Класифікація медичних відходів

Автор
головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров'я»
З'ясуйте, до якої категорії належать медичні відходи. Дотримуйте вимог чинного законодавства та убезпечте заклад від поширення інфекцій, а себе — від відповідальності

29.11.2022 набрав чинності наказ МОЗ «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» від 06.09.2022 № 1602. Він уніс зміни до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом МОЗ від 08.07.2015 № 325 (далі — Правила).

Безпечна робота з інструментами: зберігання й санепідрежим

Документ визначає порядок сортування, збирання, оброблення, зберігання, знешкодження, перевезення, видалення і захоронення медичних відходів.

Правил мають дотримувати:

 • заклади охорони здоров’я;
 • заклади громадського здоров’я;
 • фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • громадські об’єднання і благодійні організації, що працюють у сфері протидії поширенню ВІЛ-інфекції.

Увага! Правила не поширюються на підприємства з виробництва фармацевтичної продукції та медичні відходи, що утворюються в побуті.

Відповідно до Правил усі заклади мають проводити сортування, збирання та тимчасове зберігання медичних відходів.

Алла Худякова шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я
За алгоритмом створіть сильну медичну команду та виведіть якість послуг ЗОЗ на новий рівень. Станьте лідером, до якого прислухається весь медичний персонал

Медичні відходи: класифікація

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням КМУ від 08.11.2017 № 820-р, визначає, що заклади охорони здоров’я утворюють приблизно 75—80% безпечних відходів. Вони не мають контакту з біологічними рідинами пацієнтів й інфекційними хворими та за складом подібні до побутових відходів. Решта медичних відходів (10—25%) небезпечні, оскільки загрожують довкіллю і здоров’ю людини.

Такий підхід підтримує й нова класифікація відходів, затверджена Правилами. Скористайтеся Таблицею, щоб з’ясувати, до якої категорії належать медичні відходи.

Класифікація відходів

Категорія

Безпечність

Відходи

A

Безпечні відходи

 • Харчові відходи
 • Первинна упаковка лікарських засобів*
 • Побутові відходи, які не мали контакту з біологічними рідинами
 • Великогабаритні побутові відходи, що мали контакт із біологічними рідинами, після очищення і дезінфекції

B

Епідемічно (інфекційно) небезпечні

 • Використані небезпечно гострі предмети і медичні вироби, забруднені біологічними рідинами:
  • голки
  • шприци з одягненою голкою
  • скальпелі та їхні леза
  • битий скляний посуд
  • внутрішньовенні катетери
  • ланцети для забору крові
 • Імунобіологічні лікарські засоби з цілою первинною упаковкою:
  • із закінченим строком придатності
  • із візуально зміненими характеристиками (осад, сторонні домішки, зміна кольору і прозорості)
  • які зберігали із порушенням холодового ланцюга
 • Медичні вироби і предмети, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами:
  • кисневі маски
  • шприци без надітої голки
  • ЗІЗ
 • Органні відходи та інфіковані експериментальні тварини:
  • тканини
  • органи
  • частини тіла
  •  плацента
  • ембріони
 • Відходи медичних лабораторій:
  • мікробіологічні культури і штами, що містять штучно вирощені живі збудники хвороб
  • живі вакцини, непридатні до використання
  • лабораторні чашки та обладнання для їхнього перенесення
  • залишки живильних середовищ, інокуляції, змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних хвороб
 • Препарати крові та біологічні рідини, зокрема рідкі біологічні відходи віваріїв, отримані від хворих на особливо небезпечні або небезпечні інфекційні хвороби

C

Токсикологічно небезпечні

 • Відходи, забруднені цитостатиками і генотоксичними лікарськими та діагностичними засобами
 • Первинна упаковка лікарських засобів, визначених Переліками № 490
 • Стоматологічна амальгама

D

Радіологічно небезпечні

 • Матеріали, що утворюються внаслідок використання радіоізотопів у медичних та/або наукових цілях та перевищують допустимі рівні, встановлені нормами радіаційної безпеки

Виняток — первинна упаковка лікарських засобів, визначених Переліком отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами та Переліком сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, затвердженими наказом МОЗ від 17.08.2007 № 490.

Медичні відходи: 15 запитань і відповідей

Згідно з новими Правилами усі харчові відходи належать до категорії А. Немає наукових підтверджень тому, що харчові відходи з інфекційних, венерологічних і фтизіатричних відділень небезпечні.

Із категорії С законодавці виключили:

 • елементи живлення;
 • відходи дезінфектантів;
 • відходи, що містять ртуть і важкі метали;
 • відходи експлуатації обладнання, транспорту, систем освітлення.

Оскільки такі відходи не належать до медичних, під час поводження з ними керуйтеся чинними нормативно-правовими документами, окрім Правил. Якщо виникають труднощі щодо поводження з токсичними відходами, зверніться по роз’яснення до місцевої адміністрації або Держекоінспекції.

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров'я»
Як сортувати, збирати і зберігати медичні відходи? Скористайтеся порадами, щоб організувати роботу відповідно до вимог законодавства

У роботі з дезінфектантами дотримуйте інструкції виробника.

Увага! Не допускайте змішування відходів різних категорій.

До сортування відходів має бути залучений увесь персонал закладу охорони здоров’я, зокрема й адміністративний.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді