Колективний договір у КНП: навіщо і як укладати

Автор
Експертна редакція порталу
Колективний договір «по‑новому»: які зміни очікують на роботодавців. Читайте детально про це у статті

Колективний договір — найрезультативніша форма соціального діалогу в Україні, яка впливає на рівень та якість життя працівників будь-якої сфери, зокрема й охорони здоров’я.

Колективний договір: зміни для роботодавців

Засади переговорів щодо колективних договорів і угод закладені нормами Конвенції про застосування принципів права на організацію та ведення колективних переговорів Міжнародної організації праці від 01.07.1949 № 98. Деталізують їх державні законодавчі акти. Наразі в Україні це питання регулює Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII (далі — Закон про колективні договори і угоди).

Верховна Рада України з метою актуалізувати українське законодавство та гармонізувати його з вимогами Європейського Союзу (ЄС), узгодити з положеннями Європейської соціальної хартії і директив 23 та 533 ЄС, прийняла нову редакцію Закону України «Про колективні угоди та договори» від 23.02.2023 № 2937-ІХ (далі — Закон № 2937). Її положення узгодили сторони соціального діалогу (профспілки і роботодавці) та експерти Міжнародної організації праці.

Чи ознайомлювати працівників із наказами про зміну посадового окладу

Сторони колективного договору

Визначення сторін колективного договору в Законі № 2937 змін не зазнало. Як і в попередній редакції, сторони колективного договору — це:

 • сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця, зокрема відокремлені підрозділи юридичної особи
 • сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, які створені на підприємстві, в установі, організації, відокремлених підрозділах юридичної особи, об’єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників цього роботодавця, а в разі їх відсутності — вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів представники (представник)

Якщо інтереси працівників представляє профспілковий орган, інтереси роботодавця не мають права представляти особи, які є членами виборного органу профспілок будь-якого рівня.

Підготовка до ведення колективних переговорів

Для переговорів щодо колективного договору профспілкові організації закладу утворюють спільний представницький орган на засадах пропорційного представництва. Для цього укладають відповідну угоду та письмово повідомляють роботодавця.

Ініціювати утворення спільного представницького органу сторони може будь-яка профспілкова організація. Організація, якій запропонували взяти участь в утворенні спільного представницького органу, повинна письмово поінформувати про своє рішення протягом 14 календарних днів від дати, коли отримала пропозицію.

До того як утворити спільний представницький орган, профспілки обмінюються інформацією про чисельність своїх членів. Якщо профспілка не надала протягом вказаного строку письмової відповіді та/або інформації про чисельність, це вважають відмовою від участі у спільному представницькому органі та веденні переговорів.

У закладі можна утворити лише один спільний представницький орган сторін. Його повноваження:

 • формувати пропозиції
 • приймати рішення щодо колективних переговорів та договору
 • інформувати про рішення роботодавця тощо

Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в спільному представницькому органі, не має права представляти інтереси працівників під час підписання колективного договору.

✅✅✅ Методи встановлення цін на медичні послуги: пам’ятка

Підготовку проєкту колективного договору найліпше взяти на себе профкому, оскільки він:

 • знає недоліки чинного договору, потреби й побажання працівників
 • може акумулювати досвід інших профкомів у цій справі
 • отримує від вищих у порядку об’єднання профспілкових органів рекомендаційні, довідкові та інші матеріали (зокрема й макет колективного договору)
 • може брати участь у навчанні з питань колдоговірної роботи

Колективні переговори щодо внесення змін до колективної угоди, договору, укладення нових колективної угоди, договору розпочинаються за ініціативою будь-якої сторони у строки, визначені чинними колективною угодою, договором.

Якщо такі строки не визначені колективною угодою, договором або колективна угода, договір не укладені, колективні переговори можуть бути ініційовані будь-якою стороною у будь-який час.

УВАГА! Якщо одна із сторін письмово ініціювала проведення колективних переговорів, інша сторона (інші сторони) не може (не можуть) ухилятися від участі в них.

Зміст: яку інформацію зазначати

Відповідно до Закону № 2937 у колективному договорі сторони можуть прописати положення щодо:

 • організації та підвищення ефективності праці, змін у її організації, забезпечення продуктивної зайнятості, запобігання масовому вивільненню
 • професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
 • нормування та оплати праці, встановлення та зміни форм, систем і строків виплати заробітної плати, встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, встановлення та зміни норм праці, систем оплати праці, розмірів заробітної плати та інших видів виплат (зокрема доплат, надбавок, премій, гарантійних та компенсаційних виплат) з урахуванням норм законодавства про оплату праці
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку
 • умов праці, зокрема розумного пристосування для працівників, які його потребують, наприклад осіб з інвалідністю
 • безпеки, охорони і гігієни праці
 • умов виробничого побуту
 • страхування працівників
 • медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників, членів їхніх сімей
 • гарантій діяльності профспілкових організацій
 • гарантій та компенсацій працівникам, які беруть участь у колективних переговорах
 • форм участі у визначенні напрямів соціально-економічної політики розвитку закладу
 • заходів щодо запобігання та протидії дискримінації у сфері праці
 • запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
 • організації культурно-масової, фізкультурної роботи

Водночас у колективному договорі обов’язково дотримувати гарантій і стандартів, які містяться в генеральній угоді. Також слід зазначити колективну угоду (за наявності), у сфері дії якої перебувають сторони колективного договору та умови якої враховані в ньому.

УВАГА! Положення колективного договору з питань, що відповідно до законодавства та обов’язкових для сторін колективних угод регулюють колективні договори, поширюються на всіх працівників, які перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, незалежно від членства у профспілках.

Колективний договір може передбачати додаткові соціальні, трудові та інші гарантії і пільги для працівників, пенсіонерів та інших категорій осіб порівняно із законодавством і колективними угодами, положення яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії, зокрема щодо укладення договору недержавного пенсійного забезпечення.

У новій редакції без змін залишилася заборона включати до колективного договору положення, що погіршують становище працівників порівняно із законодавством, іншими колективними угодами, умови яких є обов’язковими для сторін.

Закон № 2937 передбачає механізм, як приєднати до колективного договору профспілкову організацію, яку створили та легалізували (зареєстрували) після укладення цього договору.

✅✅✅Локальний формуляр лікарських засобів: як розробляти й оновлювати

Загальні збори

Порядок, як затверджувати та підписувати колективний договір, не зазнав кардинальних змін.

Підготовлений спільною робочою комісією за результатами колективних переговорів проєкт колективного договору сторони вносять на розгляд загальних зборів (конференції) працівників для обговорення та прийняття рішення щодо його підписання. Загальні збори (конференція) за потреби надають пропозиції до змісту проєкту та уповноважують осіб від суб’єктів сторони працівників підписувати колективний договір.

Загальні збори працівників правоможні, якщо в них бере участь більше половини працівників закладу (відокремленого підрозділу), роботодавця — ФОП, а конференція — за участі не менше двох третин делегованих осіб, якщо інше не встановлює закон. Рішення загальних зборів (конференції) приймають закритим (таємним) або відкритим голосуванням більшістю голосів учасників.

Підписання колективної угоди

Укладення колективної угоди здійснюється шляхом її підписання уповноваженими представниками сторін у визначений сторонами строк.

У разі якщо сторонами не визначено строк підписання колективної угоди, угода підписується протягом 10 робочих днів з дня завершення колективних переговорів.

Колективна угода набирає чинності з дня її підписання, якщо інше не зазначено в угоді.

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Строк дії колективної угоди

Строк дії колективної угоди визначається її сторонами в цій угоді.

Колективна угода діє до укладення нової, якщо інше не передбачено цією угодою або інше узгоджене рішення не прийнято сторонами.

УВАГА!Зміна складу, структури, найменування сторони, від імені якого укладена колективна угода, не тягне за собою втрату чинності угодою. У разі реорганізації суб’єкта сторони колективної угоди його права та обов’язки переходять до правонаступника (правонаступників).

 У разі ліквідації сторони колективної угоди її умови продовжують діяти на всіх суб’єктів, інтереси яких ним представлені, протягом усього строку проведення ліквідації.

Новела правового регулювання — можливість призупинити або зупинити дію окремих положень колективного договору.

Закон № 2937 передбачає, що дію окремих положень колективного договору можна призупинити рішенням, яке прийняли сторони за взаємною згодою, на визначений ними строк. Коли і як призупиняти, прописують у самому договорі. Про прийняте рішення сторони колдоговору в тижневий строк із дня його прийняття інформують працівників та орган, що здійснив його повідомну реєстрацію.

Зупинити дію окремих положень можна на час форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які прописали в колективному договорі. Для цього сторона договору, для якої настали такі обставини, у тижневий строк повідомляє іншій стороні, працівникам, на яких поширюються положення цього договору, та органу, що здійснив повідомну реєстрацію цього договору, про рішення зупинити/поновити дію окремих положень колективного договору.

Ознайомлення працівників та контроль за виконанням

Щодо ознайомлення працівників із текстом колективного договору нічого не змінилося. Відповідно до Закону № 2937 роботодавець так само зобов’язаний ознайомити працівника із текстом колдоговору до початку роботи за укладеним трудовим договором, а також у тижневий строк після того, як уклали новий колективний договір або внесли зміни та доповнення до чинного.

Суб’єкти сторін колективного договору, тобто і роботодавці, і профспілки, зобов’язані забезпечити постійний і безперешкодний доступ до колективного договору та можливість його копіювати в порядку, визначеному цим договором.

Як ознайомлювати працівників із текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього прописують у цьому договорі.

Виконання колективного договору контролюють його сторони. Порядок контролю визначають у цьому договорі. Сторони зобов’язані звітувати про виконання колективного договору не менш як один раз на рік.

Закон № 2937 набере чинності через шість місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану. Виняток — пункт 5 Прикінцевих та перехідних положень, який діє з 15 квітня 2023 року.

Тож нині послуговуємося чинною редакцією Закону про колективні договори і угоди.

Преміювання працівників за виконання індикаторів якості

Результат: кому які переваги надає

Після того як уклали колективний договір, можете бути впевнені, що працівники не вимагатимуть додаткових пільг до вже передбачених у договорі на період його дії. До того ж такий документ дає змогу стабілізувати виробничий процес, оскільки працівники впевнені в забезпеченні власних прав і задоволенні потреб.

Отже, колдоговір надає переваги обом його сторонам. зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді