Які стоматологічні послуги передбачає Програма медичних гарантій у 2024 році

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
20 березня відзначаємо Всесвітній день здоров’я ротової порожнини. З'ясуйте, які стоматологічні послуги входять до Програма медичних гарантій — 2024

У світі стоматологічна допомога — це дорога послуга, яку здебільшого виключають із програм державних гарантій.  Але стоматологічна допомога в Україні за Програмою медичних гарантій (ПМГ) у 2024 році включає:

 • проведення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з оцінкою стану стоматологічного здоров’я відповідно до підходів ВООЗ в рамках ургентної стоматологічної допомоги дорослим,
 • ургентну стоматологічну допомогу дітям;
 • планову стоматологічну допомогу дітям.

Тобто покриває ті послуги, які дадуть змогу знизити рівень смертності. 

Ургентна стоматологічна допомога — це зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Тобто невідкладна стоматологічна допомога — це та, що також може надаватися в межах ургентної. 

Стоматологічна допомога дорослим і дітям: тарифи НСЗУ

Тарифи на медичні послуг, що оплачує НСЗУ у 2024 році затверджені постановою КМУ «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» від 22.12.2023 № 1394 (далі Постанова №1394).

Постанова №1394 визначає тариф на медичні послуги із стоматологічної допомоги дорослим та дітям, пов’язаної із зняттям гострого болю та станами, що потребують невідкладної медичної допомоги, та планової стоматологічної допомоги дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування визначається як глобальну ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 130 гривень, та гірського коригувального коефіцієнта, який становить 1,2.

Безкоштовна стоматологічна допомога: послуги за ПМГ-2024

Безоплатна стоматологічна допомога передбачає надання таких послуг:

 • первинний стоматологічний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров’я відповідно до підходів ВООЗ в рамках ургентної стоматологічної допомоги у дорослих, ургентної та планової стоматологічної допомоги у дітей
 • ургентна стоматологічна допомога дорослим і дітям
 • планова стоматологічна допомога дітям, крім ортодонтичних процедур і протезування
 • інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям ( внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографії)
 • організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства
 • своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболення) під час надання ургентної стоматологічної допомоги дітям та дорослим та планової стоматологічної допомоги дітям до 18 років (крім ортодонтичних процедур та протезування)
 • невідкладна медична допомога пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття
 • направлення пацієнта/пацієнтки для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
 • проведення хірургічних втручань під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям
 • дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної та/або реабілітаційної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини відповідно до нормативно-правових актів

Як обліковувати стоматологічні лікарські засоби

Як отримати стоматологічну допомогу за Програмою медичних гарантій

Стоматологічна допомога населенню надається:

 • без направлення, якщо звернеться самостійно до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга, лікаря зубного, лікаря-хірурга щелепно-лицевого.

Увага! Протезування, ортодонтичні процедури та інші дорогі стоматологічні послуги не входять до гарантованого пакета. Їх оплачують за окремими програмами місцевого бюджету або за рахунок пацієнта.

Якщо повнолітний пацієнт звернувся до закладу, який уклав договір з НСЗУ на стоматологічну допомогу, щоб отримати планову стоматологічну послугу, то за неї потрібно буде заплатити. Адже Програма медгарантій не покриває таке звернення. Оплатити послугу він зможе в касу і за тарифом, який затвердив власник медзакладу. Ці кошти надійдуть у бюджет закладу і стануть ресурсом для покращення медичної допомоги чи підвищення зарплати працівників закладу.

Стоматологічна допомога: умови НСЗУ 

Медзаклад, що планує укласти договір з НСЗУ, на надання стоматологічної допомоги, має бути обладнаний необхідною медичною апаратурою, зокрема мати:

 • рентгенівський або дентальний рентгенапарат
 • портативний дефібрилятор з функцією синхронізації
 • набір інструментів для проведення трахеотомії
 • мішок ручної вентиляції легенів
 • аптечку для надання невідкладної допомоги
 • тонометр, зокрема, й педіатричний з манжетками для дітей різного віку тощо
 • термометр безконтактний

Стоматологічний кабінет потрібно обладнати стоматологічної установкою та стоматологічним кріслом пацієнта.

Крім того, стоматологічний заклад повинен мати дві ліцензії:

 1. З медичної практики за спеціальністю стоматологія або терапевтична стоматологія, або хірургічна стоматологія, або дитяча стоматологія, або на всі вказані спеціальності
 2. На право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державну реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування)

У закладі мають працювати за основним місцем роботи: лікар-стоматолог та/або лікар-стоматолог дитячий, та/або лікар-стоматолог-терапевт, та/або лікар-стоматолог-хірург, та/або лікар зубний, та/або лікар-хірург щелепно-лицьовий — щонайменше 2 особи із зазначеного переліку та дві сестри медичні.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді