Реформа системи екстреної медичної допомоги: аналіз і поточні результати

Автор

Лукащук Лариса

завідувач відділення екстреної медичної допомоги КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», лікар вищої категорії виїзної бригади відділення швидкої медичної допомоги, експерт з питань охорони здоров’я
З 2021 по 2023 рік в Україні проходить другий етап трансформації системи екстреної медичної допомоги, викладеній в Концепції розвитку системи ЕМД. Детально розповідаємо про це в статті від практика
Зміст статті:
Екстрена медична допомога: протоколи, постанови, накази Як функціонує оперативно-диспетчерська служба Як розподіляють звернення пацієнтів Як відбувається перепідготовка водіїв Екстрена медична допомога за програмою медичних гарантій — 2023

Отримати демодоступ до журналу "Управління закладом охорони здоров'я"

 

Впродовж 2021-2023 років передбачено, що пілотний проект розвитку системи ЕМД буде запроваджений усіх регіонах України, запрацює система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців відповідних професій відповідно до Концепції; в повній мірі зафункціонує служба аеромобільної евакуації.

Екстрена медична допомога — це медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я (ст. 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI).

Система екстреної медичної допомоги (ЕМД) в Україні функціонує на безоплатній основі та надає допомогу пацієнтам в невідкладному стані та травмованим при нещасних випадках з масовою кількістю постраждалих. Структурною одиницею станції екстреної (швидкої) медичної допомоги чи центру екстреної медичної допомоги, завданням якої є надання допомоги людині у невідкладному стані як на місці події, так і під час транспортування до закладу охорони здоров’я, є бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги. Здійснити виклик екстреної медичної допомоги має право кожен громадянин України а також будь-яка інша особа.

Система ЕМД впродовж останніх років перебуває в стані трансформації. На другому етапі реформи системи екстреної медичної допомоги, який стартував 1 квітня 2020 року, служба зазнала низки змін. Значні зусилля були спрямували на:

 • покращення матеріально-технічної бази
 • розбудову та комп’ютеризацію центрів ЕМД
 • створення умов для покращення доїзду бригад ЕМД до місця виклику
 • забезпечення центрів навчання медичних працівників належним обладнанням

Вдалося істотно оновити автопарк санітарних автомобілів та обладнати їх GPS-трекерами, а кожну бригаду забезпечити планшетами для налагодження безперебійного зв’язку з оперативно-диспетчерською службою відповідного центру та передачі інформації про пацієнта до електронної системи в режимі реального часу.

Запровадження інформаційно-аналітичної системи «Централь-103» дало змогу якісно обробляти звернення та направляти на виклик не просто вільну бригаду, а саме найближчу до місця виклику вільну бригаду. Крім того, відпрацьований алгоритм маршрутизації пацієнтів з різними діагнозами до ЛПЗ.

Базова медична документація ЗОЗ

Екстрена медична допомога: протоколи, постанови, накази

Які нормативні документи регуляють роботу служби ЕМД в Україні? Мова йде про закони України, уніфіковані клінічні протоколи екстреної медичної допомоги, накази МОЗ, постанови КМУ та інші нормативно-правові акти.

У своїй діяльності служба екстреної медичної допомоги керується Законом України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 № 5081-VI, а також низкою постанов КМУ та наказів МОЗ:

 • постановою КМУ «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події» від 16.12.2020 № 1271 (далі — Постанова № 1271)
 • постановою КМУ «Деякі питання реалізації експериментального проекту із здійснення освітніх заходів та проведення оцінки якості знань (компетентностей) працівників системи екстреної медичної допомоги на національному рівні» від 03 листопада 2021р. № 1181
 • постановою КМУ «Деякі питання організації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 23.12.2020 № 1359
 • наказами МОЗ України:
  • «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги» від 19.05.2020 № 1167 
  • «Про затвердження Примірного табеля оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги» від 05.06.2020 № 1311
  • «Про затвердження Правил виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та Порядку транспортування пацієнтів (постраждалих) бригадами екстреної (швидкої) медичної у заклади охорони здоров’я» від 26.03.2021 № 583 (далі — Наказ № 583)
  • «Про затвердження Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги» від 05.11.2020 № 2524
  • «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги» від 05.06.2019 № 1269
  • «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам із підозрою на гострий мозковий інсульт у системі екстреної медичної допомоги» від 25.09.2020 № 2203
  • «Про затвердження Правил виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та Порядку транспортування пацієнтів (постраждалих) бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги у заклади охорони здоров’я» від 26 березня 2021 року
  • «Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії» від 09.03.2023 № 408
 • уніфікованими клінічними протоколами екстреної медичної допомоги, що затверджені наказом МОЗ від 21.06.2016 № 612:
  • Травма органів грудної клітки – пневмоторакс
  • Масивна кровотеча з кінцівок
  • Зовнішня кровотеча з тулуба та шиї
  • Адаптована настанова «Тактична екстрена медична допомога»
 • уніфікованими клінічними протоколами екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації:
  • «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST», затверджений наказом МОЗ від 14.09.2021 № 1936
  • «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST», затверджений наказом МОЗ від 15.09.2021 № 1957 
 • стандартами екстреної медичної допомоги:
  • «Медичне сортування пацієнтів різних вікових груп у відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги, затверджений наказом МОЗ від 03.02.2022 № 210
  •  «Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих на ранньому госпітальному етапі», затверджений наказом МОЗ від 24.02.2022 № 368 
  • «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» зі змінами, внесеними наказом МОЗ України №230 від 04.02.2022р «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затверджений наказом МОЗ від 28.03.2020 № 722
  • Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі, затверджений наказом МОЗ від 11.07.2022 № 1192 
 • методичними рекомендаціями:
  • з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів, затверджені наказом МОЗ 27.05.2011 № 322
  • щодо етапності надання медичної допомоги пораненим та травмованим, затверджені наказом МОЗ від 02.03.2022 № 391
  • щодо медичної допомоги постраждалим з опіками на етапах евакуації від 03.03.2022 № 402
  • щодо конверсії турнікета у травмованих в зонах тактичної екстреної медичної допомоги, затверджені наказом МОЗ від 04.03.2022 № 412
  • щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації, затверджені наказом МОЗ від 13.03.2022 № 478 
  • щодо надання екстреної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі в умовах бойових дій/воєнного стану, затверджені наказом МОЗ від 15.03.2022 № 488
  • щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії фосфорних боєприпасів, затверджені наказом МОЗ від 20.03.2022 № 506
  • щодо дій у зонах ядерного ураження, затверджені наказом МОЗ від 06.04.2022 № 585
  • щодо організації надання закладами охорони здоров'я екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних, біологічних та радіологічних агентів (зброї масового ураження), затверджені наказом МОЗ від 11.04.2022 № 607
  • щодо надання медичної допомоги постраждалим внаслідок дії агентів біологічної зброї, затверджені наказом від 28.06.2022 № 1116 
  • щодо знеболення на етапах евакуації, затверджені наказом МОЗ від 28.06.2022 № 1122

Як функціонує оперативно-диспетчерська служба

Постановою КМУ від 28 грудня 2020 року №1359 затвердив новий порядок функціонування оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Основними завданнями ЦОД (центральна оперативно-диспетчерська) є:

 • прийом та опрацювання звернень за екстреною меддопомогою, супровід дії бригад на догоспітальному етапі
 • надання цілодобової консультативної допомоги з застосуванням засобів телемедицини
 • формування банку даних стосовно процесу надання екстреної медичної допомоги
 • моніторинг якості прийому викликів та надання ЕМД
 • оперативне реагування та контроль стану функціонування усіх складових екстреної медичної допомоги.

В структурі центру постійно діє одна ЦОД служба. Весь документообіг ведеться в електронному вигляді. Робочі місця диспетчерів автоматизовані.

Звернення за ЕМД від населення надходять за номерами:

 • 103 — єдиний телефонний номер екстреної меддопомоги
 • 112 — єдиний телефонний номер системи екстреної допомоги населенню

Час отримання кожного виклику автоматично фіксується. Кожний дзвінок записується та зберігається у сховищі медичної інформаційної системи впродовж трьох років. Уся інформація в режимі он-лайн передається до інформаційно-аналітичної системи «Централь-103», що дає змогу забезпечити високий рівень якості роботи, здійснювати контроль за дотриманням стандартів загалом.

Наказом № 583 затверджені єдині вимоги до викликів бригад ЕМД, перелік симптомів, за яких диспетчер ЕМД зафіксує звернення та скерує за зазначеною адресою бригаду, а також перелік ситуацій, за яких бригада не виїжджає.

Прописані чіткі вимоги й до особи, яка здійснює виклик. Насамперед вона має повідомити диспетчеру 103 усю необхідну інформацію, що дозволить щонайшвидше допомогти пацієнту, а саме вказати:

 • точну адресу чи орієнтири місця виклику, оптимальний шлях для під’їзду
 • наявність небезпек (якщо такі є), необхідність задіяти інші служби
 • дані про пацієнта та його стан
 • дані про себе та контакти, за якими можна буде уточнити інформацію

Разом з тим диспетчер попередить особу, яка робить виклик, що необхідно:

 • потурбуватись про безпечні умови для роботи бригади екстреної медичної допомоги — ізолювати агресивних тварин, усунути інші існуючі небезпеки
 • допомогти транспортувати пацієнта до спеціалізованого санітарного автомобіля — самостійно, або долучити до цього інших осіб
 • підготувати документи пацієнта — бажано

З набуттям чинності Єдиного класифікатора попередніх діагнозів в основу діагнозу покладають основні симптоми та скарги. Класифікатор розроблений на базі Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ІСРС-2-Е. Такий підхід є особливо доречним на догоспітальному етапі, оскільки бригада ЕМД має досить обмежений час та брак діагностичних можливостей, щоб встановлювати діагноз відповідно до МКХ.

Як розподіляють звернення пацієнтів

Із 1 січня 2021 року діють нові критерії виклику бригад екстреної медичної допомоги.

Час доїзду бригади ЕМД до пацієнта більше залежить не від територіальної належності, а від пріоритетності стану хворого. Звернення пацієнтів за ЕМД поділяють відповідно до Постанови № 1271 на чотири категорії:

 • критичні
 • екстрені
 • неекстрені
 • непрофільні

Диспетчер визначає стан пацієнта й обставини подій опираючись на перелік причин звернень та скарг про необхідність надання ЕМД, визначений МОЗ.

Детальніше кожну категорію та відповідні дії диспетчера, описуємо в Таблиці.

Категорії викликів та алгоритм дій диспетчера

Категорії викликів

Критерії розподілу

Дії диспетчера

Критичні

Стан пацієнта безпосередньо загрожує життю:

 • відсутнє (неефективне) дихання
 • масивна кровотеча/крововтрата

Направляє найближчу вільну бригаду, яка має доїхати до місця виклику впродовж 10 хв з моменту звернення до диспетчера з прийому викликів

Екстрені

В разі несвоєчасного надання допомоги стан пацієнта може призвести до різкого погіршення стану:

 • порушена свідомість
 • ознаки кровотечі
 • ознаки гострого коронарного синдрому
 • ознаки гострого мозкового інсульту
 • розлади дихання

Направляє найближчу вільну бригаду, яка має доїхати до місця виклику впродовж 20 хв з моменту звернення до диспетчера з прийому викликів

Неекстрені

Стан постраждалого не є невідкладним, проте хворий потребує оцінки стану здоров’я медичним працівником. Відтермінування медичної допомоги не призведе до погіршення стану його здоров’я

Рекомендує звернутись до лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація, чи до найближчого відділення Е(Н)МД. У разі, якщо це зробити неможливо, скеровує до пацієнта бригаду ЕМД

Непрофільні

Пацієнт не потребує оцінки стану його здоров’я на місці та надання медичної допомоги в межах кваліфікаційних вимог працівників екстреної медичної допомоги

Надає дистанційну консультативну допомогу (за потреби) та рекомендує звернутись до лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація

Військовий облік: 10 ключових змін для роботодавців

Як відбувається перепідготовка водіїв

Наказом МОН України № 969 від 10 липня 2019 р. затверджений стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з професії Екстрений медичний технік.

Вступити на навчання щоб здобути професію екстреного медичного техніка можуть особи, які мають повну або базову загальну середню освіту та посвідчення водія відповідної категорії для керування автомобілем.

Навчальна програма розділена на дві частини:

 1. Очна частина – проходить на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Заочна частина (виробнича практика) – проходить на навчально-виробничих дільницях та робочих місцях.

Навчальна програма розподілена на певну кількість модулей. Навчальні програми та плани погоджують з роботодавцями та органами управління освітою. Плани обов’язково корегують залежно від потреб роботодавця виходячи з сучасних технологій та матеріалів. 

Модуль

Що вивчають

Оволодіння принципами роботи екстреної медичної служби

Організацію системи екстреної медичної допомоги, правила оформлення протоколів надання домедичної допомоги

Оволодіння основами домедичної підготовки

Системи та органи організму людини, основи фізіології, основні параметри життєдіяльності організму, способи введення лікарських засобів, їх дозування та сумісність. Правила огляду нетравмованого та травмованого пацієнта, алгоритми:

- відновлення прохідності дихальних шляхів;

- прийом Геймліха;

- реанімаційних заходів у дітей та дорослих;

- допомоги при станах, які супроводжуються порушенням дихання (серцева та бронхіальна астма, набряк легень та Квінке);

- допомоги при невідкладних серцево-судинних станах (шок, ГКС, аритмії, тромбоемболії легеневої артерії);

- допомоги при різних видах травм та кровотеч;

- ведення фізіологічних пологів та допомоги новонародженому та ін.

Вміння користуватись різним обладнанням, необхідним для надання допомоги на догоспітальному етапі.

Оволодіння основами професійної підтримки життя

Правила надання допомоги постраждалим в екстремальних ситуаціях та осередках катастроф – як викликати бригаду ЕМД, взаємодіяти з підрозділами рятувальників, проводити медичне сортування, надати необхідну допомогу та евакуювати постраждалих з небезпечного місця, оцінити психічний стан та поведінку постраждалого в екстремальних ситуаціях.

Під час навчання курсанти користуються манекенами різного напрямку (для серцево-легеневої реанімації, для роботи з дихальними шляхами, дітей різного віку) та обладнання:

 • пристрої для зупинки кровотечі;
 • повітроводи;
 • обладнання для проведення штучної вентиляції легень (мішок Амбу, нереверсивна киснева маска, бар’єрний пристрій для ШВЛ);
 • обладнання для іммобілізації – шини іммобілізаційні, шийні комірці;
 • навчальний автоматичний зовнішній дефібрилятор.

Перед початком навчання передбачений вхідний контроль знань, умінь та навичок.

Впродовж усього часу навчання у курсантів перевіряють рівень оволодіння знаннями та навичками – поточний, тематичний, проміжний та вихідний контроль.

По завершенню навчання та проходження кваліфікаційної атестації курсанту присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та надається свідоцтво державного зразка.

Преміювання персоналу за виконання показників якості: тренінг

Екстрена медична допомога за програмою медичних гарантій — 2023

У 2023 році в Програмі медичних гарантій заплановано 41 пакет послуг, серед яких і екстрена медична допомога. Таким чином, екстрена медична допомога залишається безоплатною для усіх категорій пацієнтів незалежно від стану здоров’я та соціального положення.

Пакет «Екстрена медична допомога» передбачає що надавач послуг забезпечить:

 • цілодобовий прийом звернень від лікуючого лікаря та осіб, які потребують екстреної меддопомоги, за телефоном та при самостійному зверненні пацієнта до підрозділу ЕМД
 • цілодобове консультування пацієнтів диспетчером чи старшим лікарем ЦОД 
 • оцінка стану здоров’я пацієнтів, визначення попереднього діагнозу та потреби в госпіталізації
 • надання екстреної меддопомоги на місці виклику та під час транспортування до лікувального закладу
 • надання допомоги пацієнтам з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, зокрема з підозрою чи підтвердженими випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19
 • надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, забезпечення медичного сортування

Щоб підписати договір з НСЗУ за цим пакетом послуг, суб’єкт господарювання має відповідати певним вимогам:

 • стосовно організації надання послуги:
  • наявність однієї активної ЦОД з автоматизованими робочими місцями, яка цілодобово приймає та обробляє звернення, проводить консультування пацієнтів, вносить і передає дані про пацієнта до електронної МІС
  • можливість цілодобового контролю переміщення автомобілів завдяки наявності GPS-трекерів
  • надання допомоги відповідно до галузевих стандартів та транспортування пацієнта до лікувального закладу у відповідності до маршруту пацієнта
  • взаємодія з іншими надавачами медичних послуг та іншими службами під час надзвичайних ситуацій
  • дотримання затверджених програм з інфекційного контролю
 • до складу бригад (лікарських, фельдшерських, парамедиків) відповідно до нормативів, затверджених КМУ та МОЗ України
 • до наявності обладнання — автомобілів відповідного типу, обладнання та устаткування автомобілів, укомплектованість бригад лікарськими засобами та виробами медичного призначення для бригад ЕМД, наявність резервного джерела електропостачання
 • наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів

Інформацію щодо специфікації та умов закупівлі за Програмою медичних гарантій у межах пакету «Екстрена медична допомога» оприлюднює НСЗУ на своєму сайті. зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики