Декларація про вибір лікаря ПМД: бланк і правила заповнювання

Автор
редактор медичних видань
НСЗУ може заплатити лише за декларацію, яку подали з дотриманням усіх правил. Як заповнити й підписати документ — роз’яснюємо у статті

Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — ПМД) підтверджує факт вільного вибору пацієнтом свого лікаря. Вона потрібна для того, щоб держава знала, куди спрямувати кошти за обслуговування пацієнта. Документ юридично підтверджує обслуговування пацієнта в певного лікаря в певному закладі. Процес вибору лікаря вважається завершеним, коли обидві сторони підписали його.

На кожного пацієнта заповнюйте окрему декларацію. Тільки в одному випадку лікар може відмовити пацієнту в підписанні декларації. Детальніше поговоримо про це у статті.

Атестація робочих місць за умовами праці

Чому декларація про вибір лікаря — лише зразок?

Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу МОЗ затвердив наказом від 19.03.2018 № 503 (далі — Наказ № 503). Останні зміни до документа МОЗ уніс 04.01.2023 (наказ «Про затвердження Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров’я» № 16; далі — Наказ № 16).

Цим же наказом МОЗ оновив і форму декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Ця форма — не паперовий бланк, бо документ заповнюють в електронному вигляді. Тому подана нижче декларація про вибір лікаря — лише зразок, затверджений МОЗ.

✅✅✅ Порядок ведення первинно-облікової документації на період воєнного стану

Бланк декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги

{Декларація в редакції наказів МОЗ від 29.05.2018 № 1023, від 04.01.2023 № 16}

image73

Cкачати

Яких правил дотримувати, щоб укласти декларацію

Пацієнт (його законний представник) обирає лікаря, який ПМД, незалежно від місця свого проживання / перебування. Обрати свого лікаря він має право самостійно, без погодження з надавачем ПМД.

Подати декларацію про вибір лікаря пацієнт (його законний представник) має право після безпосереднього звернення до надавача ПМД.

Коли лікар може відмовити пацієнту в підписанні декларації

Надавачам ПМД заборонено відмовлятися укладати декларацію, зокрема й на підставі наявності в пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, раси, кольору шкіри, етнічного походження, політичних, релігійних та інших переконань, матеріального становища, сімейного стану, місця проживання / перебування, мовних та інших ознак. Виняток: відповідний лікар, який надає ПМД, досягнув оптимального обсягу практики ПМД.

Оптимальний обсяг практики ПМД становить:

 • 1 800 осіб на одного лікаря загальної практики — сімейного лікаря
 • 2 000 осіб на одного лікаря-терапевта
 • 900 осіб на одного лікаря-педіатра

Увага! Під час розрахунку оптимального обсягу практики ПМД враховуйте всіх пацієнтів, яким лікар надає ПМД, незалежно від кількості суб’єктів господарювання, з якими цей лікар має трудові відносини.

Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають особи, що належать до відповідної практики (п. 5 розд. II Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 504).

Надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати декларації від пацієнтів та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я. На уповноважену особу покладають обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю. Також укладати декларації може й безпосередньо лікар, якого обрав пацієнт.

Декларація містить дані про:

 • пацієнта
 • особу, яку необхідно інформувати в разі раптового погіршення здоров’я пацієнта
 • лікаря, який надаватиме медичну допомогу пацієнту
 • медичний заклад, у якому пацієнт отримуватиме ПМД

Якщо особа неповноправна, у спеціально відведеному місці декларації прописують дані про законного представника цієї особи (піклувальника, опікуна):

 • прізвище, ім’я та по батькові
 • серію та номер паспорта
 • день, місяць та рік народження
 • номер картки платника податків

Правила оформлення декларації

 • Подати декларацію про вибір лікаря пацієнт (його законний представник) має право після безпосереднього звернення до надавача ПМД
 • Форму декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, МОЗ затвердив наказом № 503. Будь-які інші форми не є чинними
 • Заповнюйте декларацію в електронній формі через систему eHealth. Але обов’язково роздрукуйте декларацію та надайте пацієнту (його законному представнику) для перевірки даних
 • Якщо декларація не містить помилок, пацієнт підписує два примірники. Проставте на них відмітку з датою отримання такої декларації надавачем ПМД та поверніть один примірник пацієнту (його законному представнику). Інший примірник декларації залиште в медичному закладі
 • Декларацію заповнюйте українською мовою. Виняток — пункти, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів
Як укласти декларацію з пацієнтом? Про це — далі крок за кроком.

Заповнювання декларації про вибір лікаря: покрокова інструкція

 

Крок 1. Прийміть документи

Пацієнт (його законний представник) має надати:

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються прийняти РНОКПП та повідомили про це відповідний орган контролю й мають відмітку в паспорті)
 • один із таких документів, що посвідчують особу:
  • паспорт громадянина України
  • тимчасове посвідчення громадянина України
  • свідоцтво про народження — для осіб, які не досягли 14-річного віку
  • посвідка на постійне проживання в Україні
  • посвідчення біженця
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

Якщо інтереси пацієнта представляє його законний представник, пересвідчтеся у правомірності його дій. Для цього попросіть законного представника пацієнта додатково подати документи, що посвідчують його особу та повноваження відповідно до законодавства.

Акредитація ЗОЗ

Крок 2. Унесіть інформацію до Реєстру

На підставі документів та інформації, що надав пацієнт (його законний представник), знайдіть запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів центральної бази даних системи.

Якщо запису про такого пацієнта немає, зареєструйте його відповідно до Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 30.11.2020 № 2755

Якщо запис є, унесіть інформацію про декларацію до Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, центральної бази даних системи (далі — Реєстр) відповідно до Порядку ведення Реєстру декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом № 16.

✅✅✅Програма медичних гарантій — 2023: перелік послуг, особливості

Крок 3. Перевірте, чи правильно внесли інформацію

Роздрукуйте заповнену декларацію. Її форму МОЗ затвердило наказом № 503.

Дайте примірник пацієнту (його законному представнику), щоб він перевірив інформацію, що міститься в декларації. Якщо є помилки, внесіть необхідні зміни до відповідних реєстрів системи, створіть новий запит на реєстрацію з виправленими помилками та сформуйте нову декларацію.

Крок 4. Підпишіть декларацію

Пацієнт (його законний представник) проставляє підпис на двох примірниках роздрукованої декларації. Підписом він:

 • підтверджує правильність інформації, яка зазначена в декларації;
 • надає згоду на доступ до відомостей про нього, що містяться в системі, обраному лікарю, який надає ПМД, а також іншим лікарям за його направленням у межах, необхідних для надання медичних послуг такими лікарями.

Один примірник декларації залишається в пацієнта (його законного представника), інший — у закладі. Зберігайте його протягом трьох років з дня припинення дії декларації.

Крок 5. Надішліть декларацію до системи

Накладіть на декларацію електронний цифровий підпис працівника юридичної особи — так ви додасте декларацію до Реєстру.

Пацієнт має право отримувати медичні послуги, пов’язані з ПМД, у надавача ПМД з моменту, коли подав Декларацію про вибір лікаря та до її припинення (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 503).

Одночасно обрати двох або більше лікарів, які надають ПМД, неприпустимо. Якщо особа вирішила змінити лікаря, вона заповнює нову декларацію. Попередній документ у цьому разі вважайте недійсним і зберігайте в закладі протягом трьох днів з моменту анулювання. зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді