Надбавка за вислугу років медпрацівникам: хто має право, як встановлюється і виплачується

Автор
Експертна редакція порталу
Що таке надбавка за вислугу років медпрацівникам? Хто має на неї право? Як розрахувати розмір надбавки? Відповіді на ці запитання дізнайтеся зі статті

Надбавки — це законодавчо гарантовані або нормативно обумовлені виплати працівникам понад їх основну заробітну плату, які пов’язані з особливостями й умовами праці, а також особистими якостями працівників  (Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.01.2003 № 23).

Як спланувати штат та оплатити роботу медпрацівників

Надбавки встановлюють за:

Виплата надбавки за вислугу років медичним працівникам: хто має право

Надбавка медичним працівникам за вислугу років нараховується та виплачується відповідно до Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418 (далі — Постанова № 1418). 

Дія Постанови № 1418 поширюється на медичних та фармацевтичних працівників:

 • які працюють на зазначених нижче посадах у будь-яких державних та комунальних установах, закладах, організаціях незалежно від підпорядкування
 • умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних ЗОЗ

Медичні працівники, яким може бути встановлена надбавка за вислугу років:

 • керівники ЗОЗ
 • їхні заступники серед лікарів
 • заступники з медсестринства
 • керівники структурних підрозділів з числа лікарів
 • головні медсестри
 • лікарі всіх спеціальностей
 • професіонали з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в ЗОЗ
 • керівники фармацевтичних (аптечних) закладів
 • заступники керівників фармацевтичних (аптечних) закладів
 • керівники структурних підрозділів з числа фармацевтів і асистентів фармацевтів,
 •  фармацевти усіх спеціальностей,
 • молодші спеціалісти з медичною та фармацевтичною освітою/фахові молодші бакалаври, фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр), першим (бакалаврським) рівнем медичної і фармацевтичної освіти та магістрам з медсестринства
 • помічники ентомолога

✅✅✅ Пенсія за вислугу років медичним працівникам у запитаннях і відповідях

Надбавка за вислугу років: хто і скільки встановлює

Підприємства самостійно визначають свою організаційну структуру, встановлюють чисельність працівників і штатний розпис (ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України; ГК). Таку саму норму містять Методичні рекомендації МОЗ із питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, схвалені робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров’я України, від 14.02.2018.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат підприємства, установи, організації встановлюють самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ст. 97 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Так само визначає частина перша статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108/95).

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлює власник або уповноважений ним орган. При цьому він враховує вимоги, передбачені частиною другою статті 97 КЗпП.

Увага! Яким саме буде розмір та порядок встановлення надбавок, визначає колективний договір закладу.

КНП не зобов’язані здійснювати оплату праці працівників згідно з ЄТС, а самостійно можуть встановлювати розмір зарплат, надбавок, доплат тощо та затверджувати їх у колективному договорі.

Якщо медзаклад не має колективного договору, то його керівництво погоджує ці питання з профспілковим представником (ст. 97 Кодексу законів про працю України; КЗпП, ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Тобто рішення про встановлення надбавки за вислугу років медичним працівникам приймає керівництво медзакладу з подальшим затвердженням його колективом або представником профспілки.

Преміювання працівників за виконання індикаторів якості

Чи зобов’язане КНП виплачувати надбавку, якщо не передбачило її в колективному договорі?

Аби визначити порядок застосування правових норм щодо встановлення надбавок за вислугу років, треба з’ясувати повноваження органу, який затвердив відповідні надбавки, а також сферу застосування таких надбавок.

Будь-який державний орган, включно КМУ та МОЗ, зобов’язані діяти виключно в межах повноважень, що визначені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України).

Чинне законодавство надає КМУ повноваження у сфері регулювання умов оплати праці тільки тих працівників, які працюють на підприємствах, що фінансуються з державного або місцевого бюджету. Тобто постанови КМУ щодо визначення умов оплати праці не стосуються тих підприємств, які не отримують коштів із бюджету. Ця норма поширюється і на надбавки, зокрема, за вислугу років.

Треба розрізняти КНП, яке утримується за рахунок бюджету, і КНП, яке отримує гроші від державного органу (НСЗУ) за медичні послуги, які замовила держава.

Оплата за укладеними з НСЗУ договорами не є фінансуванням з бюджету. Інакше будь-які приватні заклади, що уклали договори з НСЗУ, вважалися б закладами, що фінансуються з бюджету. А це нісенітниця.

Між тим, існує багато випадків, коли поряд із медпослугами за договорами з НСЗУ КНП надають медпослуги в межах відповідних місцевих програм, які реалізують за рахунок місцевого бюджету окремої територіальної громади. Відтак постає питання, чи є відповідний ЗОЗ таким, що фінансується з бюджету?

На жаль, на сьогодні законодавство не визначає відсоток грошових надходжень з бюджету, які б давали підстави стверджувати, що відповідний ЗОЗ фінансується з бюджету. За таких обставин, будь-яке фінансування дає формальні підстави для твердження, що навіть КНП, яке отримує 10 тис. грн з місцевого бюджету поряд з 1 млн грн від НСЗУ є підприємством з бюджетним фінансуванням. А тому потрібно застосовувати доплати, відповідно до постанови КМУ від 29.12.2009 № 1418 (далі — Постанова № 1418; Порядок № 1418). Саме такої позиції дотримуються представники Держпраці.

Отже, відповідь на запитання залежить від того, чи отримує КНП фінансування з місцевого бюджету. Якщо не отримує, то доплати можна не здійснювати. Якщо отримує, то спростувати доводи Держпраці, на жаль, буде неможливо у зв’язку з недоліками законодавства.

Увага! Роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з текстом колективного договору до початку роботи за укладеним трудовим договором, а також у тижневий строк після укладення колективного договору, внесення до нього змін. Суб'єкти сторін колективного договору зобов'язані забезпечити постійний і безперешкодний доступ до колективного договору у порядку, визначеному цим договором, можливість його копіювання. Порядок ознайомлення з текстом колективного договору, змінами до нього визначається договором (ч. 9 ст. 9 Закону № 3356). Факт ознайомлення працівник може засвідчити відміткою в спеціальній формі, наприклад, у Журналі ознайомлення працівників з колдоговором. Ознайомлення з колдоговором — одне з питань інспектування з праці.

Нового працівника треба ознайомити з колдоговором до початку роботи (ст. 29 КЗпП; ч. 9 ст. 9 Закону № 3356).

Дар'я Михайлова головний редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»
У новому році перегляньте розмір зарплат працівників, надавайте відпустки і проводьте медичні огляди за новими правилами. Очікуйте змін у системі безперервного професійного розвитку та формуванні госпітальних округів

Скільки стажу потрібно, щоб отримати право на виплату надбавки

До стажу, який дає право на виплату надбавки за вислугу років лікарям та іншим медпрацівникам, зараховують час:

 • роботи в державних та комунальних закладах охорони здоров’я України, СРСР і союзних республік СРСР на одній із вищевказаних  посад
 • роботи в будь-яких державних та комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядкування на одній із вищевказаних посад, якщо такому працівнику зарплатню нараховували відповідно до умов оплати праці медичних працівників державних та комунальних медзакладах
 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а якщо дитина потребує домашнього догляду, — період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку, або якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна) — не більш ніж до досягнення нею 16-річного віку
 • відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після направлення на підвищення кваліфікації працював на одній із вищевказаних посад у державних та комунальних мед закладах
 • навчання в клінічній ординатурі
 • строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах, у державних та комунальних медзакладах, і протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) улаштувався на роботу на одну з вищевказаних в державному або комунальному медзакаладі
 • військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, служби в Держспецзв’язку, у підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового й начальницького складу на одній із посад із вищевказаних посад у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах України й колишнього СРСР
 • коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігали місце роботи (посаду) та заробітну плату повністю або частково (зокрема й час оплачуваного вимушеного прогулу через незаконне звільнення або переведення на іншу роботу).

 Стаж, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, визначається на підставі трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Оплата праці медичних працівників

Як розрахувати розмір надбавки за вислугу років

Надбавку за вислугу років роботодавець установлює залежно від стажу роботи (див. Таблицю).

Розрахунок розмірів надбавки за вислугу років

Спеціальний стаж працівника, 

років

Розмір надбавки за вислугу років, 

%

 

0

3—10

10

10—20

20

>20

30

Відповідно до Постанови № 1418 медичні працівники мають право щомісяця отримувати надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу.

Надбавка за вислугу років у державному або комунальному закладі охорони здоров'я обчислюється виходячи з посадового окладу (з підвищеннями) працівника без урахування інших надбавок і доплат.

Виплачується надбавка щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи та за сумісництвом.зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді