Програма медичних гарантій — 2024

Автор

Купріянова Ольга

головний редактор порталу «Медична справа»
Що вже відомо про Програму медгарантій на 2024 рік та пакети послуг, які зможуть надавати заклади в її межах

Акредитація під час воєнного стану

Вимоги до надавачів медичних послуг затверджені постановою КМУ «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» від 28.03.2018 № 391.

Серед них:

 • наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законом;
 • наявність у надавача необхідної для надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) за договором матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ;
 • наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвлідністю та інших маломобільних груп населення;
 • реєстрація надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) або як фізичної особи – підприємця;
 • відповідність критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори про медичне обслуговування населення.

Відповідно до договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій, надавач зобов’язується:

 • залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до електронної системи охорони здоров’я, і тільки стосовно тих послуг, для яких передбачена така можливість;
 • забезпечувати внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня зміни.

Програма медичних гарантій — 2024: громадське обговорення

Національна служба здоров’я України розпочала підготовчу роботу до затвердження Програми медичних гарантій на 2024 рік. До 30 серпня 2023 року тривало громадське обговорення проєктів вимог ПМГ-2024.

НСЗУ наголошує:

«Вимоги до ПМГ на 2024 рік формуються на основі галузевих стандартів, уніфікованих протоколів надання медичної допомоги, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, інших чинних нормативно-правових актів та міжнародних рекомендацій у сфері надання медичних послуг».

Програма медичних гарантій — 2024: перелік послуг

Станом на 4 грудня 2023 року НСЗУ опублікувала вимоги за 41 пакетом за Програмою медичних гарантій — 2024:

 1. Бронхоскопія
 2. Гістероскопія
 3. Езофагогастродуоденоскопія
 4. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
 5. Колоноскопія
 6. Мамографія
 7. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
 8. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
 9. Неонатальний скринінг
 10. Секційне дослідження
 11. Цистоскопія  
 12. Первинна медична допомога 
 13. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям
 14. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
 15. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
 16. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах
 17. Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 18. Екстрена медична допомога
 19. Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах
 20. Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах
 21. Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
 22. Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії
 23. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 24. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах
 25. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та-або хворими, протягом перших трьох років життя
 26. Медична допомога при пологах
 27. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
 28. Стоматологічна допомога дорослим та дітям
 29. Ведення вагітності в амбулаторних умовах
 30. Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги
 31. Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах
 32. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги
 33. Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)
 34. Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
 35. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
 36. Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
 37. Медична допомога при гострому мозковому інсульті
 38. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
 39. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
 40. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 41. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

Погоджені специфікації та умови закупівлі послуг, які ЗОЗ і лікарі-ФОП надаватимуть за Програмою медичних гарантій у 2024 році, можна переглянути на сайті НСЗУ в розділі «Вимоги ПМГ 2024».

Чекаємо на подальшу інформацію від НСЗУ щодо Програми медичних гарантій — 2024.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики