Лікар-стоматолог приватного кабінету: яка норма його робочого часу

Автор
експерт із кадрових питань
З’ясуйте, яка норма робочого часу для лікаря-стоматолога приватного стоматологічного кабінету, який веде амбулаторний прийом пацієнтів

♔ PREMIUM-курс для керівника стоматології

Категорії працівників та умови, за яких роботодавець має право встановити скорочену тривалість робочого часу, визначає стаття 51 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Зокрема, у працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, тривалість робочого часу не має перевищувати 36 год на тиждень (п. 2 ч. 1ст. 51 КЗпП).

КМУ постановою від 21.02.2001 № 163 затвердив Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу (далі — Перелік № 163). За нормою підрозділу «Стоматологічна практика» розділу 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Переліку № 163 тривалість робочого часу 33 год на тиждень мають:

Норма робочого часу лікаря-стоматолога приватного кабінету

☀ Як застосовувати тарифну систему оплати праці?

Шкідливі умови праці має підтверджувати атестація робочого місця.

Отже, власник приватного стоматологічного кабінету повинен провести атестацію робочого місця лікаря-стоматолога за умовами праці. Якщо атестація виявить шкідливі умови, норма тривалості робочого часу стоматологів буде максимум 33 год на тиждень.

Понад це частина третя статті 51 КЗпП передбачає встановлення законодавством скороченої тривалості робочого часу окремим категоріям працівників, зокрема лікарям.

Норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я затвердило МОЗ наказом від 25.05.2006 № 319. Ці норми діють незалежно від форми власності закладу. За ними лікарі, зайняті винятково амбулаторним прийомом хворих, мають тривалість робочого часу — 33 год на тиждень (п. 1.2 Наказу № 319).

Отже, лікар-стоматолог приватного кабінету, який веде винятково амбулаторний прийом пацієнтів, має працювати 33 год на тиждень.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді