Атестація лікарів — 2023: види, порядок, особливості

Автор

Шевченко Людмила

керівник маркетингової групи «Медицина» Цифрового видавництва Експертус
Що треба знати про атестацію лікарів, враховуючи воєнний стан в Україні? Про види, порядок атестації лікарів та облік балів БПР читайте далі

 

2021 року КМУ затвердив перелік заходів безперервного професійного розвитку. МОЗ, своєю чергою, відновило атестацію, розробило особливі умови для низки лікарських спеціальностей та зобов’язало обліковувати бали відділ кадрів закладу, у якому працює лікар. Та через війну МОЗ призупинило атестацію медиків.

Для атестації лікарів у 2023 році необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 роках, та бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2022 році.

NB: Мінімальна кількість балів безперервного професійного розвитку, яка має бути підтверджена за річний період, у 2022 році не є обов’язковою.

У 2024 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 роках, та щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2022, 2023 роках.

У 2025 році та наступних роках для атестації необхідно подавати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку за кожен попередній рік.

Однак цей мінімум тепер обов’язковий не для всіх.

З’ясуємо, як відбуватиметься атестація лікарів під час дії воєнного стану та які зміни в атестації лікарів відповідно до законодавства.

УВАГА! На період дії воєнного стану МОЗ зупиняє проведення атестації:

 • лікарів (провізорів)
 • професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я
 • молодших спеціалістів із медичною освітою фармацевтів

Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який спливає у період дії воєнного стану та протягом 60 днів з дня його припинення або скасування, продовжується на один рік (п. 11 Наказу № 446).

Підстава — наказ МОЗ «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446» від 24.03.2022 № 520

Види атестації

Порядок проведення атестації лікарів МОЗ затвердило наказом «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» від 22.02.2019 № 446 (далі — Порядок № 446, Наказ № 446).

Наразі Порядок №446 регламентує два види атестації лікарів:

 • на присвоєння кваліфікаційної категорії
 • на підтвердження кваліфікаційної категорії

Порядок проведення атестації лікарів у новій редакцій МОЗ виклав у наказі від 18.08.2021  № 1753

Раніше лікарі могли атестуватися на визначення знань і практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст». Нині ж пункт про такий вид атестації МОЗ із Порядку № 446 виключило. Натомість додало нове в атестації лікарів — окремий розділ про відновлення медичної практики для лікарів:

 • які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію
 • яким відмовлено в атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії
 • які не працювали понад три роки за лікарською спеціальністю

Неатестовані лікарі складатимуть тест, а потім пройдуть стажування або курси спеціалізації в закладах післядипломної освіти або інститутах (факультетах) післядипломної освіти закладів вищої освіти. Підстава — направлення з місця роботи. Навчання триватиме від 1 до 6 місяців, залежно від результатів тестування (п. 3, 4 розд. V Порядку № 446).

Атестація робочих місць за умовами праці

Порядок атестації лікарів

Атестацію на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії проводять за бажанням лікаря. Раніше за рік до атестації лікар мав пройти обов’язкові чотиритижневі курси, так званий передатестаційний цикл, а в період між передатестаційними циклами міг і не брати участі в освітніх заходах. Нині ж навчатися треба майже постійно.

УВАГА! 

За задумом розробників нової системи атестації, підвищення кваліфікації має бути не просто формальністю. Завдяки навчанню лікар постійно розвиватиметься й удосконалюватиме професійні вміння, а отже залишатиметься конкурентоспроможним на ринку праці.

Разом із тим підтверджувати кваліфікаційну категорію потрібно раз на 5 років. Не має значення, чи то атестація головного лікаря чи атестація сімейних лікарів. Атестацію на присвоєння категорії за бажанням можна проходити частіше. Позачергова атестація лікарів може відбуватися раніше. Якщо лікар має відповідний стаж роботи та виконує вимоги до БПР, він має змогу атестуватися вже через рік після попередньої атестації.

Кваліфікаційні категорії зазвичай присвоюють у такій послідовності:

 • друга
 • перша
 • вища

Атестаційна комісія може присвоїти лікарю категорію не дотримуючи цієї послідовності. Тобто, замість першої одразу вищу. Однак такий варіант можливий за умов, що лікар:

 • має відповідний стаж роботи
 • демонструє в особистому освітньому портфоліо різноманітні види діяльності та значно перевищує мінімальні вимоги щодо кількості балів БПР за рік

УВАГА!  Щоб «перескочити» через категорію, лікар має набрати втричі більше балів, ніж установлений мінімум. 

Атестація лікарів на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться за спеціальностями як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Для атестації лікарі подають до атестаційної комісії документи, як-от:

 • письмова заява
 • атестаційний листок
 • копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста та/або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії
 • особисте освітнє портфоліо з результатами проходження БПР
 • копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР

Чи подавати особисті освітні портфоліо, якщо атестацію під час воєнного стану призупинено

Лікарі, які не мають трудової книжки, можуть подати до атестаційної комісії витяг з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Документи подавайте не пізніше ніж за місяць до початку роботи комісії або не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії посвідчення.

УВАГА!  На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали БПР, особисто. Форму цих документів визначають організатори освітніх заходів. 

Згідно з наданими документами атестаційна комісія нараховує бали за проходження БПР згідно з додатком 4 до Порядку № 446.

Недостатня кількість балів БПР — підстава для відмови у присвоєнні чи підтвердженні кваліфікаційної категорії. Раніше атестаційна комісія могла призначити ще одне засідання, щоб лікар добрав необхідну кількість балів. Нині такого не буде. Немає балів — немає атестації.

Лікарі, яким атестаційна комісія відмовила у присвоєнні/підтвердженні кваліфікаційної категорії, можуть оскаржити це рішення в суді.

Стаж роботи

Аби за результатами атестації лікар отримав певну кваліфікаційну категорію, він повинен мати мінімальний стаж роботи за спеціальністю:

 • друга категорія — 5 років
 • перша — 7 років
 • вища — 10 років

До стажу роботи за спеціальністю для атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії відтепер не входить період навчання в інтернатурі та ординатурі. Натомість атестаційна комісія зарахує періоди навчання в докторантурі й аспірантурі за цією спеціальністю (п. 6 розд. ІІІ Порядку № 446). А лікарям, що атестуються за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», — за будь-якою спеціальністю.

До стажу роботи за будь-якою спеціальністю атестаційна комісія зарахує роботу в органах охорони здоров’я, службу в ЗСУ та інших військових формуваннях.

УВАГА! Підприємницьку діяльність за лікарською спеціальністю зарахують до стажу роботи за цією спеціальністю.

 

За наявності необхідної кількості балів БПР лікарям можуть присвоїти кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», якщо вони три роки пропрацювали на посадах керівників чи їхніх заступників у:

 • МОЗ
 • Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим
 • структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
 • закладах, установах та підприємствах охорони здоров’я

При цьому атестаційна комісія врахує стаж роботи та кваліфікаційну категорію з лікарської спеціальності, з якої спеціаліст мав відповідну підготовку.

За спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», а також за суміщуваними спеціальностями атестуються лікарі, які працюють у:

 • МОЗ
 • Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим
 • структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій
 • в профспілках виконавчих апаратів та їхніх організаціях
 • Товаристві Червоного Хреста

Лікарям, які працюють на посадах дитячих спеціалістів, зараховується стаж роботи за цими спеціальностями у лікувально-профілактичних закладах для дорослих і дітей. А «дорослим» спеціалістам — у лікувально-профілактичних закладах для дітей і дорослих.

До стажу роботи для атестації за деякими спеціальностями зараховуються періоди роботи на інших посадах (табл. 1). Однак для цього лікар має відпрацювати за спеціальністю, з якої атестується, не менше трьох років. Виняток — медицина невідкладних станів, тут вимог до тривалості роботи немає.

                                                                                                                   Таблиця 1

 

Відповідність посад лікарським спеціальностям

Спеціальність

 

Лікарська посада, роботу на якій зарахують до стажу

Примітка

«Медицина невідкладних станів»

лікарем з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги, лікарем-терапевтом, лікарем-педіатром, лікарем-хірургом, лікарем-акушером-гінекологом, лікарем-кардіологом, лікарем-невропатологом та лікарем-анестезіологом з урахуванням наявної кваліфікаційної категорії із зазначених спеціальностей.

Лікарям, які працюють на посадах дитячих спеціалістів, зараховується стаж роботи за цими спеціальностями у лікувально-профілактичних закладах для дорослих і дітей.

Лікарям, які працюють на посадах дорослих спеціалістів, зараховується стаж роботи за цими спеціальностями у лікувально-профілактичних закладах для дітей і дорослих.

 

«Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія», «Судово-психіатрична експертиза»

лікаря-психіатра, лікаря-нарколога, лікаря-психотерапевта та лікаря судово-психіатричного експерта

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Трансфузіологія»

лікарем-хірургом станції (відділення) переливання крові, лікарем-гематологом, лікарем-гематологом дитячим та лікарем-анестезіологом

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

Гастроентерологія», «Дієтологія», «Кардіологія», «Ревматологія», «Нефрологія», «Пульмонологія», «Геріатрія», «Алергологія», «Гематологія», «Ендокринологія»

лікаря-терапевта

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років

«Неонатологія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча кардіологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Дитяча пульмонологія», «Дитяча алергологія», «Дитяча гематологія», «Дитяча ендокринологія», «Дитяча неврологія», «Дитяча психіатрія», «Дитяча офтальмологія», «Дитяча онкологія», «Дитяча нейрохірургія» і «Дитяча нефрологія»

лікаря-педіатра

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років

«Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча урологія»

лікаря-хірурга дитячого

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Судово-медична гістологія», «Судово-медична імунологія», «Судово-медична криміналістика», «Судово-медична цитологія», «Судово-медична токсикологія» 

лікаря судово-медичного експерта

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика», «Радіонуклідна діагностика», «Променева терапія»

лікаря-радіолога

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Загальна практика - сімейна медицина»

лікаря-педіатра, лікаря-терапевта, лікаря з суднової медицини, лікаря з медицини невідкладних станів

-за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років

- кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина» може бути присвоєна після трьох років роботи на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями «Терапія», «Педіатрія», «Медицина невідкладних станів» та «Суднова медицина» за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія»

лікаря-стоматолога

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Судинна хірургія», «Торакальна хірургія», «Хірургія серця і магістральних судин», «Проктологія», «Ендоскопія», «Комбустіологія», «Онкохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Трансплантологія»

лікаря-хірурга, лікаря-хірурга дитячого

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років

«Дезінфекційна справа», «Паразитологія», «Бактеріологія», «Вірусологія», «Лабораторна імунологія»

лікаря-епідеміолога

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Гігієна праці», «Гігієна харчування», «Гігієна дітей і підлітків», «Комунальна гігієна», «Радіаційна гігієна»

лікаря із загальної гігієни

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років.

«Фізична та реабілітаційна медицина»

лікаря з лікувальної фізкультури, лікаря з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, лікаря-фізіотерапевта

-за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років

- кваліфікаційна категорія може бути присвоєна після трьох років роботи на цій посаді з урахуванням стажу роботи та кваліфікаційної категорії за лікарськими спеціальностями «Лікувальна фізкультура», «Лікувальна фізкультура і спортивна медицина» та «Фізіотерапія».

«Щелепно-лицева хірургія»

лікаря стоматолога-хірурга

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років

«Пародонтологія»

лікаря-стоматолога, лікаря стоматолога-терапевта

за умови відпрацювання за спеціальністю, з якої лікар атестується, не менше трьох років

 

 

Нова редакція Порядку № 466 не передбачає окремих вимог до стажу роботи для присвоєння кваліфікаційної категорії сільським лікарям. Відтепер вони атестуватимуться на загальних умовах.

Особисте освітнє портфоліо: сервіс

Бали БПР лікарів: види заходів

 

Нині ніхто не зобов’язує лікарів відвідувати конкретні заходи БПР. Лікар може обрати вид і спрямування власного навчання відповідно до потреб медичної практики та бачення свого професійного розвитку. Єдине, що за участь у заходах не за своєю спеціальністю можна набрати щонайбільше 8 балів БПР на рік. Однак про це поговоримо далі.

І все ж КМУ визначив види заходів, за які лікар може набрати бали БПР. Їх регламентує Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затверджене постановою КМУ від 14.07.2021 № 725 (далі — Положення № 725). Документ набув чинності з 1 січня 2022 року, а для фармацевтів та медичних сестер — із 2023 року. Тобто атестація лікарів з 2022 року має відбуватися вже за новим документом.

Згідно з Положенням № 725, лікар може отримати бали БПР за здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.

Бали безперервного професійного розвитку нараховуються за проходження заходів безперервного професійного розвитку, які відповідають таким ознакам:

 • захід проводиться провайдером, внесеним до системи;
 • до проведення заходу залучені особи, які не мають конфлікту інтересів;
 • провайдером забезпечено перевірку залучених до проведення заходів безперервного професійного розвитку осіб щодо наявності конфлікту інтересів;
 • захід відповідає заявленій меті навчання, вимогам академічної доброчесності;
 • зміст навчальних матеріалів відповідає темі заходу та є науково обґрунтованим із зазначенням у відповідних випадках рівня доказовості та наведенням належних посилань;
 • під час проведення заходу провайдером забезпечено контроль участі працівників сфери охорони здоров’я, оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок;
 • працівникам сфери охорони здоров’я забезпечується доступ до навчальних матеріалів, які були представлені під час заходу;
 • правила проведення заходу є відкритими та доступними для ознайомлення.
Вища школа безперервного професійного розвитку: оберіть навчальну програму

 

Облік балів БПР

Лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щороку подавати на перевірку особисте освітнє портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів БПР. Скільки необхідно набрати, аби атестуватися в найближчі роки, розгляньте в Таблиці 2.

 

Атестація лікарів: кількість балів

                                                                                                                   Таблиця 2

Рік атестації

Мінімальна кількість балів

Рік, за який слід набрати бали

2023

100

2020, 2021 та бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2022 році.

 Мінімальна кількість балів безперервного професійного розвитку, яка має бути підтверджена за річний період, у 2022 році не є обов’язковою

2024

100

50

2020, 2021

2022, 2023

2025 та наступних роках

50

за кожен попередній рік

 

УВАГА! Максимальна кількість балів — необмежена.

Попри це нова редакція Порядку № 446 містить список із 37 спеціальностей, для яких набирати мінімальну кількість балів БПР на рік не обов’язково (додаток 5 до Порядку № 446):

1. Авіаційна та космічна медицина

2. Генетика лабораторна

3. Генетика медична

4. Геріатрія

5. Гігієна дітей та підлітків

6. Гігієна праці

7. Гігієна харчування

8. Дезінфекційна справа

9. Загальна гігієна

10. Клінічна біохімія

11. Комунальна гігієна

12. Лабораторна імунологія

13. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища

14. Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

15. Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

16. Лікувальна фізкультура

17. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина

18. Наркологія

19. Народна та нетрадиційна медицина

20. Паразитологія

21. Патологічна анатомія

22. Професійна патологія

23. Психофізіологія

24. Радіаційна гігієна

25. Радіонуклідна діагностика

26. Санологія

27. Спортивна медицина

28. Суднова медицина

29. Судово-медична гістологія

30. Судово-медична експертиза

31. Судово-медична імунологія

32. Судово-медична криміналістика

33. Судово-медична токсикологія

34. Судово-медична цитологія

35. Сурдологія

36. Токсикологія

37. Фізіотерапія

Для атестації цих лікарів достатньо балів БПР за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення двічі на п’ять років (абз. 3 п. 6 розд. VІ Порядку № 446).

Окрім того, відтепер лікар має право не обліковувати бали або облікувати менше 50 балів на рік, якщо у відповідний річний період у нього були на це об’єктивні поважні причини, підтверджені документально, як-от:

 • надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру
 • стан здоров’я
 • військові дії тощо

Раніше в таких випадках лікарю могли зарахувати бали за інші роки періоду між атестаціями, якщо у такі роки він набрав більше мінімальної кількості балів.

Бали за проходження БПР атестаційна комісія нараховує на основі документів, що підтверджують участь лікаря в освітніх заходах. Критерії того, як нараховуються бали безперервного професійного розвитку, викладені в додатку 4 до Порядку № 446.

Якщо лікар має кілька спеціальностей, його не змушують набирати по 50 балів на кожну. Адже освітні заходи не обов’язково мають бути «за фахом».

Однак за освітні заходи з питань медичної етики, деонтології, цифрових та комунікаційних навичок та інші освітні заходи, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей), але є частиною кваліфікаційних вимог, лікар отримає максимум 8 балів , а з питань цифрових компетентностей —  не більше ніж 20 балів (п. 6 розд. VІ Порядку № 446).

За дистанційною формою навчання лікар може набрати щонайбільше 15 балів БПР. Однак протягом карантину, установленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, цю межу можна переходити (п. 9 Наказу № 446).

Особливі умови атестації на 2022 рік МОЗ передбачило для лікарів, що надають первинну медичну допомогу. Якщо станом на 31.12.2021 понад 80% задекларованих у них пацієнтів вакцинуються проти COVID-19, ці лікарі отримають додаткові 50 балів БПР (п. 10 Наказу № 446).

 Обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у пункті 2.4 додатка 4 до Порядку проведення атестації лікарів, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів для чергової атестації до 2024 року (п. 11 Наказу № 446).

На час проходження БПР з відривом від виробництва за працівниками сфери охорони здоров’я зберігається середня заробітна плата в порядку, визначеному законодавством для працівників, яких направляють для підвищення кваліфікації.

Фінансування безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я здійснюватимуть за рахунок коштів державного бюджету у порядку, затвердженому МОЗ, погодженому з Мінфіном, а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування відповідно до відомостей з Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, визначених постановою КМУ від 25.04.2018 № 411.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики