Звіт про медичні кадри: форма № 17

Автор
Експертна редакція порталу
Дізнайтеся, як заповнювати форму № 17 та коли подавати заповнений звіт про медичні кадри

 

 

Серед форм звітності, які щороку подають медзаклади, форма № 17 «Звіт про медичні кадри за 20__ рік»обов’язкова. Звіт подають юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та ФОПи, які провадять господарську діяльність із медичної практики.

Цей документ дає змогу щорічно відстежувати ситуацію з медичними кадрами в країні та вживати заходів щодо її поліпшення.

Правова освіта медпрацівників

Форма 17 та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МОЗ «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення» від 10.07.2007 № 378.

Важливо: У 2018 році змінили титульну сторінку і терміни подання форми № 17 (наказ МОЗ від 04.10.2018 № 1802 уніс зміни до Наказу № 378). Раніше звіт за формою № 17 подавали до 5 січня, тепер — згідно з наказом структурного підрозділу з питань охорони здоров’я. Хоча не виключено, що новий термін може і не відрізнятися від попереднього.

✅✅✅ Штатний розпис КНП: поради щодо складання

Форма 17 «Звіт про медичні кадри»: структура

Форма 17 «Звіт про медичні кадри» 2023 складається з 5 таблиць. Ці таблиці містять дані про кількість:

 • лікарів та середнього медперсоналу, що працюють на момент складання звіту
 • працівників з вищою, першою та другою кваліфікаційними категоріями
 • медиків, що працюють на основній роботі в закладах підготовки кадрів, НДІ та апараті органів управління 
 • лікарів та середнього медперсоналу, які працюють в сільських населених пунктах
 • співробітників, які продовжують працювати після виходу на пенсію

Інформацію про лікарів та середній медперсонал вносять в окремі таблиці. Це полегшує подальший аналіз інформації з документа.

Куди подавати звіт про медичні кадри

ЗОЗ та ФОП подають звіти до обласних (міських) центрів медичної статистики. Окрім того, звіт про медичні кадри за формою, затвердженою МОЗ, подають для акредитації закладу охорони здоров'я.

Звіт про медичні кадри — форма 17 — бланк 

Forma17.png

 

Скачати

Звіт про медичні кадри — форма 17: інструкція

Дані вносять в таблиці на підставі документів:

 • положення про медичний заклад
 • особових карт співробітників
 • посвідчень атестаційної комісії

Всі дані вносять розбірливо, в абсолютних числах. За відсутності показника проставляють риску.

Загальна інформація

Повну назву закладу зазначають на підставі положення про заклад.

Рядок «Місцезнаходження». Указують поштовий індекс, назву області, району, населеного пункту, вулиці, номер будинку та контактного телефону.

Таблиця 1000 «Лікарі»

Графи 12. Указують дані про облікову кількість:

 • медичних кадрів за окремими спеціальностями
 • клінічних ординаторів
 • аспірантів
 • лікарів-інтернів
 • спеціалістів, які відсутні довгостроково у зв'язку з народженням дитини, закордонним відрядженням, захворюванням, та тих, хто тимчасово працює на їхніх посадах як основні працівники

Дані про кількість лікарів — клінічних ординаторів і аспірантів:

 • наводять відповідно до їх спеціальності в графах 1 і 2, рядках 1—98
 • вказують загальну кількість у рядку 99

Графа 2 містить кількість клінічних ординаторів і аспірантів теоретичних кафедр і відділів інститутів.

Графи 3—5. Указують дані про кількість лікарів, яким присвоєна вища, I та II кваліфікаційні категорії на підставі посвідчень атестаційної комісії.

 

Критерії зарахування лікарів за тією чи тією спеціальністю

Лікарі, які:

 • пройшли спеціалізацію в закладах післядипломної освіти і працюють за цією спеціальністю, вказують за відповідною спеціальністю незалежно від стажу роботи за нею
 • атестовані за спеціальністю, відображають за відповідною спеціальністю незалежно від року випуску та стажу роботи за нею
 • закінчили педіатричні, санітарно-гігієнічні та стоматологічні факультети і працюють за цією спеціальністю, вказують за цією спеціальністю незалежно від стажу роботи
 • закінчили інтернатуру і працюють за спеціальністю, вказують за відповідною спеціальністю незалежно від стажу роботи
 • в інших випадках критерієм зарахування лікарів за тією чи іншою спеціальністю має бути стаж роботи за нею не менше 2 років
 • закінчили лікувальні факультети, але не закінчили інтернатури, не пройшли спеціалізації і не мають дворічного стажу роботи за спеціальністю, указуються у рядку — «інші»
 • зараховані для проходження інтернатури за рахунок бюджетних коштів та за контрактом, до її закінчення вказуються в рядку 97 «інтерни». Інтерни, які проходять інтернатуру на контрактній основі, зазначаються в рядку 106 (у тому числі).

Із загальної кількості лікарів — працюють у закладах, які підпорядковані:

 • центральним органам виконавчої влади — рядок 100
 • обласним, міським та іншим органам виконавчої влади — рядок 101

Кількість зубних лікарів зазначайте в рядку 102 і в загальну кількість лікарів (табл. 1000, рядок 1, графа 1) не включається.

 У рядку 104 зазначайте кількість провізорів в лікувально-профілактичних закладах, закладах підготовки кадрів, НДІ і апаратах органів управління.

У рядку 105 зазначайте кількість провізорів в інших закладах.

Рядок 106 «у тому числі». Указують інтернів, які проходять інтернатуру на контрактній основі.

✎ Дані рядка 1 табл. 1000 «Лікарі» дорівнюють сумі рядків 4, 6, 8, 10-13, 15, 17, 19, 21, 23-27, 29-31, 33, 35, 37, 39-42, 44-48, 50-53, 55, 57-60, 62, 64, 66, 68, 70-73, 75, 77-79, 81, 82, 84-98 за всіма графами.

 

Таблиця 1001 «Середній медичний персонал»

Рядки 1—18. Указують дані щодо облікової кількості середнього медичного персоналу.

NB! Кількість осіб з медичною освітою, які пройшли спеціалізацію з іншої спеціальності, атестовані або працювали за іншою спеціальністю останні три роки, відображаються у звіті за цією спеціальністю.

Рядки 1—12. Середній медичний персонал, який має медичну освіту, розприділяють за спеціальністю відповідно до одержаної освіти, а не за посадою.

Рядок 19. Указують медичних сестер загальної практики — сімейної медицини із загальної кількості медичних сестер (рядок 5).

Рядок 20. Указують кількість спеціалістів з вищою немедичною освітою, які зараховані на лікарські посади.

✎ Дані рядка 1 табл. 1001 «Середній медичний персонал дорівнюють сумі рядків 2—12 за всіма графами.

Семінари та вебінари для медиків

Таблиця 1002

У таблиці вказують дані із загальної кількості фізичних осіб середнього медичного персоналу (табл. 1001, рядок 1, графа 1), що працює:

 • у закладах підготовки кадрів
 • НДІ
 • апаратах органів управління, без урахування середнього медперсоналу клінік ВУЗів і стаціонарів НДІ.

✅✅✅ Енергоефективність медзакладу: як підвищити

Таблиця 1003

Зазначають кількість лікарів із загальної кількості лікарів (табл. 1000, рядок 1, графа 1), які:

 • мають пенсійний вік
 • працюють у сільській місцевості

Таблиця 1004

Із загальної кількості середнього медперсоналу (табл. 1001, рядок 1, графа 1) зазначають тих, хто:

 • має пенсійний вік
 • працює у сільській місцевості


зміст

Ефективний керівник медсестринського персоналу

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді