Медичний висновок про тимчасову непрацездатність: як створити та продовжити

Автор
Експертна редакція порталу
Дізнайтеся більше інформації про формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність, а саме що таке МВТН, як його створювати та продовжувати

Із 01.10.2021 видавати електронні медичні висновки зобов’язані всі суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики. 

Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я затверджений Наказом № 1066 (далі — Порядок № 1066, Реєстр).

Страхування професійної відповідальності медпрацівників

Що таке МВТН

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність, або МВТН — це електронний документ, що формується на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров’я та містить висновок лікаря за результатами ЕТВП (експертиза тимчасової втрати працездатності), що засвідчує тимчасову непрацездатність та є підставою для створення листка непрацездатності.

Зверніть увагу, що не всі медпрацівники мають право формувати МВТН.

Увага! Медичний висновок про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ вносить лікуючий лікар ЗОЗ або ФОП, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. 

Не мають права формувати МВТН лікарі:

 • центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 • станцій переливання крові
 • закладів судово-медичної експертизи
 • бальнеологічних лікарень, грязелікарень
 • косметологічних і курортних поліклінік
 • суб’єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань

Медичний висновок вживається в значенні електронного документа, що формується на підставі медичних записів у системі та містить висновок лікаря

 • про тимчасову або постійну втрату працездатності
 • про придатність до певних видів діяльності
 • про стан здоров’я пацієнта
 • щодо інших питань, визначених законодавством

Для МВТН МОЗ визначило 10 категорій:

 1. Захворювання або травма загального характеру
 2. Догляд за хворою дитиною
 3. Догляд за хворим членом сім’ї
 4. Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною
 5. Карантин
 6. Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 7. Переведення особи на легшу роботу
 8. Лікування в санаторно-курортному закладі
 9. Ортопедичне протезування
 10. Вагітність та пологи

Медичні висновки будь-якої категорії вносьте до Реєстру на підставі медичних записів про медичний огляд, консультації або лікування та медичних записів під час виписки пацієнта зі стаціонару в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів за результатами проведеної експертизи тимчасової непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність особи.

Як створити МВТН

Поговоримо про те, як створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність. 

Період дії медичного висновку є періодом тимчасової непрацездатності, або періодом, на який непрацездатну особу рекомендують перевести на легшу роботу. Його визначають за датою початку й датою завершення (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 189).

Електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність за замовчуванням первинний. Він містить віконце, у якому стоїть галочка, що це первинний висновок. Якщо продовжуєте висновок, то приберіть її.

У різних МІС різний інтерфейс, але перелік функцій і сам процес формування однаковий. Тому коли почнете працювати, побачите необхідну функцію. До того ж в інтернеті є чимало інформації щодо роботи із системами й детально показано, як створювати записи тощо.

Відомості, які має містити медичний висновок про тимчасову непрацездатність, визначає Порядок № 1066. Це:

 • номер запису в Реєстрі;
 • посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів в ЕСОЗ;
 • посилання на запис про тимчасово непрацездатну особу в Реєстрі пацієнтів в ЕСОЗ;
 • посилання на запис про лікуючого лікаря, який встановив факт тимчасової непрацездатності та сформував і підписав медвисновок;
 • посилання на запис про суб’єкта господарювання, лікар якого встановив факт тимчасової непрацездатності особи та сформував медвисновок у Реєстрі;
 • посилання на запис в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в ЕСОЗ, на підставі якого формують медвисновок;
 • дата та час формування і реєстрації медвисновку в Реєстрі;
 • вид медвисновку («медичний висновок про тимчасову непрацездатність»);
 • суть висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність відповідно до медвисновку
 • відмітка про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за необхідності);
 • період дії медвисновку (дата початку та завершення періоду дії);
 • посилання на запис в Реєстрі про попередній МВТН*;
 • відмітка про початок нового випадку тимчасової непрацездатності (за необхідності).

* За наявності, відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку № 1066.

Як продовжити МВТН

Період дії медичного висновку встановлюйте відповідно до діагнозу та стану пацієнта. Продовжуйте його за умови звернення пацієнта. Тобто якщо пацієнт не звернувся, то термін дії медичного висновку закінчується автоматично. Якщо звернувся — продовжуйте до відновлення працездатності.

Новий медичний висновок як продовження попереднього створюйте в день звернення пацієнта. Зазначайте новий період тимчасової непрацездатності датою, коли до вас звернувся пацієнт.

У момент формування в Реєстрі нового медичного висновку в електронній системі охорони здоров’я автоматично зазначається посилання на запис у Реєстрі про попередній медичний висновок. Проте для цього одночасно мають виконуватися такі умови:

 • новий медичний висновок не містить позначки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності
 • запис у Реєстрі та новий медичний висновок містять посилання на один і той самий запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я
 • запис у Реєстрі та новий медичний висновок містять однакову категорію
 • дата завершення дії запису в Реєстрі така ж або більша, ніж дата, що на день передує даті початку дії нового медичного висновку
 • запис у Реєстрі є останнім за датою та часом формування й реєстрації серед інших записів у Реєстрі

Не допускається формувати медичний висновок, початок періоду дії якого починається раніше за дату його формування в електронній системі охорони здоров’я, окрім:

 1. випадків формування медичного висновку зі встановленою позначкою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, для першого медичного висновку випадку тимчасової непрацездатності
 2. медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», що не був сформованим у 30 тижнів вагітності
 3. ідентифікації неідентифікованої непрацездатної особи (пп. 1, 2, 3 Порядку № 1066)

Отже, під час продовження тимчасової непрацездатності на підставі медичних записів лікуючий лікар формує медичний висновок у межах одного випадку тимчасової непрацездатності без позначки про початок нового випадку. Період дії медичного висновку продовжується на наступні календарні дні.

Як вносити зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ

Пункт 9 розділу 4 Порядку № 1066 та пункти 8 і 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 18.09.2000 № 2136, передбачають можливість вностити зміни до медичних висновків у разі виявлення технічної неточності або недостовірної інформації. Такі зміни правомірно вносити в медвисновок не пізніше сьомого дня з дати його формування.

Щоб внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створіть новий запис у Реєстрі в ЕСОЗ. Одночасно проставте відмітку про скасування запису, до якого вносите зміни. Початковий зміст інформації, що містить медвисновок, зберігається в центральній базі даних ЕСОЗ та не підлягає зміні чи видаленню.

Якщо виявите технічну неточність у висновку, який додали до Реєстру, — внесіть відповідні зміни до запису. Обов’язково повідомте про це пацієнта чи його законного представника по телефону, електронною поштою або іншим доступним способом зв’язку.

Якщо технічну неточність або недостовірну інформацію в документі виявив сам пацієнт чи його законний представник — він має право попросити додати зміни в медвисновок. Про вже внесені зміни повідомте пацієнта протягом до трьох днів.

УВАГА! Протягом дії воєнного стану і трьох місяців після його закінчення в разі спливу строку для внесення змін до медвисновків, технічних проблем і неможливості формувати електронний листок непрацездатності понад сім днів із дати його створення, зупинення доступу до ЕСОЗ законодавство дозволяє видавати листки непрацездатності на паперовому бланку. Такий бланк має бути виданий за рішенням ЛКК або керівника закладу

Зверніть увагу, що МВТН належать до первинної облікової медичної документації в електронній формі.

За результатом внесення відповідних даних, лікуючий лікар підписує сформований МВТН кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Юлія Миколаєць адвокат, партнер Юридичної фірми STATUS, член Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики України НААУ
З’ясуйте, які медичні документи зобов’язана заповнювати медична сестра. Нагадаємо, що ведення документації — обов’язкова умова правомірної діяльності кожного закладу охорони здоров’я

Відповідальність за створення необґрунтованого МВТН

За новою редакцією Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV  за необґрунтований медичний висновок, на підставі якого сформовано листок непрацездатності, матеріальну відповідальність несуть лікуючі лікарі, які ці висновки створювали.

Для того щоб якомога швидше повертати державі надмірно сплачені страхові суми за необґрунтованими медичними висновками, законодавець переклав обов’язок компенсувати кошти на заклади охорони здоров’я, у яких ці лікарі працюють.

Із 01 січня 2023 року Фонд соціального страхування України (ФСС) передав свої завдання та функції до ПФУ. Відтепер саме ПФУ — уповноважений орган управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а ФСС перебуває в процесі припинення.

Тож якщо встановили необґрунтованість медичного висновку, керівник територіального органу ПФУ звертається в електронній або паперовій формі до закладу охорони здоров’я або фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з повідомленням про виявлені порушення. Це повідомлення — підстава, щоб усунути порушення, зупинити фінансування страхових виплат, компенсації відповідної суми страхових виплат.

Атестація медиків в умовах війни

Як перевірятимуть обґрунтованість медичного висновку

Перевірку обґрунтованості медичного висновку проводять у рамках перевірки листка непрацездатності. Таку перевірку проводили й раніше відповідно до Порядку здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого Наказом № 1066.

Нині ПФУ має затвердити свій порядок та перевіряти відповідно до нього. На практиці ця процедура, найімовірніше, істотно не відрізнятиметься від уже усталеної практики. Тож припускаємо, що орган ПФУ ухвалюватиме рішення провести перевірку листка непрацездатності на підставі:

 • звернення страхувальника (роботодавця) або уповноваженої ним особи із соціального страхування;
 • звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;
 • виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться в Електронному реєстрі листків непрацездатності;
 • повідомлення від НСЗУ, що виявили невідповідності та/або застереження до даних в медичному висновку за результатом верифікації даних ЕСОЗ;
 • звернення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • запитів правоохоронних органів та рішень суду.

Коли орган ПФУ ухвалює рішення перевірити медичний висновок, на підставі якого створений листок непрацездатності, то інформує НСЗУ.

Запит про перевірку медичного висновку орган ПФУ надсилає через єдину інформаційно-аналітичну систему (далі — ЄІАС) до ЕСОЗ. У запиті зазначає таку інформацію:

 • підстава для перевірки;
 • предмет перевірки;
 • унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів;
 • номери медичних висновків про тимчасову непрацездатність, які перевірятиме.

Увага! Перевіряють медичні висновки про тимчасову непрацездатність виключно уповноважені лікарі. Під час вибору уповноваженого лікаря враховують принцип екстериторіальності та відповідності спеціальності з огляду на особливості кожної окремої перевірки.

За результатом перевірки медичного висновку уповноважений лікар в ЕСОЗ формує висновок про перевірку. У ньому наводить такі дані:

 • дата і номер підписання висновку про перевірку;
 • єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності, який перевіряв;
 • номер/-и медичних висновків, які перевіряв;
 • підстави для перевірки;
 • найменування закладу охорони здоров’я або ФОПа, а також органу ПФУ, у яких працює уповноважений лікар;
 • прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого лікаря, який проводив перевірку;
 • показники, за якими проводив перевірку, та короткий висновок за кожним із показників, іншу інформацію, яку виявив під час перевірки;
 • зміст порушення (за наявності), період, у якому це порушення вчинили, і документи та/або обґрунтування, що підтверджують порушення;
 • підсумкова оцінка, яку проставляють до кожного медичного висновку та зазначають у форматі «обґрунтовано»/«не обґрунтовано».

НСЗУ на підставі сформованого висновку про перевірку передає ЄІАС деперсоналізований результат перевірки медичного висновку щодо застрахованої особи. Результат перевірки — підсумкова оцінка у форматі «обґрунтовано»/«не обґрунтовано».

Як компенсувати виплати ПФУ

Якщо призначили і здійснили страхову виплату за листком непрацездатності, сформованим на підставі необґрунтованого медичного висновку, керівник територіального органу ПФУ упродовж п’яти календарних днів із дня встановлення необґрунтованості медичного висновку звертається до закладу охорони здоров’я або до ФОПа, лікар якого створив цей висновок, з вимогою компенсувати відповідну суму страхової виплати.

Увага! Заклади охорони здоров’я або ФОПи, лікарі яких допустили необґрунтоване створення медичних висновків, зобов’язані компенсувати суми страхової виплати упродовж 10 календарних днів із дня надходження відповідної вимоги.

Якщо не компенсувати страхову виплату упродовж 10 днів, цю суму стягнуть на підставі Вимоги про її сплату за рішенням керівника територіального органу ПФУ. А за кожний день від 11-го дня прострочення платежу доведеться сплатити пеню — 0,1% від суми коштів, що підлягає компенсації.

Вимога про сплату суми компенсації страхової виплати за листком непрацездатності, сформованим на підставі необґрунтованого медичного висновку, — виконавчий документ.

Це значить, що ПФУ не звертається за стягненням до суду, а лише подає відповідну вимогу до виконавчої служби із заявою про відкриття виконавчого провадження. Вимогу надсилають через електронні кабінети на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Коли отримаєте вимогу ПФУ, сплатіть указану в ній суму або ж оскаржте її та рішення керівника територіального органу ПФУ, на підставі якого вона була винесена, до окружного адміністративного суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Закон не містить положення про те, що оскарження відповідної вимоги зупиняє її дію. А це означає, що весь доволі тривалий час судового розгляду нараховуватимуть пеню. За таких обставин разом із позовом подайте й заяву про забезпечення позову з призупиненням дії вимоги ПФУ.

Як відшкодовуватиме лікар

Заклади охорони здоров’я або ФОПи мають право зворотної вимоги (регресу) до лікаря, який створив необґрунтований медичний висновок, у розмірі сплаченої суми компенсації страхової виплати за листком непрацездатності та нарахованої пені.

Це значить, що після відповідної оплати заклад має право відшкодувати свої збитки за рахунок лікаря, який припустився помилки.

У такому разі Закон про соціальне страхування покладає на лікаря повну матеріальну відповідальність. А це не обґрунтовано й не справедливо, принаймні щодо відшкодування пені. Адже своєчасність оплати, до якої прив’язана пеня, від лікаря аж ніяк не залежить.

Механізм притягнення до матеріальної відповідальності лікаря встановлює Кодекс законів про працю України. Він передбачає, що утримати із зарплати відповідні кошти можна у два способи:

 • за наказом (розпорядженням) керівника закладу — до 20% заробітної плати помісячно, якщо стягнення не перевищує середньомісячного заробітку;
 • за судовим позовом до районного суду — в інших випадках.

            Наказ (розпорядження) видайте не пізніше двох тижнів із дня виявлення заподіяної працівником шкоди, тобто від дня, коли отримали вимогу посадової особи ПФУ. Утримайте кошти не раніше ніж через сім днів із дня, коли повідомили про це працівникові.

Якщо працівник не згоден із відрахуванням або його розміром, він має право оскаржити відповідний наказ (розпорядження) до районного суду. За його заявою районний суд розгляне цей трудовий спір.

МВТН при вагітності та пологах: актуальні зміни

10 листопада 2023 року стали чинними зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Зокрема набрав чинності наказ МОЗ «Про затвердження Змін до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» від 18.10.2023 № 1810. Відтепер за відсутності медичних протипоказань вагітна жінка може перенести допологову частину відпустки тривалістю 70 к. дн. частково або повністю на період після пологів (починаючи з дня пологів). Загальна тривалість відпустки з вагітності та пологів не змінюється — 126 к. дн., 140 к. дн. — якщо жінка народила двох і більше дітей або якщо були ускладнені пологи, 180 к. дн. — жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідні норми діють із 29 липня 2023 року, коли набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами» від 04.05.2023 № 9271 (далі — Закон). Він уніс зміни:

 • до статті 178 Кодексу законів про працю України;
 • статті 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР;
 • статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII;
 • статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

Для того щоб реалізувати процедуру на практиці, МОЗ на виконання Закону наказом від 18.10.2023 № 1810 унесло зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (далі — Наказ № 1810; Порядок № 1066). 

Вагітна жінка, яка бажає розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності, має подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Як було

Якщо жінка спостерігалася в лікаря під час вагітності, лікар із початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці МВТН за категорією «Вагітність та пологи». Саме із цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку.

На підставі МВТН формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.

Якщо жінка бажала продовжити працювати, вона могла це зробити. Але кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, які вона продовжувала працювати. Окрім того, зменшувався і розмір допомоги з вагітності та пологів, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.  

Як стало

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку із 30 тижня вагітності, нічого додатково робити не потрібно — за замовчуванням МВТН буде сформовано з 30 тижня вагітності.

Жінка, яка хоче продовжувати працювати після 30 тижня вагітності, під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня має подати заяву лікареві, який веде її вагітність. У заяві потрібно зазначити дату, з якої формувати МВТН. Якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований із дати пологів.

Означений процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки відповідно. Це, своєю чергою, не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів.

Форма заяви на ім’я керівника закладу охорони здоров’я, яку має подати жінка, наведена в додатку 3 до Порядку № 1066 у редакції Наказу № 1810.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді