст. 116 БК).

Ось деякі види бюджетних правопорушень, відповідальність за які передбачена безпосередньо статтями БК:

1) включення недостовірних даних до бюджетних запитів;

2) порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання;

3) визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників;

4) включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких ;

5) зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка;

здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами Державного казначейства України;

6) нецільове використання бюджетних коштів;

порушення встановлених вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів;

7) порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної звітності бюджетних установ, а також подання такої звітності у неповному обся

За них передбачені заходи впливу відповідно до статті 117 БК. Зокрема установі, котра допустила порушення, можуть зменшити розмір бюджетних асигнувань.

Посадові особи, з вини котрих стались порушення у кошторисі медичної установи, несуть відповідальність відповідно до законодавства. Зокрема, за внесення неперевірених даних у бюджетні запити, котрі призвели до необгрунтованих бюджетних призначень чи асигнувань, їм загрожує штраф у розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Така норма прописана ст. 164-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.

Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь (ст.121 БК).зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді