Штатний розпис КНП: поради щодо складання

Автор
Експертна редакція порталу
Керівники КНП самостійно вирішують питання стосовно розподілу коштів, складання штатного розпису, оплати праці. Пояснимо, як скласти штатний розпис, вкажемо на підводні камені та допоможемо їх обійти
Штатний розпис Скачати форму

Формуйте штатний розпис з огляду на потреби в медичній допомозі, відповідне навантаження на лікарів і наявні фінансові можливості. Затверджує штатний розпис керівник ЗОЗ.

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

 • Бюджетні ЗОЗ зобов’язані затверджувати штатний розпис протягом місяця з початку року.
 • КНП затверджують і переглядають штатні розписи за необхідності.

Нижче наводимо роз’яснення про те, як розробити структуру і штатну чисельність, увести назви посад, затвердити штатний розпис і внести до нього зміни.

Заклад самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис (ч. 3 cт. 64 Господарського кодексу України; ГК). Штатний розпис визначає, скільки працівників буде в закладі, які посади вони обійматимуть і скільки зароблятимуть.

Нині немає нормативного акта, який би регламентував кількість штату в КНП. Тож штатний розпис формуйте з огляду на потреби населення в отриманні медичної допомоги, відповідне навантаження на лікарів і наявні фінансові можливості.

Правильно оформлений штатний розпис захистить керівника від непорозуміння з представниками органів контролю. Як сформувати штатний розпис — роз’яснимо далі.

Як розробити структуру та штатну чисельність медзакладу

Штатний розпис неможливо скласти без затвердженої структури та штатної чисельності на поточний рік.

Проєкт структури та штатної чисельності доручіть скласти кадровій службі. Зазвичай цей документ готують за формою, запропонованою у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом Методкомісії Держкомархіву від 20.06.2006 № 3.

Структуру та штатну чисельність за потреби погодьте з власником закладу, а відтак — затвердьте локальним наказом. Погоджувати документ із профспілковим комітетом або іншим представницьким органом працівників не потрібно.

За якою формою складати штатний розпис ЗОЗ

Нормативна база не містить спеціальної форми штатного розпису для медзакладів-КНП. Тож за основу візьміть уніфіковану форму штатного розпису.

До рекомендованої форми експерти включили додаткові графи, які враховують потреби бухгалтерії і Таблицю 5 Додатка 4 Звіту з ЄСВ (Додаток).

Штатний розпис Скачати форму

Скористайтесь прикладом оформлення структури та штатної чисельності КНП.

У якій послідовності вказувати структурні підрозділи закладу

Структурні підрозділи вносьте до штатного розпису в такій послідовності, як вони розташовані в організаційній структурі підприємства, тобто «зверху вниз».

Спочатку зазначте адміністративні посади, потім фінансово-господарський відділ, бухгалтерію, відділ кадрів. Далі внесіть посади інформаційно-аналітичного й лікувально-діагностичного відділів, якщо вони є у вашому закладі. І вже після них пропишіть відокремлені структурні підрозділи, як-от стаціонарні відділення чи лікарські амбулаторії.

Рекомендована форма штатного розпису містить графу для кодів підрозділів. Код позначає місце структурного підрозділу в ієрархії закладу.

Наприклад, КНП складається з поліклініки та стаціонару. Код стаціонару — 01, поліклініки — 02. Відповідно, коди відділень стаціонару — 01.01, 01.02, 01.03; поліклініки — 02.01, 02.02, 02.03. Скажімо, код відділення функціональної діагностики у поліклініці — 02.05.

Коди підрозділів підприємство, у т. ч. медзаклад, визначає на власний розсуд у внутрішньому організаційному документі — Класифікаторі підрозділів. Якщо Класифікатор не складали й коди підрозділів не визначили, не включайте до штатного розпису графу для кодів — обмежтеся графою «Назва структурного підрозділу».

Як увести назви посад

Назви посад у структурі та штатній чисельності, а згодом і в самому штатному розписі добирайте згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327 (далі — КП). Ураховуйте класифікаційні угруповання: орієнтуйтеся не лише на професійну назву роботи, а й на те, чи можна застосовувати її у сфері охорони здоров’я.

ПОРАДА

Не вводьте до штатного розпису закладу посаду «юрист» (код КП 2421.2). Вона з класифікаційного угруповання «адвокати та прокурори». Натомість використайте професійну назву роботи «юрисконсульт» (код КП 2429) із класифікаційного угруповання «Інші професіонали в галузі правознавства».

КП прямо не передбачає професійні назви роботи для деяких заступників керівник . Тож якщо потрібно ввести до штатного розпису таку посаду, утворіть від професійної назви роботи керівника похідну назву за допомогою слова «заступник». Таку можливість надає Додаток В до КП. Для новоутвореної професійної назви роботи зберігайте код КП.

Професійна назва роботи «директор» має код КП 1210.1. Такий самий код буде у професійної назви роботи «заступник директора з медичного обслуговування».

Коли вводите посаду до штатного розпису, зберігайте в її назві порядок слів, прийнятий у КП.

Приклад

Професійна назва роботи для керівника КНП — «Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)». Код — 1210.1. Формулювання до дужок — вказівка на сферу застосування. Слова у дужках — альтернативні варіанти на вибір. Тож відповідні назви посади керівника закладу — генеральний директор, директор. Від «Директора» утворіть посади заступників: заступник директора з юридичних питань; заступник директора з економічних питань; заступник директора з господарських питань. Для них збережіть початковий код. У штатному розписі зазначте:

Назва посади

Професійна назва роботи

 

Код за КП

Директор

Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, та ін.)

1210.1

Заступник директора з юридичних питань

Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, та ін.)

1210.1

Заступник директора з економічних питань

Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, та ін.)

1210.1

 

Для нас звичні словосполучення «медична сестра», «медичний статистик» тощо. Однак до штатного розпису уводьте посаду «сестра медична» (код КП 3231) чи «статистик медичний» (код КП 3231).

Поєднувати в назві посади дві різні професійні назви робіт можна лише тоді, коли таку подвійну професію прямо передбачає КП.

Ваші колеги до штатних розписів іноді вводять такі посади, як «бухгалтер-касир», «секретар-референт» тощо. Проте ані секретарів-референтів, ані бухгалтерів-касирів у КП немає. Із погляду професійної класифікації секретар і референт — це різні професії, так само як бухгалтер і касир.

Деякі професійні назви робіт у КП подано з дужками. Ураховуйте, що в дужках зазначені:

 • складова професійної назви роботи
 • загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який можна використати як самостійну назву
 • споріднена професійна назва роботи, яку можете застосувати окремо у межах цієї класифікаційної групи
 • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи

З огляду на те, чим займатиметься працівник, за що він відповідатиме, перегляньте кваліфікаційні характеристики кількох подібних професій, які ви попередньо дібрали за КП. Оберіть серед них ту, що підходить найбільше.

Чи можна змінювати назви посад у зв’язку з виробничою потребою

Назви посад до штатного розпису добирайте згідно з Класифікатором професій. Якщо використовуватимете назви посад, які не передбачає КП, органи контролю можуть розцінити це як порушення законодавства про працю.

Змініть назви посад у зв’язку з виробничою потребою, якщо приводите назву посади у відповідність до КП. Для цього видайте наказ, і в констатуючій частині зазначте:

«Щоб привести назву посади у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Відтак — унесіть зміни до трудової книжки та ознайомте з ними працівника.

Якщо ж посада взагалі не потрібна, просто змінити її назву на іншу не можна. Видайте наказ про виведення зі штатного розпису посади у зв’язку з виробничою необхідністю та розпочніть процедуру скорочення. Уже потім за потреби вводьте нові посади.

✅✅✅ Програма медичних гарантій — 2024

Чи вказувати кваліфікаційну категорію працівника? Так, указуйте.

Для відповідних посад кваліфікаційні характеристики визначають кваліфікаційні категорії, розряди, класи й вимоги до освіти та досвіду, достатні, щоб повноцінно та якісно виконувати роботи.

УВАГА! У штатному розписі, трудових книжках та інших записах про виконувані роботи вживайте повну назву посади згідно з кваліфікаційною характеристикою, зокрема й кваліфікаційну категорію (п. 16 Загальних положень розділу 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336; далі — ДКХП 1).

Необхідність указувати назви посад (професій) з урахуванням кваліфікаційних категорій, розрядів та класів підтверджує й Мінсоцполітики в листі «Щодо визначення підприємством організаційної структури, встановлення чисельності працівників і штатного розпису» від 28.12.2016 № 1812/0/101-16/284.

Форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюють підприємства, установи, організації самостійно в колективному договорі. При цьому дотримуйте норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими чи регіональними угодами (ст. 97 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

До штатного розпису можна уводити посади на приклад:

 • «провідний бухгалтер»
 • «економіст І категорії»

Але якщо бухгалтер та економіст вже працюють, муситимете спочатку атестувати їх.

За результатами атестації за потреби змініть посадові оклади працівникам. Якщо в них змінилася кваліфікаційна категорія, унесіть зміни до штатного розпису: виведіть посаду зі старою категорією та введіть таку саму посаду з новою.

Семінари та вебінари для медиків

Як вказувати розміри окладів, доплат і надбавок

Інформацію про посадові оклади (місячні тарифні ставки) подавайте з огляду на затверджену систему оплати праці.

 Як основу можете використати типову форму штатного розпису для бюджетних установ, затверджену наказом Мінфіну «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57. Ця форма передбачає графи для надбавок і доплат. Однак до штатного розпису вносьте доплати й надбавки, які мають постійний характер. Це можуть бути:

 • доплати за —
  – шкідливість
  – використання в роботі дезінфекційних засобів
  – безперервний стаж роботи
  – класність водіям тощо
 • надбавки за —
  – науковий ступінь
  – складність та напруженість у роботі
  – використання у роботі іноземної мови тощо

А ось доплату до мінімальної зарплати в штатному розписі не відображайте, оскільки її розмір може змінюватися.

Не вказуйте в штатному розписі й розміри стимулюючих надбавок. Їх установіть окремим наказом керівника.

УВАГА! Якщо штатний розпис передбачає для посади не цілу штатну одиницю, а лише її частку, все одно наведіть повний розмір окладу.

Як затвердити штатний розпис КНП

Штатний розпис керівник закладу охорони здоров’я може затвердити особисто або наказом

Якщо оберете другий варіант, видайте наказ по закладу довільної форми. При цьому дотримуйте вимог до організаційно-розпорядчої документації відповідно до Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.

Головне, що маєте вказати в наказі, — це дата, з якої передбачаєте ввести в дію штатний розпис. Вона може відрізнятися від дати видання наказу або збігатися з нею. Однак «заднім числом» вводити в дію штатний розпис не можна.

Період дії штатного розпису можете не вказувати. Адже документ можна застосовувати упродовж усієї діяльності закладу до внесення змін і доповнень.

Оригінал зaтвердженого штатного розпису залиште в кaнцелярії. Копії надайте у відділ кадрів та в бухгалтерію. Відділ кадрів на підставі штатного розпису набиратиме працівників і складатиме звіти, а бухгалтерія нараховуватиме заробітну плату.

Як внести зміни до штатного розпису

Упродовж року до штатного розпису можна вносити зміни. Робіть це, якщо плануєте:

 • увести чи вивести зі структури штатні одиниці
 • змінити розмір посадових окладів
 • змінити назви посад, розряди, категорії тощо

Зазвичай підставою для таких змін буває:

 • оптимізація організаційної структури підприємства
 • реорганізація
 • зміна обсягів діяльності тощо

УВАГА! Зміна істотних умов праці чи умов оплати праці можуть стати підставою змінити штатний розпис. У такому разі кожного працівника, якого вони стосуються, повідомте не пізніше ніж за два місяці до змін (cт. 32, 103 КЗпП).

Змінити штатний розпис можна у два способи:

 1. затвердити наказом новий штатний розпис — у такому разі дійте так само, як і під час першого затвердження
 2. видати наказ про внесення змін до штатного розпису

Наказ про внесення змін складайте у довільній формі. У ньому вкажіть підстави змін і конкретну дату, коли ці зміни наберуть чинності.

Звільнення працівника, окрім скорочення штату, — це не підстава видалити зі штатного розпису посаду, яку обіймав цей працівник. Адже якщо в штатному розписі не буде вакантних посад, ви не зможете прийняти на роботу нових працівників.

Змінювати штатний розпис упродовж року можна скільки завгодно разів. Однак усе ж ліпше не робити це занадто часто. Ураховуйте перспективи розвитку закладу.

 

✅✅✅


зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді