Як виплачувати зарплати медикам в умовах воєнного стану: роз’яснення МОЗ

Автор
Експертна редакція порталу
Ознайомтеся з роз’ясненням МОЗ, аби дотримати права працівників на оплату праці у воєнний час. Дізнайтеся, як діяти, якщо бухгалтер не може дістатися на робоче місце, роботодавець втратив дані працівників, роботодавець допустив помилки у виплатах; частина підрозділів ЗОЗ не працює; надавач медпослуг переїхав

Із 5 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан строком на 30 діб. У такій ситуації вкрай важливо забезпечити права громадян України на своєчасне отримання заробітної плати, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та інших нормативно-правових актів.

Чи скасували атестацію медиків під час війни

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника/власників або уповноваженого органу чи посадової особи відповідно до законодавства та установчих документів (п. 2 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV).

✅✅✅ Закупівля ліків і медвиробів під час війни

Як забезпечити нарахування і виплату зарплат

Заробітну плату виплачуйте не менше ніж два рази на місяць.

Якщо відповідальна посадова особа (бухгалтер) не має фактичної можливості нарахувати зарплату у встановлені строки через форс-мажорні обставини, можна:

 • покласти функціональні обов’язки на іншу посадову особу, визначену наказом/розпорядженням роботодавця
 • укласти договір про надання послуг із нарахування заробітної плати із фізичною чи юридичною особою

Якщо роботодавець не має даних для нарахування заробітної плати (персональні дані працівників, реквізити особових карток для зарахування заробітної плати, рахунки для перерахування податків на заробітну плату тощо) або вони втрачені, МОЗ пропонує звернутись до органів Державної казначейської служби України, банківських установ, через які виплачували зарплату в попередні періоди, та отримати інформацію:

 • про перелік працівників, яким виплатили заробітну плату раніше
 • суми здійснених виплат у розрізі працівників
 • проведені суми перерахувань податків на заробітну плату

Розрахунок заробітної плати здійснюйте на підставі табелів обліку використання робочого часу (робочий час, тимчасова непрацездатність, всі види відпусток, інші неявки з поважних причин, простій тощо).

На особові картки працівників зараховуйте зарплату на підставі платіжних доручень із обов’язковим перерахуванням ПДФО, військового збору і ЄСВ. У разі відсутності особи, яка має право другого підпису, платежі здійснюйте за наявності першого підпису.

На час воєнного стану керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету отримали право в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників. Але оплата має становити не менше ніж дві третини тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу) (п. 1 постанови КМУ «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» від 07.03.2022 № 221; далі — Постанова № 221).

Керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано застосовувати положення пункту 1 Постанови № 221 і здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.

Розпорядників коштів державного бюджету МОЗ просить звернути увагу, що в разі переміщення розпорядника/одержувача бюджетних коштів у зв’язку зі службовою необхідністю його розрахунково-касове обслуговування може здійснювати орган Казначейства за місцем дислокації. Клієнти, які у через воєнний стан перемістилися в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, звертаються до відповідного органу Казначейства, який працює у штатному режимі щодо розрахунково-касового обслуговування (Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.06.2021 № 590).

Установам, які проводять платежі через банки, МОЗ рекомендує застосовувати такий алгоритм дій.

Водночас МОЗ вважає, що роботодавці повинні вживати усіх можливих заходів, щоб забезпечити реалізацію права працівників на своєчасне отримання заробітної плати. Наприклад:

 • перевести бухгалтерів на дистанційну роботу і забезпечити програмно-технічними засобами для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 • покласти обов’язки з нарахування заробітної плати на іншу особу, визначену наказом/розпорядженням роботодавця
 • укласти договори про надання послуг із нарахування і виплати заробітної плати

NB! МОЗ просить керівників забезпечити бухгалтерів (відповідальних осіб) програмно-технічними засобами для своєчасного нарахування та виплати заробітної плати

✅✅✅ Оплата праці працівника КНП, що вступив до Сил територіальної оборони ЗСУ

Як виправити помилки у виплатах

Якщо виявите певні невідповідності у виплатах, скоригуйте їх у наступних періодах. Щоб виправити такі помилки поточного року:

 • недоплату проведіть із фонду оплати праці поточного року
 • переплату виправте через відновлення касових видатків на суму зайво виплаченої зарплати, утриманої з працівників

Якщо виявите зарплатні помилки:

 • недоплату виправляйте донарахуванням відповідних сум
 • переплату — через сторнувальні проводки

Сторнування (донарахування) помилкових сум відображайте у фонді оплати праці того місяця, в якому здійснили нарахування (пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5).

Коли виправляєте помилки, які допустили під час нарахування зарплати, керуйтеся не лише нормами бюджетного законодавства, але й нормами КЗпП. Так, частина друга статті 127 КЗпП встановлює виключний перелік підстав, за яких роботодавець має право проводити утримання за власною ініціативою. Одна з них — повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильної помилки.

У разі виявлення лічильної помилки бухгалтер складає на ім’я керівника доповідну (пояснювальну) записку про факт і причини помилки (переплати). На підставі цього документа керівник установи повинен видати наказ або розпорядження про відрахування із зарплати працівника зайвих сум.

За матеріалами сайту МОЗзміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді