Лікар-інтерн: посадова інструкція

UA RU
Автор
Експертна редакція порталу
Якщо у вашому ЗОЗ працюють лікарі-інтерни, завантажте зразок посадової інструкції лікаря-інтерна та адаптуйте до умов свого закладу

Лікаря-інтерна приймають на посаду та звільняють із неї наказом головного лікаря лікарні за розподілом управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. У питаннях професійної підготовки інтерн підпорядковується завідувачу профільного лікувального відділення лікарні, а під час очної частини навчання на кафедрі закладу вищої освіти — закріпленому за ним викладачеві.

Мета роботи лікаря-інтерна — підвищити рівень власної практичної підготовки відповідно до індивідуального навчального плану підготовки лікарів в інтернатурі, затвердженого головним лікарем лікарні та завідувачем профільної кафедри закладу освіти.

Лікарня забезпечує лікаря-інтерна:

 • робочим місцем
 • обсягом роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури з його спеціальності
 • навчальним приміщенням
 • медичними устаткуванням та інструментом
 • необхідними навчально-методичними посібниками
 • таблицями
 • макетами
 • стендами
 • сучасними технічними засобами навчання тощо

Лікаря-інтерна, який мешкає в іншому місті, лікарня забезпечує гуртожитком.

Оплата роботи медпрацівників

Лікар-інтерн: Класифікатор професій. Код КП 3229.

Посадова інструкція на лікаря-інтерна

Посадова інструкція лікаря-інтерна

Скачати

Посадові обов'язки лікаря-інтерна

Лікар-інтерн:

 • виконує навчальний план і програму інтернатури за відповідним фахом під керівництвом завідувача профільного лікувального відділення лікарні, керівника лікарні та закріпленого за ним викладача кафедри закладу освіти
 • набуває, поглиблює та вдосконалює професійні знання, уміння та навички
 • виконує всі види лікарської діяльності: надає медичну допомогу пацієнтам, здійснює діяльність, пов’язану із забезпеченням санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, проведенням медичних експертиз тощо під контролем завідувача профільного лікувального відділення лікарні
 • бере участь у тематичних клінічних обходах, аналізує історії хвороб, облікові та звітні документи під керівництвом завідувача профільного лікувального відділення лікарні
 • своєчасно виконує завдання, передбачені індивідуальним планом і програмою з фахової спеціальності інтернатури
 • проходить піврічний (річний) та підсумковий контроль професійної практичної підготовки згідно з планом і програмою
 • веде щоденник лікаря-інтерна
 • бере участь у клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, які проводять у лікарні
 • після закінчення терміну підготовки в інтернатурі проходить атестацію на визначення знань та практичних навичок із присвоєнням звання «лікар-спеціаліст»

Вимоги до знань лікаря-інтерна

Для виконання посадових обов’язків лікар-інтерн має знати положення нормативно-правових норм у медичній сфері щодо роботи медзакладів та організації проведення інтернатури. Також лікар-інтерн повинен мати теоретичні знання з обраного фаху, володіти сучасними методами діагностики, терапії, реабілітації захворювань за профілем роботи.

✅✅✅ Зарплата лікарів-інтернів у 2022 році

Вимоги до кваліфікації лікаря-інтерна

Лікарем-інтерном за певним фахом може бути особа, яка отримала вищу освіту за галуззю знань «Охорона здоров’я» та обрала відповідну спеціалізацію.

Посадові зв’язки лікаря-інтерна

У посадовій інструкції лікаря-інтерна слід також вказати, які професійні зв'язки має лікар.

Під час виконання службових обов’язків лікар-інтерн взаємопов’язаний з іншими працівниками лікарні — реєстраторами, господарським відділом та лікарями за фахом інтернатури, а також з працівниками освітньої сфери з кафедри та медичної бібліотеки.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді