Тарифні розряди та посадові оклади медичних працівників за ЄТС у 2024 році

Автор
Експертна редакція порталу
Кому з медичних працівників все ще визначають розмір зарплати за єдиною тарифною сіткою (ЄТС)? Читайте про це у статті. Скачайте та використовуйте таблицю посадових окладів за ЄТС-2024

Єдина тарифна сітка  (ЄТС) — це набір тарифних коефіцієнтів, за якими визначаються розміри посадових окладів більшості працівників бюджетної сфери, зокрема освіти, науки, культури та медичних закладів, що повністю утримуються з бюджету.

Увага! Після перетворення медичного закладу на комунальне некомерційне підприємство (далі — КНП) оплата праці працівників переходить у сферу договірного регулювання. КНП самостійно визначає, на яку заробітну плату заслуговують його працівники, та встановлює форми та системи оплати праці, норми праці у колективному договорі.

Схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України.

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

09.11.2023 ВРУ прийняла проєкт Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік». Закон встановлює з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату:

 • у місячному розмірі: з 1 січня — 7100 гривень, з 1 квітня — 8000 гривень;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 гривні, з 1 квітня — 48 гривень.

Бюджет-2024 передбачає, що посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте:

 • із 1 квітня до 3195 грн,
 • із 1 липня 2024 року до 3600 грн.

Нагадаємо, з 2021 року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки становив 2893 грн.

Щодо інших сталих показників у Бюджеті-2024:

 • Загальний прожитковий мінімум — 2920 грн
 • Прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2563 грн
 • Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років — 3196 грн
 • Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня — 3028грн
 • Прожитковий мінімум для осіб, як втратили працездатність — 2093 грн
 • Для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні
 •  Для осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня

Починаючи з січня 2017 року у Законах України про Державний бюджет України на відповідні роки розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду не визначається, бо Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6.12.2016 № 1774-VIII внесено зміни до статті 96 КЗпП України та статті 6 Закону України «Про оплату праці».

Згідно з цими змінами тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника І розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Ключове значення у ЄТС має розмір окладу для 1-го тарифного розряду, оскільки всі інші оклади перераховуються на основі тарифних коефіцієнтів на базі цього базового посадового окладу. Кожний з працівників у бюджетній установі має встановлений для нього тарифний розряд, якому відповідає певний тарифний коефіцієнт, а отже, і певний посадовий оклад.

Таблиця коефіцієнтів наведена в Додатку 1 до постанови  КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (даліПостанова № 1298).

На відміну від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, посадовий оклад 1-го тарифного розряду КМУ визначає шляхом внесення змін до приміток Додатка 1 Постанови № 1298. Перші ж два показника вносяться Урядом, але ще й затверджуються у Законі про Держбюджет на наступний рік.

Увага! КМУ постановою від 14.05.2024 № 545 уніс зміни до розділу ІІІ додатка 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

У підрозділі «Професіонали та фахівці» поруч із лікарями інших спеціальностей, фармацевтом, лікарем-інтерном, фармацевтом-інтерном і лікарем-стажистом з’явилися:

 • професіонали у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я;
 • професіонали з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я.

Для цієї групи посад встановлені тарифні розряди в діапазоні 9—13.

У підрозділі «Інші працівники» в рядку з молодшим медичним персоналом, допоміжним персоналом аптечних закладів, продавцем оптики, дезінфектором тепер стоять:

 • екстрений медичний технік;
 • інструктор з надання першої допомоги;
 • оператор оперативнодиспетчерської служби (медицина).

Їхні тарифні розряди — 3—4.

Системами оплати праці є тарифна та інші системи, які формують на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників (ст. 96 КЗпП).

КНП може й далі використовувати вже звичну тарифну систему, яка містить:

 • тарифні сітки
 • тарифні ставки
 • схеми посадових окладів
 • професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики)

Тарифна система — основа для формування та диференціації розмірів зарплати. Тарифну сітку (схему посадових окладів) створюють на основі тарифної ставки працівника 1-го розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Тарифні розряди медичних працівників визначає наказ Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519.

Тарифні розряди медпрацівників, затверджені наказом № 308/519, до цього часу актуальні. Перегляньте та скачайте схеми тарифних розрядів, за якими медичні працівники отримують заробітну плату.

ЄТС для медичних працівників

image78

Скачати

МОЗ рекомендує: 

«Сьогодні бюджетний медичний заклад може робити тільки те, що прямо дозволено йому законодавством. А ставши підприємством, медичний заклад зможе робити все, що не заборонено. Перш за все відмовитись від тарифної сітки і почати збільшувати зарплати лікарям».

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників медзакладів

Співвідношення тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів

tarufni_rozryadu.png
Скачати

Схема тарифних розрядів посад керівних працівниківзакладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, що встановлюються за групами з оплати праці

Посади

Тарифні розряди, які встановлюються за групами з оплати праці

I

II

III

IV

V

1.

Керівник (головний лікар, генеральний директор, директор, головний державний санітарний лікар, начальник, завідувач)

18

17

16

15

14

2.

Головна медична сестра, головний фельдшер

12

11

11

10

10

3.

Завідувач аптеки (структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу)

 

 

 

 

 

- провізор

12

11

11

10

-

- фармацевт

11

10

10

9

-

4.

Начальник планово-економічного відділу

12

12

11

11

10

5.

Головні фахівці

12

12

11

11

-

6.

Керівник молочної фабрики - кухні

11

10

10

9

9

Завідувач молочної кухні

10

9

9

8

8

7.

Начальники відділів, інших підрозділів (не визначених у цьому розділі)

11

11

10

10

10

Схеми тарифних розрядів посад лікарів

Посади

Тарифні розряди

1.

Лікарі-хірурги всіх найменувань і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики — сімейні лікарі:

 

вищої кваліфікаційної категорії

14

першої кваліфікаційної категорії

13

другої кваліфікаційної категорії

12

без категорії

11

2.

Лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за такими лікарськими спеціальностями: 
лікар-хірург (всіх найменувань), лікар-ендоскопіст, лікар-анестезіолог, лікар загальної практики — сімейний лікар

10

3.

Лікарі інших спеціальностей:

 

вищої кваліфікаційної категорії

13

першої кваліфікаційної категорії

12

другої кваліфікаційної категорії

11

без категорії

10

4.

Лікар-інтерн, лікар-стажист за іншими лікарськими спеціальностями,

9

професіонали у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, професіонали з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я:

 

 

вищої кваліфікаційної категорії

12

 

першої кваліфікаційної категорії

11

 

другої кваліфікаційної категорії

10

 

без категорії

9

5.

Трансплант-координатор, трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)

13

Акредитація під час воєнного стану

Тарифні розряди посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

Посади

Тарифний розряд

1.

Акушерки, сестри медичні: операційних, перев'язувальних, відділень (груп, палат) анестезіології та інтенсивної терапії, пологових будинків (відділень, палат), відділень (палат) новонароджених та недоношених дітей, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, пунктів невідкладної медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; оптометристи; помічники: лікаря-епідеміолога, лікаря-стоматолога; фельдшери усіх спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), медичні сестри загальної практики - сімейної медицини, лікарі зубні:

 

вищої кваліфікаційної категорії

10

першої кваліфікаційної категорії

9

другої кваліфікаційної категорії

8

без категорії

7

2.

Інструктори, рентгенолаборанти, сестри медичні: поліклінік і стаціонарів, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології (у тому числі гігієністи зубні), з фізіотерапії та інші; статистики медичні, техніки зубні, техніки-ортезисти-гіпсовиливальники:

 

вищої кваліфікаційної категорії

9

першої кваліфікаційної категорії

8

другої кваліфікаційної категорії

7

без категорії

6

 

Схеми тарифних розрядів посад (професій) окремих категорій   працівників   закладів  охорони  здоров'я  та  установ соціального захисту населення

Посади (професії)

Тарифний розряд

1.

Молодші медичні сестри: операційних, перев'язувальних, палатні, з догляду за хворими

4

2.

Молодші медичні сестри: буфетниці, ванниці, прибиральниці (палатні) та інші

3

3.

Реєстратор медичний

5

4.

Сестри-господині

4

5.

Дезінфектор,

4

екстрений медичний технік,

інструктор з надання першої допомоги,

оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина)

3—4

 

На 2023 рік дія Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-ХІІ була призупинена. Підстава призупинення — абзац 18 пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-ІХ. Тож протягом 2023 року Порядок індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078 не діяв.

Із 2024 року індексація відновлена. Це передбачає стаття 38 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» .

Для того щоб почати індексувати зарплату, потрібно визначити відправну точку — базовий місяць.

Законом передбачено, щоб таким місяцем став січень 2024-го, отже вже із січня обчислюйте індекс споживчих цін наростаючим підсумком.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді