Надбавки за складність і напруженість в роботі: як встановити

Автор
Експертна редакція порталу
Через війну у медпрацівників значно збільшився обсяг роботи. З'ясуйте, як керівнику ЗОЗ установити підлеглим надбавки за складність і напруженість у роботі

Оплата праці медичних працівників

Працівникам державної та комунальної медичної галузі працю оплачують на підставі Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон№ 108/95), актів КМУ та галузевих наказів.

Розмір оплати праці прямо залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства (ст. 1 Закону № 108/95). 

Форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат підприємства встановлюють у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами (ст. 15 Закону № 108/95).

Наразі, найбільш поширеною залишається тарифна система оплати праці, яка містить:

  • тарифні сітки та ставки
  • схеми посадових окладів, до яких додають доплати та надбавки
  • тарифно-кваліфікаційні характеристики/довідники (ст. 6 Закону № 108/95)

Що таке надбавка за складність напруженість у роботі?

Надбавки — це законодавчо гарантовані або нормативно обумовлені виплати працівникам понад їх основну заробітну плату, пов’язані з особливостями та умовами праці, а також особистими якостями працівників (Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.01.2003 № 23).

За своїм призначенням надбавки мають заохочувальний характер, а джерело їх виплат — економія фонду оплати праці в межах бюджетних асигнувань та позабюджетних надходжень (ст. 98 Кодексу законів про працю України).

Хто встановлює надбавки в ЗОЗ

Керівники державних та комунальних закладів, зокрема закладів охорони здоров’я, мають право встановлювати надбавки у межах фонду оплати праці.

Стимуюючі надбавки встановлюють за:

  • високі досягнення у праці;
  • виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
  • складність, напруженість у роботі (пп. 4.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці й МОЗ від 05.10.2005 № 308/519далі — Умови № 308/519).

Раніше граничний розмір вказаних надбавок для одного працівника не міг перевищувати 50% посадового окладу (ппп. «а» пп. 2 п. 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, далі — Постанова №1298). Але Постановою КМУ  «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 13.01.2023 № 28 (далі — Постанова № 28) знято обмеження у розмірі надбавок для медичних працівників.

Від так, граничний розмір надбавок, передбачених у підпункті «а» підпункту 2 пункту 3 Постанови №1298, може бути збільшений медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров’я для досягнення розміру нарахованої заробітної плати та диференціації заробітної плати в межах наявного фонду оплати праці.

Увага! Керівник скасовує або зменшує надбавки, якщо працівник несвоєчасно чи неякісно виконував роботу, порушував трудову дисципліну, або якщо змінили перелік виконуваних функцій.

Керівникам медичних закладів надбавки встановлює вища організація за рахунок і в межах фонду заробітної плати залежно від особистого внеску кожного працівника в діяльність закладу. Конкретні умови, розміри та порядок встановлення, зменшення розміру або скасування надбавок регламентує колективний договір закладу або окреме положення у вигляді додатку до нього.

Економічний аналіз діяльності закладу охорони здоров’я

Як провадять надбавку за напруженість праці

Надбавку за складність і напруженість роботи встановлюють працівникам, які виконують роботу, що потребує уваги, зосередженості, додаткових зусиль і часу залежно від завдань відповідного підрозділу/працівника та за умови, що вони якісно виконують посадові обов’язки згідно з наказом керівника закладу. 

Напруженість праці — характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів та емоційну сферу працівника (п. 7 Загальних положень Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248).

Аби встановити надбавку за складність і напруженість роботи під час карантину основним працівникам та сумісникам, у закладі має діяти відповідне положення про оплату праці. У документі зазначте:

  • порядок виплати надбавки
  • строки, на які встановлюють надбавку
  • показники, за які виплачують надбавку
  • розміри виплати

NB! Конкретний розмір надбавки встановлює керівник медзакладу на підставі звернень керівників підрозділів з докладним обґрунтуванням доцільності призначення цієї виплати конкретному працівнику.

Надбавку за складність та напруженість у роботі виплачують і персоналу медичних підприємств — КНП, які можуть застосовувати Умови № 308/519. Аналогічні за змістом та обсягом умови оплати праці встановлюють у колективному договорі, який укладають на всіх підприємствах, що використовують найману працю (ч. 7 ст. 65 Господарського кодексу України).

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Положення про встановлення надбавки за складність і напруженість у роботі в КНП — зразок

image46

СКАЧАТИ

На який строк встановлюють надбавки

Надбавки можна встановлювати як на місяць, так і на триваліший період. Галузеві накази та Постанова № 1298 не визначають строк таких виплат. Якщо надбавки проводять щомісяця, то клопотання щодо їх виплати потрібно складати й подавати на погодження також щомісяця.

Якщо надбавку встановлюють на триваліший час (але не більше, ніж на рік), то наказ можна складати лише раз і зазначити в ньому строк, упродовж якого працівник отримуватиме таку виплату.зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді