Що таке капітаційна ставка: методика розрахунку

Автор
провідний консультант з питань охорони здоров'я
Дізнайтеся більше про методику розрахунку капітаційної ставки та вартість послуг Програми медичних гарантій на її основі

Капітаційна ставкаце розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості його фактичних звернень за медичною допомогою впродовж визначеного періоду.

На її основі відбувається фінансування:

 • первинної медичної допомоги,
 • екстреної медичної допомоги,
 • ведення вагітності в амбулаторних умовах,
 • лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах,
 • хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями,
 • радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями,
 • лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями,
 • лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах, а також на первинному рівні медичної допомоги,
 • діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ),
 • лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії,
 • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям,
 • мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.

Розмір капітаційної ставки згідно з поясненням НСЗУ включає увесь спектр видатків для надання медичної послуги:

 • працю лікаря
 • працю медичної сестри
 • працю іншого персоналу
 • витратні матеріали
 • амортизацію медичного обладнання
 • видатки на організаційні цілі

Капітаційний тариф єдиний для усіх регіонів України. Коригуватиметься ставка коефіцієнтами залежно від ризиків, обумовлених статевою та віковою структурою пацієнтів, особливостями місцевості їх проживання, що ускладнюють умови надання допомоги. Останнє стосується гірських населених пунктів.

Методика розрахунку капітаційної ставки

Відповідно до запропонованої МОЗ методики розрахунку капітаційної ставки, процес її обрахунку складається з трьох етапів:

 1. На першому етапі прогнозуємо приблизний обсяг споживання послуг із розрахунку на одного пацієнта на рік
 2. На другому етапі розрахуємо приблизну вартість одного відвідування (прийому)
 3. На третьому етапі власне і визначаємо розмір капітаційної ставки

Наказ МОЗ від 19.12.2019 № 2559 затвердив Методику розрахунку тарифів (далі – Методика).

Методику використовує НСЗУ для розрахунку тарифів на медичні послуги та подає до МОЗ щороку, виходячи з прогнозованого обсягу видатків на Програму медичних гарантій, переліку та обсягу медичних послуг, лікарських засобів на відповідний бюджетний рік.

При розрахунку тарифів НСЗУ використовує такі дані у разі їх наявності:

 • cтратегічні напрями розвитку охорони здоров’я,
 • дані електронної системи охорони здоров’я,
 • дані епідеміологічного спостереження (поширеність хвороб та рівень захворюваності, причини передчасної смертності, тягар хвороб, поширеність факторів ризику),
 • інформацію Національних рахунків охорони здоров’я та іншу статистичну інформацію,
 • дані соціологічних та інших досліджень, в тому числі дані вибіркових обстежень домогосподарств,
 • середню референтну вартість медичної послуги, інші дані.

Тарифи розраховують як окремі види ставок або як комбінація декількох ставок.

Для розрахунку тарифу за окремим типом ставки застосовується частка тарифу, розрахованого за Методикою.

Оплата праці медичних працівників

Розмір капітаційної ставки (КСі) обчислюється за формулою:

де:

і

-

види медичних послуг;

Вксі

-

прогнозний обсяг видатків за Програмою на оплату послуг відповідного виду протягом визначеного періоду незалежно від кількості фактичних звернень пацієнтів за медичною допомогою;

КПі

-

прогнозна кількість пацієнтів, за медичне обслуговування яких сплачується відповідна капітаційна ставка у відповідному бюджетному році.

 

Залежно від вікової групи пацієнта до базової капітаційної ставки з надання первинної медичної допомоги, застосовуються коригувальні коефіцієнти. У 2024 році:

1) залежно від вікової групи пацієнта:

 • від 0 до 5 років — 2,465;
 • від 6 до 17 років — 1,250;
 • від 18 до 39 років — 0,616;
 • від 40 до 64 років — 0,86;
 • понад 65 років — 1,3;

2) гірський коефіцієнт, який становить 1,2, якщо надання первинної медичної допомоги надаються в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

До капітаційної ставки на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, які надані пацієнтам, що подали декларації понад ліміт, застосовуються коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення лімітКоефіцієнт
Від 100 відсотків ліміту плюс одна декларація до 110 відсотків ліміту включно0, 616
Від 110 відсотків ліміту плюс одна декларація до 120 відсотків ліміту включно 0,493

Від 120 відсотків ліміту + одна декларація до 130 відсотків ліміту включно

0,37

Від 130 відсотків ліміту + одна декларація до 140 відсотків ліміту включно

0,246

Від 140 відсотків ліміту + одна декларація до 150 відсотків ліміту включно

0,123

Зміна розміру капітаційної ставки для первинної медичної допомоги

Розмір капітаційної ставки на відповідний рік затверджує  Кабінет Міністрів України.

Тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта протягом календарного року та становлять:

Рік

Розмір капітаційної ставки, грн

2019

370

2020

від 600,48 до 651,6

2021

651,60

2022

786,65

2023

786,65

2024

786,65

Коригувальні коефіцієнти щороку також змінювали.

Вартість послуг Програми медичних гарантій на основі капітаційної ставки

Екстрена медична допомога

Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка, яка розраховується на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом року, яка становить 289 гривень на рік.

Фактична вартість медичних послуг за один місяць за кожним договором розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із заокругленням до двох знаків після коми.

Кількість населення визначають згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2022 року.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 786 гривень.

Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах, визначається як капітаційна ставка за одну особу на день та становить 1129 гривень за проведення постійного перитонеального діалізу та 1814 гривень за проведення апаратного перитонеального діалізу

Хіміотерапевтичне лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як 1/12 суми добутків кількості унікальних пацієнтів, капітаційної ставки на рік, яка становить 36807 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта, із заокругленням до двох знаків після коми:

3,555 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,97 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше в стаціонарних та амбулаторних умовах;

0,7 — за готовність надавати медичні послуги пацієнтам від 18 років виключно в амбулаторних умовах.

Вартість радіологічного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 51368 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,5, у разі наявності у надавача медичних послуг переліку обладнання, визначеного додатковими вимогами в умовах закупівлі.

Лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як 1/12 суми добутків кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, капітаційної ставки, яка становить 74429 гривень на рік, із застосуванням таких коригувальних коефіцієнтів залежно від віку пацієнтів із заокругленням до двох знаків після коми:

3,008 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,824 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше в стаціонарних та амбулаторних умовах;

 0,7 — за готовність надавати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше виключно в амбулаторних умовах.

Медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 183 гривні.

Лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах, визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 49620 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

 • 1 — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу;
 • 1,4 — за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

Лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 835 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, які встановлюються відповідно до результату лікування:

 • 2 — за місяць, в якому пацієнт досяг результату “вилікуваний” і “лікування завершено”, за даними електронної системи охорони здоров’я;
 • 0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

Медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ), що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка, яка становить 4091,04 гривні на рік .

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, визначається як капітаційна ставка, яка становить 6874,2 гривні на рік.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям

Тариф на медичні послуги із стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям визначається як капітаційна ставка за одну особу на день та становить 624,30 гривень за надання паліативної медичної допомоги дорослим і дітям.

До базової капітаційної ставки застосовуються коригувальні коефіцієнти у випадку надання медичної допомоги пацієнтам зі злоякісними новоутвореннями, хворобами нервової системи, наслідками травматичного ушкодження головного або спинного мозку з порушенням функції, орфанними захворюваннями та апалічним синдромом:

 • 1,05 — для пацієнтів, які іммобільні, прикуті до ліжка, потребують постійного догляді, залежні від особи, що забезпечує догляд та допомогу;
 • 1,1 — для пацієнтів, які залежні від підтримуючих життєдіяльність спеціальних апаратів та пристроїв, аспіратора та респіратора

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

Тариф на медичні послуги з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям визначається як капітаційна ставка на рік, яка становить 69 326,04 гривень.

0, 493зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді