Лікарське свідоцтво про смерть: правила заповнення та зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Лікарське свідоцтво про смерть форма N 106/о заповнюють для реєстрації випадків смерті. Які основні правила заповнення форми 106/о, хто її видає і як діяти, якщо таке свідоцтво загубили чи заповнили неправильно, пояснюємо в статті

ТЕСТ ⚡ Вакцинація від COVID-19

Лікарське свідоцтво про смерть форма N 106/о видають ФОП і такі ЗОЗ, як-от лікарні, амбулаторно-поліклінічні заклади, диспансери, пологові будинки, санаторії, патолого-анатомічні бюро, бюро судово-медичної експертизи.

Лікарське свідоцтво про смерть нового зразка затверджене наказом МОЗ від 8 серпня 2006 р. № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті».

Свідоцтво видають ФОП та ті ЗОЗ, де працюють не менше двох лікарів. Якщо в медзакладі в сільській місцевості працює тільки один лікар, то в разі його тимчасової відсутності (внаслідок хвороби тощо), фельдшер повинен видати фельдшерську довідку про смерть за формою № 106-1/0.

Лікарське свідоцтво про смерть бланк

Лікарське свідоцтво про смерть: правила заповнення та зразок

Скачати

Лікарське свідоцтво про смерть не видають у разі смерті дітей віком до 6 діб та мертвонароджених. Замість нього заповнюють лікарське свідоцтво про перинатальну смерть — форма № 106-2/о.

Основні правила видачі лікарського свідоцтва про смерть

Лікарське свідоцтво про смерть заповнюють у двох примірниках:

 • перший видають родичам померлого або особам, які будуть займатися похованням
 • залишається в ЗОЗ або місці провадження медичної практики ФОП

Якщо ЗОЗ або ФОП здійснює поховання, то зобов’язаний передати лікарське свідоцтво про смерть в орган реєстрації актів цивільного стану впродовж 3-х днів після смерті.

NB! Видавати тіло померлого без лікарського свідоцтва про смерть заборонено.

Примітки «поточне», «попереднє», «замість попереднього», «замість остаточного»

Лікарське свідоцтво про смерть видається обов'язково з поміткою «остаточне», «попереднє», «замість попереднього», «замість остаточного».

Примітка «попереднє»

Ставиться на свідоцтві, якщо потрібно додатково вивчити причини смерті

Примітка «замість попереднього»

Ставиться на новому лікарському свідоцтві після уточнення причин смерті. Один примірник свідоцтва з такою приміткою можна видавати родичам померлого, якщо вони написали заяву про це. Така можливість є протягом року, коли були проведені уточнювальні дослідження причин смерті.

NB! Форма, на якій ставиться така примітка, заповнюється в двох екземплярах з однаковими номерами. Один примірник надсилають в органи державної статистики не пізніше ніж за 27 днів після заповнення свідоцтва з приміткою «попереднє»

Примітка «замість остаточного»

Ставиться на свідоцтві, яке містить виправлений діагноз, вказаний в документі як «остаточний». Його потрібно заповнювати на новому бланку, який називається «замість остаточного лікарського свідоцтва про смерть N ___», також у двох екземплярах. Не пізніше, ніж за 27 днів після заповнювання остаточного свідоцтва, один з примірників надсилають в органи державної статистики.

Як заповнювати лікарське свідоцтво про смерть

Основні правила:

 • Формат А4
 • Заповнюється у двох примірниках
 • Бланки брошуруються у вигляді книги
 • Дані вносять на обидві сторінки листка
 • Записи вносяться кульковою ручкою
 • Документи нумеруються зазначенням порядкового номера свідоцтва
 • Неприпустимо залишати незаповнені графи форми. Якщо інформаці] про померлого немає, то у відповідній графі вписують примітку «невідомо»

Форми зберігаються у керівника закладу. Окрім нього, зберігати заповнені бланки можуть:

 • його заступник
 • завідувач районного, міжрайонного, міського відділу патолого анатомічного бюро та бюро судово-медичної експертизи

Важливо робити чіткі записи про діагноз без неточностей. Записують його повну назву без скорочень чи умовних позначок. Окрім діагнозу, вказують форму, стадію та локалізацію хвороби.

Хто видає лікарське свідоцтво про смерть

Форму 106/о заповнює лікар померлого. Він вносить дані на підставі відомостей з медичної документації, яку заповнювали під час лікування і спостереження померлого пацієнта.

Також форму може заповнювати патологоанатом на основі відомостей, які він отримав під час вивчення згаданої медичної документації та розтину.

Судово-медичний експерт видає лікарське свідоцтво, якщо смерть настала:

 • внаслідок травми, отруєння, струму та інших зовнішніх факторів
 • у результаті штучного аборту, який зробили не в медичному закладі
 • на виробництві
 • раптово у дітей віком до 1-го року та інших осіб, які не перебували під медичним наглядом
 • у людини, особа якої не встановлена
 • внаслідок насильницьких дій

Лікар не може видавати свідоцтво про смерть, поки самостійно не підтвердить її факт. Заочно це зробити неможливо. Щоправда, у окремих випадках лікар може видати такий документ тільки на основі огляду, за відсутності слідів насильницької смерті та інформації з медичної документації щодо наявності у хворого захворювання, яке могло б призвести до смерті. Патологоанатом видає лікарське свідоцтво про смерть на підставі розтину.

Патолого-анатомічне дослідження можуть не призначати у випадках, передбачених статтею 6 Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 № 1102-IV. Тоді лікарське свідоцтво про смерть видає лікар, під наглядом якого був померлий.

Директор медзакладу або ФОП повинен контролювати достовірність даних, які вносять у форму. Також він має простежити своєчасність видачі документу родичам померлого або особам, які мають право на його отримання. А якщо медичний заклад опікується похованням, директор повинен проконтролювати, чи передали свідоцтво про смерть у відповідні органи реєстрації актів цивільного стану.

Як бути з неправильно заповненим лікарським свідоцтвом про смерть

Неправильно заповнені примірники лікарських свідоцтв про смерть необхідно закреслити із записом «анульовано» і залишити в ЗОЗ або місці провадження медичної практики ФОП.

Якщо лікар, який відповідає за якість заповнення лікарських свідоцтв про смерть у ЗОЗ або ФОП, виявив помилки, він зобов’язаний уточнити розбіжності з лікарем, який видав лікарське свідоцтво про смерть за первинною медичною документацією, та забезпечити правильне заповнення лікарського свідоцтва про смерть.

NB! Відповідальний лікар, який контролює правильність заповнювання свідоцтв, самостійно вносити виправлення не має права.

Нову форму лікарського свідоцтва про смерть видають із приміткою «замість остаточного № ____» у двох примірниках: для відповідного органу статистики та ЗОЗ або місця провадження медичної практики ФОП.

Свідоцтва про смерть у ЗОЗ або ФОП зберігають упродовж року, а відтак знищують.

Якщо свідоцтво про смерть втратили

Особа, яка отримала оригінал свідоцтва, або інша особа, яка зобов'язалася поховати померлого, має написати заяву, на основі якого їй буде надано дублікат. Дублікат виготовляється у двох примірниках:

 • один отримують родичі померлого або ті, хто займався його похованням
 • другий залишається у ЗОЗ чи місці провадження медичної практики ФОП із заявою, на підставі якої він виданий

Номери дублікатів повинні бути ідентичними.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді