Акредитація закладів охорони здоров'я

Автор
Експертна редакція порталу
З'ясуйте, що дає акредитація медичному закладу, які документи для неї потрібні. А також пригадайте особливості акредитації ЗОЗ під час війни

 

 

Державна акредитація медичного закладу — це офіційне визнання статусу лікувального закладу, наявності у ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження відповідності встановленим критеріям та гарантія високої якості професійної діяльності.

МОЗ змінює Критерії акредитації закладів охорони здоров’я

Акредитація ЗОЗ вважається одним зі шляхів зовнішнього контролю якості надання медичної допомоги (п. 6 Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 28.09.2012 № 752; далі — Порядок № 752). Під перевірку підпадає:

 • структура, процес та результати медичної допомоги;
 • організація надання медичної допомоги;
 • контроль за реалізацією управлінських рішень;
 • відповідність кваліфікаційним вимогам медичних працівників, у тому числі керівників ЗОЗ;
 • вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги;
 • забезпечення прав та безпеки пацієнтів під час надання медичної допомоги.

Акредитацію медичного закладу проводять для того, щоб:

 • проаналізувати діяльність лікувальних закладів різного рівня, визначити оптимальний для них порядок та обсяг медичної діяльності за умов ефективного використання кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази, впровадження сучасних медичних технологій
 • забезпечити захист прав пацієнтів на отримання якісної медичної допомоги необхідного обсягу, контролювати обсяги діяльності медичних закладів
 • підготувати підґрунтя для поступового переходу до роботи в умовах медичного страхування
 • оптимізувати мережу медичних закладів відповідно до наявних матеріальних та кадрових ресурсів галузі шляхом припинення їх діяльності або реорганізації

Основними нормативними документами з акредитації ЗОЗ є:

Що зміниться в ліцензуванні медичної практики

Акредитація закладів охорони здоров’я: зміни до порядку

Із 2019 року медичним закладам спростили порядок проходження акредитації. Відповідні зміни КМУ затвердив постановою від 13.03.2019 № 215.

Постанова № 215 внесла зміни до двох постанов КМУ:

 • «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» від 15.07.1997 № 765
 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285

Щодо проходження акредитації медичними закладами, то КМУ вніс у цей процес зміни. Далі детальніше розберемо кожну з них.

Акредитація медичних закладів стала добровільною

Ще наприкінці 2017 року уряд вніс зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я та визначив, що заклади охорони здоров’я можуть добровільно проходити акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Цю зміну затвердили Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII, що набрав чинності 30 січня 2018 року.

Однак вимога щодо проходження акредитації залишалася і в Ліцензійних умовах, і в Порядку акредитації. Ці невідповідності нарешті усунули і вказані документи тепер також визначають, що проходження акредитації — добровільне для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності.

Пройти акредитацію можна одразу після отримання ліцензії

Акредитація закладів охорони здоров’я не обов’язкова. Але якщо заклад все-таки бажає пройти акредитацію, це можна робити одразу після отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Тобто чекати два роки, як раніше, не потрібно. Заяву можна подати хоч наступного дня після отримання ліцензії.

NB! У нормативних документах немає вимоги, згідно з якою медзаклад зобов’язаний мати акредитаційний сертифікат, незалежно від акредитаційної категорії, щоб укласти договір із НСЗУ. 

 

Акредитація медичних закладів: перелік документів 

Постановою № 215 внесли зміни і до форми заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток 4 до Ліцензійних умов). Це пов’язано зі скороченням переліку документів, які потрібно подати для проходження акредитації.

Тепер перелік документів для акредитації скоротили на один документ:  

 • копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку
 • копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку
 • затверджена структура закладу
 • звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)
 • результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності, критерії її оцінювання

Як бачимо, у переліку немає звіту про лікувальну роботу (форма № 20). Отже, його вже не потрібно подавати для проходження акредитації.

Натомість звіт про медичні кадри за формою, затвердженою МОЗ, у переліку необхідних документів чомусь залишили. Але як заклад охорони здоров’я може сформувати та подати такий звіт одразу після отримання ліцензії на медичну практику, якщо враховувати термін та порядок подання медичної статистичної звітності? Чи достатньо буде подати інформацію за формою звіту для акредитації та не подавати його до центрів медичної статистики? На жаль, відповіді на ці запитання Постанова № 215 не дає.

До того ж інформативність звіту про медичні кадри інколи сумнівна. Особливо це стосується закладів, де багато лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою працюють за сумісництвом.

 Заява на акредитацію медичного закладу

Акредитація закладів охорони здоров'я — 2022

Скачати

Критерії державної акредитації медичних закладів

Ці Критерії встановлюють показники досягнення закладом стандартів державної акредитації при проведенні експертизи відповідності закладу зазначеним стандартам з метою подальшого визначення акредитаційної категорії або відмови в державній акредитації закладу.

Критерієм є показник, який становить відсоткове співвідношення набраної медичним закладом суми балів до максимально можливої суми. На основі цього відсоткового критерія акредитаційна комісія вирішує, до якої категорії віднести заклад, або відмовити йому в акредитації.

Якщо відсотковий критерій закладу охорони здоров'я становить:

 • від 90% до 100% — заклад отримує вищу акредитаційну категорію
 • від 80% до 89% включно — першу категорію
 • від 70% до 79% включно — другу категорію

Акредитаційна комісія відмовляє закладу в державній акредитації, якщо заклад не досягнув рівня індексу безпеки, тобто не набрав мінімального відсотка критерію (69%).

✅✅✅ Семінари та вебінари для медиків

Стандарти державної акредитації медичних закладів

Це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у закладах.

На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності медичних закладів усіх форм власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту (у балах).

По суті, Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я відображають перелік питань на акредитацію медичного закладу.

Результати експертизи фіксують у експертному висновку про відповідність закладу охорони здоров’я стандартам державної акредитації.

Якщо медичний заклад не має ліцензії на медичну практику та свідоцтва про атестацію лабораторії (у разі її наявності), експертизу проводити не можна.

Що змінили в 2021 році

Наказом «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення» від 03.08.2021 № 1614 (даліНаказ № 1614) МОЗ унесло зміни до Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142 (далі — Стандарти акредитації; Наказ № 142).

Наказ № 1614 набрав чинності 29.10.2021. 

МОЗ виклав у новій редакції два розділи:

 • 7 — із назвою «Профілактика інфекцій та інфекційний контроль» (попередня назва — «Санітарно-епідемічне благополуччя»);
 • 15 «Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація)», раніше називався так само.

Були й інші проєкти змін, але всі вони досі залишилися просто проєктами.

Відповідно до всіх вказаних змін виправили й таблицю Експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації — додаток до Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоровʼя України, затвердженого Наказом № 142.

Рівні акредитації закладів охорони здоров'я

Рівень

Заклад

Первинний

 • амбулаторія сімейного лікаря
 • фельдшерсько-акушерські пункти
 • сільська амбулаторія
 • дорослі та дитячі поліклініки

Вторинний

 • районна лікарня
 • центральна районна лікарня
 • міська лікарня
 • центральна міська лікарня
 • територіальне медичне об’єднання
 • дитяче територіальне медичне об’єднання
 • інфекційна лікарня
 • туберкульозна лікарня
 • пологовий будинок

Третинний

 • обласна лікарня
 • дитяча міська лікарня
 • дитяча дерматологічна лікарня
 • дитяча інфекційна лікарня
 • дитяча психіатрична лікарня
 • дитяча туберкульозна лікарня
 • наркологічна лікарня
 • травматологічна лікарня
 • отоларингологічна лікарня
 • офтальмологічна лікарня
 • психоневрологічна лікарня
 • психіатрична лікарня
 • стаціонари диспансерів

 

 Отже, процес акредитації закладів охорони здоров'я загалом полягає у визначенні стандартів, оцінюванні їх дотримання, аналізі та присвоєнні закладу відповідної акредитаційної категорії.

У яких випадках переоформлювати бланк акредитаційного сертифіката

Коли потрібно переоформити бланк акредитаційного сертифіката чи отримати дублікат
Бланк акредитаційного сертифіката переоформлюють у разі:

 • зміни назви закладу, в тому числі, якщо зміна назви пов’язана з реорганізацією закладу;

 • зміни найменування суб’єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;

 • зміни адреси закладу, якщо така зміна пов’язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

Для цього заклад подає акредитаційній комісії заяву про переоформлення акредитаційного сертифіката, форму якої затверджено Постановою № 765, копію сертифіката, який підлягає переоформленню, та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни.

Якщо бланк акредитаційного сертифіката загубили чи зіпсували, закладу на підставі відповідної заяви видають дублікат документа та анулюють втрачений або пошкоджений сертифікат.

Коли можна не проходити акредитацію

Приємна новина для закладів, що пройшли процес реорганізації. Якщо заклад охорони здоров’я змінює назву, йому не потрібно заново проходити акредитацію. Віднині він може подати заяву про переоформлення акредитаційного сертифіката незалежно від того, з чим пов’язана зміна назви. Це дозволить закладам, які з бюджетних установ перетворили на комунальні некомерційні підприємства, просто подати заяву відповідної форми, а не проходити акредитацію повторно.

Акредитаційні комісії

Акредитацію закладів проводить:

 • Головна акредитаційна комісія —  утворюється при МОЗ;
 • Головна комісія з акредитації аптечних закладів —  утворюються при МОЗ (далі - головні акредитаційні комісії);
 • акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі —  акредитаційні комісії).

Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів:

 • приватної, змішаної, державної форми власності, які надають спеціалізовану медичну допомогу та паліативну допомогу;
 • комунальної форми власності, які перебувають в управлінні виконавчих органів Київської та Севастопольської міських, міських (міст обласного значення) рад і надають екстрену, спеціалізовану медичну допомогу та паліативну допомогу;
 • комунальної форми власності, засновниками яких є обласні ради і які надають екстрену, спеціалізовану медичну допомогу та паліативну допомогу.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів (крім аптечних закладів):

 • комунальної форми власності, які перебувають в управлінні виконавчих органів міських (крім міст обласного значення) селищних та сільських рад і надають первинну, спеціалізовану медичну допомогу, паліативну допомогу;
 • комунальної форми власності, засновниками яких є районні ради і які надають первинну, спеціалізовану медичну допомогу, паліативну допомогу;
 • приватної форми власності, які надають первинну медичну допомогу.

Головна комісія з акредитації аптечних закладів при МОЗ проводить акредитацію аптечних закладів незалежно від форми власності.

Як подати документи

 Для того щоб подати документи до головної акредитаційної комісії, маєте два способи:

 • «Єдине вікно» МОЗ із понеділка по п’ятницю з 9:30 до 15:00 за адресою м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 10, телефон для довідок 044 202 17 09;
 • поштою.

Зверніть увагу! Якщо документи надіслали поштою — не отримаєте відмітку (штамп) про те, що документи прийняли, а матимете лише опис поштового відправлення та квитанцію про його оплату. Адреси акредитаційних комісій, що утворюють при структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, міських держадміністрацій та способи, як подати документи, уточніть безпосередньо у вашому регіоні.

УВАГА!  Акредитації не підлягають медзаклади, які розташовані в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях та протягом шести місяців з припинення бойових дій. Акредитаційний сертифікат медзакладів, строк дії якого закінчився у період воєнного стану або за три місяці до його введення, продовжує діяти 12 місяців з визначеної дати припинення бойових дій на відповідних територіях. Підстава: постанова КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997  № 765» від 13.05.2022 № 592. 

✅✅✅ Підвищення кваліфікації медиків у Вищій школі безперервного професійного розвитку

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі — Перелік № 309), затверджений наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309 і регулярно оновлюється.

Отже, якщо територію, на якій розташований ваш заклад, Мінреінтеграції виключило з Переліку № 309, наприклад, 17 лютого 2023 року, акредитаційний сертифікат діятиме до 17 лютого 2024 року. Відповідно, за цей час і слід акредитуватися.

Життя не зупиняється навіть під час війни: заклади охорони здоров’я в більшості регіонів України продовжують свою роботу, для деяких із них акредитація — необхідна умова діяльності. Тож КМУ прийняв Постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» від 21.04.2023 № 362, якою відновив акредитацію.

Коли готуєтеся до акредитації, керуйтеся затвердженими стандартами, хоч вони й дещо застарілі. Результати оцінювання комісія вносить до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації, в якому зазначає пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння йому на підставі затверджених МОЗ критеріїв відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації. Коли акредитаційна комісія приймає рішення присвоїти закладу певну категорію, то безплатно видає йому акредитаційний сертифікат. Сертифікат переважно видають на три роки, а після сплину цього часу на заклад чекає нова акредитація.
Якщо діяльність вашого закладу потребує акредитації, а строк дії сертифіката закінчився або ви відкрили новий заклад і в регіоні вже 12 місяців не ведуться бойові дії, покваптеся подати документи до відповідної акредитаційної комісії. Так отримаєте новий сертифікат.зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді