Платні медичні послуги в КНП: як сформувати вартість

UA RU
Автор

Худякова Алла

шеф-редактор Експертус Охорона здоров'я
Читайте про встановлення та затвердження тарифів на платні послуги медзакладу-КНП. Скачайте зразок Положення про надання платних послуг та адаптуйте його до умов вашого закладу
Зміст статті:
Скачати Як розрахувати вартість медичних послуг Прямі витрати Розрахунок зарплати, яку слід врахувати у вартості діагностичної послуги Загальновиробничі та адміністративні витрати

Платні послуги в КНП: лайфхаки

Що потрібно знати головному лікарю?

 

Усі медичні заклади мають право з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за послуги у сфері охорони здоров’я (абз. 7 ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII).

 

Які управлінські документи забезпечують діяльність КНП

 

Перелік платних медичних послуг визначає постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.1996 № 1138. У 2019 році цей перелік розширили послугами, що надають ЗОЗ МВС за договорами з фізичними особами та юридичними особами всіх форм власності.

Державне регулювання вартості відбувається через встановлення граничних тарифів на платні медичні послуги, які затверджують обласні державні адміністрації відповідно до постанови КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 № 1548.

Щоб надавати платні послуги, заклад має скласти та затвердити калькуляції. Правила калькулювання варто визначити в Положенні про надання платних послуг. Єдиного порядку формування цін і тарифів на медичні послуги на державному рівні досі не затверджено. Ви можете скористатися Методикою розрахунку платних медичних послуг.

Інші заклади можуть використовувати Методику як один із інструментів поліпшення внутрішнього управління витратами. Тож ви маєте право і на власний підхід до калькулювання, що враховує загальноприйняті норми. Розраховуйте платні послуги на основі:

 • Закону про ціни і ціноутворення
 • Постанови № 1548
 • Закону про місцеве самоврядування
 

✅✅✅ Перелік платних послуг в медичних закладах

Положення про надання платних медичних послуг — зразок


Положення про платні послуги

 

Скачати

 

Як розрахувати вартість медичних послуг

Медична послуга — це об’єднання медичних та економічних технологій. Тому щоб розрахувати вартість медичних послуг, потрібна тісна співпраця економістів та медиків. Медична складова, зокрема, передбачає формування загального списку медичних послуг, коригування і доповнення норм часу та норм витрат матеріалів на такі послуги. Економічна складова передбачає підготовку вхідних даних та власне розрахунок вартості медичних послуг.

Питання затвердження єдиного підходу до розрахунку вартості платних медичних послуг на державному рівні на сьогодні залишається відкритим: державні ціни на платні медичні послуги не визначено. Тому кожен медичний заклад самостійно визначає методику розрахунку ціни послуг.

Ціну будь-якої послуги формують на підставі фактичних затрат на її надання, тобто собівартості. До складу собівартості, як відомо, входять:

 • прямі витрати, або витрати, безпосередньо пов’язані з наданням конкретної послуги
 • загальновиробничі та адміністративні витрати, тобто такі, які неможливо зарахувати до конкретної послуги, а лише у вигляді питомої частки

✅✅✅ Аккредитация медицинских учреждений в Украине

Прямі витрати

До прямих витрат належать:

 • оплата праці
 • витрати на матеріали
 • витрати на обладнання

Розрахунок зарплати, яку слід врахувати у вартості діагностичної послуги

До цього виду витрат насамперед належать витрати на заробітну плату працівників, які безпосередньо пов’язані з наданням послуги. Ці витрати передбачають як основну, так і додаткову заробітну плату, а також інші види заохочень та виплат у розмірах, визначених у:

 

 • для державних і комунальних закладів — у чинних Умовах оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (наказ Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519)
 • для КНП — у колективному договорі

Ці витрати визначають відповідно до штатного розпису підрозділу або конкретного персоналу, що надає платну послугу, норм робочого часу для цього персоналу, а також витрат робочого часу саме на виконання цієї послуги.

 

Розглянемо, як провести розрахунок на прикладі діагностичної послуги — ультразвукового дослідження молочних залоз. Спочатку розрахуємо зарплату (основну та додаткову), яку слід врахувати у вартості діагностичної послуги (див. Приклад 1).

Приклад 1

Середньомісячний баланс робочого часу лікаря становить 159,78 год.

Місячний оклад — 5071,04 грн.

Витрати робочого часу на одне обстеження* — 0,5 год (30 хв).

* Рекомендовані розрахункові норми на проведення ультразвукових досліджень затверджено наказом МОЗ від 28.11.1997 № 340.

5071,04 грн ÷ 159,78 год × 0,5 год = 15,87 грн

Зарплату молодшого медперсоналу визначаємо пропорційно лікарській. Штатними нормативами передбачено на одну лікарську посаду 0,5 посади молодшої медичної сестри. Обрахуємо відношення фонду зарплати молодшого медперсоналу до фонду зарплати лікарів.

3388,80 грн (оклад молодшої медсестри) × 0,5 ÷ 5071,04 грн (оклад лікаря) × 100 % = 33,41%

Обчислений відсоток візьмемо до розрахунку.

15,87 грн × 33,41% = 5,30 грн

Основна зарплата становитиме: 15,87 грн + 5,30 грн = 21,17 грн.

Для визначення додаткової заробітної плати потрібно визначити її питому частку в загальному фонді зарплати за попередній період.

Загальний фонд зарплати за попередній рік становить 14 999 926,00 грн. Фонд додаткової зарплати за попередній рік — 5 019 320,00 грн.

5 019 320,00 грн ÷ 14 999 926,00 грн × 100% = 33,46%

Обчислюємо додаткову зарплату для нашої послуги:

(15,87 грн + 5,30 грн) × 33,46% = 7,08 грн

Нарахування на заробітну плату визначають у розмірах, встановлених чинним законодавством (на сьогодні — 22%).

(21,17 грн + 7,08 грн) × 22,0% = 6,22 грн

 

Розрахунок вартості матеріальних витрат

Наступною складовою прямих витрат є матеріальні витрати, а саме: витрати на медичні засоби, перев’язувальні матеріали, лабораторні реактиви, дезінфікувальні засоби, бланки, медичний інструментарій, розхідні засоби та інші, які витрачають саме під час надання послуги та які можна розрахувати у кількісному вираженні та зарахувати до конкретної медичної послуги.

Для ультразвукового дослідження молочних залоз використовують:

 • гель для УЗД — 6,4 г
 • серветки для витирання гелю — 2 шт.
 • спирт етиловий — 0,37 мл
 • папір для принтера — 1 шт.
 • папір для виписки медичних висновків формату А4 — 1 шт.

Визначаємо вартість гелю, який потрібно врахувати у калькуляції. Вартість 1 кг — 46,40 грн.

46,40 ÷ 1000 г × 6,4 г = 0,30 грн

Аналогічно розраховуємо вартість усіх матеріальних витрат. Отримуємо загальну суму 0,78 грн.

Розрахунок витрат на електроенергію та амортизаційних відрахувань

Визначимо витрати на електроенергію, використану безпосередньо під час надання послуги.

Згідно з технічним паспортом УЗД-апарат споживає 600 Вт на годину. Трудомісткість обстеження молочних залоз становить 0,50 год. Ціна 1 кВт — 2,411 грн.

600 Вт/год × 0,50 год ÷ 1000 × 2,411 грн = 0,72 грн

Розрахуємо амортизаційні відрахування. Балансова вартість УЗД-апарату з урахуванням індексації — 480810,00 грн. Амортизаційні відрахування за 2017 рік — 48 081,00 грн (10% від балансової вартості). Кількість годин роботи УЗД-апарата у 2017 році — 1917,3.

Визначаємо амортизаційні відрахування для нашої послуги:

48 081,00 грн ÷ 1917,3 год = 25,08 грн (за годину) × 0,5 (трудомісткість) = 12,54 грн

Читайте: "Гігієнічні вимоги до працівників ЦСВ: основні правила"   Платні медичні послуги: як сформувати вартість

 

Загальновиробничі та адміністративні витрати

 

Загальновиробничі та адміністративні витрати (або накладні витрати) варто розраховувати за звітний період та розподіляти пропорційно прямим витратам на оплату праці через коефіцієнт. Також можна врахувати зазначені витрати відповідно до планових показників.

 

До загальновиробничих витрат належать:

 
 • видатки на відрядження
 • видатки на утримання, ремонт, оренду основних засобів
 • транспортні витрати
 • комунальні та інші витрати, що належать до підрозділу з надання платних послуг

✅✅✅ Як реорганізованому медзакладу надавати платні послуги до підписання договору з НСЗУ

Адміністративні витрати передбачають видатки на утримання адміністративно-господарського персоналу, зокрема це:

 • заробітна плата
 • видатки на відрядження
 • юридичні послуги
 • витрати на пально-мастильні матеріали
 • послуги зв’язку
 • розрахунково-касове обслуговування
 • придбання та супровід програмного забезпечення
 • послуги охорони тощо
 •  

Скористайтесь прикладом, щоб розрахувати коефіцієнт накладних витрат (див. Приклад 2).

Приклад 2

Розрахуємо коефіцієнт накладних витрат за формулою та наведемо його показники:

Формула:

Платні медичні послуги: як сформувати вартість,

де Рф — усі фактичні витрати установи за базисний рік;
Рф = 24 565 907,32 грн

Зф — фактичні витрати на заробітну плату за базисний рік;
Зф = 15 112 133,76 грн

Зфа — фактичні витрати на заробітну плату адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу;
Зфа = 2 163 305,00 грн

К — коефіцієнт відношення фактичної зарплати з нарахуваннями до фактичної зарплати без нарахувань;
К = 1,22

Пф — фактичні витрати на продукти харчування за базисний рік;
Пф = 580 677,41 грн

Мф — фактичні витрати на медикаменти та перев’язувальні матеріали за базисний рік;
Мф = 1 404 890,31 грн

Бф — фактичні витрати на м’який інвентар за базисний рік;
Бф = 0 грн

Кф — фактичні витрати на капітальні видатки за базисний рік;

Кф = 0 грн

Зш — основний фонд заробітної плати всіх працівників відповідно до штатного розпису за базисний рік;
Зш = 14 140 148,18 грн

Зша — основний фонд заробітної плати адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу;
Зша = 1 978 178,72 грн

Платні медичні послуги: як сформувати вартість

Під час розрахунку накладних витрат у нашому прикладі використовуємо отриманий коефіцієнт — 0,56. Суму основної зарплати множимо на цей коефіцієнт й отримуємо значення:

21,17 грн × 0,56 = 11,86 грн

Тепер визначимо повну собівартість послуги (табл.)

Повна собівартість послуги

Статті витрат Сума, грн
Основна заробітна плата 21,17
Додаткова заробітна плата 7,08
Заробітна плата — разом основна та додаткова 28,25
Нарахування на заробітну плату 6,22
Матеріальні витрати 0,78
Витрати на електроенергію 0,72
Амортизаційні відрахування 12,54
Прямі витрати — разом 48,51
Накладні витрати 11,86
Витрати — всього 60,37

Вартість медичної послуги складається із собівартості, визначеної на підставі економічно обгрунтованих витрат на одиницю калькулювання, та витрат на розвиток закладу в межах граничного рівня рентабельності, встановленого органами виконавчої влади. Тобто після обчислення повної собівартості до вартості варто зарахувати прибуток, що не перевищує встановлений для закладу граничний рівень.

NB! У нашому прикладі рівень рентабельності становить 10%: 60,37 грн × 1,10 = 66,41 грн.

Крім того, тариф на платну послугу передбачає податок на додану вартість у разі, якщо установа є платником зазначеного податку. У такому випадку до вартості додається ще й сума ПДВ за визначеною ставкою оподаткування: 66,41 грн + 20% (ПДВ) = 79,70 грн.

Встановлення тарифів на послуги належить до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (пп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 28 Закону про місцеве самоврядування). Орган місцевого самоврядування має погодити прейскурант медзакладу-КНП.зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики