Посадовий оклад медичного працівника: як дотримати норм Постанови № 28

Автор
Експертна редакція порталу
З'ясуйте, як оплачувати роботу медпрацівників державних і комунальних ЗОЗ у 2024 році відповідно до чинної постанови КМУ. Аналізуємо нормативку й прояснюємо всі суперечності

Із січня 2022 року всі комунальні та бюджетні медзаклади мали підвищити зарплату середнього медперсоналу щонайменше до 13 500 грн, а лікарів — до 20 000 грн.

У 2022 році підставою була  постанова КМУ від 12.01.2022 № 2.

У 2023 році —  постанова КМУ «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 13.01.2023 № 28 (даліПостанова № 28). У 2024 році Постанова № 28 залишається чинною, поки не буде нових змін у законодавстві.

Відповідальні за забезпечення цих виплат — керівники медзакладів.

Ще влітку 2021 року Президент України, а згодом і міністр охорони здоров’я запевнили, що з 2022 року мінімальна зарплата лікаря має становити 20 000 грн, середнього медперсоналу — 13 500 грн (Указ Президента України від 18.06.2021 № 261/2021). На виконання Указу Президента МОЗ у грудні 2021 року виносило на громадське обговорення два проєкти постанов про підвищення зарплат медиків. Утім обидва документи потребували серйозного доопрацювання.

Постанову № 28 посадовці ухвалили на виконання Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) зі змінами, внесеними Законами України:

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

ЗОЗ, на які поширюються фінансові гарантії для медиків

Постанова № 28 стосується державних та комунальних закладів охорони здоров’я. Нині Державні та комунальні заклади охорони здоров’я в Україні функціонують у двох організаційно-правових формах:

У державних (комунальних) установах діє державне регулювання оплати праці, а в КНП — договірна оплата праці. Відтак правове регулювання оплати праці, зокрема застосування норм Постанови № 28, у зак­ладах охорони здоров’я залежить від їхніх організаційно-правових форм.

Для державних (комунальних) установ діють норми постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 з урахуванням мінімального розміру, який визначає Постанова № 28.

У закладах охорони здоров’я, які функціонують у формі КНП, оплату праці здійснюють на підставі статті 97 КЗпП та статті 15 Закону про оплату праці. А саме — сторони соціального діалогу самостійно визначають у колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Так само частина 7 статті 65 Господарського кодексу України, на підставі якого діють КНП, визначає, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, власник і трудовий колектив або упов­новажені ними органи повинні укладати колективний договір. Він регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначає законодавство про колективні договори.

Відтак реалізація Постанови № 28 у КНП потребує закріплення в колективному договорі. Для цього внесіть у нього відповідні зміни й допов­нення.

Розмір зарплати медиків у 2024 році

Уряд не підвищив мінімальний розмір зарплат порівняно з 2022 роком, але розширив категорії працівників, на яких поширюється гарантований рівень. Отже, з 1 січня 2023 року мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації за виконану в повному обсязі місячну (годинну) норму праці установлюється в межах фонду оплати праці на рівні не менше:

  • 20 000 гривень для осіб, які займають лікарські посади в закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров’я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров’я в закладах охорони здоров’я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;
  • 13 500 гривень для осіб, які займають посади в закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

Розмір надбавок медиків у 2024 році

Уряд гарантує мінімальні розміри зарплат і не врегульовує, які надбавки та доплати до них входять. Водночас абзац 5 пункту 1 Постанови № 28 визначає, що під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру враховують основну, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Отже, нарахований мінімальний рівень зарплат у 20 000 і 13 500 гривень може включати всі підвищення, доплатинадбавки та премії.

УВАГА!

Що входить до заробітної плати відповідно до статті 2 Закону про оплату праці

Основна заробітна плата. Це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Її встановлюють у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата. Це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

 

Документ не містить погодинних розмірів зарплат. Але є норма про те, що оплату праці медичним, фармацевтичним працівникам і фахівцям з реабілітації, які зайняті неповний робочий день або неповний робочий тиждень, необхідно проводити пропорційно до виконаної норми праці з урахуванням визначених розмірів зарплат. Тож якщо працівник виконує роботу не на повну ставку — оплата праці в перерахунку на відпрацьований час не може бути нижчою за рівень, визначений у Постанові № 28. Таку саму норму необхідно застосовувати, якщо працівники не виконують у повному обсязі встановлену норму тривалості робочого часу.

Диференціація зарплат

Постанова № 28 встановлює лише мінімально гарантований рівень зарплат, а не фіксований. Керівник ЗОЗ може його збільшувати залежно від фінансових можливостей закладу. Ба більше, документ містить вимогу про диференціацію заробітних плат медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації. Керівники державних і комунальних ЗОЗ повинні забезпечити її в межах фонду оплати праці через встановлення доплат і надбавок. При цьому необхідно враховувати складність, відповідальність та умови виконуваної роботи, кваліфікацію працівника і результати його роботи.

Реорганізація медзакладу-КНП через приєднання

Як діяти, щоб дотримати норм Постанови № 28 в оплаті праці

1.

Видайте наказ на виконання постанови, в якому пропишіть розміри заробітної плати лікарів і медсестер, визначені постановою

2.

Доручіть головному бухгалтеру щомісячно контролювати нарахування зарплати медпрацівникам згідно з вимогами постанови

3.

Перегляньте колдоговір, щоб дотримати гарантій оплати праці, які встановлює постанова. Внесіть зміни до пунктів про надбавки і доплати, а також про преміювання та депреміювання

4.

Якщо змінюєте положення колдоговору, ознайомте всіх працівників із цими змінами

5.

Доручіть заступнику з економічних питань проаналізували доходи і видатки закладу і перерозподілити їх на фонд оплати праці

6.

Якщо перерозподіляєте доходи і видатки, внесіть зміни до фінансового плану і погодьте їх із власником

7.

Доручіть заступнику з економічних питань прорахувати витрати на утримання допоміжних підрозділів та розглянути можливість передачі їх на аутсорсинг. Вивільнені кошти направте на диференціацію заробітної плати працівниківзміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді