Програма підвищення кваліфікації у Вищій школі БПР «Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2024»

Автор
головний редактор порталу «Медична справа»
Навчальна програма «Успішний управлінець закладу охорони здоров’я — 2024» розроблена з урахуванням стратегії реформування галузі охорони здоров’я й на основі чинних нормативних документів

Активувати доступ до програми

Вища школа БПР розробила програму «Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2024» (далі — Програма) для керівників ЗОЗ та їхні заступників. Мета навчання за Програмою — сформувати, розвинути у керівників закладів охорони здоров’я здатність швидко та ефективно працювати з нормативно-правовою базою, відповідно до чинних вимог оформлювати необхідні документи, ефективно організовувати документаційний супровід процесів у закладі охорони здоров’я, вчасно та правильно подавати необхідні відомості до МОЗ, продуктивно взаємодіяти із органами контролю.

Завдання програми «Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2024»

Основні завдання Програми:

 • підготувати керівників до управління ЗОЗ з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі охорони здоров’я, нормативних вимог і запитів громадянського суспільства;
 • сприяти особистісному та професійно-діяльнісному самовдосконаленню керівників ЗОЗ на основі активізації їхнього професійного досвіду відповідно до індивідуальних інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадових обов’язків;
 • удосконалювати, розвивати управлінські компетентності, знання, уміння і навички керівника щодо організації документообігу у закладі;
 • розвивати установки до аналізу, адаптивності, інноваційності;
 • навчити цілісно бачити, оцінювати та знаходити оптимальні шляхи для розв’язання проблемних питань;
 • вмотивувати керівників закладів охорони здоров’я до подолання стереотипів щодо підвищення професійної кваліфікації.

Як проходить навчання у Вищій школі БПР

Навчання у Вищій школі БПР — дистанційне. Не потрібно їздити на заняття, щоб відвідувати лекції або семінари.

Обирайте Вищу школу БПР та користуйтеся перевагами:

 • навчатися у зручний для вас час
 • без відриву від роботи підвищити свою кваліфікацію
 • отримати електронний сертифікат

Програма розрахована на 90 годин, містить 7 модулів:

  1. Ліцензування та акредитація
  2. Робота з кадрами та оплата праці
  3. Фінанси та майно
  4. Якість медичної допомоги
  5. Взаємодія з пацієнтами
  6. Охорона праці
  7. Перевірки держорганами

Вища школа БПР гарантує навчально-методичне забезпечення:

 • текстові лекції, що містять активні посилання на офіційні документи;
 • відеоконспекти;
 • зразки документів, пам’ятки, чеклісти та інші довідково-практичні матеріали;
 • інтерактивні завдання.

Усі ці матеріали слухачі мають можливість скачувати.

Оформте доступ за номером 0 800 21 20 12 (усі дзвінки безплатні)

Результати навчання 

Після проходження навчання за Програмою отримаєте такі результати:

 • дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • уміння складати, оформлювати, погоджувати, затверджувати ділові документи, необхідні для ефективної взаємодії з органами контролю;
 • здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб, потреб закладу.

Програму «Успішний управлінець закладу охорони здоров'я — 2024» внесено до переліку заходів БПР. Після успішного завершення навчання отримаєте електронний сертифікат про розширення професійних компетентностей (підвищення кваліфікації) від Цифрового видавництва Експертус та 45 балів БПР.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді