Планування роботи медичного закладу на 2024 рік

Автор
головний лікар Міжнародного медичного центру «Оксфорд Медікал Захід», лікар‑дерматовенеролог, член Української асоціації лікарів дерматовенерологів та косметологів, член UADV
Як оформити плани роботи мезакладу на рік? Перегляньте зразки планів роботи з основних напрямів діяльності закладу та завантажте зразки документів

 

 

План роботи — орієнтир для управлінця в галузі охорони здоров’я. Річний план визначає перспективи закладу та його структурних підрозділів, формує завдання і мету діяльності.

Економічний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я

За планом роботи можна визначити, наскільки ефективно керівник:

 • організував діяльність закладу
 • контролює результати діяльності
 • запобігає ризикам у роботі
 • ураховує особливості ринку медичних послуг
 • мотивує персонал тощо

То як скласти річний план медзакладу, що відображав би ці функції керівника?

Аналіз результатів діяльності медзакладу

Визначте стратегію розвитку медзакладу. Для цього дайте собі відповідь на такі запитання:

 • який стан справ закладу нині
 • чого має досягти заклад за рік, за п’ять-десять років
 • за допомогою яких ресурсів, як наявних, так і необхідних, можна реалізувати обрану стратегію

Проаналізувати поточні результати діяльності закладу допоможуть звіти: квартальні, піврічні, річні. Вони мають відображати стан господарсько-економічної та медичної роботи за визначений період.

Загальні підсумки роботи за попередній плановий період підбийте на медичній раді. Заодно й дасте зрозуміти колективу, чого досягли і над чим ще треба попрацювати.

На основі підсумків діяльності продумайте, за допомогою яких заходів і ресурсів можна досягти ліпших показників наступного року. З огляду на ці підрахунки починайте планувати подальшу роботу.

БПР-2024: п'ять нововведень

Основне правило будь-якого планування — раціонально використовувати матеріальні, трудові та фінансові ресурси, аби досягти поставлених завдань. Ураховуйте потреби населення в медичній допомозі та можливості їх задовольнити, обсяг, характер і види фактично наданої медичної допомоги за минулий плановий період.

Ваші робочі інструменти — довгострокові (стратегічні), середньострокові та короткострокові плани.

План роботи лікарні на рік

Насамперед складіть річний план роботи медичного закладу. У ньому визначте основні організаційні заходи, як-от щодо:

 • удосконалення
  • лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню
  • лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям
  • економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, відомчого фінансового контролю
  • медичної статистики
 • поліпшення
  • професійної підготовки, добору і використання медичних кадрів
  • матеріально-технічної бази закладу
 • профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань та протипожежної безпеки тощо

NB! Для кожного заходу встановіть часові рамки та визначте особу, що відповідатиме за виконання.

Антикорупційні декларації: хто з медиків має подавати

План роботи лікарні на 2024 рік  — зразок

 

Планування роботи медичного закладу на 2022 рік

Скачати

Як виконувати план медзакладу

Будь-який план має містити не тільки бажані цілі, а й чітко визначені шляхи їх реалізації. Тому він має конкретних виконавців, конкретні терміни і конкретну сферу застосування.

Недостатньо просто скласти план. Потрібно його затвердити, довести до відома виконавців, контролювати виконання й аналізувати результати. При цьому дотримуйте основних принципів управлінського планування:

 • системність
 • цільова спрямованість
 • безперервність

Це забезпечить ефективну реалізацію планів.

NB! Законодавство не встановлює типової форми планів роботи й не містить переліку можливих планів. Ми пропонуємо орієнтовні приклади. До того ж очевидно, що для кожного закладу план буде індивідуальний.

Ставтеся до планування як до інструмента організації роботи та самоорганізації. Відображайте в планах заходи, що сприятимуть розвитку закладу як у поточному періоді, так і на перспективу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді