Як списати протерміновані медичні шприци

905
Автор
керівник експертної групи «Експертус Головбух»

Запитання

Якими нормативно-правовими документами керуватися під час списання протермінованих шприців у ЗОЗ? Чи необхідно проводити інвентаризацію перед тим, як вилучити з обігу протерміновані медичні вироби?

Відповідь

Медичні шприци — медичний виріб, який має строк корисного використання до року. Їх зберігають як складник запасів, щоб використати під час надання медичних послуг.

Організація обігу медичних виробів та лікарських засобів

Облік, використання та списання медичних виробів, які є складником запасів, регулюють Методичні рекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я, затверджені наказом МОЗ від 09.09.2014 № 635 (далі — Методрекомендації № 635). Медичні вироби обліковуйте в бухслужбі та за місцем відповідального зберігання (знаходження, використання), а саме:

  • на складі;
  • у відділеннях;
  • на постах (у маніпуляційних кімнатах, кабінетах).

Медзаклад має самостійно визначити порядок списання використаних медичних виробів з урахуванням особливостей своєї діяльності (пп. 2 п. 1 р. ІІ Методрекомендацій № 635).

Протерміновані медичні вироби вилучіть з обігу й спишіть із балансу. Для того щоб підтвердити непридатність, проведіть інвентаризацію. Підстава — п. 5 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказу Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі — Положення № 879). Положення № 879 регламентує, що одне із завдань інвентаризаційної комісії — виявити активи, що не відповідають критеріям визнання.

Інвентаризаційну комісію та комісію зі списання майна може очолювати керівник медзакладу, або його заступник або керівник структурного підрозділу, уповноважений керівником відповідно до п. 1 р. ІІ Положення № 879. Інвентаризацію проведіть у присутності матеріально відповідальної особи (МВО), адже факт псування цінностей одна із причин її провести.

Непридатні або зіпсовані запаси, які виявили під час інвентаризації, внесіть до окремого інвентаризаційного опису, у якому вкажіть:

  • найменування відповідних запасів та їх кількість;
  • причини, ступінь і характер псування;
  • пропозиції щодо знецінення, списання або можливості використання цих предметів у господарських цілях (п. 4.4 розд. ІІІ Положення № 879).

У протоколі результатів інвентаризації вкажіть причину вибуття та видайте наказ керівника ЗОЗ про списання шприців.

Складіть акт списання запасів. Форма акта — довільна, але має містити обов’язкові реквізити первинних документів згідно зі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV. Можете скористатися формою Акта списання запасів для бюджетних організацій, яка затверджена наказом Мінфіну від 13.12.2022 № 431.


Акт складає комісія, яку призначає наказом керівник ЗОЗ. Акт має бути у двох примірниках: перший — надайте бухгалтерії, другий — залиште для МВО, у підзвіті якої відбулась втрата шприців — складу, відділення чи маніпуляційної кімнати

Зробіть помітку про списання непридатних цінностей у документі оперативного обліку, який ведете задля обліку залишків, надходження та вибуття медичних виробів. Це може бути книга, відомість, звіт або інший регістр обліку, який використовуєте в ЗОЗ, для обліку за місцями зберігання медичних виробів та лікарських засобів.

Списані протерміновані шприци після того, як оформите всю потрібну документацію, набувають статусу відходів (п. 6 пп. 2 розд. ІІ Методрекомендацій № 635). Передайте відходи спеціалізованому переробному підприємству, яке надасть послуги з утилізації відходів пластикових мас.

Отже, щоб списати протерміновані медичні вироби, зокрема шприци, насамперед проведіть інвентаризацію, під час якої інвентаризаційна комісія виявить наявність непридатних або зіпсованих медичних виробів. За результатами інвентаризації комісія складе протокол, а керівник ЗОЗ видасть наказ про списання. Згідно з нормативними документами оформте акт списання запасів і зробіть помітку в документі оперативного обліку. Насамкінець передайте відходи на утилізацію до переробного підприємства.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Ботулізм: симптоми, лікування та профілактика

Просвітницька робота серед пацієнтів має важливе значення для профілактики смертельно небезпечних хвороб. Медичні праціники мають знати симптоми ботулізму і ділитися інформацією пацієнтами
5039

Класифікація медичних відходів

З'ясуйте, до якої категорії належать медичні відходи. Дотримуйте вимог чинного законодавства та убезпечте заклад від поширення інфекцій, а себе — від відповідальності
97456