Інтернатура для стоматологів — 2022: як вступати за новими правилами

UA RU
Автор

Медична справа

Експертна редакція порталу
Із 1 січня 2022 року вступати в інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія» потрібно буде за новими правилами. Розглянемо умови рейтингового розподілу інтернів та їхнього навчання на базах стажування

Із початку 2022 року інтернатура для стоматологів буде організована відповідно до Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію, затверджене наказом МОЗ від 22 червня 2021 року № 1254 (далі — Положення).

Курс для керівника стоматології: СПРОБУВАТИ БЕЗПЛАТНО ⭐

Як зміниться інтернатура для стоматологів

Передусім система підготовки випускників в інтернатурі стане керованою. Лікарі (провізори)-інтерни, які навчатимуться за спеціальністю «Стоматологія» (далі — інтерни-стоматологи) зможуть обирати ЗВО та базу стажування для проходження подальшого навчання.

Інтернатура в стоматології має низку змін та переваг, зокрема:

 • електронний розподіл, що забезпечує прозорий доступ до місць в інтернатурі
 • оновлені вимоги до баз стажування, щоб забезпечити підготовку інтернів-стоматологів під керівництвом професіоналів в умовах забезпечення сучасним медичним обладнанням та достатнім обсягом процедур, відвідувань тощо
 • компенсація ЗОЗ витрат на підготовку інтернів-стоматологів, яка забезпечує справедливий доступ до кращих медзакладів
 • збільшення практичної частини підготовки в інтернатурі зі стоматології, щоб опановувати практичні навички за спеціальністю
 • використання типових програм підготовки в інтернатурі, що відповідають відповідним європейським програмам

Як оформити трудові відносини з лікарем-інтерном?

Термін навчанна та вторинна спеціальність

Термін навчання інтернів-стоматологів — 1 рік.

Після закінчення інтернатури лікарі можуть отримати вторинну спеціальність та навчатися ще упродовж 3—9 місяців залежно від спеціальності:

 • дитяча стоматологія — 3 міс.
 • ортодонтія — 6 міс.
 • ортопедична стоматологія — 3 міс.
 • пародонтологія — 6 міс.
 • терапевтична стоматологія — 3 міс.
 • хірургічна стоматологія — 6 міс.
 • щелепно-лицева хірургія — 9 міс.

✅✅✅ Посадова інструкція лікаря-інтерна

Хто може навчатися та які види фінансування

Відповідно до Положення опанувати спеціальність «Стоматологія» в інтернатурі в Україні зможуть:

 • громадяни України, котрі отримали диплом про вищу освіту за відповідною спеціальністю та мають направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі відповідно до результатів рейтингового розподілу в інтернатуру
 • іноземці та особи без громадянства, котрі мають диплом про вищу освіту за відповідною спеціальністю та довідку про навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб

Можливі два види фінансування підготовки в інтернатурі:

 • коштом державного бюджету — для громадян України
 • коштом фізичних (юридичних) осіб — якщо інтернатуру в Україні проходять іноземці чи особи без громадянства; якщо громадяни України, які вчились коштом державного бюджету, проходитимуть навчання в інтернатурі в приватних лікувальних закладах

✎ Випускник закладу вищої освіти (ЗВО) отримає направлення на проходження інтернатури відповідно до результатів рейтингового розподілу. Це направлення є підставою для оформлення наказу про зарахування до інтернатури.

Оплата праці лікарів-інтернів

Алгоритм вступу в інтернатуру зі стоматології

 1. Випускник, який знає свій конкурсний бал, самостійно обирає в електронному кабінеті спеціальність «Стоматологія», ЗВО та базу стажування та подає заяву на участь у рейтинговому розподілі до 15 червня

  ✎ Він має можливість вказати 5 власних пріоритетів за закладом освіти та базою стажування

 2. На основі конкурсного балу та встановлених випускником пріоритетів автоматизований електронний розподіл визначає пропозицію щодо закладу освіти та бази стажування

 3. Випускник приймає або відхиляє пропозицію до 15 липня

  ✎ У разі відмови випускник має змогу взяти участь у новому рейтингуванні через рік

 4. Інтерн-стоматолог починає проходження інтернатури із 1 серпня

✅✅✅ Як керувати стоматологічним закладом: онлайн-курс

Інтернатура в стоматології: навчання та бази стажування

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин:

 • освітня — у ЗВО
 • практична — у базах стажування

Інтерни-стоматологи навчатимуться за індивідуальними навчальними планами, які формують на підставі програм підготовки в інтернатурі, та навчальними планами, розробленими Вченою радою ЗВО.

Стажування інтерни-стоматологи можуть проходити в ЗОЗ різних форм власності:

 • державної
 • комунальної
 • приватної
 • підпорядкованих іншим міністерствам

Перелік баз стажування щорічно визначатимуть МОЗ разом з НСЗУ та ЗВО. Вони ураховуватимуть, зокрема:

 • які сучасні медичні послуги (групи медичних послуг) надають в медзакладі
 • яким обсягом роботи можна забезпечити інтерна кількісно та якісно
 • яке медичне обладнання наявне, що дозволить проводити діагностичну та лікувальну роботу на сучасному рівні
 • у якій кількості заклад забезпечений медичним персоналом

Кожному інтерну-стоматологу база стажування призначить лікаря-куратора.

Лікар-куратор:

 • здійснюватиме
  • загальне керівництво за підготовкою інтернів-стоматологів на базі стажування
  • контроль знань та вмінь на початку навчання в практичній частині
 • організовуватиме навчання в практичній частині підготовки так, щоб дотриматися індивідуальних навчальних планів кожного інтерна-стоматолога
 • контролюватиме виконання індивідуальної програми підготовки в інтернатурі зі стоматології

  ✅✅✅ Як працевлаштовують на посади лікарів-інтернів випускників-бюджетників 2021 року

  Як контролюють інтерна-стоматолога

  Щоб контролювати якість набуття знань та практичних навичок інтернами-стоматологами, проводитимуть контроль:

  • проміжний — після проходження освітньої частини інтернатури
  • підсумковий — після завершення підготовки в інтернатурі; у формі атестації для визначення знань та практичних навичок

  NB! До атестації допустять інтернів-стоматологів, котрі опанували програму підготовки в інтернатурі та навчальний план, а також успішно склали тестовий екзамен ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК3.

  Атестація складається з двох частин:

  • іспит з оволодіння практичними навичками — фахівці оцінюють практичну підготовку інтерна-стоматолога
  • співбесіда зі спеціальності — фахівці визначають рівень оволодіння навчальною програмою.

  Якщо інтерн-стоматолог успішно пройшов атестацію, йому присвоюють звання «лікар-спеціаліст». Лише якщо він отримає це звання, то може працевлаштуватись на посаду лікаря-спеціаліста.

  NB! Лікар-стоматолог може отримати право на професійну діяльність в Україні лише після проходження інтернатури.

  Якщо інтерн-стоматолог не змін опанувати навчальну програму з вини бази стажування, він може її змінити. Якщо ж інтерн винен сам, його можуть відрахувати з інтернатури.  зміст

  Нові вимоги до ліцензування медичної практики