Як працює електронна система охорони здоров'я

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
З'ясуйте зі статті, які можливості забезпечує медзакладам і пацієнтам електронна система охорони здоров'я, які заклади мають там зареєструватися та які технічні вимоги до електронних медичних інформаційних систем

Усі заклади охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) незалежно від форми власності, які провадять медичну практику, мають працювати в електронній системі охорони здоров’я eHealth (ЕСОЗ). Це питання регуляють постанови КМУ від 25.04.2018 № 411, 30.12.2022 № 1469.

Як зареєструватися і почати працювати в ЕСОЗ

ЗОЗ обов’язкову мають зареєструватися у центральній базі даних ЕСОЗ та вести електроні медичні записи усіма надавачами медичних послуг.

Увага! Обов’язкова реєстрація в ЕСОЗ поширюється як на комунальні ЗОЗ, так і на приватні. Незалежно від того, чи заклад уже займається подібним видом діяльності, чи отримує ліцензію вперше.

Тобто всі ЗОЗ в Україні мають вести медичну документацію в електронній базі даних і реєстрах.

ЕСОЗ: структура 

Електронна медична інформаційна система —  інформаційно-комунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних.

До складу електронної системи охорони здоров’я входять:

 • центральна база даних
 • електронні медичні інформаційні системи

Між ними забезпечений автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Власником центральної бази даних, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних, є держава у особі НСЗУ.

Відомостями Реєстру медичних спеціалістів, Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстру медичних висновків володіє МОЗ.

Розпорядником Реєстру медичних спеціалістів, Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, Реєстру медичних висновків є НСЗУ.

Розпорядником інших реєстрів та володільцем їх відомостей та іншої інформації у центральній базі даних є НСЗУ, якщо інше не визначено законодавством.

Завдання електронної системи охорони здоров’я:

 • забезпечити можливості використання пацієнтами електронних сервісів для реалізації їх прав, зокрема за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій)
 • автоматизувати ведення обліку медичних послуг і управління медичною інформацією
 • запровадити електронний документообіг у сфері медичного обслуговування населення

Функціонал ЕСОЗ

ЕСОЗ має функціональні можливості:

 • реєструвати користувачів у центральній базі даних, у тому числі з використанням засобів електронної ідентифікації
 • розмежувати права користувачів на внесення, перегляд інформації у центральній базі даних, внесення змін та доповнень до неї
 • створювати, вносити, переглядати та обмінюватися деклараціями про вибір лікаря, який надає первину медичну допомогу (далі — декларації), рецептами, направленнями, медичними записами, іншою інформацією та документами через електронні кабінети відповідно до прав доступу користувачів
 • використовувати ЕСОЗ особами з порушенням зору та слуху
 • надавати згоду пацієнтів чи їх законних представників у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди, на доступ до даних про себе (про пацієнта для законних представників), що міститься в ЕСОЗ, лікарям, третім особам
 • отримувати пацієнтам відомості про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в ЕСОЗ, про таких пацієнтів
 • шукати та переглядати відомості у центральній базі даних відповідно до прав доступу користувача з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»
 • укладати, змінювати та припиняти договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію за програмою медичних гарантій, формувати та подавати електронні звіти, первинні, розрахункові та інші документи за договорами через центральну базу даних
 • виконувати разом з інтегрованими з нею інформаційно-комунікаційними системами функції, передбачені Законом України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»
 • зберігати, автоматично резервувати і відновлювати дані, що передавалися до центральної бази даних, забезпечувати безперебійний доступ до центральної бази даних
 • захищати інформацію від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації
 • здійснювати облік операцій (внесення, перегляд, внесення змін та доповнень тощо) з інформацією та документами у центральній базі даних та подій, що відбуваються в ЕСОЗ і стосуються її безпеки
 • використовувати для внесення та систематизації інформації у центральній базі даних державних класифікаторів, номенклатур та довідників, затверджених в установленому законодавством порядку
 • використовувати єдині стандарти обміну медичною інформацію, затверджені МОЗ
 • під’єднувати до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у встановленому законодавством порядку
 • забезпечувати сумісність та електронну взаємодію центральної бази даних в установленому законодавством порядку з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами, зокрема з:
  • Єдиним державним демографічним реєстром
  • Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
  • Державним реєстром актів цивільного стану громадян
  • Державним реєстром фізичних осіб — платників податків
  • інформаційними системами Мінсоцполітики
  • Єдиною державною електронною базою з питань освіти
  • Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ
  • Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу
  • Державним реєстром лікарських засобів
  • іншими ресурсами, які зазначені у нормативно-правових актах, що регламентують взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів
 • надавати інші електронні сервіси у порядку, встановленому МОЗ

У серпні 2022 року МОЗ повідомило про новий функціонал в ЕСОЗ для медичних сестер і братів.

Функціональний модуль дає змогу медсестрам і медбратам:

 • реєструватися в ЕСОЗ та отримувати відповідні права доступу
 • знаходити зареєстрованого пацієнта в ЕСОЗ
 • переглядати медичні дані пацієнта — рекомендації лікаря, імунізації тощо
 • шукати і знаходити електронні медичні записи
 • виконувати призначення за електронним направленням
 • реєструвати діагностичний звіт про обстеження, виконану процедуру, епізод і взаємодію щодо проведеного медичного втручання, імунізації під час виконання призначень

Крім того, на сторінці лікаря з’явилася функція «шаблони» — це значно скорочує час на внесення даних до системи. Раніше всі дані по кожному прийому потрібно було вносити вручну. 

Своєю чергою, медична сестра або брат на своїй сторінці можуть прочитати рекомендації лікаря, обробляти направлення та виконувати призначення за електронним направленням, які створює лікар. Усе працює швидко та суттєво зберігає час для комунікації лікаря з пацієнтом.

Юлія Миколаєць адвокат, партнер Юридичної фірми STATUS, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики України НААУ
З’ясуйте, які медичні документи зобов’язана заповнювати медична сестра. Нагадаємо, що ведення документації — обов’язкова умова правомірної діяльності кожного закладу охорони здоров’я

Зміни до функціоналу ЕСОЗ за постановою КМУ від 30.03.2023 № 279

Увага! Постанова Уряду набула чинності 05.04.2023, але зміни в ЕСОЗ почали діяти лише у червні 2023 року.

Із 17 червня запрацював функціонал обліку реабілітаційних втручань на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ).

Відтепер можна вносити електронні записи про стан особи, яка потребує реабілітації, за Класифікатором функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (НК 030:2022), затвердженим наказом Мінекономіки 09.04.2022 № 810-22 (далі — НК 030:2022). 

Фахівці з реабілітації мають вносити медичну інформацію про реабілітаційну допомогу в ЕСОЗ відповідно до вимог, визначених у постановах КМУ:

На поточному етапі НСЗУ рекомендує зареєструвати в ЕСОЗ: 

 • лікарів фізичної та реабілітаційної медицини
 • ерготерапевтів
 • фізичних терапевтів
 • асистентів ерготерапевтів
 • асистентів фізичних терапевтів

Відомості, які фахівці з реабілітації, що входять до складу МДРК, мають вносити в ЕСОЗ, наведені у пункті 23-2 Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженого Постановою № 1268 (далі — Порядок № 1268). А саме:

 • у межах реабілітаційного циклу: результати реабілітаційних обстежень пацієнта з фіксацією його стану відповідно до НК 030:2022
 • призначення реабілітаційних втручань відповідно до Класифікатора медичних інтервенцій (НК 026:2021), затвердженого наказом Мінекономіки від 04.08.2021 № 360-21 (далі — НК 026:2021), і їх обсяг
 • призначення та використання допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших) і їх кількість згідно з Довідником допоміжних засобів реабілітації в ЕСОЗ
 • після кожної реабілітаційної сесії — дані щодо факту проведення реабілітаційних втручань та їх обсягу відповідно до НК 026:2021
 • дату і час початку та закінчення реабілітаційних процедур
 • після закінчення реабілітаційного циклу: відомості щодо стану функціонування особи за МКФ, а також інформацію про призначення та надані рекомендації

Відтепер при внесенні даних про реабілітаційні послуги доступні до вибору нові категорії Плану лікування за відповідним класом:

 • «Реабілітаційний план гострого періоду»
 • «Реабілітаційний план післягострого періоду»
 • «Реабілітаційний план довготривалого періоду»

Раніше при внесенні даних про призначені/надані реабілітаційні процедури не було враховано одиницю вимірювання обсягу послуг, тепер для вимірювання обсягу призначених/наданих реабілітаційних послуг в ЕСОЗ тепер використовується одиниця часу «хвилина».

З'явилася можливість зазначати використані в Процедурі засоби за класифікатором «Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності».

Якщо фахівці МДРК не мають технічної можливості вносити записи з реабілітації до ЕСОЗ, це роблять за них лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, які очолюють МРДК.

До того ж слід па’ятати, що медичні записи, які не підлягають внесенню в МІС та ЕСОЗ, але необхідні для надання реабілітаційної допомоги, фахівці МРДК ведуть в паперовій формі відповідно до галузевих стандартів (п. 6 Порядку № 1268).

Представники НСЗУ розповіли про новий функціонал 13.06.2023 на вебінарі «Електронна система охорони здоровʼя: які зміни в системі очікувати лікарям найближчим часом».

 Із 01.07.2023 лікарі-ендокринологи та лікарі первинної медичної допомоги мають обов’язково вносити в ЕСОЗ дані про категорію пацієнта, який отримує інсуліни.

Як підготуватися до категоризації в ЕСОЗ

1. Пройти навчання.

На платформі Академії НСЗУ оновлено курс «Ведення ЕМЗ пацієнтів з діабетом на амбулаторному рівні» з урахуванням порядку обліку категорії пацієнта. Якщо лікар ще не проходив курс, він має освоїти навички за посиланням. Якщо лікар уже пройшов курс з ведення електронних медичних записів пацієнтів з діабетом, можна ознайомитися з роботою за новим функціоналом за посиланням

2. Перевірити наявність нового функціоналу у вашій МІС.

Радимо запитати в технічної підтримки медичної інформаційної системи, якою користується ваш заклад,  про можливість провести додаткове навчання чи отримати оновлені інструкції по роботі з функціоналом.

Зміни до Програми медичних гарантій від 16.04.2024

Вимоги до інформації та документів у ЕСОЗ

Інформація та документи створюються та вносяться до центральної бази даних українською мовою. У разі коли використання літер української абетки призводить до спотворення інформації, можуть використовуватися латинські літери і спеціальні символи, зокрема для запису інтернет-адреси та адреси електронної пошти.

Документообіг в ЕСОЗ здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

На електронні документи та інформацію, що вносяться до ЕСОЗ, накладається кваліфікований електронний підпис автора відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» з урахуванням вимог, передбачених порядками ведення відповідних реєстрів, що ведуться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я.

Для внесення інформації та документів до центральної бази даних використовують:

 • національні та державні класифікатори
 • номенклатури та довідники, затверджені в установленому законодавством порядку, зокрема спеціальні класифікації та переліки, затверджені МОЗ

Про кожен документ та інформацію, що внесені до центральної бази даних, автоматично робиться унікальний запис у відповідному реєстрі.

Реєстри центральної бази даних

У центральній базі даних ведуться такі реєстри:

 • Реєстр пацієнтів, що містить інформацію про пацієнтів
 • Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що містить записи про декларації, внесені до зазначеного реєстру
 • Реєстр суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, що містить інформацію про заклади охорони здоров’я, фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та лабораторії, які уклали або мають намір подати заяву про укладення договору за програмою медичних гарантій або залучені надавачами медичних послуг до надання медичних послуг
 • Реєстр медичних спеціалістів, що містить інформацію про осіб, які здобули освіту у сфері охорони здоров’я
 • Реєстр медичних працівників, що містить інформацію про професійно підготовлених осіб, які відповідно до законодавства мають право здійснювати медичне обслуговування
 • Реєстр договорів про медичне обслуговування населення, що містить інформацію про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладені з НСЗУ
 • Реєстр договорів про реімбурсацію, що містить інформацію про договори про реімбурсацію за програмою медичних гарантій, укладені з НСЗУ
 • Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів
 • Реєстр медичних висновків
 • інші реєстри, набір даних в яких визначається НСЗУ. Розпорядники реєстрів та володільці їх відомостей, перелік відомостей, що вноситься до них, а також порядок їх ведення затверджуються МОЗ

Сім правил, як гарантовано отримати бали БПР

Реєстрація в ЕСОЗ

Чому потрібна реєстрація в системі eHealth? Щоб надавати медичні послуги та отримувати лікарські засоби за програмою медичних гарантій, користувачі зобов’язані зареєструватися у відповідних реєстрах.

Суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я та уповноважених осіб такого суб’єкта господарювання реєструє його керівник або фізична особа — підприємець, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Реєстрація пацієнтів та медичних спеціалістів здійснюється ними самостійно або шляхом звернення до суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я.

Законний представник пацієнта може зареєструвати пацієнта шляхом звернення до надавача медичних послуг для забезпечення проведення перевірки документів, що посвідчують повноваження законного представника.

Під час реєстрації важливо однозначно встановити (ідентифікувати) особу користувача, а у разі реєстрації суб’єкта господарювання у сфері охорони здоров’я — відповідну юридичну особу та її керівника або фізичну особу — підприємця, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Медичні працівники мають право:

 • за зверненням пацієнта (його законного представника) реєструвати пацієнта у Реєстрі пацієнтів, подавати заяви про внесення змін та доповнень до відомостей про нього у Реєстрі пацієнтів
 • вносити до центральної бази даних запит на реєстрацію запису в Реєстрі декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
 • створювати, вносити до центральної бази даних відомості про рецепти, направлення, інші медичні записи, переглядати та подавати заяви про внесення змін та доповнень до документів та інформації, внесених ним до центральної бази даних
 • подавати запити та отримувати доступ до даних про пацієнта, що міститься у центральній базі даних, у цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, забезпечення лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної системи охорони здоров’я, якщо на такого медичного працівника покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю у разі надання пацієнтом (його законним представником) на це згоди або без такої згоди у випадках, передбачених законом

Електронна медична система: технічні вимоги 

Для підключення до центральної бази даних електронна медична інформаційна система повинна відповідати технічним вимогам, які визначаються адміністратором та затверджуються НСЗУ.

Щоб під’єднати електронну медичну інформаційну систему до центральної бази даних, оператор подає адміністратору відповідну заявку, до якої додані:

 • відомості та документи (у разі наявності), що підтверджують права на електронну медичну інформаційну систему або на підключення такої системи до центральної бази даних
 • технічні характеристики електронної медичної інформаційної системи
 • відомості про обсяг функціональних можливостей електронної медичної інформаційної системи для роботи в електронній системі охорони здоров’я
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про такого оператора

Інформацію МІС, що підключені до центральної бази даних ЕСОЗ, та їхні функціональні можливості, можна переглянути на сайті ДП «Електронне здоров’я».зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді