Акредитація стоматологічного кабінету, клініки

UA RU
Автор

Совершенний Руслан

адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми STATUS
Експерт на конкретному прикладі роз'яснив, як відбувається акредитація стоматологічних закладів. З'ясуйте, чи має свою специфіку акредитація стоматологічної клініки, чи обов'язкова вона, за якими стандартами оцінюють стоматологію

Акредитація добровільна для всіх медичних установ системи охорони здоров’я незалежно від форми власності. Для тих, хто виявив бажання, КМУ затвердив Порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я постановою від 15.07.1997 № 765.

Щоб пройти акредитацію, установа подає документи до акредитаційної комісії, яка у двомісячний строк розглядає їх та формує експертні групи. Ці групи оцінюють відповідність закладу стандартам акредитації (далі — експертна оцінка).

Курс для керівника стоматології: навчатися зі знижкою⭐

Результати експертної оцінки вносять до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації. У такому висновку зазначають пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації. Критерії для присвоєння акредитаційних категорій затверджує МОЗ.

Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я — вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги в закладі охорони здоров’я. МОЗ затвердив Стандарти наказом від 14.03.2011 № 142 (далі — Наказ № 142). На основі Стандартів проводять експертизу відповідності ЗОЗ будь-якої форми власності встановленим критеріям. Для цього оцінюють досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту за бальним принципом.

Оцінюванню підлягають стандарти, що відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, яку надає заклад.

Наказом «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення» від 03.08.2021 № 1614 (далі — Наказ № 1614) МОЗ унесло зміни до Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених Наказом № 142. Наказ № 1614 набрав чинності 29.10.2021.

УВАГА!

Під час дії воєнного стану акредитацію закладів охорони здоров’я не проводитимуть. Якщо строк дії акредитаційного сертифіката закінчується в період дії воєнного стану або закінчився за три місяці до дня введення воєнного стану, він продовжує діяти протягом 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Підстава: постанова КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» від 13.05.2022 № 592. Чинна від 20.05.2022.

☀ Як застосовувати тарифну систему оплати праці?


Оцінювання стоматологічного закладу під час акредитації

Ситуація. Стоматологічний медичний центр медичного університету проходить акредитацію. Які розділи та пункти стандартів акредитації ввійдуть до експертного висновку?

Щоб проаналізувати й оцінити роботу стоматологічного медичного центру медичного університету під час акредитації, в експертному висновку враховують норми розділу II «Основні положення» Стандартів, наведені в Таблиці.

Як оцінюватимуть стоматологічний медичний центр медичного університету за Стандартами

Акредитація стоматологічного кабінету, клініки

Скачати таблицю повністю

Отже, у Стандартах немає особливостей для закладів стоматологічного типу. Окрім того, огляд вимог Стандартів свідчить про застарілість окремих норм. Наприклад, все ще діє норма про наявність локальних клінічних протоколів, хоча їх подальшу розробку МОЗ скасував наказом від 29.12.2016 № 1422.

Нині стандарти недосконалі: їх не актуалізовують відповідно до законодавчих змін та не розмежовують вимоги для ЗОЗ різних форм власності. Тому, якщо виникають питання щодо вимог Стандартів через специфіку закладу, зверніться до МОЗ, щоб спільно розібратися у вашій ситуації.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики