Лікар-ерготерапевт: посадова інструкція

Скачайте посадову інструкцію ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії та дізнайтеся, хто такий ерготерапевт, чим він займається і де може працювати

 

Посада ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи відділення відновного лікування. Ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії під час прийняття на роботу підтверджує факт володіння державною мовою відповідно до чинного законодавства та послуговується нею під час виконання посадових обов’язків.

Семінари та вебінари для медиків

Мета роботи ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії — поліпшувати або відновлювати втрачені навички самообслуговування й діяльності в повсякденному житті, роботі та максимально адаптувати пацієнта до навколишнього середовища.

 ✎ Ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії відділення відновного лікування — код КП 2229.2

Посадова інструкція лікаря-ерготерапевта 

Лікар-ерготерапевт: посадова інструкція

Скачати

✅✅✅ Форма № 063/о «Карта профілактичних щеплень»: бланк та правила оформлення

Посадові обов’язки лікаря-ерготерапевта

Ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії:

 • відновлює фізичне, соціальне та психічне здоров’я людини, повертає її до нормального соціального, професійного та побутового життя
 • вивчає історію хвороби пацієнта, обстежує, тестує та оцінює структури й функції організму, визначає причину та рівень обмеження життєдіяльності
 • визначає реабілітаційні цілі, при цьому враховує думку пацієнта та його домашнє й робоче середовище
 • здійснює реабілітаційні заходи або втручання, проводить терапевтичні вправи, заняття
 • особисто демонструє вправи, які можуть допомогти пацієнту ліпше виконувати повсякденні завдання та полегшити біль
 • моделює ортези та бере участь у їх виготовленні
 • проводить фахові консультації з педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди
 • бере участь у навчальних практиках студентів-ерготерапевтів як консультант
 • оформлює медичну та іншу документацію відповідно до встановлених правил та термінів

Знання та вміння ерготерапевта

Ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії повинен знати:

 • Законодавство України про охорону здоров’я, реабілітацію, освіту, соціальний захист, права осіб з інвалідністю та нормативно-правові акти, що визначають діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я, реабілітації, освіти, соціального захисту
 • Етичний кодекс ерготерапевта
 • Основи організації ерготерапевтичних і корекційно-реабілітаційних процесів та управління ними в закладах охорони здоров’я
 • Теорію та методику застосування терапевтичних вправ і занять, методику заняттєвого аналізу
 • Цілі, принципи реабілітації дорослих та осіб літнього віку
 • Норми і правила ведення реабілітаційної, психологічної, педагогічної та статистичної документації
 • Сучасні інформаційні та інтернет-технології
 • Правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, вимоги санітарно-епідемічного нагляду

Ерготерапевт: кваліфікаційні вимоги

На посаду ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії призначається особа, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», або вищу освіту (магістр) у галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фізична реабілітація», або вищу освіту (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за спеціальністю «Фізична реабілітація»; спеціалізацію «Ерготерапія»; пройшла підвищення кваліфікації; має посвідчення про підтвердження/присвоєння вищої кваліфікаційної категорії з ерготерапії, а також стаж роботи за фахом понад 10 років.

 

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді