Як лікарю-ФОП відкрити приватну медичну практику й організувати свою роботу

Автор
Експертна редакція порталу
Плануєте розпочати власну справу з надання медичних послуг? Скористайтеся порадами фахівців для раціональної організації роботи приватного ЗОЗ

Як розпочати медичний бізнес

Для реєстрації фізичною особою — підприємцем слід подати у центр надання адмінпослуг документи: паспорт, ІПН і заяву, у якій вказати КВЕД «Загальна медична практика» (86.21). Зазвичай наступного дня можна отримати відповідне свідоцтво. Одразу після його отримання варто зареєструватись в органах податкової служби.

Приватна медична практика: як убезпечити свій бізнес

Оберіть приміщення для медичної практики. Воно повинне відповідати вимогам Державних будівельних норм України  ДБН В.2.2-10:2022 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я» і встановленим санітарним нормам.

УВАГА! Медична практика не можлива без ліцензії МОЗ.

Відповідно до законодавства, ліцензіат здійснює медичну практику за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ (п. 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285; далі — Ліцензійні умови).

Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кадрові й технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження господарської діяльності з медичної практики. Вони також визначають вичерпний перелік документів, які суб’єкти господарювання додають до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

✅✅✅Колективний договір у КНП: навіщо і як укладати

Щоб отримати ліцензію, необхідно подати в МОЗ:

 • заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
 • відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
 • опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Зверніть увагу, що лікарю-ФОП, який звертається для отримання ліцензії винятково на надання первинної медичної допомоги, не потрібно заповнювати кілька важливих пунктів. Зокрема, йому не треба надавати інформацію про установчі документи та структуру закладу охорони здоров’я, а також Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта.

Усі заклади, а також фізичні особи — підприємці, які отримали ліцензію та здійснюють господарську діяльність із медичної практики, мають працювати в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Для роботи в ЕСОЗ їм необхідно до неї підключитися через приватну МІС, яку лікар-ФОП обирає самостійно. Цей крок настільки ж обов’язковий, як вибір банку для здійснення фінансових розрахунків. Ринок МІС на сьогодні є конкурентним і передбачає велику кількість учасників.

Усі подальші кроки з підключення до ЕСОЗ здійснюють за допомогою МІС.

Відповідно до її інструкцій зареєструватися, ввівши такі дані:

 • інформацію про себе як про ФОП (ЄДПРОУ, КВЕДи, юридичну адресу та контакти)
 • особисті дані (паспортні дані, ІПН, контактний телефон, адресу електронної пошти)
 • дані про ліцензію на медичну практику. Потім накласти свій кваліфікований електронний підпис

Після цього зареєструвати себе як лікаря в системі.

Преміювання персоналу за виконання показників якості: тренінг

Яку систему оподаткування обрати лікарю-ФОП

Лікарі-ФОП мають змогу обирати систему оподаткування — загальна чи спрощена. Спрощена система спокушає низькими ставками єдиного податку, але накладає багато обмежень. Загальна система, навпаки, майже не має обмежень, але ставка ПДФО у кілька разів перевищує ставку єдиного податку.

Загальна сис­тема оподаткування передбачає сплату ПДФО, ЄСВ та військового збору. Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід (ЧОД), який визначають як різницю між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і витратами (п. 164.1, 177.2 Податкового кодексу України; ПК): 


Чистий річний оподатковуваний дохід (ЧОД) =
= доходи – витрати 

Зменшити ЧОД можна лише на витрати:

 • які документально підтверджено
 • які по­в’я­за­ні з господарською діяльністю ФОП

Перелік дозволених витрат знайдете в пункті 177.4 ПК. Він чималий і охоплює:

 • основ­ні витрати на надання медпослуг
 • витрати на оплату праці найманих працівників
 • суми сплаченого ЄСВ
 • вартість ліцензії
 • плату за розрахунково-касове обслуговування банку
 • витрати та канцелярське приладдя
 • орендну плату
 • витрати на поточний ремонт та експлуатацію майна, що ФОП використовує в господарській діяльності
 • амортизаційні відрахування

NB! Застосування спрощеної системи оподаткування регламентує глава 1 розділу XIV ПК. З огляду на її вимоги лікар-ФОП може обрати другу або третю групу єдиного податку. Кожна має переваги й недоліки.

За своїх працівників лікар-ФОП сплачує ПДФО (18%), військовий збір (1,5%) та ЄСВ (22%) від нарахованої зарплати. Виняток: мобілізовані працівники. За них ФОП — платник єдиного податку третьої групи має право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ (п. 9-20 розд. VIII Закону про ЄСВ).

Як формувати собівартість медичних послуг: тренінг

Як лікар-ФОП надає первинну медичну допомогу

Первинну медичну допомогу пацієнтам можуть надавати не лише фахівці комунальних некомерційних підприємств (КНП), власниками яких є певні територіальні громади, а й фізична особа-підприємець. Така модель має ряд переваг в порівнянні з КНП:

 • зменшується податкове навантаження на лікаря
 • скорочується обсяг коштів, необхідних на утримання адміністративного та господарського апарату
 • створюються передумови для зростання доходів лікаря

Лікар, котрий працює як приватна особа-підприємець, може надавати ПМД не лише мешканцям певного населеного пункту, але й жителям інших населених пунктів, які обрали цього лікаря.

Джерела фінансування

Кошти на провадження своєї діяльності за такої моделі лікар отримує:

 • від НСЗУ після підписання відповідного договору
 • від цільових програм, прийнятих органами місцевого самоврядування та направлених на фінансування медичної допомоги чи громадського здоров’я
 • відповідно до договорів про надання медичних послуг юридичним особам та страховим компаніям
 • за надання медичних послуг фізичним особам, що не визначені державною програмою медичних гарантій
 • від благодійних фондів

Левову ж частину фінансування лікар фізична особа-підприємець отримуватиме від НСЗУ. Щоправда, її розмір залежить від кількості пацієнтів, які підписали з ним декларацію.

ФОП повинен дотриматись усіх вимог, прописаних у договорі з НСЗУ. Потурбуватись він має й про приміщення, де медичні працівники будуть вести прийом пацієнтів. Приміщення можна  придбати, побудувати чи орендувати

Обладнання для надання первинної медичної допомоги

Перелік та кількість обладнання, яким ФОП надає медичну допомогу пацієнтам, повинні відповідати умовам, прописаним в договорі з НСЗУ. Дотримання цієї вимоги також лягає на плечі фізичної особи-підприємця.

NB! Коли обираєте обладнання — орієнтуйтеся на Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які надають первинну медичну допомогу, затверджений наказом МОЗ від 26.01.2018 № 148.

Як організувати роботу

ФОП має право найняти лікарів для надання медичної допомоги, зокрема й за договорами про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, які укладають з НСЗУ та послуги за якими оплачує держава.

Перелік та обсяг медичних послуг, які надають за програмою медичних гарантій, визначаються виключно самою програмою медичних гарантій. Звуження програми медичних гарантій не допускається, крім випадків, установлених законом.

Медичну експертизу з тимчасової втрати працездатності громадян проводять лікар або комісія лікарів у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці. Так визначає стаття 69 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII.

Програмою медичних гарантій за пакетом «Первинна медична допомога» перебачено надавати таку послугу, як оформлення листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи.

Надавачем таких послуг, відповідно до змісту програми медичних гарантій, є не лікар, а саме ФОП (без вимоги бути лікарем), який має право залучати на підставі трудового або цивільно-правового договору інших осіб, щоб забезпечити надання послуг за програмою медичних гарантій.

Отже, будь-який лікар, якого залучили на законних підставах для надання послуг за програмою медичних гарантій, зобов’язаний надавати замовлені державою послуги, визначені програмою медичних гарантій.

✅✅✅Методи встановлення цін на медичні послуги: пам’ятка

Питання організації та здійснення експертизи тимчасової втрати працездатності, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та порядку видачі листків непрацездатності врегульовує МОЗ наказом «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 № 1066 (далі – Наказ №1066).

Тим же наказом затверджений порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності (наказ МОЗ «Про затвердження Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності» від 09.04.2008 № 189 у редакції від 01.06.2021 № 1066) (далі – Наказ 189).

Цей порядок є єдиним та обов’язковим до виконання при визначенні факта тимчасової непрацездатності для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Відповідальність за забезпечення виконання вимог наказу покладено на керівників закладів (п. 2 Наказу № 189).

Своєю чергою, статус лікарсько-консультативної комісії закладу (ЛКК) визначає Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затверджений наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189у редакції наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (далі — Порядок № 189).

У розділі ІІІ Порядку № 189 вказано, що ЛКК утворюються при лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. У своїй діяльності ЛКК керуються стандартами медичних технологій лікувально-діагностичного процесу, протоколами надання медичної допомоги за спеціальностями й іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

У законі не знайдете вимог щодо можливості обмежувати послуги, визначені програмою медичних гарантій, зокрема й лікарям ФОПів не оформлювати листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи.

Залучення ФОП до роботи ЛКК

Законодавство не забороняє лікарям-ФОП брати участь у роботі ЛКК, утворених при лікувально-профілактичних ЗОЗ.

Така співпраця можлива на основі договору між ФОПом і ЗОЗ. У такому договорі слід визначити коло обов’язків лікаря-ФОП і порядок оплати наданих ним послуг.

Окрім того, врахуйте податкові нюанси та ризики, пов’язані з роботою за договором.

Ризики для ФОП

Платником єдиного податку другої групи можуть бути лише ті ФОПи, які надають послуги платникам єдиного податку та/або населенню. Звісно, за умови дотримання ними інших критеріїв, передбачених цієї категорії (пп. 2 п. 291.4 Податкового кодексу України). Тож якщо ЗОЗ, із яким співпрацює лікар-ФОП, перебуває на загальній системі оподаткування, то лікар-ФОП теж має перебувати на третій групі єдиного податку або перейти на загальну систему оподаткування.

Ризики для ЗОЗ

Участь в ЛКК передбачає проведення засідань комісії за певним графіком. На практиці органи контролю можуть сприйняти факт систематичного надання послуг ФОП медзакладу за певним графіком як приховані трудові відносини. Як наслідок — оштрафувати «роботодавця». Але цей ризик актуальний, лише якщо для ФОПа участь в ЛКК при ЗОЗ — єдина послуга, яку він надає, зі всього прейскуранту.

Об’єднання ФОП для роботи ЛКК

Що більше лікарів починають надавати медичні послуги як ФОП, то більш актуальним стає питання, чи мають вони право співпрацювати одне з одним, щоб організувати ЛКК. Утім об’єднання окремих ФОПів у локальну ЛКК виглядає проблемно з огляду на правила створення й функціонування ЛКК, передбачені Порядком № 189.

Так, ЛКК утворюються при лікувально-профілактичних ЗОЗ незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Отже, для роботи в складі ЛКК законодавці залишили лікарю-ФОП лише можливість приєднатися до створеної закладом комісії.

Цивільна відповідальність приватного бізнесу

ФОП та найняті ним працівники несуть усю повноту відповідальності в разі, якщо вони заподіяли шкоду здоров’ю пацієнта. Така норма прописана ст. 1172 Цивільного кодексу України.

В свою чергу ФОП може вимагати відшкодувати матеріальні збитки працівника, з вини якого вони стались. Обсяг матеріальної відповідальності працівника стосовно ФОП обмежений рівнем його середньомісячної заробітної платні. Таке правило не поширюється на випадки, прописані в статті 134 КЗпП України (якщо наявний договір про повну матеріальну відповідальність, якщо працівник при заподіянні шкоди знаходився у стані алкогольного сп’яніння).

Ця ж норма поширюється і на лікарів-ФОП інших спеціальностей, з якими у нього підписаний цивільний договір.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді