Комплексний план роботи старшої медичної сестри на рік: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Скачайте зразок комплексного плану роботи старшої медичної сестри, а також читайте про основні складові документа

 

Старша сестра медична не лише турбується про пацієнтів, а й займається організаційною роботою, заповнює медичну документацію, готує звітність. Добре складений план роботи не просто допоможе осягнути увесь обсяг завдань, а й з успіхом виконати його крок за кроком. 

Комплексний план роботи старшої медичної сестри на рік повинен включати основні аспекти діяльності медсестри:

 • організація робочого процесу
 • навчально-виховна робота (участь у заняттях, семінарах, конференціях, засіданнях)
 • контроль за санітарно-епідемічним благополуччям у відділенні
 • сестринський (медичний) догляд
 • етико-деонтологічні аспекти та культура обслуговування пацієнтів
 • медико-гігієнічне виховання населення

Ще один елемент комплексного плану медичної сестри — графа з термінами виконання завдань та їх частотою. Наприклад, частина робочих завдань входять в щоденну рутину працівника, а інші можна виконувати поступово і повторювати раз на рік. 

Також в плані зазначають і роботу з молодшим медичним персоналом, планують участь у професійних навчальних заходах тощо. 

Комплексний план роботи сестри медичної старшої на 2024 рік — приклад оформлення

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Строк виконання

Відмітка про виконання

І. Організація робочого процесу

1

Проведення інструктажів з молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом відділення з таких питань:

 • охорона праці
 • пожежна безпека

Двічі на рік (червень, грудень); 1 раз на рік (червень)

 

2

Проведення інструктажів з дотримання санітарно-епідемічного благополуччя, обігу та зберігання лікарських засобів для молодших спеціалістів з медичною освітою відділення

Двічі на рік (червень, грудень)

 

3

Проведення інструктажів з дотримання санітарно-епідемічного благополуччя для молодшого медичного персоналу відділення

Двічі на рік (червень, грудень)

 

4

Опрацювання завдань і обов’язків з молодшими спеціалістами з медичною освітою відповідно до посадових інструкцій та з молодшим медичним персоналом відділення відповідно до робочих інструкцій

Щокварталу

 

5

Участь в оперативних нарадах у заступника медичного директора з медсестринства

Щодня о 10:00

 

6

Складання планів роботи на місяць, рік

Грудень, січень

 

7

Складання графіків роботи на наступний місяць

До 27 числа щомісяця

 

8

Складання табеля на заробітну платню працівникам відділення

До 25 числа щомісяця

 

9

Складання графіка відпусток працівників відділення на рік

Грудень

 

10

Підготовка документації для перевірки завідувачем відділення, медичним директором та заступником медичного директора з хірургічної роботи, заступником медичного директора з медсестринства

1 число щомісяця

 

11

Складання звіту про облік лікарських засобів

1 число щомісяця

 

12

Контроль за зберіганням та використанням медичного обладнання, оснащення та устаткування

Протягом року

 

13

Контроль за трудовою дисципліною у відділенні

Щодня

 

ІІ. Навчально-виховна робота (участь у заняттях, семінарах, конференціях, засіданнях)

1

Участь у засіданнях Ради медичних сестер закладу

Відповідно до плану організаційних заходів з медсестринської роботи

 

2

Проведення занять з молодшими спеціалістами з медичною освітою відділення

1 раз на місяць, відповідно до плану

 

3

Проведення занять з молодшим медичним персоналом відділення

1 раз на місяць, відповідно до плану

 

4

Проведення занять з інфекційних хвороб відділення для молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу

1 раз на місяць, відповідно до плану

 

5

Контроль за виконанням плану освоєння суміжних спеціальностей

Щомісяця

 

6

Контроль за виконанням індивідуальних планів молодшими спеціалістами з медичною освітою (підготовка реферативної інформації)

Відповідно до плану

 

7

Оцінювання знань молодших спеціалістів з медичною освітою:

 • тестовий контроль
 • заліковий контроль з демонстрацією навичок на робочому місці

Березень, червень, вересень, грудень

 

8

Контроль за проходженням курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки, допомога у підготовці молодших спеціалістів з медичною освітою до атестації

Протягом року

 

9

Участь у медсестринських науково-практичних, загально-лікарняних конференціях, семінарах, тренінгах і контроль за відвідуванням цих заходів підлеглим медичним персоналом

Відповідно до плану

 

10

Проведення реферативних оглядів періодичної медичної літератури

Щомісяця

 

ІІІ. Контроль за санітарно-епідемічним благополуччям у відділенні

1

Контроль дотримання інфекційної безпеки підлеглим персоналом

Щодня

 

2

Контроль за дотриманням вимог нормативної документації із санітарно-епідемічного благополуччя

Щодня

 

3

Контроль за санітарним станом палат, робочих кабінетів, санітарних та технічних приміщень відділення

Щодня

 

4

Контроль за санітарним станом закріпленої території

Щочетверга (за необхідності частіше)

 

5

Участь у проведенні відомчого бактеріологічного контролю епідемічно значимих об’єктів

Відповідно до графіка

 

6

Адміністративно-господарський обхід із завідувачем відділення та сестрою-господинею

Щотижня

 

7

Контроль за лікувальним харчуванням пацієнтів

Щодня

 

8

Контроль за відвідуванням пацієнтів їхніми родичами

Щодня

 

9

Контроль за дотриманням принципів внутрішнього розпорядку у відділенні

Щодня

 

10

Організація медичних оглядів

Щороку

 

11

Контроль за дотриманням вимог щодо зберігання і використання мийних та дезінфекційних засобів. Поновлення регламентів (інструкцій) при ротації дезінфекційних та мийних засобів

Щодня

 

ІV. Сестринський (медичний) догляд

1

Контроль за виконанням локальних протоколів медичної сестри з догляду за пацієнтом

Щодня

 

2

Контроль за дотриманням вимог нормативної документації з правил виписування, отримання, обліку, видачі, використання, обігу лікарських засобів

Щодня

 

3

Виписування та отримання лікарських засобів на аптечному складі

За потреби

 

4

Видавання лікарських засобів черговим медичним сестрам згідно з листками призначень

Щодня

 

5

Контроль за дотриманням правил виконання лікарських призначень щодо видачі лікарських засобів медичними сестрами

Щодня

 

6

Контроль за проведенням візуального контролю лікарських засобів пацієнтів черговими медичними сестрами

Щодня

 

7

Контроль за умовами зберігання та строками придатності лікарських засобів

Щодня

 

8

Контролювання наявності, доступності та укомплектованості аптечок для надання невідкладної долікарської допомоги

Щодня

 

9

Контроль за виконанням молодшими спеціалістами з медичною освітою програми надання допомоги ВІЛ-інфікованим хворим

Щодня

 

10

Контроль за виконанням молодшими спеціалістами з медичною освітою програм проведення лікування онкологічних хворих за міжнародним протоколом клінічного дослідження

Щодня

 

11

Контроль за веденням медичної документації

Щодня

 

V. Етико-деонтологічні аспекти та культура обслуговування пацієнтів

1

Проведення занять для молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу відділення з таких питань:

 • етика та деонтологія
 • конфіденційність інформації
 • захист персональних даних

Щокварталу

 

2

Проведення бесід на тему культури обслуговування пацієнтів

Двічі на тиждень

 

3

Контроль за дотриманням правил етики та деонтології, конфіденційності інформації та захисту персональних даних молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом відділення

Щодня

 

VI. Медико-гігієнічне виховання населення

1

Контроль за медико-гігієнічним вихованням пацієнтів молодшими спеціалістами з медичною освітою відділення

Щодня

 

2

Контроль за поновленням інформації на стенді «Наше сьогодення»

Щодня

 

3

Контроль за поновленням інформації на стенді «Дошка інформації»

Щодня

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді