Посадова інструкція лікаря-хірурга щелепно-лицевого: зразок

Розгляньте приклад оформлення посадової інструкції лікаря-хірурга щелепно-лицевого та дізнайтеся, які завдання покладені на фахівця

Посада     вищої кваліфікаційної категорії щелепно-лицевого відділення належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи відділення відновного лікування, за класифікатором професій має код КП 2221.2. Лікар-хірург щелепно-лицевий вищої кваліфікаційної категорії під час прийняття на роботу підтверджує факт володіння державною мовою відповідно до чинного законодавства та послуговується нею під час виконання посадових обов’язків.

Семінари та вебінари для медиків

Мета роботи лікаря-хірурга щелепно-лицевого вищої кваліфікаційної категорії — лікувати травми або вади розвитку обличчя, щелепи та ротової порожнини людини, усувати причини патологічного процесу в організмі людини та позбавляти психологічного дискомфорту.

Роботу лікаря-хірурга щелепно-лицевого вищої кваліфікаційної категорії оцінює медичний директор за поданням завідувача відділення за показниками діяльності, якістю виконання посадових обов’язків та виявленими недоліками в роботі.

✅✅✅ Інтернатура — 2023 в Україні: спеціальності та особливості організації

Лікар-хірург щелепно-лицевий: посадова інструкція

image46

Скачати

Посадові обов’язки та завдання лікаря-хірурга щелепно-лицевого

В своїй щоденній роботі лікар-хірург щелепно-лицевий вищої кваліфікаційної категорії:

 • проводить медичний огляд, обстежує пацієнта, збирає скарги, анамнез життя та аналізує отриману інформацію
 • формулює попередній діагноз, розробляє план обстеження пацієнта, визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень
 • визначає ступінь тяжкості захворювань щелепно-лицевої ділянки та обличчя, визначає чинники, що сприяють розвитку патології
 • розробляє план лікування пацієнта із захворюванням (травмою) щелепно-лицевої ділянки та обличчя з огляду на діагноз, вік та клінічну картину
 • надає спеціалізовану медичну допомогу в разі гнійно-запальних захворювань, травматичних пошкоджень, пухлин і пухлиноподібних новоутворень, вроджених та набутих дефектів і деформацій щелепно-лицевої ділянки та обличчя
 • призначає і контролює передопераційну підготовку пацієнта, обґрунтовує методику знеболювання та здійснює хірургічні втручання в необхідному обсязі
 • організовує та самостійно проводить лікувальні процедури і заходи
 • розробляє схему післяопераційного лікування пацієнта і профілактики післяопераційних ускладнень
 • надає відповідну медичну допомогу за невідкладних станів унаслідок травм щелепно-лицевої ділянки та обличчя, визначає її обсяг і послідовність
 • розробляє план заходів щодо медичної реабілітації, визначає відповідні медичні показання й протипоказання та готує рекомендації
 • направляє пацієнта за наявності медичних показань до лікарів інших спеціальностей для призначення та проведення додаткових заходів медичної реабілітації, зокрема під час реалізації індивідуальної програми реабілітації або реабілітації осіб з обмеженими можливостями (інвалідів)
 • оформлює медичну документацію, зокрема в електронній формі, відповідно до встановлених правил і термінів

Вимоги до знань лікаря-хірурга щелепно-лицевого

Для роботи на посаді лікаря-хірурга щелепно-лицевого вищої кваліфікаційної категорії щелепно-лицевого відділення допускається фахівець, який керується основами права в медицині, добре знає етіологію, патогенез, клінічну симптоматику основних хірургічних стоматологічних захворювань, їх профілактику, діагностику та принципи лікування , а також клінічну симптоматику пограничних станів у практиці щелепно-лицевої хірургії. Крім того спеціаліст повинен володіти методикою серцево-легеневої реанімації та принципами лікування невідкладних станів.

✅✅✅Посадовий оклад медичного працівника: як формується

Кваліфікаційні вимоги до хірурга щелепно-лицевого

На посаду лікаря-хірурга щелепно-лицевого вищої кваліфікаційної категорії призначають особу, яка має вищу освіту другого (магістерського) рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія», пройшла інтернатуру за фахом «Стоматологія» з подальшою спеціалізацією за фахом «Щелепно-лицева хірургія»; виконує вимоги безперервного професійного розвитку, має сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності, а також стаж роботи за фахом понад 10 років.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді