Як видавати медичні довідки довільної форми

7757
Автор
консультант із питань експертизи тимчасової втрати працездатності

Запитання

Який порядок видавачі медичних довідок довільної форми?

Відповідь

Коли видаєте довідку довільної форми, керуйтеся ліцензійними умовами, правилами діловодства і локальними документами, розробленими за рекомендаціями МОЗ чи ДОЗ. Далі — докладніше.

Юридичний супровід роботи медзакладу: прораховуємо ризики

Заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності здійснюють свою діяльність відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285 (далі — Ліцензійні умови).

Підпункт 22 пункту 13 Ліцензійних умов визначає обов’язок лікувальних установ дотримувати:

Увага! Усю інформацію щодо медичної діяльності слід документувати.

На практиці виникають ситуації, коли потрібно надати додаткову інформацію на вимогу пацієнту, його законним представникам, установам (організаціям), підприємствам у визначених законодавством випадках. Заклад охорони здоров’я надає інформацію на запит з урахуванням положень Законів України:

За відсутності затвердженої форми первинної облікової документації заклад охорони здоров’я/лікар надає необхідну інформацію довідкою довільного зразка або листом.

Під час складання довідок довільного зразка заклади охорони здоров’я дотримують Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5. Вони визначають порядок розробки бланків, організацію їхнього руху, реєстрацію та контроль за використанням. Форми бланків довільного зразка, які використовують у закладі охорони здоров’я, його керівництво затверджує локальним нормативним актом.

Випадки щодо видавання довідок довільної форми передбачає низка нормативних документів. Довідку видає лікар закладу охорони здоров’я для пред’явлення за місцем вимоги.

Так, під час експертизи тимчасової втрати працездатності довідку довільної форми, засвідчену підписом лікаря й печаткою суб’єкта господарювання, видають на вимогу:

  • особам, які проходять обстеження за направленням слідчих органів, прокуратури й суду
  • у разі тимчасової непрацездатності громадян, які шукають роботу, і безробітних, ураховуючи період їхньої професійної підготовки й перепідготовки
  • особам, які проходять обстеження в суб’єктів господарювання за направленням військових комісаріатів
  • особам, які проходять додаткове наркологічне обстеження в умовах стаціонару
  • особам, які проходять діагностичне обстеження в медзакладах незалежно від форми власності, якщо відсутні ознаки тимчасової непрацездатності
  • особам, які самостійно звернулися по консультаційну допомогу (обов’язково має бути зазначений час проведеної консультації)

Відповідні норми передбачають підпункти 3 і 4 пункту 2 розділу IV Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189.

Частину довідок, що є в загальному використанні, лікарі видають на розроблених у закладі охорони здоров’я бланках, затверджених локальними нормативними актами, за рекомендаціями/вказівками МОЗ, департаментів охорони здоров’я міських, обласних рад. Наприклад, довідку для відвідування басейну, довідку про санепідоточення, довідку про стан здоров’я дитини, довідку для спеціальної медичної групи або лікувальної фізкультури тощо.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою